Het Universum laat zich niet vastleggen!

Door Candice Simionescu gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Het Universum laat zich niet vastleggen!

Met de titel bedoel ik te zeggen dat hoe de mens (astronomen, wetenschappers, u, ik en weet ik veel wie dus nog meer) ook probeert het Universum te verklaren, vast te leggen, te bevatten of middels onze prachtige natuurwetten uit te leggen ..… het Universum keer op keer alles weer logenstraft en ons allemaal verbijsterd achter laat en keer op keer feitelijk zegt dat alles wat ooit door ons geschreven is over het Universum … gewoon door de shredder ken, omdat het niet meer blijkt te kloppen.

Gewoon even wat algemeen bekende feiten, zoals wij die kennen en waarvan wij aannemen dat het ook zo is.

1 Er is geen hoger snelheid haalbaar dan lichtsnelheid.

De exacte (vacuüm bepaald) snelheid van licht is:

299.792.458 meter per seconde.

17.987.547.480 meter per minuut.

1.079.252.848.800 meter per uur.

1.079.252.849 kilometer per uur.

25.902.068.376 kilometer per dag.

9.454.254.957.240 kilometer per jaar … de exacte snelheid van een lichtjaar.

2 De koudste plek in het Universum is de Boemerangnevel met – 272 graden Celsius.

https://tallsay.com/page/4294999418/de-koudste-plek-in-het-universum

3 De absoluut grootste ster van het Melkwegstelsel is UY Scuti met een doorsnede van 4.775.408.544 km. Dat is bijvoorbeeld vier keer groter dan Betelgeuze en 3.429 keer groter dan onze Zon. UY Scuti als Zon in ons Zonnestelsel zou dan betekenen dat zowel Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter als Saturnus dus niet zouden bestaan en dat Uranus nu op 2,8 miljard kilometer afstand van de Zon dan dus op slechts 500 miljoen kilometer afstand van de Zon zou staan en Neptunus op ongeveer de afstand wat Uranus nu van de Zon af staat. Zo indrukwekkend groot is UY Scuti.

https://tallsay.com/page/4294997833/uy-scuti-is-dit-dan-echt-de-grootste

4 De onbetwiste grootste baas van het Universum is de Hercules-Corona Borealis Great Wall met een doorsnede van tien miljard lichtjaar (90.454.254.957.240.000.000.000 km).

https://tallsay.com/page/4295000107/de-baas-van-het-universum-of-toch-maar-een-baasje

5 – De oudste ster van het Universum is (vermoedelijk) ouder dan het Universum. Dan heb ik het dus niet over de oudste planeet PSR B1620-26 b die ook Metusalem wordt genoemd en wat dus ook de naam is van de oudste ster. De planeet Metusalem (op 12.400 lichtjaar) is 12,7 miljard jaar oud en de oudste ster HD 140283 (dus ook Metusalem genoemd) schijnt 14,5 miljard jaar oud te zijn en dat zou dan 700 miljoen jaar ouder zijn dan het Universum. Deze ster vinden we op 'slechts' 200 lichtjaar. 1.900.000.000.000.000 km.

Astronomen weten nu dat hij heel weinig ijzer bevat, wat betekent dat hij moet zijn gevormd voordat het element op grote schaal voorkwam in het universum.”

Nou lopen de schattingen over de ouderdom van het Universum uiteen van 14,5 miljard naar dus de bekende 13,8/13,7 miljard jaar oud maar dat zou hoe dan ook betekenen dat deze ster net zo oud is als het Universum ….. iets wat dus feitelijk onmogelijk is, maar het is het Universum en lees nog maar eens het vetgedrukte beginstukje, want waarvan wij denken dat niet kan, dat zou in het Universum zomaar wel kunnen.

https://tallsay.com/page/4295001083/de-oudste-planeet-van-het-universum

Zomaar even een vijftal feiten die we aannemen en waarvan we zeggen dat het zo is, want wij gaan altijd uit van al de kennis en natuurwetten die wij op Aarde kennen en wat maar weer eens aangeeft hoe vreselijk arrogant wij zijn en hoe we ons boven alles stellen. Maar toch is dat logisch, want dat zijn wetten die we kennen en dat is kennis die we bezitten en hoe kun je uitgaan van natuurwetten die je niet kent, waar je geen weet van hebt en ook nooit zal kunnen beseffen of begrijpen? Dat kun je niet en dus zullen we altijd uitgaan van onze natuurwetten en onze kennis.

1 – Het Universum logenstrafte deze redenering, want het uitdijen gaat veel sneller dan de snelheid van het licht en die lichtsnelheid is enkel een snelheid die alleen betrekking heeft op bewegingssnelheden van materie door de lege ruimte. Tijdens de oerknal werd er ook al een snelheid gehaald (niet nagemeten) die gedurende korte tijd – een fractie van een fractie van een seconde – velen malen hoger lag dan de snelheid van het licht. En hoe we dat weten? Tijdens de oerknal zat ik ernaast met een stopwatch. Nee even serieus, je hebt hele slimme astronomen en die echt heel goed kunnen rekenen – zeg maar dat ze mijn niveau weten aan te tippen ;-) – en die ook nog eens over apparatuur beschikken die ze in staat stelt om ook zulke zaken heel precies na te rekenen en ze hebben uiteraard Hubble en andere gigantische ruimtetelescopen met onwijs veel technische snufjes. Ben in het Lick Observatorium bij San José en in het Mitzpe Ramon in de Negev woestijn geweest en het is me op beide plekken geprobeerd uit te leggen hoe alles werkt en wat ze er allemaal mee kunnen …. maar volgens mij was ik vergeten mijn enige hersencel te activeren, want snapte er maar heel weinig van. Heb uiteraard wel even gekeken door de – noem ze maar – sterrenkijkers en sindsdien ben ik verliefd op Rigel, Betelgeuze, Saturnus en noem maar op. Was al decennia lang gek op het Universum, maar sindsdien en de schoonheid die het Universum mij beide keren toonde ben ik smoorverliefd op alles wat zich daar bevind. Maar de snelheid van het licht (draafde heel even door) is dus zoiets wat wij voor standaard aannemen, want als we onze natuurwetten toepassen dan kan er geen hogere snelheid bestaan dan de snelheid van het licht … maar ja het Universum kent haar eigen natuurwetten en lacht om onze natuurwetten.

https://tallsay.com/page/4294999102/snelheid-universum-sneller-dan-lichtsnelheid

2 – Volgens onze natuurwetten kan het niet kouder worden dan – 273,15 graden Celsius en als we naar de Boemerangnevel kijken dan zien we de koudste plek in het Universum. Het is er maar liefst – 272 graden Celsius. Het kan dus nog maximaal 1,15 graden kouder worden, want dan haalt het het absolute nulpunt van – 273,15 graden. Het kan dus absoluut niet kouder worden, want moleculen en atomen staan nooit helemaal stil. En dat zorgt ervoor dat een stof nooit verder kan afkoelen dan het absolute nulpunt van – 273,15 graden …. maar dat is wel volgens onze natuurwetten, maar zo echt heel erg veel weten we nog niet van het Universum, want het is al uit gedijt tot 94 miljard lichtjaar wat betreft het visuele Universum en tot 40 biljard lichtjaar niet visueel Universum en er is echt geen enkele reden om aan te nemen dat het uitgesloten is dat er ergens in het Universum (wat we dus nog niet weten of hebben gezien) een plek kan zijn waar ook die natuurwet wordt gelogenstraft. Waar zowel moleculen als atomen wel tot stilstand zijn gekomen en wat misschien wel een gigantische omvang kan hebben en wat alleen nog maar verder blijft uitdijen doordat het de omringende ruimte steeds verder binnen de invloedssfeer van die zo onhaalbare koude weet te trekken. Onze natuurwetten gelden hier op Aarde en waar wij ze logisch normaal en onomwonden als vanzelfsprekend achten. Maar wij – de Aarde – maken als we naar percentages kijken maar een minuscuul klein beetje deel uit van het Universum. 

Kubieke inhoud Universum zichtbare 94 miljard lichtjaar:

14.242.439.140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 km3

Kubieke inhoud Aarde:

1.083.210. 000.000.000.000 km3

En dan kom je uit op:

1/13.148.363.789.108.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 deel.

Hoe aannemelijk het ook lijkt dat het dus echt niet kouder kan worden dan het – door onze natuurwetten bepaalde – absolute nulpunt, het is wel gebaseerd op onze natuurwetten en die kunnen totaal anders zijn dan de natuurwetten die gelden op 40, 50, 60 et cetera miljard lichtjaren afstand. We weten het gewoon niet!

3 – Groter dan UY Scuti … is dat haalbaar? Kan toch bijna niet, want dan moeten er al bijna andere en niet langer Aardse natuurwetten gaan gelden .… en dus waarom zou er geen ster kunnen bestaan ergens in een ander sterrenstelsel waarbij UY Scuti een kruimeltje is? Hadden we die dan al niet moeten zien? Nee, want we kunnen in feite nog maar slechts een miniem klein stukje in het Universum kijken. Oh ja we hebben een sterrenstelsel gezien op 13,2 miljard lichtjaar afstand. Dat is in kilometers 125.400.000.000.000.000.000.000 km vanaf onze Zon.

https://tallsay.com/page/4294999816/er-is-een-nog-verder-afgelegen-sterrenstelsel-ontdekt

Maar die 13,2 miljard lichtjaar is dus maar slechts 1/7 deel van het totale visuele Universum. En zodoende is het heel best mogelijk dat in dat sterrenstelsel of in nog verder weg gelegen sterrenstelsels, maar het kan dus ook in de Andromedanevel zijn … een ster (of meerderen, miljarden zelfs) kan bestaan waarbij UY Scuti een kruimeltje is.

Zolang we niet het totale visuele en niet visuele Universum in kaart hebben gebracht (dan is het hele Universum visueel) kunnen we niet stellen dat er geen veel grotere sterren bestaan dan UY Scuti.

4 – De Hercules-Corona Borealis Great Wall is met enorme afstand het grootste object in het Universum en dat zou ook zomaar waar kunnen zijn, want het neemt 10% van het visuele Universum in beslag …. dus blijft er nog 90% over van het waarneembare Universum!

Maar we hebben nog maar een afstandje afgelegd met gluren in het Universum van net aan 13,3 miljard lichtjaar ..… en aldus mogen we stellen dat het heel best mogelijk is dat er nog veel grotere objecten bestaan. Sterker nog … alle objecten in het waarneembare Universum wat we nu kennen kunnen net zo goed deel uitmaken van een object wat dan tig keer groter is dan die tien miljard lichtjaar.

5 – De oudste ster is Metusalem (HD 140283) en met een erg respectabele leeftijd van 14,5 miljard jaar oud is ze gewoon ouder dan het Universum. Maar ... dat kan natuurlijk nooit. Het Universum is het oudste en heeft alle sterren en alles laten ontstaan … er kunnen echt geen sterren bestaan die ouder zijn. Maar hoezo niet? Wie zegt dat deze ster niet vanuit een vroeger of nabijgelegen Universum (het mamma Universum) ons Universum heeft weten te betreden (hoe moet je dat noemen?). De wetenschappers proberen om de leeftijd terug te halen naar een leeftijd die dus wel past, maar dat lukt niet omdat de ster dusdanig veel ijzer lijkt te bevatten dat ze wel ouder moet zijn, daar er tijdens de oerknal gewoon minder ijzer vrijkwam dan dat er op die ster aanwezig schijnt te zijn.

Voor als u dus eens de Andromedanevel wilt bezoeken, heb ik vast wat toeristische plekjes voor u: Elk puntje is een ster … elk puntje kan planeten hebben. En het zijn heel veel puntjes. U moet wel een beetje van verre reizen houden en niet vatbaar voor ruimteziekte zijn. U moet wel 2,5 miljoen jaar reizen, dus behoorlijk gezond van lijf en leden zijn is wel een vereiste.

 

 

 

 

Onze natuurwetten zijn geweldig en de natuurkunde op zich is al magistraal om te begrijpen, maar we moeten als we het Universum willen leren snappen ….. absoluut accepteren dat het natuurwetten zijn van een volk wat nog niet verder gekomen is dan een reisje naar de maan en wat twee sondes nog niet eens op een afstand van 1 lichtjaar ver in het Universum heeft zweven/vliegen whatever. We staan gewoon nog niet aan de voet van het ontdekken van het Universum en als je het in een mensenleven wil samenvatten dan zijn we nog niet eens een ongeboren embryo in een Universum wat op die schaal genomen net zo oud is als dat het nu is.

Onze natuurwetten, hoe mooi ze ook zijn en hoe waanzinnig al de mooie formules ook zijn … zijn Aardse natuurwetten en we kunnen, en mogen, gewoon niet aannemen dat die wetten ook opgaan voor alles in het Universum, want we worden door het Universum echt niet heel serieus genomen als we daar aan vasthouden. Het Universum laat zich niet vastleggen door onze wetten en kennis. Het Universum heeft haar eigen natuurwetten en die kennen we niet en zullen we ook nooit leren kennen … laat staan bevatten!

Geniet en wordt net als mij stil bij het kijken naar Saturnus (6.36 - 7.56)

 

 

 

 

 

*Candice*

16/11/2019 12:32

Reacties (6) 

1
17/11/2019 08:26
Mooi artikel! Wat we weten van het universum is dus alleen datgene binnen het kader van onze eigen aardse natuurkundige wetten. Wat we van de universele natuurkundige wetten weten, is in feite nog maar bar weinig. En dat is dan weer begrijpelijk, want onze uitvalbasis en uitzichtspunt is slechts een zandkorrel in een immens universum.
1
17/11/2019 09:10
Merci.

Mooi verwoord.
1
16/11/2019 15:11
Je weet dat ik deze serie met belangstelling volg en probeer te begrijpen wat de diverse theorieën over het universum zijn.
Af en toe kom ik dan iets tegen wat tegen de logica (en die geldt overal, natuurwetten of niet) in gaat:

Hoe kan de snelheid waarmee het universum uitdijt hoger zijn dan de snelheid van het licht? Dan zouden namelijk sterren en sterrenstelsels die aan de periferie van het voor ons zichtbare universum liggen voortdurend uit het zicht moeten verdwijnen - in plaats van dat wij steeds nieuwe, nog verder verwijderde stelsels ontdekken.
Hoe kan het d...
1
16/11/2019 15:23
Merci.

Heb het uitgelegd in dit artikel.
https://tallsay.com/page/4294999102/snelheid-universum-sneller-dan-lichtsnelheid
-----
Alles beweegt in het Universum door onder meer de uitdijing en naarmate een sterrenstelsel om maar iets te noemen verder weg van ons staat … beweegt het sneller van ons af. Sterrenstelsels die dichtbij de Melkweg zijn (relatief dichtbij) bewegen van de Melkweg af met een snelheid van een paar honderd kilometer per seconde …. maar de sterrenstelsels op grotere afstanden vele duizenden tot zelfs vele tienduizenden kilometers per secon...
1
16/11/2019 18:35
Dat heb ik gelezen, maar het is geen antwoord op de vraag waarom er aan de randen van ons zichtbare universum geen sterren of sterrenstelsel uit het zicht raken - als de expansie van het universum sneller is dan de lichtsnelheid.
Dat dat zo is wil ik best geloven, maar het enige wat ik kan bedenken is dat de afstanden zo groot zijn dat het nog eens miljarden jaren zal duren voordat wij merken dat bepaalde formaties aan de buitenranden uit het zicht verdwenen zijn - tenminste als er dan nog iemand kijkt....
1
16/11/2019 19:25
Oh daar heb je echt een punt mee. Voor wij het merken zijn wij denk ik al uitgestorven en is de Zon ook niet meer onder ons, want ja de afstanden zijn zo enorm ... dat het met wat voor apparatuur dan ook toch niet meer te zien valt.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert