Hoe werden genieën opgevoed in het Czaar Lyceum van Rusland. Discipline, strakke rooster en dag indeling bij de Czaar lyceum in de tijd van Puschkin.

Door Marianna Travinskaia gepubliceerd in Geschiedenis

Het doel om van een kind een nieuwe Puschkin te maken is zowel nutteloos als onmogelijk. Maar toch blijft het een uitdaging om voor een kind de gunstige omstandigheiden te scheppen zodat hij zijn talenten optimaal kan ontwikkelen. Het is een droom van elke ouder en ook van de ijverige docent. 

Het  Czaar Lyceum heeft onder de eerste generatie leerlingen geen goede ambtenaren voortgebracht zoals het oorspronkelijk bedoeld was , maar wel veel genieaale mensen. Hoe was het toch tot stand gekomen?

Toetreden tot het Czaar Lyceum 

Het Czaar Lyceum wordt in eerste instantie gezien als een onderwijs instelling waar de bekende Russische dichter Aleksander Puschkin gestudeert had. Het Lyceum heeft daardoor een hystorische status gekregen al was het oorspronkelijk een puur geval dat de grondlegger van het Russisch literatuur is daar afgestudeerd. Zo is het gebeurd dat namelijk op 1810 het beleid van imperator Aleksander I was uitgevaardigd een onderwijs instelling te stichten waar de vertegenwoordigers van de Russische Elite tot de volwaardige ambtenaren worden opgeleid,  die in de staat zouden zijn om het land te kunnen veranderen , om het staats macht te kunnen reformeren en om het iedeeen van de beschaving in te lijven bij de verschillende faccetten van het Russische maatschappij. 

Het beleid was in Augustus 1810 uitgevaardigd en in het jaar daarna waren al de eerste toelatingsexamens gehouden. Vast niet iederen worden daar tot examens toegelaten. Alleen maar de jongens uit de vooranstande Russische famielieeën mogen zich voor het Lyceum inschrijven. Om tot het examen toegelaten te worden , moesten zij het getuigschrift van de hoofd ambtenaren voort te leggen en ook weer bij de toenmalige minister van onderwijs ( Razoemovski) te moeten solliciteren. 

Oorspronkelijk was het geregeld dat de jongere broers van Aleksander I Nicolai en Michail zouden in het Lyceum gaan studeren. Om deze redenen was de vleugel van de Katharinas Paleis uitgekozen en omgebouwd door de archietektor Stasov. Zodoende werden de leerlingen opgeleid in de nabijheid van de vooranstand staats personnen, al hoewel de studie van de jongere vorsten ( Nicolai en Michail ) niet door was gegaan. 

In die tijd was het veel gespeculeerd bij de familie Puschkin over de vervolgopleiding van 12 jarige Aleksander. Het was precies de leeftijd om van het huisonderwijs  tot de seriouse opleiding bij de onderwijs instelling over te gaan. De vader van Aleksander Sergei Lvovich had het Pansion van Eusuiten in St. Peterburg in zijn gedachten als het meest geschikte school voor zijn zoon. Maar toen was het bij hem het bericht ter oren gekomen over het openen van het nieuwe school, die geschikt zou zijn voor het voorbereiden van de nieuwe politische elite. Dat bericht leek aan Sergei Lvovich het meest aantrekkelijk te zijn. Het studeren aan het Lyceum was gratis alleen moest er nog een getuigschrift komen. Deze was ook al snel geregeld met behulp van de oom van Puschkin die bevriend was met de vooranstande ambtenaar Alexander Ivanovich Turgenev. Ook heeft de directeur van het Lyceum Vasili Fedorovich Malinovski een goede indruk van de kandidaat gekregen.

Het toelatingsexamen was bedoeld om de algemeene kennis van de alle belangrijke vakken te toetsen maar verder werden er geen strenge eisen  aan gesteld. Puschkin was het hoogst gescoord in het vak "Russisch Gramatiek", maar wat Frans , Geschidenis en Ardijkskunde betreft kreeg hij voldoende. Verder binnen 6 jaren had Puschkin samen met de andere 29 leerlingen de belangrijke prestaties geboekt. 

Het leerproces van Lyceisten

Het leer programma was uitgewerkt door Michail Speranski. Speranski was een vooranstande reformator die vlak na het openen van het Lyceum tot ballingschap werd veroordeeld. In het programma was het nadruk gelegd op humanitaire gebied en op jurisprudentie. Onder de vakken waren : De wet van God, Etiek, Logiek, Juridische voorlichting, en als bijvakken kregen ze de vreemde tallen zoals Frans, Duits en Latijn te studeren. B-vakken waren vertegenwoordigd door Wiskunde, Natuurkunde , Sterrenkunde en door het Statestiek. Veel aandacht was besteed aan gimnastiek een aan de kulturelle vorming. Lyceisten waren dagelijks bezig met het leren tekenen en met het leterkunde. Ook leerden ze dansen en schermen. En als sport beoefenen ze het paard rijden en  het zwemmen.

Binnen de tijd in het Lyceum moeten de leerlingen opgeleid worden tot de zelfstandige en veelzijdige mensen die precies moeten weten waar hun talenten in liggen en wat ze in het maatschappij willen bereiken. 

Veel aandacht was ook besteed aan de dag indeling van de leerlingen. Dagelijks rooster was degelijk strak dat zij geen tijd hadden om te luien. Lyceisten waren altijd met iets bezig geweest. 

Over het algemeen was de tijd ( 7-8 uur per dag) besteed aan lessen, die waren goed gecombineerd met rust pauza's . Het leer procces ging gepaard met wandelingen en met het buiten spelen. 

De dag van een Lyceist begon om 6.00 uur s'ochtends. Na de ochtends ritueelen gingen ze gelijk naar de ochtend God dienst en vanaf 7 en tot 9 uur kregen zij hun eerste lessen gevolgd met het thee drinken en met de wandeling. Om 10 uur kwamen ze weer terug om verder te studeren . Dat deden ze tot 12 uur. Vanaf 12 tot 13 uur gingen ze weer naar buiten en daarna hadden zij hun middag eten. Na het eten waren ze vooral bezig met een leterkunde en tekenen. Dat deden ze tot 15.00 uur en daarna waren ze nog 2 uur bezig met andere lessen. Verder gingen ze thee drinken daarna gingen ze naar buiten tot 18.00. En de avond uren voor het avondeten besteden ze aan het heerhallen van lessen en aan het bezoek van het bibliotheek . 

Het avond eten begon om 20.30 en daarna konden ze nog tot 22.00 van de vrije tijd genieten. Precies om 22.00 gingen ze naar de avond God dienst en gingen daarna na bed. 

Bijna de hele tijd in het Lyceum waren de leerlingen onder toezicht van het maatschappij en dat heeft hun geholpen om sociaale vaardigheden onder knie te krijgen. De leerlingen werden door de leerkrachten met "u" aangesproken, ook sproken ze de achternaam van de leerling samen met het woord "menheer" uit.  Deze omgaang zorgde voor de wederzijdse respect tussen leerling en docent en alsnog creëerde enige afstand. Onder docenten waren vooral de jonge specialisten , die gekenmerkt waren door hun creative toenadering. Veel van ze hebben een goede invloed op de leerlingen kunnen oefenen. 

In het Lyceum worden leerlingen opgevoed tot zelfstandige en vrijdenkende mensen die in staat zullen zijn om zelf uit te zoeken waar zij aan moeten werken. Het meest progressief was uitsluiten van de lijfstraffen. De leerlingen werden beloond op de basis van hun studie resultaten. Degenen die hoog scorden kregen bijvoorbeeld de toesteming vooraan te zitten. 

Waarom was het onmogelijk om de ervanring van Het Czaar lyceum in de toekomst toe te passen?  

Het resultaat van de opvoeding bij de Lyceum is vrijwel aan iederen bekend. Alleen het feit dat deze school heeft een beroemde Puschkin voortgebracht , gaf nog extra overtuiginskracht bij het iedee om dat school te stichten. Naast de bekende dichter heeft de school ook de andere beroemde mensen opgeleid zoals het diplomat Alexander Gorchakov, de  polar onderzoeker Michael Jakovlev , de muziekant en de zanger Anton Delvig. Slechts een kleine deel van de oud leerlingen gingen de staats functies bekleden. Anderen hebben ook een oppositie tegen Russische regering gevormd om later om 1817 op de Senat Plein in St. Petersburg in opstand te komen. En ook waren sommigen van hun bijbetrokken bij de verschillende geheime gemeenschappen. 

Het is mogelijk een van de redenen dat de ervaring van het Lyceum kon niet echt toegepast werden op de staats niveau. De andere cruciaale moment die bij de opleiding hoorde was de verplichte scheiding van een familie. Meteen bij de aanvang van de studie was het duidelijk gemaakt dat de reisen naar huis uitgesloten waren en al die studie jaren moesten de leerlingen binnen de muren van het Lyceum doorbrengen. Tijdens vakanties mogen ze niet naar huis gaan en een familie mocht wel een leerling bezoeken maar deze bezoeken waren heel beperkt.

De Lyceisten dachten graag terug aan hun leven binnen het Lyceum. Het is wel duidelijk uit hun correspondentie en ook uit de gedichten die ze aan het Lyceum voortdroegen. Iederen van hun hebben wat geoefend in het schrijven van gedichten en epigrammen die over hun vrienden of vijanden gingen. 

19 Oktober was op den duur het belangrijke datum onder eerste Lyceisten geworden, al hoeweel aanvankelijk was deze door hen als formeel beschoud. Maar de December opstand  op Senat Plei had hun zo dicht bijelkaar gebracht dat ze voor altijd zich verbonden voelden tot de broederschap die  niet door de tijd doch door de afstand ontbonden konden worden. 

07/11/2019 18:51

Reacties (5) 

03/12/2019 13:33
Mooi en prima informatief geschreven verhaal. Uiteindelijk weten de westerse mensen nog altijd maar weinig over het echte leven in Rusland. Daarom zijn deze verhalen een welkome aanvulling op onze kennis van dit fraaie grote land.
03/12/2019 20:03
Dank je.
03/12/2019 20:20
Dank je. In het westen is het inderdaad zo weinig over het leven in Rusland bekend en door het politiek staat het land helaas vaak in het kwade licht.
12/11/2019 00:58
Goed en informatief artikel!
12/11/2019 07:52
Dank je wel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert