De ontdekking van de poolcirkel en geografisch Noord Amerika 325 voor Christus door Pytheas de Griek

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                         

 

   800px-Arctic_circle.svg.png

'Groenland hoort geografisch bij Noord-Amerika en geologisch gezien tot het Canadese schild. 85% van het land is bedekt met een ijslaag van maximaal 3 km dikte. Alleen de kuststrook van 15–150 km breed, vooral in het zuiden en westen, is bewoonbaar, mede door de invloed van de Golfstroom.'
 
De lijn die boven door de onder getoonde kaart loopt is de (Noordelijke) Poolcirkel. Zoals uit de kaart blijkt, loopt die lijn door Canada, Groenland, Noorwegen, Finland en Rusland. Op aarde bevindt de (Noord)poolcirkel zich op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ N, en de (zuid) poolcirkel bevindt zich op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ Z
 
              749px-World_map_with_polar_circles.svg.p

Dit is het gebied waar de zon niet ondergaat behoudens 1 dag per jaar. Vergelijk de vorm van de aarde met die van een ei, ovaal, rondachtig van aard en het moge duidelijk zijn dat in de zone boven en onder, of te wel uiterst Noord en uiterst Zuid de zon niet ondergaat. Waarom die ene dag per jaar wel? Dat heeft te maken met het feit van de axiale kanteling van de aarde, onze planeet ligt niet 'recht' in de ruimte ten opzichte van de zon, dus per dag verloopt de hoek ten opzichte van de zon iets.

Als men de eerste kaart weer beschouwt dan kan men vast stellen dat Ijsland ten Zuiden ligt van Groenland, dat geografisch bij Noord Amerika hoort. Dat is voor dit artikel van belang daar Ijsland op een breedtegraad ligt van 64° 8′ 0″ N en wij weten uit het bovenstaande dat de Noordpoolcirkel begint vanaf de 66ste breedtegraad. Dus 2 graden Noordelijker.

                               250px-Hereford-Karte.jpg

                                 the 'mappa Mundi,' about 1300

Van Piri Reis(1465 na Christus) en Columbus (1492 na Christus) terug naar Pytheas (325 voor Christus)

Ahmed Muhiddin Piri (1465 - 1553, beter bekend als Piri Reis was een Ottomaanse admiraal, navigator, geograaf en cartograaf. Hij stelde een wereldkaart samen op grond van een veelvoud van kaarten waar hij de hand op had weten te leggen. Die mappae mundi waren zeemans kaarten die de toen bekende wereld trachtten te beschrijven.

Piri verklaarde ook dat hij tien Arabische bronnen en vier Indiase kaarten had gebruikt. Frapant is dat de kaart de contouren van de Antarctische kust (Poolcirkel kust) weer geeft.

Daarnaast verklaart Piri Reis dat hij tevens kennis had van acht Ptolemeïsche kaarten, een Arabische kaart van India, vier getekende kaarten uit Sindhe (Sindhe is het hedendaagse Pakistan)daarnaast bezat hij oude aantekeningen en kaarten van Hind (India) en Çin (China) geometrisch getekend.

Er is een wetenschappelijk debat over de vraag of de 20 kaarten en mappae mundi in Piri's inscripties de acht Ptolemeïsche kaarten, de vier Portugese kaarten, en de Arabische kaart  bevatten. Vanuit één perspectief is het aantal kaarten en mappae mundi dat door Piri wordt gebruikt gelijk aan 20, terwijl dit in het andere geval in totaal 34 zou kunnen zijn.

    1280px-MacedonEmpire.jpg

Hij beweert dat de bronkaarten werden gevonden in de oude bibliotheek van Alexandrië, hetgeen aannemelijk is door Piri's toespelingen op Alexander de Grote, de stichter van Alexandrië, Ptolemae I, die Alexandrië regeerde in de 4e eeuw voor Christus, en Claudius Ptolemae, de Griekse geograaf en cartograaf die in de 2e eeuw na Christus in Alexandrië woonde en lijkt dat meer dan mogelijk.

Op zich lijkt dat een rationele conclusie. Alexander leefde van 21 July 356 voor Christus – 11 June 323 voor Christus en onderwierp de bekende wereld aan zijn gezag tot in Egypte en India en Pakistan toe. Hij stichtte  Alexandrië als hoofdstad en rustte die toe met grootste meest complete bibliotheek in de antieke wereld.

'Helaas is die bibliotheek later verloren gegaan in een vlammenzee.  In het jaar 642 werd de bibliotheek/tempel door de Arabieren onder kalief Omar vernietigd toen hij Egypte veroverde.

                                        200px-thumbnail.svg.png

Volgens de legende gaf hij de volgende order, ingegeven door generaal Amr ibn al-As: "Ofwel zijn de boeken in strijd met de Koran en in dat geval is het ketterij, en anders zijn ze in overeenstemming met de Koran en dus overbodig." De boekrollen zouden toen het slachtoffer worden van een boekverbrandingen en als brandstof voor de badhuizen gebruikt zijn. De gehele inhoud, behalve de werken van Aristoteles, zou zijn vernietigd. Zo werd de grootste en meest antieke bron van kennis van de vroege wereld vernietigd.

Het is bekend dat Columbus en Piri Reis gebruik van elkaars kaarten maakten. Columbus maakte niet alleen gebruik van de Piri Reis kaarten maar kende tevens Amerigo Vespucci, die zijn landgenoot was. Hij ontdekte Amerika in 1492, althans zou is hij de geschiedenis ingegaan.

De reizen van Columbus waren de eerste Europese expedities naar het Caribisch gebied, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Let wel Noord-Amerika ontbreekt in deze opsomming! 

Het vroege leven van Columbus is enigszins onduidelijk, maar wetenschappers zijn het er over het algemeen over eens dat hij in de Republiek Genua (Italie) werd geboren. Hij kende Amerigo Vespucci ; 9 maart 1454 - 22 februari 1512, die een Italiaanse ontdekkingsreiziger, financier, navigator en cartograaf uit de Republiek Florence (Italie) was. Hij was in het bezit van niet alleen een vroege kaart van Piri Reis maar tevens van kaarten van Vespucci.

                                                 220px-Portrait_of_Amerigo_Vespucci.jpg

Vespucci toonde aan dat Brazilië en West-Indië geen oostelijke buitengebieden van Azië waren (zoals aanvankelijk vermoed werd door de reizen van Columbus), maar een afzonderlijke, onontgonnen landmassa die in de volksmond bekend staat als de Nieuwe Wereld. In 1507 werd het nieuwe continent Amerika genoemd naar de Latijnse versie van de voornaam van Vespucci, daarmee werd zijn bijdrage aan de ontdekking van Amerika bevestigd.

Columbus kreeg de naam en faam, Piri Reis en Vespucci hadden de kennis en de kaarten geleverd. Columbus had abusievelijk het idee dat hij de wereld rondgevaren was en dat hij in India was aangeland. Daardoor kregen de mensen aldaar de naam indianen. Piri Reis en Vespucci waren de navigatoren en cartografen die beseften dat een 'nieuwe' wereld was ontdekt.

                                            220px-Strabon_Rerum_geographicarum_1620.

Pytheas van  Massalia (4e eeuw voor Christus) was een Griekse geograaf en ontdekkingsreiziger uit de Griekse kolonie Massalia. Hij maakte een ontdekkingsreis naar Noordwest-Europa in ongeveer 325 v.Chr., Maar zijn verslag ervan, alom bekend in de oudheid, heeft het niet overleefd en is nu alleen bekend door de geschriften van anderen.

Waarschijnlijk is zijn werk met ander wetenschappelijk werk verloren gegaan in de brandstichting van de bibliotheek van Alexandrie door de moslim generaal Amr ibn al-As

Op deze tocht reisde hij rond en bezocht een aanzienlijk deel van het hedendaagse Groot-Brittannië en Ierland. Hij was de eerste bekende wetenschappelijke bezoeker die de Noordpool-, poolijs en de Keltische en Germaanse stammen zag en beschreef.

Hij is ook de eerste geregistreerde persoon die de Midnight Sun beschrijft. Het theoretische bestaan ​​van sommige noordelijke fenomenen die hij beschreef, zoals een koude zone en gematigde zones waar de nachten in de zomer erg kort zijn en de zon niet ondergaat. Evenzo bericht hij over een land van eeuwige sneeuw en duisternis 

Pytheas introduceerde het idee van Thule (Groenland) in de verte in de geografische werkelijkheid, en zijn berekening van de getijden is de vroegste bekende die de maan als hun oorzaak suggereert. 

                                        280px-Pyth%C3%A9as.jpg

Pytheas beschreef zijn reizen in een werk dat niet dat de tijd heeft overleefd; er blijven alleen fragmenten over, geciteerd of geparafraseerd door latere auteurs, het meest vertrouwd in Strabo's Geographica,  Plinius de Romeinse geschiedschrijver en passages in Diodorus van de geschiedenis van Sicilië.

De meeste schrijvers uit de oudheid, inclusief de eerste twee die zojuist zijn genoemd, verwijzen naar zijn werk onder zijn naam: "Pytheas zegt ..." Twee late schrijvers geven titels: de astronomische auteur Geminus van Rhodos vermeldt: τὰ περὶ τοῦ Ὠκεανοῦ (ta peri tou Okeanou), letterlijk "dingen over de oceaan", soms vertaald als "beschrijving van de oceaan", "op de oceaan" of "oceaan"; Marcianus, de filosoof op Apollonius van Rhodos, noemt περίοδος γῆς (periodos gēs), een "reis rond de aarde" of περίπλους (periplous), "zeil rond".  Hier wordt gesuggereerd dat Pytheas de aarde rond gezeild zou zijn.

Men kan deze titels  interpreteren als de namen van afzonderlijke werken die afzonderlijke reizen bestreken. Zoals gebruikelijk is bij oude teksten, kunnen meerdere titels een enkele bron vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als een titel naar een sectie verwijst in plaats van het geheel. De gangbare consensus is dat er maar één werk was, "op the Ocean", dat gebaseerd was op een periplus (logboek).

Het belang van Pytheas was tijdens de oudheid erg groot. Lange tijd was hij in het mediterrane gebied de belangrijkste en waarschijnlijk zelfs enige bron voor kennis omtrent het noordwesten van Europa. Zijn berekeningen over de maximale hoogte van de zon werden door Griekse wetenschappers gebruikt in allerlei berekeningen, zoals bij het berekenen van de omtrek van de aarde. Zijn werken zullen zeker een plaats in de bibliotheek van Alexandrie gevonden hebben.

                                         250px-Islossning_%28119329313%29.jpg

Strabo vertelt, uitgaande van zijn tekst van Polybius, "Pytheas beweert dat hij de hele noordelijke regio van Europa tot aan de uiteinden van de wereld heeft verkend."  Strabo legt uit wat Pytheas met de uiteinden van de wereld bedoelt. Thoulē, zegt hij (nu gespeld Thule; Plinius de Oudere gebruikt Tyle; Vergil verwijst naar ultima Thule in Georgisch I, regel 30, waar de ultima verwijzen naar het einde van de wereld is de meest noordelijke plaats na de Britse eilanden.

Daar is de cirkel van de zomertropen hetzelfde als de poolcirkel  Bovendien, zegt Strabo, noemt geen van de andere auteurs Thule, een feit dat hij gebruikt om Pytheas in diskrediet te brengen, maar wat volgens historici aangeeft dat Pytheas de eerste ontdekkingsreiziger was die daar aankwam en erover vertelde.

Thule wordt beschreven als een eiland dat  ten noorden van Groot-Brittannië ligt, nabij de bevroren zee (pepēguia thalatta, "gestolde zee"). Plinius voegt eraan toe dat het geen nachten heeft tijdens de midzomer wanneer de zon door het teken van de krab (bij de zomerzonnewende) gaat, een bevestiging dat hij zich op de poolcirkel bevindt. Hij voegt eraan toe dat de overtocht naar Thule begint van het eiland Berrice.

 Strabo meldt dat Eratosthenes Thule plaatst op een parallelle 11500 stadions (1305 mijl of 16.4 °) ten noorden van de monding van de Borysthenes.  De parallel die door die mond loopt, gaat ook door Celtica en is de basislijn van Pytheas. Als u 3700 of 3800 stadions (ongeveer 420–430 mijl of 5.3 ° –5.4 °) ten noorden van Marsalia gebruikt voor een basislijn, krijgt u een breedte van 64.8 ° of 64.9 ° voor Thule, ruim voor de poolcirkel, want die bevindt zich (zie begin artikel) op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ N,. 

Uit het begin van het artikel weet u dat bij de breedtegraad 64.8 Ijsland zich bevindt en dat daar de zee niet bevroren is en de zon wel ondergaat. Immers de Noord pool cirkel loopt op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ N. Dus Pytheas was voorbij, lees Noordelijker dan Ijsland.

Een verklaring van Geminus van Rhodos, hij citeert 'Op the Oceaan' als volgt: 

... de barbaren hebben ons de plek laten zien waar de zon gaat rusten. Want het was het geval dat in deze delen de nachten erg kort waren, op sommige plaatsen twee, op andere drie uur lang, zodat de zon weer opkwam korte tijd nadat hij was ondergegaan.

Volgens deze verklaring was  Pytheas er persoonlijk en dat de 21- en 22-urendagen de gebruikelijke lengte- en breedtegraad moeten zijn. Strabos berekent de breedtegraden om 64 ° 32 ′ en 65 ° 31 ′ te zijn, gedeeltelijk bevestigend Hipparchus 'verklaring van de breedtegraad van Thule. En toch zegt Strabo: 

Pytheas van Massalia vertelt ons dat Thule ... het verste noorden is, en dat daar de cirkel van de zomerkeerkring dezelfde is als de poolcirkel. 

De ontdekkingsreiziger, Richard Francis Burton, stelt in zijn studie van Thule dat het door de eeuwen heen vele definities heeft gehad. Veel meer auteurs hebben erover geschreven dan Pytheas onthouden. De vraag naar de locatie van Thule van Pytheas blijft bestaan. De breedtegraden van de oude auteurs kunnen worden verzoend. Het ontbrekende gegeven dat nodig is om de locatie te bepalen, is lengtegraad: "Kennelijk kunnen we niet op de lengtegraad vertrouwen." 

                                          300px-Iceberg_with_hole_edit.jpg

Pytheas stak de wateren noordwaarts over van Berrice, in het noorden van de Britse eilanden, maar het is niet bekend of men stuurboord, bakboord of rechtdoor moest. Vanaf de tijd van het Romeinse rijk werden alle mogelijkheden herhaaldelijk gesuggereerd door elke generatie schrijvers: IJsland, Shetland, en later Groenland. Een manuscriptvariant van een naam in Plinius heeft de IJslandse theorie aangewakkerd: Nerigon in plaats van Berrice, wat klinkt als Noorwegen. Als je vanuit Noorwegen naar het westen vaart, kom je IJsland (breedtegraad 64) tegen.

Maar dan zit je niet op de poolcirkel die zich op een breedtegraad van  66 ° 33′47.8 ″ N, bevindt.

Plinius citeert Pytheas:' Thule wordt beschreven als een eiland dat  ten noorden van Groot-Brittannië ligt, nabij de bevroren zee (pepēguia thalatta, "gestolde zee"). 

Dan zit je iets voorbij Groenland op 66ste breedtegraad. Resumerend: als Pytheas de gestolde zee heeft gezien (bevroren) en de eeuwige nachten dan zat hij op zijn minst op de 66ste breedtegraad, de poolcirkel.

Ik haal nog even Geminus (hierboven aan) .. ' 

Een verklaring van Geminus van Rhodos citeert 'Op the Oceaan' als volgt: 

... de barbaren hebben ons de plek laten zien waar de zon gaat rusten. Want het was het geval dat in deze delen de nachten erg kort waren. .. en de zee was gestold!

De barbaren kunnen niet een verwijzing zijn naar zijn eigen bemanning. Dit suggereert dat het inwoners van Groenland waren dat bevindt zich namelijk op de poolcirkel op breedtegraad: 66 ° 33′47.8 ″ N

Pytheas heeft niet alleen de poolcirkel bereikt en werd door de ijsmassa gedwongen zijn tocht te staken, maar hij heeft Groenland aangedaan alwaar de 'barbaren' hem de plek toonden waar de zon niet onderging. Middernachtzon.

Dat Piri Reis later kaarten uit de bibliotheek heeft gebruikt om 'zijn' weergave van de wereld vast te leggen en dat Vespucci en Columbus die gebruikt hebben is ondergeschikt aan het feit dat Pytheas Groenland heeft aangedaan en de Noordpool bereikt heeft in het jaar 325 voor Christus. 

800px-Arctic_circle.svg.png

Ik begon mijn artikel dat Groenland geografisch bij Noord-Amerika hoort en geologisch gezien tot het Canadese schild. 85% van het land is bedekt met een ijslaag van maximaal 3 km dikte. Alleen de kuststrook van 15–150 km breed, vooral in het zuiden en westen, is bewoonbaar, mede door de invloed van de Golfstroom.'

749px-World_map_with_polar_circles.svg.p

De lijn die boven door de onder getoonde kaart loopt is de (Noordelijke) Poolcirkel. Zoals uit de kaart blijkt, loopt die lijn door Canada, Groenland, Noorwegen, Finland en Rusland. Op aarde bevindt de (Noord)poolcirkel zich op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ N, en de (zuid) poolcirkel bevindt zich op een breedtegraad van 66 ° 33′47.8 ″ Z

Geografisch gezien heeft Pytheas Noord-Amerika ontdekt in het jaar 325 voor Christus.

Dank u voor het lezen, God bless.

San Daniel 2019.

Bronnen:

 1. The Fate of Greenland's Vikings Archived 11 January 2011 at the Wayback Machine, by Dale Mackenzie Brown, Archaeological Institute of America, 28 February 2000
 2. Mcghee, Robert (3 April 2015). "Thule Culture"Canadian Encyclopedia. Historica Canada. Archived from the original on 20 November 2015. Retrieved 1 June 2015.
 3. Statistics Iceland"Government. The National Statistical Institute of Iceland. 14 September 2008. Retrieved 14 September 2008.
 4. Tomasson, Richard F. (1980). Iceland, the first new society. U of Minnesota Press. p. 63. ISBN 978-0-8166-0913-0.
 5.  Stefansson, V. (1940): "Ultima Thule: Further Mysteries of the Arctic"
 6. Chevallier, R. (1984): "The Greco-Roman Conception of the North from Pytheas to Tacitus" (in Arctic, vol. 37, no. 4, Dec. 1984, p. 341-346)
 7. Loupis, Dimitris (2004). "Piri Reis' Book on Navigation (Kitab-i Bahriyye) as a Geography Handbook". Eastern Mediterranean cartographies. Athens, Greece: National Hellenic Research Foundation. p. 39. OCLC 892160459.
 8.  Harvey, P. D. A. (1996). Mappa Mundi: The Hereford World Map. Toronto: University of Toronto Press.
 9.  Briant, Pierre (2012). Alexander the Great and His Empire: A Short Introduction. Princeton University Press. p. 114. ISBN 978-0-691-15445-9.
 10. Bergreen, Lawrence (2012). Columbus The Four Voyages, 1493–1504. Penguin Group US. ISBN 978-0-14-312210-4.
 11. Arciniegas, German (1955) Amerigo and the New World: The Life & Times of Amerigo Vespucci. New York: Knopf. 1955 English translation by Harriet de Onís. First edition published in Spanish in 1952 as Amerigo y el Nuevo Mundo
 12. Kennedy, Hugh (1998). "Egypt as a Province in the Islamic Caliphate, 641–868". In Petry, Carl F. (ed.). Cambridge History of Egypt, Volume One: Islamic Egypt, 640–1517. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 62–85. ISBN 0-521-47137-0.
 13. Whitaker, Ian (December 1981 – January 1982). "The Problem of Pytheas' Thule". The Classical Journal77 (2): 148–164. JSTOR 3296920.
 14.  Ebel, Charles (1976). Transalpine Gaul: The Emergence of a Roman Province. Leiden: Brill Archive. pp. 9–15. ISBN 978-90-04-04384-8.
 15. Geographica III.2.11.
 16. Tierney, James J. (1959). "Ptolemy's Map of Scotland". The Journal of Hellenic Studies79: 132–148. doi:10.2307/627926JSTOR 627926.

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

01/11/2019 21:01

Reacties (6) 

1
13/11/2019 23:08
Inhoudelijk bekende stof voor mij. Brengt mij terug naar mijn jaren in de collegebanken.
1
02/11/2019 23:07
Bijzonder artikel, graag gelezen.
1
02/11/2019 23:22
Dank je, ik stuitte toevallig op Pytheas en ik vond de gegevens die ik tegen kwam fascinerend genoeg om mij in hem te verdiepen
1
02/11/2019 18:49
Dat heb je dan wel grondig uitgeplozen.
Jammer dat de bibliotheek in Alexandrië door de moslims in de fik gestoken is. Maar het zijn nu een keer barbaren...
1
02/11/2019 20:04
Dank je ..ik doe mijn best.. en ja we weten wat de Moslims met het centrum van kennis in Alexandrie hebben gedaan..een vreselijke slag aan onze cultuur toegebracht door onwetendheid.. oude antieke geschriften die aan de grondslag van onze beschaving lagen gebruikt als stook materiaal voor badhuizen.. idd barbaars maar wat wil je van geitekeutelaars
1
02/11/2019 22:56
Onwetendheid?
Ze hadden (en hebben nog steeds) een bloedhekel aan alles wat maar naar cultuur en beschaving ruikt: zoals de oude bibliotheek in Timboektoe en de antieke gebouwen, beelden en kunstwerken in Syrië en Iraq die ze willens en wetens vernield hebben. Wat enigszins vervoerbaar was hebben ze onder de hand verkocht om wapens aan te schaffen.
De politieke islam (toen en nu) heeft maar één manier om met cultuurgoederen om te gaan: vernietigen. Het achterliggende doel is de mensheid dom te houden, als een kudde makke schapen die zich met beloning en straf laten manipuleren.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert