Herinvoering doodstraf en hoe moeilijk dat wel niet is:

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Herinvoering doodstraf en hoe moeilijk dat wel niet is:

Het gaat nu eens niet om de veroordeelde gestoorde idioten die naar mijn mening de doodstraf hadden mogen krijgen en ook niet om de vraag of de doodstraf dient te worden heringevoerd. Het gaat nu eens enkel om hoe moeilijk een eventuele herinvoering wel niet is! Mijn mening is bekend. Ik ben voor de doodstraf maar dan dus wel alleen voor die gevallen waarbij het onmogelijk is dat een onschuldige ter dood veroordeeld kan worden.

Enkele voorbeelden:

Michael Panhuis – verkrachting en de moord op Anne Faber,

Mohammed Bouyeri – slachten van Theo van Gogh,

Gökmen Tanis – terreuraanslag in Utrecht,

Junaid Iqbal – zijn plannen om Wilders te vermoorden,

Jawed Sultani – aanslag Amsterdam CS.

In al die gevallen kan er echt geen spoortje twijfel bestaan of het de dader was en gezien wat deze schoften (ik hou het nu netjes) op hun geweten hebben hadden ze naar mijn mening de doodstraf mogen krijgen.

Willem Holleeder, Cor van Hout, Jan Boellaard en Frans Meijer hadden de doodstraf voor de ontvoering van Ab Doderer en Alfred Heineken horen te krijgen net zoals die Ferdie Elsas die Gert-Jan Hein ontvoerde en direct vermoordde.

Willem Holleerder dus echter niet voor de opdrachten tot het liquideren van enkele andere stukken tuig, want dat is echt nooit 100% bewezen en kan ook niet worden aangetoond.

Nawijn en Donner:

Toen in 2002 minister Hilbrand Nawijn opperde om eens na te denken over een referendum over de herinvoering van de doodstraf, wilde CDA minister Piet Hein Donner helemaal niets weten van die ''populistische onderbuikgevoelens''; een straf moest naar zijn mening ten alle tijden proportioneel zijn. In 2006 zei diezelfde Piet Hein Donner; ''Als er een democratische meerderheid zou bestaan voor het invoeren van de sharia, moeten wij dat niet tegenhouden, want zo werkt de democratie nu eenmaal.''

Als een een gewone blanke Hollandse meerderheid zou pleiten voor herinvoering doodstraf dan is het een populistische meute maar als een moslimmeerderheid de sharia in Nederland zou wensen in te voeren dan is het dus een democratisch recht! In principe klopt dat laatste. Waar de heer Donner aan voorbij ging is het feit dat de sharia ook de doodstraf kent en voor zaken die totaal dus niet doodstraf waardig zijn. Zoals overspel en het willen bekeren tot een ander geloof dan de islam.

Steniging bijvoorbeeld is een door een sharia rechtbank opgelegde doodstraf voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van verkrachting.

Hena Akhter

De vrouw van de man die haar had verkracht trof haar half naakt en bloedend aan, terwijl de man zich nog aan het aankleden was. De vrouw sleurde Hena naar buiten, haar ondertussen trappend, en sleurde haar naar de dorpsraad (een islamitische raad!) en die waren er al snel over eens. Hena moest dus boeten voor de ondergane verkrachting … wat werd uitgelegd als het verleiden van een nette getrouwde man. Hena werd veroordeeld tot 100 stokslagen …. ze haalde de 70!

Maar mocht een eventuele toekomstige islamitische of zelfs een gewone Kamermeerderheid instemmen met de sharia (wat zou kunnen als er bijvoorbeeld wel een linkse meerderheid in de Tweede Kamer zou komen), dan horen we dat te accepteren en in te voeren, want dat is dan dus democratisch besloten. De sharia heeft niks met democratie maar dat even terzijde.

De doodstraf dient echt niet ter afschrikking, want het schrikt echt maar minimaal af … maar het is enkel en alleen de terechte vergeldingsmaatregel voor een begane gruwelmisdaad en afschrikking is gewoon een algemeen begrip en dus niet op een persoon gericht! Dat is het grote verschil. 

Het gaat me nu dus niet om wanneer wel en wanneer niet en ook niet om bezwaren tegen, maar om hoe moeilijk het is om de doodstraf te herinvoeren en dan gewoon enkel en alleen gekeken naar de situatie in Nederland. En Ddus niet naar de internationale verdragen en dus ook niet naar hoe de EU erover denkt, maar enkel en alleen maar naar hoe moeilijk het voor Nederland is om de doodstraf eventueel her in te voeren.

Kamermeerderheden:

Aangezien het Nederlandse volk niet middels een bindend referendum kan beslissen over dit is het aan de 2e Kamer in eerste instantie en de 1e Kamer in tweede instantie om erover te beslissen.

Maar dan zal er eerst een initiatiefwetsvoorstel moeten gaan komen en die zal dan mogelijk komen van de SGP (die zijn dus namelijk voor de herinvoering van de doodstraf) en daar dat geen coalitiepartij is heet zo’n voorstel in zo'n geval een initiatiefwetsvoorstel.

Als het initiatiefwetsvoorstel is geschreven, wordt het ingediend bij de Tweede Kamer. Daarna geeft eerst de Raad van State een oordeel over de inhoud. Daar is de Raad van State speciaal voor. Daarna gaat het wederom naar de Tweede Kamer en gaan ze over dat voorstel in debat. Daarna wordt er gestemd en als dat positief zou uitpakken gaat de initiatiefnemer ermee naar de Eerste Kamer om het daar nogmaals te verdedigen en als de Eerste Kamer ja zegt na een stemming kan het een wet worden en kan de doodstraf worden heringevoerd .… maar dat gaat enkel op voor normale initiatiefwetsvoorstellen en wetsvoorstellen van dus de coalitie, maar in dit geval praten we over een wetsvoorstel waar dus een Grondwetswijziging voor noodzakelijk is en wordt het nadat het beide Kamers is gepasseerd aan de kant gelegd en wordt het na de eerstvolgende verkiezingen (voor de Tweede en twee jaar later voor de Eerste Kamer) opnieuw gepresenteerd, echter met dien verstande dat er dan een twee derde meerderheid in beide Kamers nodig is. In de Tweede Kamer zitten 150 politici en in de Eerste 75 en dus zullen er in eerste instantie meerderheden van 76 om 38 zetels nodig zijn, maar nadat het dus weer gepresenteerd wordt zullen er in de Tweede 100 en in de Eerste 50 leden voor moeten stemmen.

En hoe denken de partijen over de doodstraf?

VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz vindt dat mensen die naar Syrië of Irak zijn vertrokken het risico hebben genomen om de doodstraf te krijgen. Ze vindt daarom dat er ‘pragmatisch moet worden omgegaan’ met het hanteren van de doodstraf in Iraakse rechtbanken. Deze uitspraak schiet GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik in het verkeerde keelgat.

Van Ojik reageert via Twitter op de uitspraken van Yeşilgöz in het interviewprogramma op Radio 1. “We moeten pragmatisch omgaan met dat Iraakse rechtbanken de doodstraf hanteren”, vertelt Yeşilgöz. “Hoe zie je dat in hemelsnaam voor je?”, vraagt Van Ojik zich op Twitter af.

Als je brute oorlogsmisdaden pleegt in een land dat de doodstraf heeft, neem je het risico dat je die krijgt”, zegt Yeşilgöz. Ze krijgt bijval van voormalig VVD-kamerlid Han ten Broeke. “Dit is de realpolitik en dit zijn de vuile handen die je helaas moet maken om een factor te worden en je belangen te projecteren. De rest van de politiek projecteert alleen zijn morele verhevenheid waar in de wereld helemaal niemand naar luistert.”

Maar dat gaat over de, eventuele, doodstraffen voor IS afval in Irak … maar wij leven hier in Nederland en hoe denken de politieke partijen over de doodstraf?

VVD – tegen.

PVV – tegen ... maar zou niet tegen stemmen, maar zal het zelf nooit voorstellen.

CDA – tegen.

D’66 – tegen.

Groen Links – tegen.

SP – tegen.

Pv/dA – tegen.

Christen Unie – tegen.

Pv/dD – tegen.

50 Plus – tegen.

SGP – voor.

Denk – tegen.

FvD – is niet bekend!

De SGP is de enige partij die echt voor is, maar heeft maar drie zetels en in de Eerste Kamer twee zetels! De kans dat Nederland dus ooit zal overwegen om de doodstraf te herinvoeren is gewoon minder dan nihil, want er is totaal geen draagkracht voor en de laatste keer dat iemand het wilde aankaarten werd er gewoon bepaald het er niet eens over te gaan hebben. Dat laatste werd gezegd door een VVD politica en de overige leden van de toenmalige Kamer sloten zich daar helemaal bij aan!

En toch blijf ik van mening dat een rechter dat handvat behoort te hebben voor misdrijven van zo’n gruwelijk niveau dat levenslang, zelfs met TBS, niet voldoende is. En dan is het aan een rechter om uiteindelijk een toekomstige krankzinnige verkrachter, moordenaar, terrorist of ander stuk tuig dat gewoon een grens te ver is overgegaan – en waarvan het 100% zeker is – wel of niet de doodstraf op te leggen!

Maar …. een herinvoering van de doodstraf zit er dus echter niet meer in en dat komt in feite voornamelijk doordat de politiek – die daarover beslist – er faliekant tegen is!

En dan ga ik het dus niet meer hebben over de internationale verdragen waar Nederland zich aan verbonden heeft.

https://tallsay.com/page/4294983003/waarom-de-doodstraf-mogelijk-moet-zijn

*Candice*

 

 

 

01/11/2019 19:22

Reacties (8) 

2
26/11/2019 14:26
Heb net het artikel en reacties over niccolo machiavalli van Zevenblad gelezen. Nu 4 jaar later zitten we met de gebakken peren. Dilan Yesilgöz heeft wel gelijk, mensen die naar Syrië of Irak zijn vertrokken hebben hier bewust voor gekozen met alle risico´s van dien.
26/11/2019 14:31
Ze hebben er ook voor gekozen en dan moeten ze het maar onder ogen zien dat het dan ook wel eens einde oefening kan betekenen.
3
02/11/2019 17:35
De internationale verdragen zijn nu juist de reden waarom politieke partijen zoals de VVD of FvD tegen zijn. Het is in dit politieke klimaat haast onmogelijk om vóór de herinvoering te pleiten, want je wordt onmiddellijk óf voor onmens óf voor populist uitgemaakt.
Wat de preventie betreft: je hebt twee soorten preventie - de generale en de speciale. De generale preventie slaat op de afschrikking in het algemeen, de speciale op eventuele herhalingsdelicten door dezelfde dader.
Moslimterroristen die geloven dat ze na hun dood in het bekende paradijs met de 99 maagden terecht ko...
1
02/11/2019 18:27
Oh daar heb je helemaal gelijk in. Het is al te vaak voorgekomen dat zulke criminelen na vrijlating (of tijdens een proefverlof) weer in de fout gingen ... en dan druk k dat een keer heel erg zwak uit.
2
01/11/2019 22:14
De doodstraf herinvoeren is een brug te ver en zal nooit gebeuren, maar het wordt hoog tijd om de overige straffen eens flink onder de loep te nemen en aan te passen (en dan m.n. de jeugdstraffen), want die zijn nu vaak gewoon een lachertje.
1
01/11/2019 22:26
Die wordt ook nooit meer ingevoerd.
Oh ja jeugdstraffen, heb daar eens over geschreven, ruim vier jaar geleden.

https://tallsay.com/page/4294976634/over-jeugdstraffen-en-over-levenslang

En twee jaar geleden.

https://tallsay.com/page/4294990716/moorden-en-jeugdstraffen

Van mij mogen ze dat afschaffen, want er worden steeds meer gruwelijke misdrijven door jeugdigen begaan en dan kan je het aan de rechter laten om te beslissen of er voor een minder ernstig misdrijf door een jongere een jeugdstraf wordt opgelegd. Geef ze gewoon dat handvat....
2
02/11/2019 18:25
Zeg nooit nooit. Wie weet hoe onze wereld er over 50 jaar uitziet en wat 'wij' er dan van vinden? Als het gevaar (van buiten of van binnen) te groot wordt verandert ook de moraal. Het kost wel even tijd voordat men zijn morele standaarden los wil laten, maar als je (bijvoorbeeld) de keus hebt tussen de doodstraf en alom geaccepteerde lynchjustitie zal het roer hoe dan ook óm moeten.

Ik heb daar een tijd geleden over geschreven in een artikel over Machiavelli:
https://tallsay.com/page/4294976301/eerherstel-voor-niccolo-machiavelli
2
02/11/2019 22:42
Heb dat artikel waarschijnlijk over het hoofd gezien destijds. Alsnog gelezen, heel goed artikel, waar niets teveel gezegd wordt en ik me uitstekend in kan vinden.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert