Amerika:nieuwe ontwikkelingen in oorlogsvoering en wapentuig

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                images?q=tbn:ANd9GcTYUosbD-LSMf4svMzb2ws 

 

'Waar mensen met verschillende opvattingen wonen, worden conflicten geboren. Die conflict vorming wordt versterkt als de conflictieve partijen, bij een andere stam horen of een andere huidskleur hebben of een andere gelovige overtuiging aan hangen. Verschillen in taal maakt de "andere" partij eerder tot herkenbare vijand. Zo werden Duitsers:"moffen", de japanners werden "spleetogen, Italianen: spaghettie vreters en de donkere medemens: roetmoppen. Roomskatholieken worden"Papen" en Protestanten werden: schijnheilige of gereformeerde flikkers. Zo kennen wij linkse rakkers en rechts tuig.

Er is altijd oorlog geweest maar de wapens veranderen.

In een vorig artikel heb ik al eens betoogd dat in de oertijd iemand met de grootste knuppel gelijk had. Zeker als die ook nog eens de sterkste van de stam was. Als de tegenstander dan geen wapen had, dan was de strijd al beslist voor die begonnen was.Numerieke grootheden spelen in conflicten ook  een belangrijke rol. Een stam van 20 mensen zou niet gauw een conflict zoeken met een stam van 50 man. Het wordt dan een soort realistisch "Risk spel" wat weer een afgeleide was van hoe het menselijk denken gebruik maakt van het moment om een land of groep aan te vallen.  In het spel "risk" bouw je net zolang troepen machten op tot je zeker bent dat je de tegenstander onder de voet loopt.

                                              Manuscript-illustration-knights-battle.j

 Ridders als levend wapen

Een ridder was meestal Heer over een gebied.. Hij was zijn trouw weer verschuldigd aan een hoger geplaatst edelman die op zijn beurt weer een eed van trouw aan de koning had gezworen. Aan ridders hebben wij romantische beelden overgehouden. Een ridder was een ridder als hij een paard had en in dienst was van een leenheer. Het woord ridder komt van het woord rijder. Het Engelse knight komt van het nederdiets knecht om aan te geven dat de knight in dienst van een heer was. Het Spaans voor ridder is Caballero en dat is om dat hij een paard tot zijn beschikking had, een caballo. Het is duidelijk dat in al deze taalgebieden en invloed sferen, een strijder te paard, met bepantsering een enorm voordeel had op het voetvolk: het krijgsvolk dat meestal geronseld werd uit arme horigen, boeren zonder rechten die met een lans of een hooivork als wapen, trachten ongedeerd uit een veldslag te komen.

Ridders konden zich nauwelijks bewegen, door het gewicht van hun harnas. Zij werden door een kraan in het zadel gehesen. Kwamen zij ten val dan was voor hen de strijd over. Beschermd op een sterk knol dat eveneens bepantserd was maaiden zij zich door het voetvolk dat geen schijn van kans had, dood en verderf zaaiend met een slagzwaard.  Werden zij overmeesterd dan liep het meestal goed af met hen. Zij werden dan gevangen gehouden tot de familie een losgeld of voor een borgtocht voor hem had betaald, waarna zij keurig hun wapens terugkregen en naar huis gestuurd werden.    Ridders die de zelfde Heer dienden hadden zijn wapen op hun schild zodat je wist wie je medestrijder was en wie je vijand was.

                           300px-Combat_deuxi%C3%A8me_croisade.jpg

De kruistochten leiden tot een lichtere bepantsering en betere wapens

De ridders die naar het heilige land gingen op kruistocht om het Heilige land te bevrijden van de Saracenen, zagen hoe de Arabische paardjes van de moorse strijders kleiner en wendbaarder waren, en hoe zij een heel andere wapenrusting droegen. een zogenaamde malienkolder. een pak gemaakt van kleine ringetjes die elkaar overlapte zodat een zwaard niet door kon dringen en je kon ook niet dood geprikt worden door een lans. het voordeel was dat je met zo´n malienkolder wel wendbaar was en kon vechten door het verschil in gewicht met een harnas. Zij namen ook een Arababische uitvinding: de kruis boog over. Een boog die vele malen sterker was en veel verder kon schieten en waardoor de vijand eerder binnen pijl afstand kwam.

Musketten, geweren en kanonnen en kogels betekenen het eind van de ridders 

De toepassing van het buskruit, waarmee je een kogel kon afvuren die dwars door een ridder heenging was het einde van de man op man oorlogsvoering. Je hoeft geen mes of steekwapen meer in een tegenstanders te stoten, knerpend zijn weg zoekend langs een rib. Nee, het werd minder persoonlijk ,op afstand mikte je, zonder zijn gezicht te hebben gezien op je tegenstander en die viel dood om. Je handen bleven schoon en alleen bij een aanval moest je nog wel eens met je bajonet in iemand prikken, maar de grote getallen gewonden en doden werden anoniem op afstand gemaakt.

                                300px-RAF_Sopwith_Camel.jpg  

Als dan ook nog eens vliegend tuig verschijnt is het einde zoek

Tijdens  de 1ste wereldoorlog verandert de oorlogsvoering zeer  drastisch. De grondtroepen worden nu beschoten en gebombadeerd vanuit de lucht. De sopwit vechter die hierboven is afgebeeld had in 1915 een machinegeweer dat door de propeller schoot zonder die te raken, dus in de tussen liggende passeer momenten van de   rond draaiende propeller, een uitvinding van Fokker. Bovendien werd de vijand bestookt met mostardgas, de eerste chemische oorlogsvoering, waardoor de longen van de soldaten verbranden. 

                                  220px-Lancashire_Fusiliers_trench_Beaumo

Techniek had zijn onuitwisbare intreding gedaan in de oorlogsvoering

Alsof dat nog niet erg genoeg was kwam voor het eerst de tank ten tonele. een soort zwaar bepantserde omgebouwde tractor die overal door heen kon en met machine geweren dood en verderf zaaide.Massa vernietingswapens waren geboren. De calvarie moest ruim baan maken voor tankdivisies. De marine kreeg er onderzeeboten bij en de ene ontwikkeling was nog niet in gebruik genomen of de volgende diende zich aan. De 2de wereld oorlog liet  een slagveld zien dat gedomineerd werd door tanks met ondersteuning van grond troepen. De onderzee boten waren actief in de wateren en torpedeerden ongezien, vijandige schepen. Er werd drijvende mijnen gelegd tegen vijandige schepen, terwijl het luchtwapen, de luchtmacht, beslissend was voor het wel dan niet behalen van de overwinningen.

                                   Roberts_tracked_steam_tractor.jpg

 

De Atoom  bom is uiteindelijk de beslissende factor in de 2 de wereldoorlog

Als de strijd beslist is in Europa, woedt die nog steeds voort in "the pacific". De Japanners worden uiteindelijk tot overgave gedwongen na een tweetal Atoombommen die respectievelijk op de steden Hiroshima en op Nagasaki worden gegooid.  Het effect is verschrikkelijk, mensen dicht bij de kern van explosie verdampen verder weg, slepen zij zich weg terwijl hun huid wegsmelt. Verder van de ontploffingsbron wordt alles weggevaagd door een enorme druk verplaatsing en daarna sterven mensen aan de hoge radioactieve dosis. Honderden duizenden mensen zijn met het afgooien van 2 bommen omgekomen.

                                    300px-Atomic_bombing_of_Japan.jpg

 

De wereld zal nooit meer het zelfde zijn. Het atoomwapen bepaalt de wereld politiek vanaf dat moment. Je zou kunnen zeggen in vergelijking met het begin van dit artikel: de Amerikanen hadden de grootste knuppel.

Niet alleen hadden zij de grootste knuppel maar door het bezit ervan veranderde zij de wereld.Amerika heeft een zeer sterk ontwikkelde wapen industrie die garant staat voor steeds modernere vernietingings wapens. Haar leger is bijzonder goed toegerust en waar zij in de strijd stapt beslist zij haast altijd het pleit in haar voordeel.  In de strijd tegen Irak om Koeweit te bevrijden traden voor eerst helicopters op die hele tankbataljons opruimden. Het waren almachtige vliegende forten. De strijd was snel beslist in het voordeel van diegene met de modernste wapens: de Amerikanen.

                 s1xr11.jpg

De laatste ontwikkelingen lijken haast science fiction maar zijn bitter ernst 

De volgende oorlog wordt gewonnen door diegene met de meeste high tech.Het Amerikaanse leger ontwikkelt nu een niet dodelijke maar met precisie uitschakelende kogel voor kleine doelen. Deze nonlethalkogel heeft iets heel bijzonders. Je schiet hem af en hij blijft tot 20 minuten in de lucht zweven, wachtend op zijn doel.  Elk schot is dus raak zonder dat je zelf risico loopt. Heel innovatief, maar dat dachten zij ook in de 1ste wereld oorlog toen de eerste tank om de hoek kwam donderen. Je zou ze slimme kogels kunnen noemen die alleen de vijand uitschakelen. Dit klinkt onwaarschijnlijk maar de industrie is in de ontwikkelings fase van deze slimme kogels. Een wapen met een spin off naar de maatschappij waar de industrie van zegt dat het aangewend kan worden door de politie, om rellen te bestrijden. Dit klinkt heel eng. 

                              300px-Bomber_2_485.jpg

De vliegende kamikaze robot is in gebruik genomen en is een grote broer van de slimme kogel. Het Amerikaanse leger heeft de grote broer "switchblade" genoemd. De switchblade wordt gelanceerd en vouwt haar vleugels uit, daarna  "zoekt" zij  een militant of terrorist op en " duikvlucht" zich in het doel, het groepje terroristen, of op hun verblijf en blaast dat op.  De lanceersoldaat volgt door een neus sonde in de robot zijn vlucht en kan tot op het laatste moment bepalen of de robot doden moet of niet. Het Amerikaanse leger heeft zelf 4.9 miljoen bijgedragen aan de "switchblade" De switchblade is nu operatief.. De CCWS:Close  Combat Weapon Systems eenheid van het Amerikaanse leger heeft het contract voor afname van de "Switchblades" inmiddels getekend.

Het Amerikaanse leger heeft nu de eerste pijn straal vrachtwagens besteld.

Dit doet echt denken aan Star wars. Dodende stralen, phasers, instralen noem maar op. Het komt er allemaal op neer om op afstand de vijand uit te schakelen.

                                ads_desert_2.jpg

Wat doet de pijn straal en op welke afstand?Het Amerikaanse leger heeft net de eerste vijf pijn straal vrachtwagens gekocht voor een prijs van $25 miljoen.Het is een straal die geactiveerd wordt van af  de vrachtwagen,   naar het beoogde doel. Het systeem is de silent guardian: de stille wachter genoemd en projecteert een magnetronstraal die je in intensiteit kunt doen toenemen. Van, bijvoorbeeld, met je hoofd voor een geopende loeiende oven te staan, wat je gezicht zeer doet tot een intensiteit van 2de tot 3de graads verbrandingen.  De straal zwiept over een radius van 700 meter en pakt alles in het veld mee van 0 tot 2  meter hoogte.Alles in dat bereik wordt "ge-pulsd" met het energie projectiel. Op een sterkere intensiteit, doodt het onmiddelijk. Het leger heeft interne discussies gevoerd en is van mening dat het wapen niet immoreel is omdat het eigen troepen beschermt tegen aanvallen van kwaadwillende vijanden.  Daardoor zou je het humaan kunnen noemen, aldus de zegsman Dr Alt voor deze discussie groep.

Ja het is maar wat je humaan vindt, denkt San Daniel. Morgen toch wel met gemengde gevoelens mijn magnetron gebruiken.'

San Daniel 2019

bronnen:

  1. Carnine, Douglas; et al. (2006). World History:Medieval and Early Modern Times. USA: McDougal Littell. pp. 300–301. ISBN 978-0-618-27747-6. Knights were often vassals, or lesser nobles, who fought on behalf of lords in return for land.
  2. Paddock, David Edge & John Miles (1995). Arms & armor of the medieval knight : an illustrated history of weaponry in the Middle Ages
  3.  (Reprinted. ed.). New York: Crescent Books. p. 3. ISBN 0-517-10319-2.
  4. Asbridge, Thomas (2012). The Crusades: The War for the Holy LandSimon & SchusterISBN 978-1-84983-688-3.
  5. Bowyer, Chaz. Sopwith Camel: King of Combat. Falmouth, Cornwall, UK: Glasney Press, 1978. ISBN 0-9502825-7-X.
  6. About DARPA"www.darpa.mil. Retrieved 2018-02-11.
  7.  "ARPA, DARPA, and Jason – Military Embedded Systems"mil-embedded.com. Retrieved 2018-04-17.
  8. "DARPA Mission"www.darpa.milArchived from the original on 2017-04-30. Retrieved 2017-05-04.

 

 

landingspage-san-daniel

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

 

01/11/2019 02:46

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert