Zomaar een idee over referenda:

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Een idee over referenda:

4e61daa857d1daa739ed2aa218ceaeda_medium.

In principe had het referendum over het as(s)ociatieverdrag met de Oekraïne gewoon via een bindend referendum bepaald moeten worden. Ik heb destijds niet gestemd, al was ik tegen dat verdrag ... alleen niet om al die door links genoemde bezwaren, maar alleen omdat het erbij mij niet in wilde dat er dan niet meer geld naar de Oekraïne zou gaan. Je sluit gewoon geen verdrag af met een land met een poppenhuis economie als je niet van plan bent om er via heel erg veel geld en met allerlei (vage) constructies een gezonde en solide economie van te maken. En om die leugen van zowel de EU als ons Kabinet was ik tegen. Al boeide het mij echter te weinig om te gaan stemmen.

En ik lig nog steeds dubbel van het lachen als ik op You Tube weer de inbreng van Marianne Thieme tijdens het debat erover hoor.

'De meerderheid van het Nederlandse volk heeft nee gestemd!'

Dat zei Marianne Thieme letterlijk. Maar het is niet waar wat ze zei, want het was dus echt niet de meerderheid van het volk en dus tevens niet de meerderheid van kiesgerechtigd Nederland dat nee stemde ..... maar het was enkel de meerderheid van diegenen die dus wel hadden gestemd! En dat is - vind ik - heel wat anders. Het opkomstpercentage van 30% wat toen gehaald moest worden had de volgende uitslag. 2,7 miljoen keer nee en 1,7 miljoen keer ja. Goed voor - slechts - een 4,4 miljoen stemmen. En dat was slechts 32% van kiesgerechtigd Nederland. En als de ja stemmers allemaal tactisch hadden 'gestemd' ..... dus gewoon niet waren gaan stemmen, dan was het hele verplichte opkomstpercentage van 30% gewoon never nooit behaald. Dan was het maar 20% geweest. Bovendien was het geen bindend referendum en had onze regering het ook direct aan de kant kunnen schuiven. Maar de manier waarop het nu gegaan is - nadat er dus gestemd was - is niet echt heel netjes gedaan door het Kabinet. Dat is heel erg zacht uitgedrukt.

Dit was de inleiding maar was wel belangrijk, want dit referendum kende gewoon teveel fouten.

- Een opkomstpercentage eis van 30%. Daardoor de optie niet te gaan stemmen, om het halen van die 30% te voorkomen.

- Geen enkele afspraak gemaakt over een vaste einddatum waarop het Kabinet daarna de knoop definitief had moeten doorhakken als de uitslag ja/nee zou zijn.

- Niet bindend, maar slechts raadgevend. 

- Onduidelijkheid - dankzij de initiatiefnemers - of het verdrag of de EU dwarszitten de echte inzet van het referendum was.

3f04c204714923fc5cad27bea29b5cc3_medium.

Persoonlijk ben ik niet zo'n groot fan van referenda, maar ik moet eerlijk toegeven dat het soms belangrijk is en dat er dan ook een bindend referendum tot de mogelijkheden dient te horen. En dan denk ik dat met name wanneer het over levensvragende thema's gaat dat het volk erover moet kunnen beslissen. Neem bijvoorbeeld de wet op het voltooid leven en/of de nieuwe donorregistratiewet - het eerste ben ik groot voorstandster van en het tweede boeit mij niet daar ik daar toch niet aan mee zal doen - en dan zie je dat in beide gevallen het veel teweeg brengt en dat het zelfs bepalend had kunnen worden of de coalitiebesprekingen wel of niet waren gelukt. En dat laatste vind ik grote onzin. Het zijn geen zaken die Nederland economisch sterker of gezonder maken en het heeft ook niets met defensie, migratie of het klimaat te maken. Het heeft ook geen invloed op maatschappelijke ongelijkheid, ook niet op onderwijs en niet op werken.

Het zijn wetten waar landelijk - mogelijk - draagkracht voor is, maar die van heel wat minder urgentie zijn dan een sterkere defensie, een velen malen strakker migratiebeleid, een ander belastingstelsel en dergelijke. Het zijn echter wel degelijk wetten die van hele grote invloed zijn op mensen. Vooral de wet op het voltooide leven. Met die wet krijgen mensen (helaas alleen op leeftijd) de optie om te kunnen stoppen en via een zorgvuldige en humane route waarbij ze tot het allerlaatste moment de keus hebben om er toch vanaf te zien. Dat is best belangrijk, maar zo'n wet zou nou het beste via een bindend referendum geregeld kunnen worden. Nu ben je afhankelijk van Kamermeerderheden (zowel 2e als 1e) en als een Kabinet valt moet je altijd maar weer afwachten hoe de Kamermeerderheden daarna dus zullen zijn. Die zou op dit moment positief kunnen zijn, maar valt het volgende Kabinet door wat dan ook en er komt daarna een sterk ..... confessioneel beleid (ik zeg maar wat) dan zal er ook een negatieve Kamermeerderheid zijn, waardoor het weer voor jaren in de ijskast kan. Bovendien bestaat er altijd een kans dat partijen om regeerakkoorden niet te dwarsbomen elkaar tegemoet willen komen en er minder prioriteit aan gaan geven. En met een bindend referendum over zo'n beladen onderwerp ben je dat probleem kwijt.

Dit was slechts een voorbeeld ... maar het is er eentje die voor de verkiezingen van maart 2017 speelde en waarom D'66 destijds aangaf dat een coalitie met én D'66 én de CU niet wenselijk was.

Dit voorbeeld kan ook gemaakt worden met de wet op donorregistratie en/of op abortussen, de doodstraf en ook bij de euthanasiewetgeving. Pure levensvraagstukken die geen grote haast hebben, maar waar wel goed doordachte en foutloos uitgewerkte wetten voor horen te bestaan. In Nederland is de abortus alsmede de euthanasiewetgeving overigens best prima geregeld ... maar kan altijd beter. Het heeft echter geen grote haast om ze aan te passen en dus zijn ze ideaal om middels bindende referenda te laten bepalen.

Zulke bindende referenda moeten wel aan bepaalde eisen voldoen:

- Opkomstpercentage van minimaal 51%. Dan is er sprake van voor of tegen draagkracht. 51% is iets van 6.5 miljoen kiezers en zelfs bij een miniem verschil heb je dan nog 50,1% voor of tegen van 6.5 miljoen kiezers en dat zijn dan nog altijd 3.256.500 kiezers. 25% van kiesgerechtigd Nederland. Dat kun je draagkracht noemen. Dan is de kiesdrempel van 51% gehaald, en dan kun je het een echte serieuze uitslag noemen.

- Of .... kom met dat referendum en regel het zo dat alleen de mensen die voor of tegen zijn hoeven te gaan stemmen. Bent u tegen de wet om de doodstraf voor bepaalde gevallen als optie in te voeren. Dan mag u op die en die dag uw nee laten horen. En dan met de eis dat er een opkomstpercentage van 51% moet worden gehaald om het wetsvoorstel niet door te laten gaan.

- Zorg dat de vraagstelling dusdanig goed geformuleerd is dat een tactisch niet stemmen geen zin heeft. 

- Voor de datum waarop er gaat worden gestemd, wordt er een deadline afgesproken waarop het dan regerende Kabinet (en ongeacht hoe ze daar over zulke zaken denken) de uitslag als officieel bindend zal gaan accepteren. Dit gewoon om te voorkomen dat er toch uitstel komt en wanneer de kiezer als hij/zij dus stemmen gaat op bijvoorbeeld - vandaag - woensdag 30 oktober 2019,  weet dat dan twee weken later op woensdag 13 november 2019 het Kabinet de uitslag als officieel bindend bekend maakt, dan zal de kiezer denk ik eerder besluiten om te gaan stemmen. De kiezer weet dan:

'Nu ga ik stemmen en ik weet (ongeacht de uitslag) dat het Kabinet de uitslag over twee weken als officieel bindend bekend dient te maken.'

- Geen tot zo minimaal mogelijk politieke invloed campagnes vooraf. De mensen moeten hun keuze niet laten beïnvloeden door wat die of die partij vind, maar door hoe ze zelf over zo'n vraagstuk denken. Niet een politicus ... maar u bent degene die moet besluiten of u voor of tegen zo'n wet bent en dan is het wel zo logisch dat er in de aanloop naar het referendum (geen gooi ze ermee dood hoeveelheden) goede voorlichting middels de media verschijnt en met gedegen uitleg. Maar dat kan heel best zonder dat een politicus u vraagt om toch vooral voor (of tegen) te stemmen ... want die politicus zal het altijd doen op de manier van:

'Wij van D'66 (VVD/CDA/DENK/PVV/SGP/GL/CU/Pv/dA/SP/Pv/dD/FvD/50+) zijn echt van mening dat het van belang is dat u bla bla bla etc. etc. etc. geleuter, gezwam, gezeik stemt.'

Nogmaals ik nam hier als voorbeeld de Wet op Voltooid leven omdat die dus erg actueel was en toen ineens niet meer, maar mogelijk wel weer wordt in Januari en mede omdat ik er een groot voorstandster van ben. Maar het gaat er dus om dat je dergelijke wetsvoorstellen die echt puur met het leven te maken hebben, naar mijn persoonlijke mening, het beste middels bindende referenda kunt laten beslissen, want ze hebben gewoon minder urgentie en mogen niet afhankelijk zijn van wat voor Kabinet er zit. Het gaat bij zulke wetten om echte mensen en met echte levensvragen en meningen en die wetten horen dan niet door slechts 150 en daarna 75 politici besloten te worden. Daar hoort het volk dus wel over te kunnen beslissen!

*Candice*

30/10/2019 17:05

Reacties (11) 

1
31/10/2019 07:22
goed artikel, de wet op voltooid leven is oor mij not done.
31/10/2019 16:18
Merci. Ik ben er wel voor, want het wordt nooit een moeten, maar je eigen keuze.
1
30/10/2019 21:50
Het probleem bij de Wet op Voltooid leven is wat je moet doen met al die demente bejaarden die op het laatst helemaal niet meer begrijpen waar het over gaat....terwijl ze eerder wél een duidelijke keuze gemaakt hadden...
1
30/10/2019 22:28
Dat is ook een probleem en er zitten meer problemen aan vast zoals vanaf welke leeftijd. Maar mede daarom vind ik dat je zo'n wet of de herinvoering doodstraf niet door de politiek moet laten beslissen, want dan ben je puur afhankelijk van een toevallige meerderheid.
1
30/10/2019 23:26
De herinvoering van de doodstraf lukt ons nooit: dan moeten wij eerst uit de EU uittreden en vervolgens al die andere internationale verdragen opzeggen.
Wij zijn zelfs verplicht (!!!!!) om van Iraq te eisen dat 'onze' IS-beulen niet de doodstraf mogen krijgen als ze dáár berecht zouden worden. De Iraquezen hebben groot gelijk als ze zeggen: doe het dan zelf maar!
1
31/10/2019 04:44
Dat weet ik, maar was meer als voorbeeld bedoeld en in Nederland is alleen de SGP voorstander van de doodstraf.
1
31/10/2019 08:07
Dat zal dan ook wel het enige programmapunt zijn waarin ik dezelfde mening heb als de SGP - wél om heel andere redenen.
Het is namelijk de beste speciale preventie: die doet het dus nooit weer.
En: het is ook nog eens stukken stukken goedkoper dan iemand levenslang op te sluiten (als dat al mag van het Europese Hof) en te verzorgen.
2
30/10/2019 20:39
Het zou voor bepaalde slepende zaken, zoals inderdaad o.a. de wet op voltooid leven, een goede oplossing zijn.
1
30/10/2019 20:42
Dat vind ik ook en dat hoeft niet tijdens een bepaalde coalitieperiode geregeld te worden. Daar mag best tijd voor genomen worden en het is dan echt het volk wat een keuze maakt.
2
30/10/2019 21:00
Precies. Zijn ook volkszaken, die horen feitelijk niet thuis bij politieke vraagstukken.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert