Maakt Trump zijn beloften waar?

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Maakt Trump zijn beloften waar?

34a35e24f4e0737384023ac4e24741e9_medium.

Hoe we over Trump denken doet er even niet toe, ik was tegen hem … en ik ben dat deels nog steeds, maar hij heeft natuurlijk wel degelijk enkele besluiten genomen die ik zeer toejuich. De beloofde verplaatsing van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem (wat diverse Presidenten voor hem al continu beloofden), het destijds aanstellen van Nikki Haley als VS ambassadrice voor de VN en zeer zeker niet te vergeten het opzeggen van de atoomdeal met barbarenland Iran.

Israël waarschuwde destijds al voor de onbetrouwbaarheid van Iran en terecht en vroeg zich af hoe de EU en destijds de VS met een land dat terreur steunt zo’n deal kon afsluiten. Onderstaande links is bekend geworden maar het werd stil gehouden door de toenmalige Britse regering, omdat het destijds wel eens schadelijk kon zijn voor het akkoord. 

https://nos.nl/artikel/2288406-geheime-dienst-vond-in-2015-tonnen-aan-explosieven-in-londen.html

De voor mij belangrijkste heeft hij dus ingelost. De verplaatsing van de ambassade en het opzeggen van het atoomakkoord met Iran.

cca74a5d5f571dae48ee2bc4d2689e51_medium.

Voor alle duidelijkheid dit is geen ommezwaai van mij, want lees mijn artikelen terug die ik over de Amerikaanse verkiezingen heb geschreven en je leest dat ik niet gedraaid ben. En ik geef toe dat ik die verplaatsing – hoezeer ik het ook toejuichte – in eerste instantie niet zag zitten, vanwege wat het aan aanslagen in Jeruzalem en andere steden in Israël zou kunnen gaan opleveren. En het was voor mij ook de reden waarom ik begin december 2017 afreisde naar Israël om daar te willen zijn voor als het echt uit de hand zou gaan lopen. Maar het viel achteraf reuze mee en wat dat Hamas organiseerde bij die grens van de Gaza strook stond daar volledig buiten. Maar zoals zo vaak, werd alleen het linkse geluid naar buiten gebracht. Er was iets met een Palestijnse baby die volgens media door het Israëlisch tegengeweld (zij hadden het niet over tegengeweld) zou zijn overleden. Weinig later maakte een Palestijnse arts bekend (hij is daarna ondergedoken of ondertussen al vermoord) dat de oma die baby meenam terwijl de baby dus al dood was. Maar waar links de kans aangreep om Israël voor die dood keihard te veroordelen en om er Kamervragen (Denk en GL) over te stellen, vonden ze het schijnbaar niet zo erg vreemd dat een oma haar kleinkind meenamnaar een betoging waarvan je op voorhand kond zeggen dat er wel eens rellen konden komen en geweld plus tegengeweld meer dan realistisch was. Dit even terzijde ... maar wilde het wel even kwijt! Terug naar Donald Trump!

Zijn andere verkiezingsbeloftes:

Dit wordt zuiver objectief en dus niet vanuit mijn mening over Donald Trump en ik begin met de beloftes die hij (nog) niet is nagekomen en daarna die hij wel is nagekomen.

Economie:

Trump beloofde echt miljoenen nieuwe banen en een economische groei van 4% alsmede de restauratie van de verslechterende Amerikaanse infrastructuur.

Sinds zijn intrede in het Witte Huis is de economie serieus goed hersteld van de wereldwijde economische crisis, dat is een feit en ja de Amerikaanse werkloosheid is spectaculair gedaald en het BNP ligt nu 20% hoger dan voor de crisis die in 2008 begon.

Wat ook een feit is, is dat je elke keer na een crisis een goed herstel ziet en dat het niet of nauwelijks alleen aan een President kan worden toegeschreven. Er spelen altijd veel meer effecten mee en zeker niet te vergeten … een vorige regering (in dit geval van Obama) kan maatregelen hebben genomen die het herstel hebben bevorderd en waar Trump nu van kan profiteren. Dit blijkt overigens inderdaad zo te zijn. En Trump heeft de staatsschuld wel laten oplopen met twee biljoen (2.000.000.000.000) $. Dit lijkt meer dan het is, want het is wel heel veel geld ... maar de VS is dan ook heel wat groter dan Nederland. Je moet het dus wel in de juiste verhoudingen zien.

En over de werkloosheid, die is weliswaar laag, maar dat geldt ook voor het aantal mensen met een fulltimebaan. Vooral mannen tussen 19-56 jaar oud zijn vaker dan normaal parttime aan het werk. Miljoenen van hen hebben de zoektocht naar een fulltime baan opgegeven.

Daarnaast lijkt de groeiende werkgelegenheid vooral banen op te leveren voor Amerikanen uit de economische middenklasse en voor daarboven. In de twintig rijkste regio's van het land steeg het aantal beschikbare banen flink. In de overige 80 procent van de VS daalde het juist vergeleken met het niveau van voor de crisis.

De infrastructuur is ook nauwelijks verbeterd.

Belofte ingelost? Nee nog niet, want er is nog geen echt effect te zien wat Trump in werking heeft gesteld. Zoiets zie je echt pas een paar jaar na een beleidswijziging, dat is bij ons ook zo. Pas over een paar jaar valt echt te zeggen of het beleid van Kabinet Mark Rutte 3 het goed gedaan heeft of niet. Dus de nee nog niet kan heel best uiteindelijk een ja worden.

De Muur:

"We're going to build that wall!"

Ik schreef er destijds een aardig lang artikel over.

https://tallsay.com/page/4294991840/een-lelijke-muur-door-je-achtertuin-omdat-de-president-dat-wil

Kan nu met alle details komen, maar het belangrijkste is dat die muur er (nog) niet staat. Overigens is Barack Obama wel heel erg hypocriet, daar hij destijds begon met een muur te bouwen tussen de VS en Mexico en ik heb Hillary Clinton tijdens de campagne wel kritiek op deze muur plannen van Trump horen geven, maar ze had het nooit over wat Obama al had laten bouwen. De democraten zijn hier wel heel erg hypocriet over naar mijn mening!

Wat je Trump mag aanrekenen is dat hij zei dat de Mexicanen de muur zouden betalen, maar hij wil het geld van het congres (dus van de Amerikaanse belastingbetalers) krijgen.

Belofte ingelost? Nee, nog niet.

Immigratie:

Ze moeten weg!”

Aldus Trump over de circa 11 miljoen illegalen in de VS. Ze worden allemaal uitgezet, aldus Trump tijdens zijn campagne.

De cijfers laten echter zien dat hij slechter scoort dan Obama. Na zijn intrede in het Witte Huis richtte Trump zijn pijlen niet meer op alle illegalen, maar op de ongeveer 3 miljoen met een strafblad en in de drugshandel actief zijn.

In 2018 werden er 256.000 migranten uitgezet.

In 2017 werden er 226.000 migranten uitgezet.

In 2012 werden er 420.000 migranten uitgezet (regering Obama).

Belofte ingelost? Nee, niet bepaald, maar ook in dit geval is het hypocriet van alle Obamafans, want hij zette er dus meer uit dan Trump. En de democraten blijven maar zeiken over het harde uitzetbeleid van Trump ... maar Obama was op dat punt dus veel harder!

Internationale verdragen:

Verplaatsen van de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. De oh zo domme deal met Iran, het klimaatakkoord, verdragen met Mexico, Canada en China opzeggen… zeg wat je wilt en vind ervan wat je wilt, maar hij kwam ze gewoon na. Alleen t.o.v. de NAVO werd hij milder, maar dat komt ook omdat hij – en terecht – even de overige NAVO landen wilde aanzetten tot een grotere inspanning zoals is afgesproken.

Belofte ingelost? Ja zonder meer.

Rechters:

Trump wilde meer en eigenlijk alleen nog maar conservatieve rechters en tot aan de laagste rechtbanken toe heeft hij dat gerealiseerd of is er nog mee bezig.

Belofte ingelost? Ja zonder meer.

Belastingen:

Trump beloofde tijdens zijn campagne een flinke daling van inkomstenbelastingen en van de vennootschapsbelasting voor de bedrijven. De VS kent zeven belastingschijven en die zijn allemaal verlaagd en de heffingskorting is verdubbeld. De vennootschapsbelasting beloofde hij te laten dalen van 35 naar 15 procent en dat lukte maar deels, want het is verlaagd naar 21 procent.

Belofte ingelost? Ja dat valt niet te ontkennen.

Tenslotte … Obamacare:

Dit zou Trump echt per direct beëindigen en hij zou met iets beters komen, maar met wat is nu nog altijd niet duidelijk. De republikeinen proberen het beetje bij beetje te ontmantelen, maar zijn daar nog steeds niet helemaal in geslaagd, terwijl ze in beide huizen tot november 2018 de meerderheid hadden. Nu alleen nog in de Senaat, maar niet meer in het Huis der Afgevaardigden.

Belofte ingelost? Nee!

Conclusie:

Dondald Trump heeft deels zijn beloften ingelost, deels echter ook niet maar het valt niet te ontkennen dat hij wel voor elke belofte keihard vecht en dat kun je van de meeste andere regeringsleiders niet zeggen. Trump doet het gewoon minder slecht als wat werd verwacht. Absoluut dat zijn maatregelen - met name - goed zijn voor de rijkere Amerikanen … zijn populariteit hangt rond de 40 procent en dat kun je redelijk laag noemen, maar je mag je ook afvragen of dat komt door zijn beleid of door wat er zo allemaal al aan schandalen de weg naar de media hebben gevonden en in hoeverre de Amerikaanse media daar eerlijk in is. Ik zeg dus niet dat ze liegen, zoals Trump beweerd, maar ze zijn jegens Trump heel wat vijandiger en kritischer en gericht op het zoeken naar schandalen dan op zijn voorgangers. Overigens is die 40% niet eens echt laag, want ik denk dat er maar weinig regeringsleiders zijn die hoger scoren. Het is vrij normaal dat een zittende regeringsleider minder dan 50% scoort. Dat is gewoon zo, want tegenstanders blijven bijna in hun totaliteit tegen, maar een groot aantal voorstanders die niet direct een positieve verandering doormaken in hun leven en werk en inkomen .... zijn dan al snel ontevreden. Dat is echt overal zo.

Volgend jaar op 3 november zijn de Amerikaanse verkiezingen en zoals het er nu naar uitziet gaat dat een makkie worden voor Trump, want de democraten zeiken meer dan dat ze het Amerikaanse volk proberen te overtuigen dat er een nieuwe democratische President moet komen. En vergeet niet dat heel wat Amerikanen met name achter het buitenland beleid van Trump staan. En daar scoort hij gewoon heel goed mee. Trump, voor zover het ook beloftes waren (ken maar dat weet ik niet meer) haalt Amerikaanse troepen terug uit landen waar Obama - en daarvoor Bush - ze naartoe stuurde. Trump haalt moeiteloos uit naar Erdogan, Poetin en een Rohani … waar andere regeringsleiders en zijn voorganger Obama, zich veel correcter tot banger opstelden. En Trump, zeg wat je wilt, kreeg die idioot uit Noord-Korea wel aan een onderhandelingstafel. Weliswaar zonder resultaten, maar hij slaagde er wel in en durfde daarvoor op een oorlog aan te sturen. Iets waar lef voor nodig was, want Trump wist dat zo’n oorlog heel erg veel ellende zou aanrichten, met name in Zuid-Korea.

Wel ben ik al de tel kwijt van het aantal veranderingen binnen zijn regering, want dat gaat maar door en door en door en door … etc. etc. etc.

Dit was het in eerste instantie:

https://tallsay.com/page/4294985842/het-kabinet-trump

Maar voor de verkiezingen van 2020 kan het bijna niet mis gaan voor Trump. Dat mogen we denk ik wel constateren gezien het gebrek aan kwaliteit bij de democraten.

5a40b1d29ecc2041336558be1e45bbfc_medium.

*Candice*

26/10/2019 11:43

Reacties (14) 

1
22/11/2019 20:41
Zal spannend worden .
22/11/2019 20:58
Kan best, maar ik denk het niet.
1
26/10/2019 22:33
Die zit weer vier jaar, zal mij verbazen als dat niet zo is. Niet bepaald mijn type, maar ballen heeft hij wel en dat is erg verfrissend.
26/10/2019 22:49
Dat is een feit.
1
26/10/2019 19:13
Ik ben benieuwd
26/10/2019 19:18
Deels is hij zijn beloften al nagekomen en dan dus met name op het buitenland beleid.
2
26/10/2019 13:03
Zoals elke politicus is hij er nog niet in geslaagd om elke belofte in te lossen. Ik blijf hem een heerlijk frisse wind vinden tussen al die politiek correcte figuren. Net zoals Zevenblad vind ik zijn terugtrekking uit Syrië op dat moment geen al te slimme beslissing... ik heb al vreselijke video's gezien van Koerden die (met de lach) afgeslacht worden.

Natuurlijk hoop ik dat 2020 ook voor Trump wordt. De democraten hebben het al bijna 4 jaar te druk met hem dagelijks te bashen - in plaats van hun lesje te leren en zelf met een goed programma te komen.
1
Candice tegen Ktje
26/10/2019 13:18
Maar deels al wel degelijk en dat valt niet te ontkennen, hoe al zijn tegenstanders ook over hem denken ... hij komt beloften na.

Dat met de Koerden dat reken ik hem aan, maar zeer zeker ook de andere landen van het westen, want ze deden niks toen hij liet weten zijn troepen terug te gaan trekken.

Oh ik twijfel er nu niet aan dat hij gaat winnen. De democraten kunnen er niemand tegenover stellen die hem kan verslaan
2
Ktje tegen Candice
26/10/2019 20:33
Dat valt zeker niet te ontkennen... je kent mijn 'liefde' voor de man. Inderdaad, hij had op voorhand gewaarschuwd maar andere landen zaten erbij en keken ernaar. Amerika moet blijkbaar alle rottigheid uit de hele wereld maar oplossen. En maar commentaar geven zonder zelf een poot uit te steken.

De democraten zijn slechte verliezers, zoveel is duidelijk. In 2020 als hij hopelijk terug zal winnen zal hun haat nog groter worden en kunnen ze er weer vier jaar op teren.
1
Candice tegen Ktje
26/10/2019 20:46
Ja mee eens. Ik ben geen fan van hem, maar hij heeft me aangenaam verrast met zijn beleid.
2
26/10/2019 12:51
Trump is een verademing voor de hele wereld: iemand die vecht voor zijn overtuiging en geen blad voor de mond neemt. Wat ik niet goed vind is dat hij de Koerden in Syrië in de steek gelaten en daarmee een nieuw speelveld voor Poetin geopend heeft. Dat was dom.

Ik wens hem in elk geval een herverkiezing volgend jaar: als de Democrats winnen wordt het een ramp - voor Amerika en voor de rest van de vrije wereld.
De EU verdient in elk geval niet beter...
1
26/10/2019 13:15
Hij doet het beter dan de meesten hadden verwacht en dat met de Koerden was verkeerd ... maar daar mag de NAVO en de EU zich ook heel wat bij aanrekenen. Hij kondigde het al ruim van te voren aan en vroeg om een aflossing en dat gebeurde niet.
1
27/10/2019 08:36
Juist. Typisch EU: zelf het heilige boontje uithangen, maar als er opgetreden moet worden geven ze niet thuis.
Die zijn veel te druk bezig om Europa naar de kl**** te helpen, met hun monetair beleid en hun apenliefde voor al dat tuig dat hier binnen komt.
Sancties tegen Iran, of tegen Erdogan? Vergeet het maar, zelfs daar zijn ze nog te beroerd voor. Dat kon namelijk geld kosten. Maar voor de zogenaamde 'bootvluchtelingen' - daar hebben ze miljarden voor over.
In Italië krijgen geredde Afrikanen nu gratis duiklessen, om hen van de trauma's van de overtocht af te helpen...w...
1
27/10/2019 08:44
Ja het wordt alleen maar erger en nu blijkt zelfs dat die crimineel, Ridouan Taghi dus geholpen wordt door Iran. En met dat land ... daar moeten we de banden schijnbaar vooral niet mee verslechteren.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert