Massage (4) rondom de wereld – Indiase massage

Door Oxalis gepubliceerd in Natuurlijke geneeswijzen

75240f7ab92f13c26aaa9e43902353ab_medium.Wanneer we het over Indiase massage hebben, spreken we eigenlijk over een massagevorm, die is ontstaan vanuit de oude Indiase geneeskunde: de Ayurveda. Met een achtergrond, die ruim 5000 jaar teruggaat en in die tijd ontelbare geschriften over ziekten en behandelingen heeft nagelaten, is de Ayurveda één van de oudste en meest succesvolle (natuurlijke) geneeswijzen ter wereld. De Ayurvedische geneeskunde wordt nog steeds aan Indiase universiteiten gedoceerd; afhankelijk van het specialisme kan de opleiding tot Ayurvedisch arts 6 tot 9 jaar duren.

Ayurveda en massage

Massage speelt een sleutelrol in de Ayurvedische behandeling. Net zoals een machine regelmatig olie nodig heeft om gesmeerd te lopen – zoals men in India zegt –, zo heeft het menselijk lichaam eenzelfde baat bij de behandeling van het grootste orgaan: de huid. 6d33e7a92b17c239b9fca9dd977a1cb6_medium.Er wordt hierbij veelvuldig gebruik gemaakt van speciale massageolie, waardoor de huid, het bindweefsel en de onderliggende spieren en zenuwbanen worden verzacht, versoepeld, gevoed en ‘gesmeerd’.

Ayurvedische massage kan zowel deel uitmaken van een behandeling, waarbij ook medicijnen dienen te worden genomen en/of een speciaal dieet moet worden gevolgd om de lichamelijke kwaal aan te pakken. Het kan echter ook alleen worden toegepast voor het pure plezier ervan; Ayurvedische massage is voor ieder mens – gezond of ziek – een heerlijke ontspannende ervaring.

Belangrijkste orgaan bij massage: de huid

De huid omvat het hele lichaam en is als het ware de grens tussen het lichaam en de buitenlucht. Het is daarmee het grootste orgaan van het menselijk lichaam en beslaat gemiddeld ongeveer 7% van het lichaamsgewicht. Toch is de samenstelling van de huid niet overal op het lichaam hetzelfde. Kenmerken van de huid zijn:

  • Dikte – de huid is tussen de 1,5 en 4 millimeter dik en bestaat uit een buitenste laag (epidermis) en een onderliggende laag (dermis).

  • Beharing – de mate van beharing 60a0ab9b71295e0118d7a1ce394118a4_medium.op het hoofd, het gezicht en de rest van het lichaam verschilt per sekse, per ras en dan nog vaak per individu.

  • Kleur – de kleur van de huid heeft zich in de loop van vele, vele generaties ontwikkeld onder blootstelling van de zon. Daarbij geldt: hoe meer zon men heeft te verduren, hoe meer pigment de huid nodig heeft om zich te kunnen beschermen. Evenredig geldt dus: hoe minder zon, hoe minder pigment de huid hoeft te vormen.

  • Bloedtoevoer – de bloedtoevoer is niet overal in de huid hetzelfde; het gezicht en de hals hebben bijvoorbeeld een betere bloedtoevoer, waardoor zij emoties (schrik, boosheid, schaamte e.d.) door blozen kunnen verraden.

  • Uitscheiding – de afvoer van afvalstoffen vanuit de huid geschiedt normaal gesproken via transpiratie (zweet) en talg.

  • Elasticiteit – ook dit kan per persoon verschillen, want de één heeft een steviger huid dan de ander; verder is de huid niet overal op het lichaam even elastisch.

Ayurvedische massage

45e044e5055a39218e0efc261ac95d98_medium.De meeste vormen van Ayurvedische massage zullen beginnen met een oliemassage, die hetzij licht, hetzij stevig in de huid wordt gemasseerd. De massagebewegingen in de Ayurveda variëren van oppervlakkig tot diep en volgen de banen van energiekanalen, het zenuwstelsel en zelfs van de haargroei. Globaal gezien zijn er drie soorten van massagebewegingen te onderkennen: actief (stevige druk), passief (lichte, oppervlakkige beweging) en zogenoemd ‘overredend’ (door middel van knijpen of kneden van bindweefsel en oppervlakkig spierweefsel tussen de duim en de wijsvinger). Bij een Ayurvedische massage spelen marma’s en chakra’s een hoofdrol.

Marma’s

Met marma’s worden bedoeld de vitale punten op het lichaam, die ook wel voor acupressuur worden gebruikt. Wanneer ze op de juiste manier worden gestimuleerd, kunnen de marma’s het hele lichaam nieuw leven inblazen. Hoewel er talloze marma’s op het lichaam te vinden zijn, gelden er 107 als belangrijke massagepunten; deze liggen daar waar spierweefsel, aderen, pezen, botten en gewrichten bij elkaar komen, enerzijds omdat in deze gebieden zich vaak pijn, stijfheid en/of zwakheid plachten te nestelen, anderzijds omdat juist via deze punten de Prana of Qi (energie) goed kan worden toegevoerd. De 7 hoofd-marma’s zijn gelijk aan de belangrijkste chakra’s.

Chakra’s

98a2ed6b38045d5a1ed8295747c969ad_medium.Chakra’s (of ‘wielen’) zijn centrale plaatsen op het lichaam waar levensenergie wordt toegevoerd en afgevoerd. Er zijn vele chakra’s (groot en klein) te onderscheiden, maar als men het over chakra’s heeft, bedoelt men over het algemeen de 7 grote energiewielen, die van de stuit tot de kruin langs de ruggengraat zijn gelegen. Volgens de Ayurveda regelt en beïnvloedt elk chakra ook de erbij in de buurt liggende organen en klieren (zoals onder meer – van beneden naar boven – de testikels en eierstokken, de alvleesklier, de nieren, de thymusklier, de schildklier, de hypofyse en de pijnappelklier). Wanneer een chakra op de een of andere manier geblokkeerd is geraakt, dan zal dit zich dan ook uiten in ziekte van de gerelateerde organen en/of klieren. Ayurvedische massage heeft tot doel de energiekanalen van de chakra’s te openen en te reinigen, zodat de energiestromen zich weer vrijelijk door het lichaam kunnen bewegen en eventuele aandoeningen weer zoveel mogelijk zullen verdwijnen.

Massage met gebruik van de zintuigen

Een massage maakt op zich direct gebruik van één van de zintuigen, namelijk de tast. Het aanraken, de zachte of stevige bewegingen van de masseur op het lichaam geven al gewaarwoordingen, die als ontspannend of stimulerend (of beide) kunnen worden ervaren. Daarnaast gebruikt men meestal nog enkele hulpmiddelen om andere zintuigen te stimuleren.

Gehoor – meditatieve muziek kan zowel een stimulerende als een ontspannende werking a4f610688760dcc3350b9a8bbd09b89e_medium.hebben op de patiënt. Geluid is immers simpelweg een vibratie, een trilling, die verandering veroorzaakt in de vormen waardoor het stroomt; harmonische muziek activeert de rechterkant van het brein, waar onder meer de creativiteit, intuïtie, ontspanning, dromen, fantasie en regeneratie zetelen. In de Ayurveda wordt dan ook al duizenden jaren gebruik gemaakt van de Raga’s (72 hoofdmelodieën) om de patiënt te helpen weer in balans te komen.

Reuk – via aromatherapie – hetzij in de massageolie, hetzij als wierook of aromalampje f230504b9dea53118f762e6b9a26d410_medium.rondom – kan snel een staat van ontspanning worden bereikt. Onze reukzin is namelijk het enige zintuig, dat een directe verbinding heeft tot het llimbische of emotionele centrum van onze hersenen. Omdat iedereen echter een eigen beleving van en herinnering aan bepaalde geuren zal hebben, is het belangrijk om voor de patiënt de juiste aroma’s te vinden. Immers, waar bij de één een bepaalde geur aangenaam en ontspannen werkt, kan die voor de ander een negatieve associatie oproepen. Enige kennis van aromatherapie en natuurlijk van de voorkeuren of afkeuren van de patiënt is hierbij onontbeerlijk.

Hoe verloopt een Ayurvedische massage?

De behandeling zal vrijwel altijd beginnen met een consult/gesprek. De masseur zal proberen inzicht te krijgen in de geestelijke en lichamelijke gezondheid, de leefstijl en wellicht ook het eetpatroon van zijn of haar patiënt. Daarna kan de Ayurvedische massage plaatsvinden, die geheel op de behoeften van de patiënt zal zijn afgestemd; afhankelijk van de patiënt, de masseur of de massagepraktijk kan de sessie van 30 tot 90 minuten duren.

0073ed905c2cd69a879a51dee40cec76_medium.Over het algemeen zal de patiënt op een behandeltafel liggen en zijn toegedekt met zachte doeken of dekens; alleen de te masseren lichaamsdelen zijn blootgesteld. De gebruikte massageolie is naast verzachtend ook voedend voor de huid. De olie zal eerst worden verwarmd en dan rechtstreeks op de huid worden aangebracht. Het kan zijn dat de massageolie in het haar terechtkomt – dit kan verder geen kwaad en de olie kan er later weer eenvoudig worden uitgewassen. De massage wordt eigenlijk altijd als zeer ontspannend ervaren en het is dus wijs om daar met je activiteitenschema rekening te houden: hou je na deze massage rustig, veeg je agenda leeg, relax en geniet ervan!

 

Oxalis.

© 2019, foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

2cdbdc7a27b7abbf897efa621f6b3230_medium.Voor meer artikelen van deze schrijfster, zie bijvoorbeeld:

Massage-(1)-voor-ontspanning-en-healing

Massage-(2)-verschillende-technieken

Massage-(3)-rondom-de-wereld-Zweedse-massage

Yoga-in-het-kort-(1)-wat-is-yoga?

Yoga-in-het-kort-(2)-kapalabhati-en-asana-s

Of lees verder op:

https://tallsay.com/oxalis of via

https://oxalisnatuurlijkewegen.wordpress.com/

 

18/10/2019 13:28

Reacties (3) 

1
18/10/2019 14:35
In India een aantal keren mogen ervaren; beslist voor herhaling vatbaar.
1
18/10/2019 14:33
Heerlijk! Ik zou er een dutje bij doen.
1
18/10/2019 14:28
Lijkt me heerlijk relaxed ...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert