TELESKOOP MAGAZINE 4e KWARTAAL 2019

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.T E L E S K O O P (INTERNET ) MAGAZINE 3e kwartaal 2019. Redactie Co Meijer email j.meijer@51@telfort.nl

POLITIEK.-

DUURZAME CRISIS IN NEDERLANDSE POLITIEK!5b93af00286db5f3b2b1b6698535f872_medium.

De Nederlandse politieke partijen zijn duurzaam in crisis. Niet alleen de PvdA s sinds de dramatische nederlaag van 28 naar 9 zetels gedecimeerd, veroorzaakt door falend beleid in de coalitie bij vorige regering. Weliswaar droeg de PvdA regeringsverantwoordelijkheid, dat moet gezegd, ook niet vreemd omdat de PvdA altijd regeringsmacht hebben willen krijgen, de voormalige Sociaal-democraten hebben het wel aangedurfd het neo-liberale beleid mee uit te voeren en 70 miljard ter bezuinigen. Andere partijen zouden hebben bedankt voor deze eer. Ook dat moet worden gezegd. Nu anno 2019 is de VVD verreweg de grootste en neo-liberale partij en heeft de meeste zij het relatieve macht. Nieuwkomer PVV een  partij zonder leden, demovratische structuur en dus per definitief niet transparant en afhankelijk van de politieke grillen van 1 man Geert Wilders afkomstig uit de VVD en dus ook neo-liberaal + anti islam, is ook al gedecimeerd bij de laatste verkiezingen 2e kamer. De nieuwste komer de partij van quasi intellectueel Thierry Baudet Partij Forum voor de mocratie FvD, wat een merkwaardige naam voor een politiekle partij is een slap aftreksel een soort 'light PVV' met wat gematigder Islam standpunten, maar wel ook net als de PVV anto EU! Maar wat als Nederland net als Engeland de EU zou verlaten? Zou dat Nederland er economisch beter mee af zijn. Ik vrees van n iet. Grenzen aan de hoofdwegen zouden dicht staan met alle gevolgen burocratie bij douane, files en sluipwegen bij de grens met België en Duitsland. Problemen met transport naar o.a Engeland tot gevolg. En financiëel? Dat is afwachten geblazen. En dan grensoverschrijdende klimaat/milieuproblemen. Deze kunnen niet alleen in Nederland opgelost. Immers de wind waait overal om ons heen over alle grenzen in de EU!Ook de Partij van de Dieren is in crisis. Geen ruimte voor discussie buiten dier en milieu. Geen mensenpolitiek vind bestuur en oudere kaderleden. En het ondemocratisch royeren van de partijvoorzitter Wolfswinkel die gewoon zijn eigen politieke mening ventileerd en een discussie wil in de partij over politieke koers en verbreding. Ook het vertrek van fractie lid van Kooten zwegt meer over de transparantie en ondemocratische soms sectarische trekken van de PvdD. De PvdA likt haar wonden en zijn bezig om de terug te komen. Peilingen zeggen dat dat deels gelukt. Echter de partij van ooit sociaal-democratie is afgegleden naar een ordinaire neo-liberale partij. D'66 ook al neo-liberaaal profileert zich zelf als progressief liberaal. In praktijk breekt zij zowat alles wat is bevochten door linkse politieke partijen en FNV onder het mom van economische vernieing en hervorming welk noodzakelijk zouden zij in een snel tempo zoals de VVD en ook PvdA voorstonden. Onbegrijpelijk dat de VVD ook nog indanks dit veel te snelle abdrupte plan tot overheidssanering nog deels wordt beloond door kiezers. Het is ondanks alle a-sociale politiek ook nog eens de grootste partij. Het CDA probeert ook uit alle macht uit haar eigen crisis te komen en gezien de peilingen gaat dat misschien (deels) ook nog lukken. Haar zusterpartij ChristenUnie probeert groen en duurzaam over te komen. Carola Schouten doet haar best als minister van Landbouw, is integer, maar weet ook niet meer wat zij moet doen in balans brengen tussen schoon milieu en economisch belang/overleven boeren die optrekken naar Den Haag met hun tractgoren. En nu dreigen ook de bouw en verplegers op te rukken naar Den Haag. Verplegers willen niet 4% maar 5% meer loon en dat is echt sociaal gerechtvaardigd. En dan de SP, deze partij met nieuwkomer Lilian Marijnissen en de vertrekkende kamerlid van Bommel is in een neerwaartse spiraal gekomen. De partij is er niet in geslaagd met de juiste linkse politiek over het voetlicht te komen. Het wegvallen van Marijnissen is de partij duur komen te staan en is sterk teruggevallen in aantallen zetels in het parlement. Links naast de SP is een gat en geen partij, want PSP en CPN zijn opgegaan in Groen Libnks die dank zij Jesse Klaver en z'n PR man een geslaagde opmars heeft ondergaan, maar ook weer niet groter dan de partij in de ginfase was met Erik Jurgens en Bas de Gaay Fortman als politieke leiders. Ik moet nog zien of GL verder groeit. De SGP blijft een kleine fundamentalistische orthodoxe protestantse stroming die weinig voor stelt en slechts weinig macht heeft met haar 2 zetels in het parlement. Duurzame politiek van kwaliteit en op lange termijn, dat is wat de politiek in Nederland nodig heeft. Strijd tegen sociale ongelijkheid, strijd tegen klimaatverslechtering maar ook optreden tegen radicale elementen met Islam politieke achtergrond. Onder contrle brengen van vluchtelingstromen in het dicht bevolkte kleine Nederland met 17 miljoen inwoners is geboden en daarmee heeft Wilders wel een punt!Maar ontwikkelingssamenwerking stopzetten is een slag in het gezicht van kwetsbare 3e werweldlanden en dat zou Wilders/PVV niet zouden moeten willen. Het is beter om met structurele oplossingen te komen in Nederlans, EU en mondiaal verband om wat te doen met de sociale ongelijkheid in 3e wereldlanden vaak door eigen Westerse toedoen tw eigen handelsbelangen, handelsbeperkingen veroorzaakt! 

Co Meijer redactie de Teleskoop Magazine.

SPIRITUALITEIT.-

'DE ZONDEVAL MYTHE OF WERKELIJKHEID?019d589a8685f969cde450f2aaf23739_medium.                                                                Bijna iedereen heeft wel eens kennis genomen van het bijbelse verhaal in Genesis, over de 'zondeval'vamn Adam en Eva.

Volgens het bijbel Oud testamenstiche verhaal, waren Adam en Eva de eerste mensen op Aarde, welke leefden in het 'Paradijs' gelegen in wat vroeger Mesopotamië, het latere Perzië was en tegenwoordig Noord-Irak. Het Paradijs was gelegen tussen beide rivieren Eufraat en Tigris. Het paradijs wered bewaakt door Éngelen'met zwaarden, aangesteld door de 'Here God'of in de Joodse orthodoxe traditie JHWH geheten, bij ons beter bekend als JAHWEH en of Jehohva. Adam en Eva leefden in de paradijselijke omgeving waar ook een tuin was met bomen met vruchten en een boom zou hebben gestaan van kennis van 'goed en kwaad'. Hun Here God had hun gezegd dat zij van alle bomen mochten eten, behalve nou net die ene boom van'kennis van goed en kwaad'wat natuurlijk cryptisch was en symbolisch voor wat er werkelijk aan de hand was namelijk dat De Here God (JHWH) hun hadden verboden seks te hebben met elkaar omdat zij nog onvolwassen waren, vermoedelijk! Een ander verhaal gaat dat Eva seksueel contact had met engelen, 'buitenaartse' wezens, die in mijn volgend artikel bekend stonden in de bijbel als Nefilim en of Ekanieten. Dat waren de zogeheten reuzen, sterke mannen welke seksuele gemeenschap zouden hebben gehad, volgens bijbelteksten met 'schone vrouwen' in die oude tijd, na het paradijs drama! In mijn boek 'Geloof in een duurzame wereld' ISBN, heb ik een hoofdstuk geschreven over de mogelijke aanwezigheid van 'buitenaartse wezens' afkomstig van een planeet in ons zonnestelsel, waar de NASA vermoed dat deze zou bestaan!

Er gaat ook het verhaal dat Eva seks had met één van de artsengelen, Michaël, Gabriël, Uriël, en dat dat voor de Here God reden was om Adam en Eva uit te sluiten van het paradijs, ook een interpretatie van de 'zondeval'

Na hun seksuele daad, bemerkten zij dat zij naakt waren en bedekten zich met vijgebladen zo gaat het verhaal verder. Echter De Here God zocht beiden op en bevroegen hen over hun naaktheid, waarvan zij voor hun seksuele gemeenschap niet bewust zouden zijn geweest. Na de 'biecht' verwijderde de Here God Adam en Eva uit het paradijs, waar zij verder moesten zien te overleven. Eva werd zwanger en kreeg met Adam 3 zonen Set, Gham en Javet volgens Genesis, vermoedelijk opgeschreven door de spirituele leider van het volk van Israël de jood Mozes, afkomstig uit de omgeving van de Egyptische farao, door wasvrouwen van de farao in een biezen kistje gelegd als baby waarna de vrouwen het biezen kistje met pek besmeerd veilig de Jordaan op lieten varen, om te voorkomen dat het jongetje gedood zou worden door de Farao. De farao wreed liet volgens het bijbel verhaal alle Joodse baby's ombrengen!

In bijbelteksten worden 'engelen' omschreven als zijnde Nefilim en ook verderop Ekanieten. Het waren volgens deze geschriften reuzen, grote forse, sterke mannen, vermaard, welke seksuele contacten kregen met wat genoemd is 'schone vrouwen'en kregen kinderen bij hun! Ook deze kinderen zouden Nefilim zijn genoemd en of Ekanieten een in de bijbel Genesis genoemde volk van reuzen.

De vraag is echter wie waren deze 'reuzen' grote forse kerels?! Waren het wellicht buitenaartse wezens, gelijkend op de mens Adam en Eva en hun nakomelingen? Dat zou best eens kunnen. Immers een theorie is dat het Paradijs een omgeving was waar zich laboratoria van 'buitenaartsen' afkomstig van een verre buitenaardse planeet, volgens de Nasa nog onontdekt aan de buitenzijde van ons zonnestelsel zou bevinden, en waar een hoog ontwikkelde beschaving zou zijn. Deze Nefilim zouden met hun geavanceerde ruimtevaartuigen de planeet Aarde hebben bezocht, op zoek naar gouddeeltejes, om deze mee te nemen om hun bevuilde atmosfeer te beschermen.

Het verhaal gaat dat deze buitenaardsen, experimenteerden door middel van genetische manipulatie en na mislukkingen op een gegeven moment er in slaagden door middel van reageerbuisbevruchting de eerste mens (Adam) man zouden hebben geschapen. En daarop werd ook Eva geschapen en deze 2 jonge mensen gingen het paradijsgebied bewonen, naakt als zij ware en onbewust ervan, tot dat 'de zondeval' plaatsvond. Daarover bestaan 2 verscillende verhalen, natuurlijk de letterlijke tekst 'het eten van de verboden vrucht, appel' door Adam en Eva door tussenkomst van Satan, een engel, die zich zou hebben afgekeert van 'De Here God' en Adam en Eva influisterde dat zij rustig deze verboden appel konden eten, waardoor hun ogen werden geopend, bij wijze van spreken, kennis zouden verkrijgen van goed en kwaad en aan hun Here God' gelijk zouden zijn Spiritueel gesproken qua kennis. Dit nu werd Adam en Eva fataal en werden zij uit hun paradijs weggestuurd, en het zelf maar moeste uitzoeken en met pijn en moeite moesten zien te overleven buiten hun beschermde omgeving het paradijs.

'BIJBEL & KORAN WOORD VAN GOD OF MENSENWERK?!d95090824c36479df9eeb714aa92e902_medium.

'Wat spreekt van boven 'komt van beneden', zei eens de vrijzinnig geworden Gereformeerde theoloog Harry Kuitert. 

Echter 'serieuze bijbelonderzoekers' uit de Adventische tijd in de VS, beter bekend als Jehovah's Getuigen (ca 7 miljoen aanhangers)4fb1702e0db35fab409f0e138b09a93d_medium.(Foto; Leercentrum WTG's Jehovah's Getuigen) geloven stellig dat de bijbel het woord van God' is dan wel het door Jehovah God geïnspireerde woord'. Ik las dat het Wachttorengenootschap van Jh's Getuigen in de VS, het spirituele leercentrum bestaande uit 8 'wijze' mannen, niet theologisch hooggeschoold, leert dat bij wijze van spreken een vergelijking kan worden gemaakt met een secretaresse die dicteert wat de directeur haar doorgeeft! Zo geeft God informatie door via 'wijze mannen'de 66 bijbelschrijvers die de verzameling geschiften gebonden als Bijbel OT en NT bevat.8d9279b4dcf4095cfc6cb4a71a4df949_medium.(foto Bart Klink) Bart Klink repliceert met dat ook andere boeken door God geïnspireerd zouden kunnen op die manier. Hij verwijst dan ook in z'n verhaal op zijn website en elders naar de uitspraak van Ds Harry Kuitert, verguist in orthodoxe gereformeerde kringen en beleden door moderne vrijzinnige kritische gelovigen

De theologen binnen het Christendom predikt nog steeds op de kansel, vanuit de bijbel als 'het woord van God'en of anders gezegd het door God geïnspireerde woord'. Feit is dat er 66 bijbelschrijvers de Joods/Christelijke bijbel hebben geschreven, het meest verkocht boek ter wereld.

Generaties is onderwezen in kerk en op catechesatie (godsdienst, bijbel onderwijs) dat de bijbel 'het woord van God is cq het door God geïnspireerde woord'.

De islam gelooft dat God=Allah de auteur is van de Koran via de profeet Mohammed geïnspireerde teksten, soera's.Deze woorden zouden door Allah aan Mogammed zijn gedicteerd stellen imams! 9672ae61f2849c2a5c7e13c5b1d2fccc_medium.

De bijbel is een mix van Joods orthodoxe geschriften 5 in getal die zij de Thora noemen, heilige door JHWH (JAHWEH) geïnspireerde geschriften zijn, deel uitmakend van het Oude testament. Het nieuw testament is geschreven tot ca 70 jr na Christus. Zowel de oude testamentgeschriften als de nieuwe testamentgeschriften, daarvan zijn de namen en werkelijke auteurs tot op heden onbekend. Soms wordt Mozes aangewezen als de auteur van de oude testamentische geschriften zoals Genesis en Exodus de eerste 2 bijbel boeken.87aee574fd5ffe46720124ef89855042_medium.wordt vervolgd! Feiten zijn er niet dat de woorden, teksten van de hele bijbel woorden zijn afkomstig van een God, de God van de bijbel, ook wel vertaald als De Here God. Immers in die oude tijd ca 6.000 jaar geleden waren mannen dominant in de cultuur van de bijbel en vrouwen ondergeschikt aan de man. Nog niet geen slavinnen zullen we maar zeggen! Woorde, teksten in hun verband (context) daarvan is onbekend wie zij opgeschrevwen hwebben. Woorden werden door mongelinge overleveringen doorverteld en in de Grieks-Romeinse tijd werden perkament (dierenhuiden) gebruikt om ze dmv tekens op te schrijven door wijze oude mannen. Later zijn de manuscripten vertaald in het Grieks, gekopiëerd, bewerkt, veranderd, weggelaten, geupdated etc, en soms door brand, zoek raken verdwenen boekrollen van bijbelgeschiften. Het nieuwe testament is na ca 45-70 jaar opgeschreven door auteurs die onder de Q bron bekend staan. Bart Klink heeft een onderzoek gedaan naar de bijbel en komt tot de conclusie dat de bijbel puur mensenwerk is en geen enkele goede onderbouwing cq bewijsvoering is voor de stelling dat de bijbel 'het woord van God'is dan wel geïnspireerd door God, door mensen opgeschreven. In 345 na Christus kwam op verzoek van de keizer een concillilie van schriftgeleerden bijeen om orde te scheppen in een groot aanbod van heilige geschriften. Er werd een selectie gemaakt van wat men betrouwbaar cq gezagsgetrouwe teksten vond. Deze werden de Canon genoemd. Andere geschriften vielen buiten de selectie en canon en werden apocrieve geschriften genoemd waarvan noch herkomst noch de schrijver noch waarheidsgetrouwe informati werden vastgesteld. Onderwerpen als reïncarnatie werden op een enkele summiere tekst uitgeselecteerd als zijnde fantasieverhalen. Tot voor kort geloofde de meerderheid t.w. de orthoxe Christenen wat hun theologen (dominees zondags op de kansel predikten dat de bijbel 'het woord van God'is. Heden ten dage denkt men kritischer over waarheidsgehalte van bijbelteksten. Immers woorden kunnen letterlijke en of in overdrachtelijke zin anders uitgelegd en hebben daardoor andere betekenissen. Sommigen twijfelen zelfs aan het bestaan van bijbelfiguren als Jezus en of bijvoorbeeld Goliath. Feit is dat de gepredikte eindtijd van de wereld tot op de dag van vandaag niet is uitgekomen. Geen hemel op Aarde, geen Koninkrijk van God waarover Jezus het vele malen in de bijbel NT Evangeliën heeft gehad! Anderen geloven dat Jezus in zijn tijd een vrij onbekende rebelse spirituele leider was in Palestina, en onbekend daarbuiten! Weer andere twijfelen aan de status van Jezus van Nazareth, Was hij de Zoon van God, en of door weer anderen geloofd was hij zelfs God zelf op Aarde! De incarnatie van het bovenaardse wezen JAHWEH?! Joden en islamieten ontkennen de status van Jezus dat hij de Zoon van God zou zijn. Hij was volgens de Joodse en Islamitische traditie een profeet en niet meer dan dat. Ook over de rol van Maria en Jozef, Jezus ouders zijn twijfels. Was Maria wel maagd, Had Jozef soms in het geheim seks met de jonge vrouw Maria. En of is het kind Jezus misschien verwekt door iemand anders? Er wordt gesuggereerd dat Maria een zoon heeft verwekt met behulp van een Romeinse soldaat. We weten, alhoewel er verschillende portretten en afbeeldingen bestaan van die Jezus, hoe hij er zou hebben uitgezien. We weten, ondanks allerlei fantasie verhalen niet zeker hoe en op welke wijze Jezus leefde vó'r z'n 30'ste jaar. En ook bestaan er verhalen over hoe hij gereisd zou hebben na zijn opstanding op zijn 33e jaar. Dr Kranenborg bijzonder theoloog binnen de Gereformeerde Kerken heeft er een boek over geschreven 'De avonturen van Jezus van Nazaret! ISBN.

R A D I O  1 0 8 FM  ETHERa48b0d0e78e39da6b8b1677784b9269f_medium. VAN ACHTER DE NOORDZEE, VOOR DE SCHOORLSE DUINSTREEK! ROCKMUSIC NON STOP! j.meijer51@telfort.nla7fbc373f6a893d740c4c520356b8d00_medium.413ac3e12975524f3ee40a4e0255fe95_medium.ff1906868bfd3638b31e3c7c06285144_medium.

 

 

18/10/2019 12:50

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert