Nieuwsbrief no. 1 Nieuwe energie

Door Jack Hage Sr gepubliceerd in Technologie

Afgelopen week heb ik aan onze volgers een mail met veel informatie (in een bijlage) verzonden. Te veel...Maar het kon niet anders. Ik beloof verbetering! Misschien leuk om hier te delen. Maar u kunt dit schrijven ook overslaan! Ik ga er niet over.
_________________________________________________________________________

Van: Jack Hage Sr. [mailto:info(at)jackhage.nl]
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 14:04
Aan: aes(at) jackhage.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief no. 1 AES programma en toekomst

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij deze ontvangt u de eerste nieuwsbrief inzake de aankomende oprichting van Nieuwe energie. Na jaren onderzoek, jaren vertraging, jaren loslaten en tóch weer oppakken een herstart.
Dit traject is in samenwerking met Jack Hage Dienstverlening en UEE BV.

Deze nieuwsbrief is veel te lang. Maar iets ontwikkelen en uitvinden is iets anders dan aan kunnen geven, waarom er veranderingen nodig zijn. Ik kon niet anders, vergeef me …
Ook persoonlijke zorgen zijn in zo een aankomend project niet weg te stoppen. Maar ja…ik ben ook maar een mens.
Ik beloof u dat nieuwsbrieven in de toekomst korter zijn.

Ik heb geprobeerd om elke stelling –elke bewering te onderbouwen. De daarbij behorende linken zijn spoedig via https://www.uweigenenergie.nl/Nieuws terug te zien en rechtstreeks te openen.

Wij gaan bouwen en doen! Onze kinderen en kleinkinderen hebben ook recht op betaalbare, veilige, duurzame  energie en voldoende water in de toekomst.
Energie en water zijn de twee belangrijkste zaken om fijn, veilig en humaan te kunnen leven.   
Tevens treft u de planning en begroting opstartfase. (fase1)
Het kan best zijn dat ik na een hectische tijd ergens een schrijffoutje achterlaat. Maar ik krabbel weer op.
Zie het als een aandenken…

Met een hartelijke groet,

Jack Hage Sr.

www.jackhage.nl
www.uweigenenergie.nl  (in vernieuwing en aanbouw)

_________________________________________________________________________
 

Yes…We gaan eindelijk bouwen!                  Nieuwsbrief  No. 1 - oktober 2019

1f9474007592663cdf79a3cbeaf27f65_medium.
Zoals u weet gaan wij in 2020/ 2021 het  prototype van ’s werelds eerste ondergrondse -en inpandige windmolen bouwen. De systemen zijn in het groot, in een weiland tot in het klein op een zolderkamertje, in een aanrechtkastje of in uw schuurtje in te bouwen. Het realiseren van die bouw doen we vanuit Jack Hage Dienstverlening. In dat bedrijfsonderdeel is alle kennis en technologie aanwezig.  Onze opdracht is simpel: We moeten zien om Moeder aarde te ontlasten en onze (opgelegde en stijgende) energiekosten zien te bedwingen.

De naam van de te ontwikkelen systemen is A.E.S (Afzuig Energie Systemen). Deze systemen komen in diverse maatvoeringen en meerdere series op de markt.  UEE BV zal als werkmaatschappij in de energie wereld werkzaam zijn/ worden. Een nieuwe speler met totaal nieuwe wegen. Ik als ontwerper-wil los staan van een humaan goed. Daar ook geen geld aan verdienen. Zoiets op de markt zetten is best ingewikkeld. Je hebt met keuringen te maken. Je moet dingen ontwikkelen die nog niet bestaan, we moeten een programmerings-  programma maken wat er nog niet is…Het vinden van een geschikte locatie is al lastig. Over de (aanloop) kosten wil ik momenteel eigenlijk niet meer nadenken. Het is zwaar. Ik moet daar eerlijk in zijn. Tóch zal er een kentering moeten komen. Gemeentelijke bepalingen inzake te bouwen systemen, zijn lastig. Wij willen veel, kunnen veel -maar eigenlijk bestaan er te veel bemoeiallen in dit land. Dit strekt van de kleine tot de grote overheid. Vergeet de invloed vanuit Brussel niet. Mede daarom heeft het lang geduurd voor wij verder konden. Daar komt nog eens de regelgeving van grote energiespelers en netbeheerders bij.Om te testen wat we aan vermogen kunnen opbouwen zal er een prototype gebouwd moeten worden. Er zijn vele mogelijkheden om je rotorruimte vacuüm te trekken. Dat kan met op de wind draaiende (afzuigende ) Turbine ventilatoren, maar andere manieren zullen ook getest moeten worden.
Mijn opdracht is simpel: Zien om in de toekomst KWH ’s ‘op maat’  te kunnen draaien.
In een particulier huishouden zal er tussen de 2500 en 4000 KWH nodig zijn op jaarbasis, maar iemand die een fabriekshal of overige grotere activiteit moet voorzien van energie, zal veel meer nodig hebben.
Als er op één te bouwen systeem een hele woonwijk of een groot appartementencomplex voorzien moet worden van voldoende energie zullen we een GIGA uitvoering moeten bouwen.
Ook dat moet lukken in de toekomst.
f29706c9653484951e1807af3db2faec_medium.

Het (kleine) prototype zal  via een meterkast gaan terug leveren (tijdens de testfase) op het bestaande net.
De bedoeling is om in de toekomst panden geheel zelfvoorzienend te maken.  
Een eigen energie opslag is dus nodig. Zoals al aangegeven: Een klein systeem zal in een aanrechtkastje, kruipruimte of in de nok van een woning passen, voor een groot systeem moet er misschien wel een kelder gegraven worden onder of naast een pand. We gaan het zien. Het moet zelfs mogelijk zijn om een klein systeem in bijvoorbeeld een leegstaande blokhut te bouwen. Ook zal er gekeken moeten worden hoe we mogelijk gebruik zouden kunnen maken van valwind. Elke situatie van een woning of object zal anders zijn.
Kosten voor netwerkbeheer, transportkosten en overheidsbelastingen moeten dan kunnen  vervallen.
Via www.uweigenenergie.nl (UEE BV.) gaan wij u op de hoogte houden van onze vorderingen. Wij hebben veel zin in dit avontuur!
Hieronder vindt u een eenvoudige weergave van de werking.
1c0cb6356a25003faf03e8d5e340713e_medium.

Maatschappelijk doel

Een eigen energie beheer is niet niks. Dat is ‘ooit’ bedacht om Moeder Aarde te ontlasten, maar ook om de burger te ontlasten . Vele organisaties , kleine en grote overheden en nog veel meer  bemoeiallen willen mee profiteren van een Maatschappelijk goed. Want energie is net zo belangrijk als water. Het zijn eigenlijk de twee belangrijkste basisvoorwaarden om fijn te kunnen leven.
Op het moment dat er complete systemen verkocht en gemonteerd kunnen worden, mag niemand daar meer exorbitante inkomsten uit kunnen bemachtigen.
Voorbeelden te over van organisaties die, vanuit een humane situatie, zichzelf en haar bestuurders verrijken. Een normaal salaris is heel wat anders dan al die bonussen en onzinnige luxe.

Zodra er een tijdelijk bestuur vanuit een BV, Stichting of Vereniging is, zal dat bestuur de opdracht krijgen om gezamenlijk met een notaris een Coöperatie op te richten.
Winsten mogen alleen teruggeven worden aan leden en/of gebruikt worden om overige vernieuwende duurzame technologie inzake energie en waterbeheer te financieren.

Passie…

Velen vragen zich af waarom dit avontuur op deze manier ingericht moet worden.
Heel simpel: Water en energie kunnen bijdragen aan een betere wereld. Waar onzinnig veel geld is uitgegeven aan gas en olieleidingen, hadden we in dezelfde gegraven sleuven waterleidingen moeten bijplaatsen. Droge gebieden hadden we dan kunnen voorzien van irrigatie. De grootste fout der mensheid. Ook moeten we ons meer concentreren om zout water om te zetten in zoet water, het kan. Er zijn vele gemiste kansen.

Gezocht…

Mensen met een duurzame passie- die lid willen worden van de Coöperatie ‘Nieuwe Energie’ (i.o.) om met elkaar de eerste bouw te ondersteunen, die vervolgens in een latere fase kunnen meebouwen aan de eb- en vloedcentrale van de toekomst. Hier kom ik nog op terug…
Hier kan ik nog niet te veel over kwijt  i.v.m. intellectueel eigendom. Later kunnen leden van de coöperatie in overleg met het bestuur-  zelf bepalen wat er met opbrengsten moet gebeuren en waar er ter Wereld hoognodige duurzame ontwikkelingen nodig zijn.  

Én er zullen zeker bestuurders moeten komen die dit hele traject willen begeleiden en opstarten. Ik maak nu al de opmerking dat als er een bestuur komt, deze personen eigenlijk binnen een groot bedrijf werkzaam zijn, heel veel werk moeten verrichten, en dat moeten dus gewoon betaalde krachten worden. Zoiets is er niet even bij te doen als vrijwilliger. In de beginfase zal het niet anders kunnen. Zie planning.
Zelf ga ik  niet in een bestuur, ik wil sleutelen, bouwen en met techniek bezig zijn. Ik wil wél helpen ondersteunen indien het bestuur dat vraagt.

De coöperatie zal gezamenlijk beslissingen moeten nemen, zelfstandig alsmede verstandig moeten omgaan met energie. Ook waterbeheer komt daarbij in de toekomst. De kosten voor mijn uitvinding, mijn uren van bouw en ontwikkeling zullen wél een keer terugbetaald moeten worden. Want ook ons gezin zal verder moeten kunnen in de toekomst.

Er is immers nog iets wat u moet weten:

Ik heb een streptokokkenbacterie in mijn lijf. Niet leuk maar gezondheid is een soort Russische roulette. Hoe lang ik nog heb weet ik niet, maar op een gegeven moment werkt antibiotica niet meer. Ik denk er niet meer over na. Nu gaat het redelijk goed.
Ik wil me positief inzetten om dit project goed af te ronden en goed achter te laten. En waarom vraagt u zich dan waarschijnlijk af? Simpel… onze kinderen en kleinkinderen moeten ook nog verder kunnen leven, nu gaat het niet goed op Moeder Aarde.

Wat kunt u al doen?
U kunt nu al lid worden van de coöperatie ’Nieuwe Energie’ (i.o.) .
U mailt naar lid@uweigenenergie.nl  en ontvangt dan uw inschrijvings- document.
Ook dat zal nog heel  ’wat voeten in de aarde hebben’ want mogelijk bent u het eerste jaar nog geen lid maar donateur.  Zie blad planning.  We gaan starten met een bedrag voor leden van € 10.- per jaar. Giften die hoger zijn moeten een aparte omschrijving krijgen. Daar komt nog extra nieuws over. Er is een groep mensen opgestaan die zonder tegenprestaties ‘spontaan’ onze projecten willen promoten en geld willen genereren voor de testbouw. Het is bijzonder! Maar een aankomende penningmeester zal alles wat er op financieel gebied is goed moeten kunnen inschalen. Een RA zal kunnen ondersteunen. Verhalen zoals in Groningen moeten we zien te voorkomen, te erg hoe het daar allemaal loopt!

Overdenkingen…

Juridische stappen duren te lang. Van Notaris ( die overigens wél snel kan en snel werkt) tot KVK en bankzaken. Ook een toekenning van een b.t.w. nummer waar nodig is in veel gevallen te traag.   
Dit hele A.E.S. traject heeft al te lang geduurd. Maar grote spelers willen niet dat uw gezin, uw omgeving zelfvoorzienend kan worden. Men wil aan u verdienen. Alleen het feit al dat wij zijn opgezadeld met lampjes en apparatuur op 220 V is ons opgedrongen. Want bij een lampje van 12 of 24 V. kunt u ook een boek lezen of een koelkast op laten draaien. Als we nog aan te schaffen patenten en octrooien rond hebben dan zullen leden op voorlichtingsdagen een rondleiding krijgen in het UEE- testcentrum van de toekomst. U zult van verbazing omvallen van de nieuwe mogelijkheden. Men weet het, maar men wil niet… 12 V en 24 V opwekken is veel minder belastend voor Moeder Aarde en haar bewoners dan 220/ 230 V.
En zouden mensen wel weten hoe gevaarlijk magnetische straling vanuit Hoogspanningskabels is? Ondergronds of bovengronds zijn beiden sluipmoordenaars.
Zouden mensen wel begrijpen wat voor ziekten we daarvan krijgen? Ik kijk niet meer op van zoveel kanker en Alzheimer om ons heen.  
 
Er is een kentering gaande en die is niet meer te stoppen. De tijd is er rijp voor. Elke dag merken we de gevolgen van een boze moeder Aarde. Het laat mensen meer nadenken dan 15/20 jaar geleden.

Leden krijgen als eerste de kans om in 2022 en 2023 en de jaren daarna- gebruik te gaan maken van het nieuwe zelfvoorzienende A.E.S. systeem. Ook overige systemen gaan we op de markt zetten.
Wij zullen nog bergen werk moeten gaan verzetten, heel veel hobbels moeten nemen, maar niets doen in een afbrokkelende en steeds duurder wordende energie wereld is geen optie! Het kan absoluut beter.

Mogelijk wilt u ook overwegen om in dat bestuur te stappen. Ik kan het niet alleen, mijn naaste maatjes ook niet.
Mijn vriend Ruud de Vries heeft aangegeven om het opstarten van de nieuwe constructie te willen begeleiden. Ruud is niet alleen een fijne Voorzitter van NLB- Nederlandbeter, maar ook heel technisch. Ruud is werkzaam in de technische wereld van duurzame (vernieuwende) brandstoffen en duurzame machine bouw. Er zijn nog een aantal andere mensen die graag meehelpen om dit project goed van de grond te krijgen. Of moet ik zeggen: ‘In de grond ‘ te krijgen J …
Ook schrijfster en volksvertegenwoordiger voor NLB -Esther Scholten wil helpen om in de eerste fase zaken goed voor elkaar te krijgen, veel dank. Er lopen nog meer besprekingen. Het blad ‘Team’ op de site van UEE BV.www.uweigenenergie.nl zal regelmatig aangevuld worden.
Ik wil iets moois achterlaten. Ik ben er van overtuigd dat onze energie en water voorziening een humaan iets is, en dat zullen we dus heel goed moeten regelen.

Waarom het kan…

Een journalist vroeg mij: “Waarom denk jij dat juist jÍj- elke woning of overige locatie zelfvoorzienend kan maken”…

Mijn antwoord was niet zo ingewikkeld:

“Het is allemaal zó enorm simpel - Ik ben opgegroeid op het water, heb gevaren van Bazel tot Stockholm en van Londen tot de Kaap…heeft u wel eens een verlengsnoer aan een schip gezien?

Ik heb mogen werken voor Defensie…En heeft u wel eens verlengsnoeren gezien (van de helaas vergane) Elias Beeckman Kazerne- of Simon Stevin Kazerne in Ede tot op de Ginkelse heide tijdens oefeningen?
Of van Ede tot een oefen gebied in Zweden? Of van Ede tot in Loheide?

Of heeft  u wel eens een verlengsnoer gezien aan ons aller
Zr. Ms. Johan de Witt van Den Helder naar hulpgebieden tijdens uitzendingen? Ik niet …
Heel simpel een generator en eigen energie opslag is overal ter wereld te bouwen en ik ga het bewijzen!…
Er is nog veel meer mogelijk …geloof me …
De op diesel, kolen, gas, Bio stoffen of benzine aangedreven generator is simpel te vervangen door het vernieuwende A.E.S systeem. En hoge windmolens zijn te duur, te gevaarlijk en foeilelijk. En op zee zijn ze een sluipmoordenaar voor alles wat in zee beweegt en leeft.

Het probleem met de
elektrische auto laat in de toekomst een spoor van ongelukken achter, want het Net in ons land is overbelast. Nu al. Grote spelers kunnen niet eens meer exact vertellen in welke wijk er te veel overspanning is door de goed bedoelde Solar systemen. Zou iemand zich realiseren dat we vanaf 2025/ 2030 de ooit -eerst -verkochte 80 miljoen zonnepanelen moeten gaan recycleren?  Weet u wel wat daarin zit? Dus we zullen absoluut zelfvoorzienend moeten worden waar mogelijk.
Wat onze overheid wil - met het doordrammen van de elektrische auto - gaat absoluut mis.
Maar ik hoop ook dat woningcorporaties en woningbouwverenigingen willen gaan nadenken over samenwerking, want anders werk ik ook mee aan het steeds grotere verschil tussen arm en rijk.
En dát moet juist stoppen in onze samenleving… Energie en water zijn en blijven Humane zaken!”
De meest gestelde vraag de afgelopen maanden was: “Ik heb een huurhuis, kan ik dit dan ook aanschaffen?” Ja, maar alleen door samenwerking en helder denken. Ook kunnen er door de bewoners zelf -in de toekomst-  kleine leuke energie opwekkende ‘hebbedingetjes’ aangeschaft worden.


Verfrissende  Innovatie…


Voor mensen met een huurhuis zijn we een aantal kleine maar handig ’hebbedingetje‘ aan het ontwikkelen. Het is tuinverlichting die simpel en handig kan mee verhuizen- indien ooit nodig- en toch uw energie rekening kan laten zakken. Ook te plaatsen op uw balkon of veranda voor mensen die in een appartement wonen.

Dit systeem komt onder de naam Sustainable light op de markt.  Leuk, verassend, vernieuwend en meer dan duurzaam.
Ook komen er in de toekomst workshops waar kinderen al kunnen leren een eigen energiesysteem op te zetten. Het zal een combinatie worden van plezier maken en doen… Laten we maar zien veel mensen te betrekken bij een educatief programma. Want alleen ‘doeners’ kunnen voor verbetering zorgen in de toekomst.

0053fcdcc07d99918c089466a6420675_medium.

Knelpunten en zorgen…

Soms kan ik niet slapen. Dat zullen meer mensen hebben…
Maar ik maak me zorgen om hetgeen wat komen gaat. Aan de éne kant weet je dat je iets gaat ontwikkelen wat geheel nieuw is. Je weet van jezelf ook dat het gaat werken. Dat alles geeft je vleugels en positieve energie.
Maar aan de andere kant moet ik zien dat nieuwe systeem / nieuwe systemen gelegaliseerd te krijgen.
Als keuringen en erkenning net zo moeizaam gaan als de aanloop dan staat er ons nog wat te wachten. Maar goed- als er TV uitzendingen zijn geweest waaruit blijkt dat het systeem werkt, dan zal het mogelijk in ons voordeel werken. Er zijn TV zenders en filmproducenten die het traject willen volgen. Voortvloeiende inkomsten zullen terug moeten naar de coöperatie.
Als het systeem dan gelegaliseerd en gekeurd de markt op kan, hoe gaan we dan heel snel een productielijn opzetten? Nu liggen er al ruim 2900 aanvragen…Terwijl ik notabene het prototype nog niet eens klaar heb! Onderzoek wijst uit dat er binnen vijf jaar rond de 1 miljoen aanvragen zouden zijn. Dat is onmogelijk om uit te voeren.


Hoe ga je snel de juiste mensen en productieve mensen vinden die per week vele systemen in elkaar kunnen zetten? De ruimte voor assemblage, voldoende vakmensen voor het plaatsen en afstellen van systemen? Je zult een hele grote fabriekshal nodig hebben waar de juiste mensen werken om dit te realiseren.
Met dank aan een aantal doortastende mensen vanuit de Provincie Gelderland mag ik gebruik gaan maken van subsidies. Tot wel € 50.000,-  Wat een bedrag…Pffffffff…
Maar alles wat ik bouw moet ik zelf voorschieten. Ik mag pas bonnetjes opsturen als er weer een onderdeel is opgeleverd. Hoe te gaan doen? Met dat bedrag kan ik net de nieuwe Turbine ventilatoren en het baanbrekende venturi systeem bouwen…Lang leve de zoveel besproken milieu akkoorden!
Banken gaan niet voorfinancieren in iets wat nog niet draait. Men heeft geen vertrouwen. Of mogelijk heeft men belangen in al bestaande energiereuzen? Ik kijk nergens meer van op.

Hoe moet ik omgaan met een lichte trilling van een generator…
Een generator die ronddraait geeft iets geluid en zoemt. Ook een lichte trilling. Dat is ook de reden waarom men nooit windmolens in zee had mogen bouwen. Gezoem en trillingen op de zeebodem kunnen veel invloed hebben op een geheel ecosysteem. Men weet het, maar men bouwt rustig door L …Duurbetaalde Oelewappers bepalen hoe we Moeder Aarde inrichten. Te erg. En we zijn allemaal in shock als we verdwaalde walvissen en dolfijnen zien, hoe zou het komen denkt u? 

Hoe kan ik binnen vijf jaar zien om zoveel gewenste AES systemen te bouwen?
Hoe kan ik dit aan sturen?
Hoe kan ik voorkomen dat een hoognodige verandering vast loopt in een eigen succes?

Hoe kan ik als dit alles loopt mij goed concentreren op een nog beter systeem?
Want wind is minder stabiel dan Eb en vloed. Eb en vloed is er altijd. Dat zou betekenen dat als je ‘doodtij’ in acht neemt je gewoon 23 uur per dag altijd vermogen zou hebben. Middels een keerkoppeling is een generator altijd op één en dezelfde manier aan te sturen.

Dit systeem op de markt zetten zal nóg moeilijker worden. Mede omdat ik toestemming zal moeten krijgen van een trage overheid om ergens in een duinenrij een prototype getijde- centrale te bouwen. Ook daarvan  zal er immers eerst een prototype  moeten komen. Je kunt zo een ding bouwen met een dubbele functie.

            A- Groene stroom draaien,
            B-  we zullen, gezien de stijging van de zeespiegel, enorme waterkeringen moeten
                  bouwen.               
                  Die zijn duur, dus die moeten geld opbrengen. Nederland zou de 
                  stroomleverancier van Europa kunnen worden.

Laten we eerst maar met een maquette  (op schaal) beginnen.

En dan spookt de vraag nog door mijn hoofd: “Wat moet ik met ik met Jack Hage Dienstverlening BV? Kan ik nog op ladders en steigers mooie dingen maken voor klanten?- Kan ik nog tegeltjes maken?- Heb ik überhaupt nog tijd voor mijn tegeltjes, wat eigenlijk een dierbare hobby is…
Of moet ik alles overdragen aan overige partijen? Dan zal er iemand moeten zijn die ik de techniek van dat vervaardigen kan aanleren…Maar ja als er een half jaar een systeem staat te draaien om te testen, dan zal ik zelf toch ook nog moeten eten?  Vragen te over in huize Hage…
Moet ik wel doorzetten… om te zien dat we een betere wereld krijgen? Is het eigenlijk wel ‘mijn pakkie an’?
En dan vraag ik me af of ik een ‘oetlul’ ben om me in te willen zetten voor een betere wereld, terwijl beleidsmakers en Politieke verantwoordelijken er een puinhoop van maken…
De overheid liet me zitten, De EU liet me zitten, het toppunt was dat het VCT Gelderland me liet zitten, men plaatste een persbericht in kranten (notabene met gemeenschappelijk geld) en er gebeurde niets…

11-06-2015
d76f46c49e1cb1bb089f9d3a182c0d9f_medium.

Hoe ga ik een beter gekoppeld warmtesysteem bouwen dan de warmtepomp? Ook die is niet zaligmakend. Hoe kan ik dit combineren met een eigen wateropvang? Het is te doen, maar hoe gaan we dat doen op appartementencomplexen en in overbevolkte woonwijken? U ziet vragen te over…
Want ook water zal een enorm probleem worden in de toekomst. We zullen dus nu al een juist systeem moeten introduceren…Als je bedenkt dat maar 1% van het water op Aarde- zoet is en 99 % zout dan hebben we zitten slapen! Zout is om te zetten in zoet, maar we doen het niet. Of veel te weinig.

k sta voor de zwaarste opdracht in mijn leven, ik moet ca. 2 miljoen investeren en dan hoop ik maar dat het allemaal goed afloopt…We gaan het zien…
Of ik ga kapot, of het lukt me om 200.000 mensen bij elkaar te krijgen die inzien dat het beter moet! Ik kan het niet alleen! Die coöperatie moet er komen! En mensen hebben recht op nieuwe, duurzame, geld besparende systemen…

Met een hartelijke groet,

Jack Hage Sr.
www.jackhage.nl  / www.uweigenenergie.nl
 

 

  

16/10/2019 22:23

Reacties (23) 

1
18/10/2019 17:22
Wat Zevenblad aanhaalt wat zei heeft meegemaakt heb ik een zelfde verhaal.
Mijn man zijn beste vriend en collega werkte voor een Ingenieursbureau in Zeeland, hij had op een gegeven moment de oplossing voor...... (kan niet in detail treden ) waar velen voor hem zg. deskundigen enz. zich over gebogen hadden wat miljoenen gekost heeft, (mijn man komt net binnen , volgens hem had het ook iets te maken met op een natuurlijke wijze opwekken van energie ) . De partijen in kwestie hebben hem een X bedrag voor het schriftje waar hij alles in opgetekend had betaald en voor de rest is er nik...
18/10/2019 18:06
Dat gaat inderdaad vaak zo met zulke zaken. Ik heb geweigerd destijds, of dat slim was weet ik ook niet? Maar alles was in de papierversnipperaar gekomen denk ik??
1
17/10/2019 22:54
Ik ben niet technisch van aanleg of van opleiding, dus met dat aspect zal ik mij maar niet bemoeien. Of het allemaal zou werken in de praktijk - dat moeten vakmensen beoordelen. Maar toch een domme vraag: wat gebeurt er met de getijdencentrale als de zeespiegel gaat stijgen?

Waar ik wél verstand van heb zijn investeringen, en de moraal van grote bedrijven, ook van multinationals op energiegebied.
Stel eens dat het technisch allemaal zou kunnen, dat iedereen zijn eigen stroom opwekt - al dan niet samen met woningbouwcorporaties of verenigingen van eigenaren. Dan denk je to...
1
18/10/2019 00:39
Hoi Zevenblad, wat een (h)eerlijke tegen vragen en opmerkingen.
Als de zeespiegel gaat stijgen gebeurt er niets. Want mijn systemen drijven mee. Eind jaren 90 liep Limburg veel onder water. Toen hebben we een systeem bedacht inzake de drijvende dijk. Maar die zijn duur om te bouwen. Dus toen bedachten we de inpandige windmolen in het stijgende schot. Dat schot kon gelijk als wegen net fungeren. Maar zou ook geld opleveren middels duurzame energie.
Rijkswaterstaat was toen in de ban van de Maaswerken. Heeft miljarden gekost, maar hebben niets bereikt. Mij heeft het duizenden gulde...
2
17/10/2019 12:58
Je zwaarste opdracht in je leven, het is wat je je zelf aandoet, idealisme zonder winstbejag , voor niks gaat de zon op, heb ik nog niet eens over de ruimte waar iemand over moet beschikken wil men tot aanschaf van jouw uitvinding over gaan kortom papier is geduldig. Je gezin heeft prioriteit zeker als je aan het sukkelen bent met je gezondheid maar goed dat gaat mij niet aan alles zal wel in goed overleg gebeuren.
17/10/2019 17:22
Ik schrijf dat een normaal salaris iets heel anders is dan ongepaste salarissen en bonussen! We gaan het zien,maar volgens mij is er niets mis met passie !
1
17/10/2019 05:15
Nog een goede raad Jack. Neem niet teveel hooi op je vork. Je wilt dit, je wilt dat, je was of bent bezig met een eigen film, een krant, tegeltjes, dienstverlening, NLB en ik zal nog wel wat vergeten (cabaret) .... dat is echt heel erg veel bij elkaar. En het vreet aan je dat banken et cetera niet mee willen werken. Nogmaals Jack ... doe wat rustiger aan, teveel tegelijk willen is al heel wat mensen fataal geworden. xx
1
17/10/2019 08:53
Kom er op terug hoor, maar moet nu de steiger op ! XX
1
17/10/2019 17:25
Als je mijn stukken leest zie je dat ik mij donders goed realiseer dat ik keuze's moet maken. Komt goed...Maar als je ergens op moet wachten is het natuurlijk heerlijk om ergens anders mee bezig te zijn. Daarbij we moeten nog eten ook! Ik kan moeilijk gaan zitten mee wachten op dingen die komen of in de maak zijn Xx
1
17/10/2019 17:41
Prima Jack ... was enkel een goede raad en meer niet. xx
1
17/10/2019 17:43
Weet ik!!! x
1
17/10/2019 04:53
"Daar ook geen geld aan verdienen."

Dat is iets wat in mijn optiek meedoen uitsluit. Als ik ergens instap wil ik er aan kunnen verdienen ook, anders begin ik er niet aan.
Vind het mooi uitgedacht, heb wel wat twijfels over de haalbaarheid en lees niks over de kosten en het moet dus gefinancierd worden ... hoe Jack? Verwacht je dat mensen geld gaan steken in een project waar ze niet aan mogen verdienen of lees ik dat verkeerd?

En Ruud is mij prima, hele goede vent , maar er komt iets meer bij kijken. Je moet ook een goed manager kunnen zijn die niet alleen een t...
1
17/10/2019 08:55
Kom ik ook op terug, er staat geschreven dat ik mijn eigen kosten ooit terug moet verdienen- en hier kon ik de aankomende begroting niet plaatsen. Staat in PDF op de site. Die blijven we updaten en bijwerken...https://www.uweigenenergie.nl/#Planning
1
17/10/2019 17:42
Je hebt een lang en doordacht antwoord geschreven. Ik mag het wel als mensen kritisch meekijken. Er zijn heel veel mensen die voor heel weinig geld mee gaan helpen die coöperatie op te zetten. Die zijn er. Want die mensen maken zich allemaal zorgen over het verdwijnen van gas. Over het opladen van een (straks gedwongen) elektrische auto- en nog veel meer En jawel- er kijken hier experts mee inzake afname en bereidheid-onderzoek, verwachte KWH-cijfers , haalbaarheidsonderzoeken en nog veel meer. Ik hoop dat je me kritisch blijft volgen!
Om de prototypes neer te zetten, behalve de eb en ...
1
17/10/2019 17:56
Je bent een mens, dat is waar en een idealist en daar is niks mis mee .... maar je bent met iets bezig waar je wel steun voor kunt krijgen (zeker in deze tijd) van dat Urgenda en van GL en D'66 et cetera .... maar je geeft enkel af op de politiek i.p.v. . eens te gaan zoeken naar politieke steun en dan niet van je NLB.
Niet iedereen die veel geld wil verdienen is een graaier (dat is een feit) .... maar als je vanuit het bedrijfsleven, banken en investeerders steun wil krijgen dan moeten mensen er een goede winstmogelijkheid in zien. En er was (of komt meen ik terug) een programma op TV (...
1
17/10/2019 19:04
Soms lezen mensen slecht dat is jammer. Ruud heeft het over structuren en helpen opzetten totdat we verder zijn. Dat is anders dan zo een hele toko runnen. En geloof me...er lopen hier mensen mee -en kijken mee...die weten dat het een zwaar traject kan worden, heel kundig zijn en absoluut mogelijkheden zien. Maar sommige mensen willen op de achtergrond blijven. dat respecteer ik. Ik vraag helemaal niets van banken, ik heb alleen geschreven dat ze niet investeren in iets wat nog niet bewezen is. TNO, De universiteit Delft, de Han hoge school hebben allemaal onderzoeksrapporten ingeleverd met de...
1
17/10/2019 00:56
Pak het nog mee, maar is eigenlijk al bedtijd, Ga dit morgen nog eens op mijn gemak doorlezen, heb je gevolgd en weet dat je niet uit je nek lult.
17/10/2019 17:42
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert