Hoe ontstond het stikstofprobleem?

Door Candice gepubliceerd in Ondernemen en werk

Hoe ontstond het stikstofprobleem?
Wie is er voor verantwoordelijk?

Nederland is geen erg groot land, het heeft een oppervlakte van 41.543 vierkante kilometer en ongeveer 18% (7.478 vierkante kilometer) bestaat uit water. Oftewel het landoppervlakte kent een oppervlakte van 34.065 vierkante kilometer en als u in de stad woont dan zult u het niet zo snel zeggen, maar de feiten en cijfers liegen niet en van dat beetje landoppervlakte is dus slechts 11.582 geen landbouwgrond, maar bebouwd gebied. En van de overige 22.483 vierkante kilometer is maar liefst 12.141 vierkante kilometer landbouwgrond. De overige 10.342 vierkante kilometer land is groen gebied (natuur et cetera).

We zijn gewoon nog steeds en niet denigrerend bedoeld een boerenlandje met veel groene gebieden. Ongeveer 1/3e deel is dus maar bebouwd!

Hoe ontstond het stikstofprobleem?
Wie is er voor verantwoordelijk?

Dombo’s en linkse partijen en linkse groeperingen leggen de schuld van dit stikstofprobleem bij vooral de VVD en het CDA … en een beetje bij D’66 en maar erg mondjesmaat bij de CU. Traditioneel wordt als de grote boosdoener Mark Rutte genoemd, want die schijnt echt alles gedaan te hebben … vraag me af hoe hij voor dat alles tijd weet te vinden.

Waar ze in ieder geval echter niet de schuld bij neerleggen is bij de linkse partijen. De Pv/dA wijst dus standaard naar dit Kabinet, maar het was in de jaren 70, onder Kabinet den Uyl – Pv/dA/KVP/ARP/PPR/D’66 en wat regeerde tussen 11 mei 1973 en 19 december 1977 – wat voor het eerst gewaarschuwd werd voor het zich toen langzaam maar zeker ontwikkelende probleem van stikstofuitstoot. Zoals dit zo linkse Kabinet destijds ook al gewaarschuwd werd dat ons sociale stelsel in de toekomst onbetaalbaar zou worden. Maar dit linkse Kabinet deed aan dat laatste helemaal niets en al de linkse en alle niet of minder linkse Kabinetten nadien deden daar ook niks aan. Het was de VVD die – vanwege de crisis – ingreep en met plannen kwam om het sociale stelsel ook voor de lange termijn betaalbaar te houden (of dat lukt of gelukt is, weten we pas over een jaar of tien/twintig). En deed het linkse Kabinet den Uyl wat aan de stikstofuitstoot waarschuwing? Wat denkt u zelf? Het antwoord is h e l e m a a l niks.

Sterker nog, dat Kabinet heeft het probleem zelfs in gang gezet!

Direct na de oorlog begon het aantal boerenbedrijven fors terug te lopen en die daling ging echt schrikbarend hard … maar de veestapel nam wel zienderogen fors toe en dus besloot de politiek om in te grijpen. De tijd van de landbouw-industrialisering brak aan. Niet omdat de boeren het vroegen, maar omdat de politiek het wilde!

,,Stimulering van de intensieve veehouderij moest toen de sociale problemen oplossen die op het platteland ontstonden door de grote katholieke en gereformeerde gezinnen. Zonen die geen grond hadden, konden zo toch boer worden. Zij mochten stallen bouwen met erg hoge subsidies. Het voer konden ze toen goedkoop uit de VS, Brazilië en Argentinië halen doordat soja werd vrijgesteld van importheffingen.’’

Hierdoor ontstond er in Oost-Brabant, Noord-Limburg en in de Gelderse Vallei (Barneveld en Ede) een hele indrukwekkende varkens- en kippenindustrie. En laten dat nu net de gebieden zijn waar onze milieuproblematiek het grootst is! Het mestoverschot heeft de natuur in met name die gebieden heel erg zwaar beschadigd.

Eind jaren 70 zette dat Kabinet diverse handtekeningen, die nu zeer zwaar blijken te tellen! Handtekeningen onder de diverse Europese afspraken om de natuur te gaan beschermen.

Dit had tot gevolg dat er nog maar spaarzaam en na heel veel gezeik gebouwd kon worden in de buurt van beschermde natuurgebieden. De huidige Natura 2000 gebieden.

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- of Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.

En toen kregen we de Balkenende periode met in 2006 Kabinet Balkenende 4 en wat bestond uit het CDA, Pv/dA en CU.

In 2008 begon de crisis om zich heen te meppen en het Kabinet zocht naar een manier om er snel uit te komen … en één van hun oplossingen was:

Het versneld doorvoeren van bouwprojecten!

Maar toen bleken ze te stuiten op de gemaakte afspraken uit de jaren 70. En dus zochten ze naar een ‘ hele slimme’ oplossing en die werd vervolgens uitgedacht door Diederik Samsom (u kent hem nog wel) van de Pv/dA en Ger Koopmans van het CDA. Deze twee kwamen met een ‘geweldig’ voorstel om versneld door te gaan met bouwen en alsmede met de landbouw, maar dan wel middels een plan van aanpak van maar liefst tien jaar. Er volgde een politieke route van tien jaar, die ons bracht bij de stikstofcrisis van vandaag!

De kern van het voorstel: door een vereenvoudiging van de regels en de stikstofmetingen kunnen makkelijker vergunningen verleend worden voor de uitbreiding van de snelwegen, woonwijken en nieuwe stallen.

Daar staat tegenover dat er herstelmaatregelen worden genomen om natuurgebieden te verbeteren.

Lang niet alle partijen waren het hiermee eens en ze zagen er een trucje in om de regels te omzeilen. Maar het werd wel aangenomen. En daar werd wat in de jaren 70 al in gang werd gezet het ‘grote’ stikstofprobleem feitelijk vooruit geschoven naar 2018 – 2019.

Vorig jaar (2018) begon het gelazer met het stikstofprobleem, begonnen de rechtszaken van de natuurorganisaties en linkse actievoerders en in 2019 werd het probleem groter en groter, waardoor de bouw nu bijna op haar gat ligt, de landbouw het zwaar heeft en onder vuur ligt, het Kabinet dus ineens met extra maatregelen moet komen en links haar handen in onschuld wast en de schuld gewoon bij dit Kabinet neerlegt zonder één keer de hand in eigen boezem te steken.

*Candice*

06/10/2019 15:25

Reacties (29) 

2
09/10/2019 00:05
Het probleem gaat veel verder! Kijk eens wat er bij een zuid- zuid-oosten wind vanuit het Roergebied en Antwerpen binnen waait. Waarden zijn niet te meten, al helemaal niet tov boeren bedrijven. We moeten gewoon een stikstofmuurtje om Nederland zetten, Of een dakje erboven bouwen...lekker onderwerpje dit! Mag ik wel ...xx
2
09/10/2019 00:10
Dat weet ik allemaal wel, maar ik wilde dus enkel aangeven hoe het begon. Ik heb niks met stikstof en met CO2 en andere problemen. Het is erg, maar de hoeveelheid mensen op Aarde is veel erger. Maar dat wordt niet opgelost.
1
09/10/2019 15:30
Klopt, kunnen wij ook niet oplossen xx
1
10/10/2019 00:13
Ik denk van wel, maar mijn methode vind iedereen een beetje te radicaal.

We kunnen alles oplossen. We kunnen alles veroorzaken en dus ook oplossen. xx
1
10/10/2019 19:23
Afschieten ???? XXX
2
07/10/2019 10:40
Het stikstofprobleem is bijzonder complex. Door te gaan zwartepieten los je niks op, hoewel het natuurlijk wel lekker kan voelen door er weer een uitgesleten links-rechtsdiscussie van te maken. Maar er is al genoeg gaslighting in deze wereld, dus daar trek ik me geen rotte fuck van aan.

Ik zie vooral een gigantische gemiste kans. Vrijwel nergens vind ik een goede uitleg over de aard van het probleem. Welke vormen van stikstof zijn problematisch? Waar komen deze vormen vandaan? In welke concentraties/hoeveelheden? Werken ze vooral lokaal of heeft het ook effect op grotere afstand? ...
07/10/2019 10:47
Het gaat me ook niet echt om wie verantwoordelijk is, maar er wordt wel heel veel naar deze coalitie gewezen en ik vind dat het belangrijk is om te weten waar het fout ging, zodat die fouten voortaan voorkomen kunnen worden.

Verder kan ik me in je betoog vinden en zeker in het laatste en daar gaat het volgens mij - net als met de CO2 en de biodiversiteit - ,mis.
En daarom vind ik dat er moet worden samengewerkt door alle bij het probleem betrokken partijen. Boeren, politiek, bouw, luchtvaart, infra, actiegroepen en noem maar op. Zorg voor een oplossing die heel erg breed ged...
3
06/10/2019 22:12
En nu ligt die Zwarte Piet bij dit kabinet en is de druk inmiddels zo hoog dat alle registers opengetrokken moeten worden, terwijl er al zo'n 40 jaar aan dit probleem gewerkt had kunnen worden.
1
06/10/2019 22:49
Precies en dat vind ik ook.
2
06/10/2019 19:06
Je kent mijn opvatting: Alles kan opgelost worden als er maar minder mensen zijn...
1
06/10/2019 19:15
Dat is een feit, maar die zijn er nu eenmaal niet.
2
06/10/2019 17:38
De schuldvraag is niet belangrijk.
De oplossing in het nu; daar gaat het om.
Groener die steden! ; meer bossen... vriendschap sluiten met dat wasr de mens de meest innige band heeft... het stikstof wat de mensheid produceert wordt omgezet in zuurstof..
Meer groen..
En meer aarde in stedelijke gebieden
. De boel begint te verzuipen.
1
06/10/2019 18:06
Mee eens, maar het is wel van belang om te weten hoe het probleem is ontstaan, zodat er niet eenzelfde soort fouten gemaakt worden. Oplossingen werken alleen als je de oorzaak hebt achterhaald, anders maak je zo dezelfde of vergelijkbare fouten.

Je kan wel meer aarde in stedelijke gebieden willen, maar dan gaat de uitbreiding naar buiten toe, waar jij het denk ik ook niet wil hebben.
Denk niet dat we het daar over eens zullen worden, maar denk wel dat wij (en veel meer mensen) een goede oplossing voor alle kanten willen hebben. En dat zal tijd vergen en zal medewerking vrage...
2
06/10/2019 22:21
De problemen zullen blijven bestaan ; dat is politiek; een never ending repeating history waar vooral niet van fouten wordt geleerd.
Absoluut geen vertrouwen in dh.
Eigenlijk heb ik afgelopen week boeren meer wijze dingen horen zeggen..

Ooit was hier een hongerwinter met 6 milj inw. De boeren zijn hier grotendeels al verjaagd en zijn met 17 milj.
Wat een gezeik om schijt!! Verplaatsen lost niets op hoor en did 17 milj pissen en schijten ook tegen de klippen op... maar okay dat diervolk woont al in afgesloten stallen..
1
06/10/2019 22:39
Juist. Waarom heeft eigenlijk niemand het over de stikstof uitstoot van de mens?
06/10/2019 22:49
Vind ik prima om ook te benoemen, maar jeetje ik zoek naar een balans en niet naar een oplossing die maar één kant op gaat.
Als het over het klimaat gaat dan brult iedereen dat het onzin is en dat die actievoerders maar wat lullen (mede doordat Trump het klimaat gezeik onzin vind), maar als het over stikstof gaat dan moet wel alles ervoor wijken.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert