Italiaans sprookje – Het loon van de pelgrim

Door ZiaRia gepubliceerd in Mythen sagen en legenden

d36c4fa5be66da55896c3246f8b681ac_medium.Er was eens een man, die in het zuiden van het land woonde. Hij was wel gelukkig met zijn vrouw, zijn huis en zijn werk, maar toch vond hij dat er nog iets ontbrak. “Ik weet niet wat het is”, dacht hij bij zichzelf, “maar er moet meer zijn in het leven, een hoger doel misschien, om te dienen en beter en wijzer van te worden”. Na een poosje zo te hebben lopen tobben en piekeren, was het zijn vrouw die zijn twijfel zat was en hem aanraadde de wereld in te trekken. “Ga op een pelgrimage”, zei ze, “loop naar het noorden en wie weet vind je wat je zoekt. Keer daarna echter weer naar huis terug, waar ik op je zal wachten”. Onder de indruk van de nobele inborst van zijn vrouw, pakte de man een paar spullen voor onderweg en vertrok.

d2d04e0109c740256fadce0ac6a6760a_medium.Hij liep dagen, weken achtereen, deed hier en daar in dorpen of bij boerderijen enkele klusjes, zodat hij in zijn onderhoud kon voorzien en vertrok dan weer. Uiteindelijk kwam hij in het noorden van het land bij een klooster, dat idyllisch was gelegen in een afgelegen vallei. “Wat is het hier mooi!” dacht de man. Hij klopte op de poort, verklaarde aan de broeder die opendeed, dat hij een pelgrim was, op zoek was naar een hoger doel in zijn leven. Ook aan de abt van het klooster deed hij zijn verhaal. Deze bood hem vervolgens onderdak en vroeg daarvoor in ruil, dat de man zou meewerken in de kloostertuin of andere klusjes zou opknappen. De man stemde gretig toe, want een mooiere tuin dan de kloostertuin had hij nog nooit gezien. En zo trad hij in dienst van het klooster.

De drang naar een hoger doel, die de man tot zijn reis had genoopt, verdween langzaam maar zeker door het rustige kloosterleven en het werken in de prachtige natuur in en rondom het klooster. De man voelde een innerlijke rust en tevredenheid terugkeren.

2be2b046ead3e1827558034efc9ecb18_medium.Na ongeveer 25 jaar begon het echter te kriebelen. Hij sprak de abt aan en zei “Waarde abt, ik heb u jarenlang trouw gediend, maar nu zou ik graag terugkeren naar mijn vrouw en mijn huis”.

“Goed, mijn zoon”, sprak de abt, “maar voordat je vertrekt, zal ik je de 300 goudstukken geven, die ik voor je apart heb gelegd voor al het werk dat je voor het klooster hebt verricht.”

“Ach”, zei de man, “dat is niet nodig. Ik deed het werk graag en ik heb er immers al die jaren onderdak en eten voor teruggekregen”.

“In dat geval”, sprak de abt, “schenk ik je driemaal een goede raad in plaats van de goudstukken, opdat je wijzer zult vertrekken dan je was toen je aankwam.”

“Prima”, zei de man. “Luister goed”, zei de abt, “De eerste raad is: wanneer je een oude vertrouwde weg voor een nieuwe inruilt, zul je problemen tegenkomen, die je niet verwacht of kon voorzien. De tweede raad is kort maar krachtig: zie alles en zeg weinig. De derde raad is: eerst denken, dan doen, want een goed doordachte daad is een wijze daad. Tot slot geef ik je een brood mee, dat je pas mag breken wanneer je je heel gelukkig voelt.” De man nam geroerd afscheid van de abt en zijn klooster en ging daarna welgemoed op weg naar huis.

74addce2886e1741b4618a6be4689745_medium.Na enkele dagen kwam hij een groep andere reizigers tegen, waarmee hij verder optrok. Op een gegeven moment splitste het oude pad af. De andere reizigers wilden de nieuwere weg nemen, maar de man herinnerde zich de eerste wijze raad van de abt en zei “Nee mijn vrienden, ik blijf het oude pad volgen”. Ze namen afscheid van elkaar, de groep nam het nieuw afgesplitste pad en de man vervolgde zijn weg alleen. Toen hij een eindje verder was, hoorde hij ineens schoten! Zijn reisgenoten waren op het nieuw pad op rovers gestuit en niemand van hen overleefde de overval. De man liep zo snel hij kon verder op het oude pad en ontsnapte zo aan de aandacht van de roversbende.

Na enkele dagen arriveerde hij hongerig bij een eenzame herberg, waar hij om iets te eten vroeg. De herbergier zette hem daarop een grote schaal gebraden vlees voor en wenste hem smakelijk eten. dcab934a3a37c65c75c5058a410655b7_medium.Terwijl de man zijn vork in het vlees zette, leek het of de schaal “Eet me, eet me!” riep. Voorzichtig draaide hij het vlees om en schrok zich een hoedje. Hem was gebraden mensenvlees voorgezet! Hij wilde gelijk de herbergier roepen en hem vragen wat hiervan de betekenis was, maar toen schoot hem de tweede raad van de abt te binnen. “Alles zien en weinig zeggen”, dacht hij, terwijl hij zwijgend de bijgerechten opat. Na afloop van het maal betaalde hij zijn rekening en wilde vertrekken. Maar de herbergier greep hem vast en schudde hem de hand. Hij zei “Bravo! Je mag je leven behouden. Alle klanten, die commentaar hadden op mijn eten, heb ik geslagen, gedood en smakelijk gekookt. Je hebt je commentaar voor je gehouden, bravo!” De man knikte hem zwijgend toe en maakte toen dat hij wegkwam.

0798243503d5df2f3318377a68ea5583_medium.Uiteindelijk kwam hij aan in zijn geboortestreek, langs bekende dorpen en steden en tot slot bij zijn huis. Toen hij zag dat de deur op een kier stond, glipte de man naar binnen om zijn vrouw te verrassen, maar er was niemand thuis. Wel zag hij, dat in het midden van de kamer een mooi gedekte tafel voor twee personen stond.

“Wat is dat nu?” vroeg hij zich af. “Toen ik vertrok, was mijn vrouw alleen en nu zie ik dat alles gedekt is voor twee. Wat is hier aan de hand?” Hij bedacht zich geen moment en verstopte zich onder het bed.

Even later zag hij zijn vrouw binnenkomen met een grote kan water. Kort erna kwam een fraai geklede jonge priester het huis binnen, die gelijk aan de tafel ging zitten.

“Zo, dat is hem dus!” dacht de man en zijn eerste impuls was om onder het bed vandaan te komen en de jonge priester een flink pak slaag te geven. Maar toen schoot hem de derde raad van de abt in gedachten: eerst denken, dan doen. De man besloot daarop af te wachten hoe een en ander tussen zijn vrouw en de jonge priester verder zou verlopen.

Ook zijn vrouw zette zich aan tafel, maar voordat zij met eten begon, zei ze tegen de jonge priester “Zoon, laat ons zoals altijd eerst het Paternoster voor je vader bidden”. Beiden bogen daarop devoot het hoofd.

b4eade4457ac2bf4161334b9c4f58558_medium.Toen de man dat hoorde, brak zijn hart. Huilend en lachend tegelijk kwam hij onder het bed vandaan en maakte zich voor het verschrikte stel bekend. “Ik ben het! Jouw man en jouw vader! Ik ben teruggekeerd!” Dolgelukkig omhelsden en kusten de drie elkaar. Toen herinnerde de man zich het brood, dat de abt hem had gegeven, om te breken wanneer hij zich heel gelukkig voelde. Hij pakte het brood uit zijn ransel en brak het boven de tafel. Tot zijn verbazing rolden er 300 goudstukken uit, de goudstukken, die de abt hem als zijn loon voor al die jaren trouwe dienst had willen betalen, maar die hij geweigerd had.

 

Verteld door:

© ZiaRia.

(2019) Foto's: Office.microsoft.com, Pixabay.com, Wikimedia Commons.

 

b7904fa95f290b9cc7030ecf339d18a0_medium.Kijk voor andere artikelen en verhalen eventueel ook eens naar:

Duits-sprookje-De-drie-broers

Nederlands-sprookje-De-drie-vrijers-en-de-pannenkoekwedstrijd

Portugees-sprookje-De-soepsteen

Russisch-sprookje-Morozko-of-de-geschenken-van-Vader-Vorst

Of lees verder op:

https://tallsay.com/ziaria of

https://ziariasblog.wordpress.com/

 

27/09/2019 08:46

Reacties (9) 

1
19/04/2020 21:08
Mooi verhaal met een betekenis!
1
10/11/2019 16:50
weer zo'n mooi sprookje. Waar haal je ze toch vandaan.
11/11/2019 07:24
Ach, uit oude (sprookje-) boeken, uit mijn herinnering of ook wel van het internet. Dit was een typisch stichtelijk sprookje uit de Italiaanse folklore.
1
29/09/2019 08:08
Wat een verhaal....;-)
En dan nog een herbergier die zijn gasten slacht!
3
27/09/2019 19:49
Bijzonder verhaal. Moet toch een hele sjouw geweest zijn zo'n brood met 300 goudstukken ;-)
1
28/09/2019 07:20
Beslist! En dat heeft hij (volgens het verhaal) niet gemerkt onderweg.
1
27/09/2019 09:42
Universeel wijze adviezen, die het altijd goed doen. Graag gelezen.
1
27/09/2019 09:39
Leuk sprookje.
1
27/09/2019 09:37
Mooi verhaal.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert