Amnesty International is zowel voor als tegen een boerkaverbod:

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Amnesty International is zowel voor als tegen een boerkaverbod:

 

Ben nu 42 jaar lid van Amnesty en zal dat ook altijd blijven, want ze doen ook heel erg veel goede dingen zoals zich altijd inzetten voor vrouwenrechten, het onder de aandacht blijven halen van martelingen en walgelijke situaties in bepaalde (veelal islamitische) landen en vanwege de ware tomeloze inzet waarmee ze via brieven, sms'jes en andere opties blijven strijden om mensen die onterecht zijn vastgezet om hun geaardheid, sekse, religie, kleur of politieke voorkeur vrij te krijgen. Amnesty doet gewoon heel veel goede dingen, maar ze altijd volgen in hun mening of visie doe ik dus pertinent niet. Ik bots best wel vrij veel met hun denkbeelden.

Amnesty veroordeeld bijvoorbeeld dus eerder Israël voor wat dan ook dan de brute wijze waarop Hamas vrouwen onderdrukt in de Gazastrook en hoe de vrouwen in landen als Iran, Pakistan en andere islamitische landen worden kleingehouden. Waar ik me ook totaal niet in kan vinden is de opstelling van Amnesty over al de IS gevangenen. Volgens Amnesty horen zelfs zulke stukken afval humaan en eerlijk te worden behandeld en te worden berecht en mogen ze echt nooit ter dood worden veroordeeld en helemaal niet te worden geëxecuteerd. Naar mijn mening heeft dat IS afval (net als alle terroristen van wat voor organisatie dan ook) door hun gedrag afstand gedaan van het zijn van mensen en/of dieren en verdienen ze maar één straf … de doodstraf!

Over de boerka:

De boerka is gerelateerd aan een islam die de democratie afwijst, die de homo’s terug in de kast wil duwen (op zijn minst) en die als deze dragers van deze islam de kans krijgen de democratie fluks de nek zullen omdraaien.

Ik heb het bewust over een boerkaverbod en dus niet over het boerkaverbod van Nederland, maar eerst en vooral even ter verduidelijking. Nergens in de Koran staat dus dat vrouwen verplicht zijn om de boerka of een niqaab te dragen. Dit zegt de islam over het wel of niet verplicht bedekken van het gezicht.

Vrouwen dienen hun hele lichaam, met uitzondering van het gezicht en de handen (en volgens de Hanafi wetsschool ook de voeten), te bedekken. Mannen dienen ook de belangrijke delen van hun lichaam, van de buik tot aan de knieën, te bedekken. Het bedekken van het gezicht is niet verplicht in de islam. Sommige vrouwen kunnen er uit godsvrucht voor kiezen dit te doen.

Het is dus onzin als beweerd wordt dat het boerkaverbod indruist op het recht vrijheid van religie. Het maakt officieel geen deel uit van die religie, maar vrouwen mogen er voor kiezen en in heel erg veel gevallen (Afghaanse) werden ze dus verplicht om een boerka te dragen. In Afghanistan overigens pas vanaf 1996 nadat de Taliban de controle over Afghanistan in handen had gekregen. De Taliban die wel meer walgelijkheden introduceerde.

Zoals bijvoorbeeld:

– Vrouwen mochten geen onderwijs meer voeren

– Foto’s en video’s en alle afbeeldingen van levende wezens werden verboden

– Vliegeren (zo onschuldig) werd verboden

– Televisies werden verboden (ach ja). Stukgeslagen toestellen werden opgehangen.

– Mannen moesten lange baarden kweken

– Niet moslims moesten een merkteken dragen

– Lijfstraffen (stenigen, amputaties en zweepslagen) werden ingevoerd

– De bevolking in Kabul moest verplicht in het voetbalstadion naar executies komen kijken

– Vrouwen mochten hun huis niet verlaten zonder hun man

Die laatste … ik neem u even mee terug naar 2016.

In Noord-Afghanistan werd een vrouw onthoofd omdat ze in haar eentje naar de markt was gegaan. Haar man was op dat moment in Iran en ze had boodschappen nodig.

Amnesty voor en tegen boerkaverbod:

Als je op de site van Amnesty gaat lezen wat er over de boerka en over het verbod wordt gevraagd en de antwoorden leest dan kun je er wijs uit worden, maar zonder meer ook van mening zijn dat ze zich wel heel erg tegenspreken.

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/vraag-antwoord-over-boerkaverbod

– Een algemeen verbod op het dragen van een boerka of een niqaab (gezichtssluiers) in de publieke ruimte is volgens Amnesty strijdig met de internationale mensenrechten. Hierin is dus vastgelegd dat een ieder het recht heeft om zijn of haar geloof, persoonlijke overtuiging of identiteit uit te drukken door te kiezen hoe hij of zij zich kleedt.

– Amnesty International is niet voor of tegen een boerka, niqaab of hoofddoek. Amnesty vindt dat mensen vrij zijn om te kiezen wat zij willen dragen en wat niet.

- Amnesty veroordeelt dan ook de kledingvoorschriften voor vrouwen in onder meer Iran en Saoedi-Arabië. En met dezelfde argumenten waarmee Amnesty, door de overheid opgelegde kledingeisen, in die landen veroordeelt ... wijst zij een algemeen verbod dat wordt bepleit in sommige Europese landen af.

- Amnesty heeft zich in de afgelopen jaren onder meer uitgesproken tegen kledingeisen die worden opgelegd aan vrouwen door de overheid en of – gewapende – oppositiegroeperingen in landen als Somalië, Jemen, de Tsjetsjeense Republiek, Saudi-Arabië, Iran, Irak en Pakistan.

Maar geen woord over de onderdrukking van vrouwen in de Gazastrook, waar vrouwen totaal geen rechten hebben (minder nog dan in Iran), tenzij ze bereid zijn te strijden tegen Israël. En een ieder heeft dus het recht zijn/haar wat dan dus ook uit te drukken in de manier van haar/zijn kleden. Dus als ik vanaf morgen besluit dat ik vanuit mijn - spontaan besloten - overtuiging voortaan spiernaakt over straat ga ….. dan weet ik dus dat Amnesty het voor mij opneemt als ze me aanhouden en opsluiten. Besluit u om voortaan als Nazi gekleed te gaan .… serieus waar .… dan is dat een overtuiging waarvan Amnesty dus feitelijk zegt dat u dat recht heeft!

Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt (juist) ook de schokkende, aanstootgevende of verontrustende uitingen.

En dan deze vraag:

Dragers van een boerka beroepen zich vaak op de godsdienstvrijheid. Maar de Islam bevat toch geen plicht tot het dragen van een boerka?

En het antwoord:

In de islamitische wereld is inderdaad geen eensgezindheid over de plicht van (religieuze) vrouwen om bepaalde kleding of attributen te dragen.

Amnesty International vindt dat het niet aan overheden is om een dergelijke religieuze discussie te beslechten. Zij dienen zich – in principe – neutraal op te stellen in kwesties van theologische aard.

Maar het is geen religieuze kwestie. Het ‘moeten’ of ‘willen dragen van een boerka is door wat gekken die zichzelf onwijs veel macht toedichten aan de islam toegevoegd. De meeste moslims zijn tegen het dragen van een boerka of niqaab, want hun Allah en die pedofiele profeet hebben bepaald dat de gezichten niet bedekt horen te worden. Het dragen van een boerka of niqaab gaat in feite puur tegen de ‘wil’ van Allah en die gekke Mohammed in!

Maar goed terug naar Amnesty International en wat zij vinden van een verbod op de boerka.

Amnesty is dus niet voor een boerkaverbod en niet tegen een boerkaverbod … het hangt er maar net vanaf in welk land zo’n verbod of draagplicht is (vrij simpel gezegd). Voeren wij het verbod in, dan is het verbod in strijd met de mensenrechten, maar hebben vrouwen in een islamitisch land zoals Iran de plicht om het te dragen is het  in strijd met de mensenrechten.

Amnesty vind – en terecht – dat vrouwen helemaal vrij moeten zijn in hun keuze of ze een sluier of een niqaab of boerka willen dragen, maar het probleem is dat je aan een vrouw met een boerka niet kan zien of ze die uit vrije wil draagt of omdat het haar door haar man of vader wordt verplicht!

Waar ik me heel erg aan stoor in de antwoorden van Amnesty is dat ze letterlijk aangeven dat wij en andere landen dat verbod alleen maar hebben ingevoerd om de boerka en niqaab uit het straatbeeld te bannen en dat de toevoeging over integraalhelmen en bivakmutsen feitelijk is om de schijn op te houden. Ik ben er echt van overtuigd dat buschauffeurs en passagiers zich onprettig voelen wanneer er iemand met een bivakmuts op een bus in zou stappen.

Moeten vrouwen die gedwongen worden een boerka te dragen niet worden beschermd?

Jawel. Amnesty International vindt dat de overheid effectieve maatregelen moet treffen om vrouwen te beschermen tegen alle soorten van dwang en geweld vanuit de familie of de gemeenschap. Dwang om een boerka of niqaab te dragen, is een voorbeeld daarvan.

De overheid kan in individuele gevallen vrouwen beschermen tegen onderdrukking middels het familie- of het strafrecht. Daarnaast moeten overheden discriminatie van vrouwen bestrijden door effectieve wetgeving en beleid in te voeren.

De invoering van het boerkaverbod is juist een vorm van bestrijding van discriminatie van vrouwen!

Conclusie:

Waarom ben ik nou totaal niet verbaasd dat Sylvana Simons het opneemt voor de boerkadraagsters? Het is echt een ongelooflijk mens. Als morgen een wet wordt aangenomen die zegt dat vrouwen geen incontinentieslips meer mogen dragen, gaat zij pontificaal in Den Haag demonstreren in zo’n incontinentieslip en als er dus een wet komt die zegt dat zwarten geen enkeltje richting Siberië mogen kopen … dan koopt zij zo’n enkeltje en dan zijn wij van haar af. ;-)

Terug naar Amnesty en mijn conclusie:

Ik begrijp ze wel en dat is ook niet moeilijk, want ze komen puur op voor de vrijheden van vrouwen om zelf te mogen bepalen of ze dus wel of niet gezichtsbedekkende kleding willen dragen … maar zoals ik al aangaf kun je echt niet zien of zo’n vrouw er vrijwillig voor kiest of niet en het aan zo’n vrouw gaan vragen kan, maar ook als ze dus verplicht wordt om het te dragen zal ze zeggen dat het haar eigen keuze is.

Los van wel of niet veiligheidsrisico’s is een boerka en een niqaab gewoon geen gezicht en geeft het je een ongemakkelijk gevoel. Niet alleen voor jezelf, maar ook omdat je niet weet of die vrouw dus wel of niet onderdrukt wordt door haar man of vader.

Een wet is een wet en een wet van een land gaat echt altijd boven een al dan niet religieus opgelegde eis. Zolang een wet fatsoenlijk en verdedigbaar is en zich aan de internationale regels houdt hoor je een wet te handhaven en je er aan te houden. En meer niet. En als je dan in een niqaab naar een bushalte gaat dan weet je gewoon dat je van plan bent om een overtreding te begaan en op het moment dat je dan de bus instapt ben je dus in overtreding. En dan mag je nog zo vaak zeggen dat niemand je ertoe heeft verplicht maar dat Allah het je opgedragen heeft …. maar dan ben je dus in het verkeerde land, want in ons land regeert Allah niet, regeert Boeddha niet en regeert God niet, maar Mark Rutte ;-) En nee ik zeg niet dat Mark Rutte daarmee boven die andere drie staat, maar vooruit nu even zonder gekheid. In Nederland hebben we wetten die we dus hebben te eerbiedigen en die wetten bepaald de overheid en geen van deze wetten worden gemaakt om iemand - ongeacht op wat voor soort grond dan ook – te discrimineren, te onderdrukken, te beknotten op haar/zijn rechtmatige mensenrechten en vrijheden of monddood te maken. Wij zijn namelijk wel een democratie en geen theocratie. Officieel zal er een ander verschil zijn, maar ik leg dat verschil uit als het verschil tussen alle mensenrechten en vrijheden en opgelegde religieuze bespottelijkheden (ongeacht van welke religie dan ook).

*Candice*

 

 

25/08/2019 12:19

Reacties (4) 

1
28/08/2019 14:27
Kan alleen maar in Nederland.
28/08/2019 16:24
Dat is een feit.
1
25/08/2019 16:33
Nee, wat je ook zegt - voor Amnesty heb ik geen goed woord over. Maar inderdaad: schizofreen zijn ze wél.
Dat wetten die in de 1e en de 2e kamer tot stand gekomen zijn moeten worden gehandhaafd: daar ben ik het roerend mee eens. Ollongren is verplicht om dat door te zetten: het is geen vrijblijvend advies.
Ik vind het nogal wat dat er overheidsinstanties (de politie) en andere bedrijven zoals vervoersmaatschappijen en ziekenhuizen vinden dat ze een wet naast zich neer mogen leggen. Dat is een trend die - als die doorzet - alles op losse schroeven zet.
25/08/2019 16:36
Dat weet ik en dat hoeft ook niet.

Ben het verder helemaal met je eens.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert