Consument laat geld weer rollen

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Geld en Economie

De Nederlandse economie doet het goed in vergelijking met de rest van Europa. Van enige neergang is totaal geen sprake, blijkens de cijfers die het Centraal Bureau van de Statistiek sinds kort bekend maakte. Deze mededeling is frappant, juist voor het einde van het Kamerreces. De regering kan dus bij het nieuwe begrotingsjaar teruggrijpen op mooie cijfers.

Consumenten geven zeer veel geld uit. Dit vertrouwen is mede tot stand gekomen omdat de werkeloosheid nog meer gedaald is en velen die in eerste instantie geen werk konden vinden er nu wel in geslaagd zijn. De lonen stijgen thans ook harder dan de inflatie, al met al een zonnig vooruitzicht.

De bedrijven blijven investeren in panden, auto’s, vliegtuigen, machines en installaties. Daarbij is de export van diensten ook toegenomen. Vooral de zakelijke en financiële dienstverlening doet het goed. Ook de binnenlandse economie draait op volle toeren. Tot die conclusie komen een tweetal Rabobank economen. Zij wijzen daarbij erop, dat de huishoudens het geld laten rollen. Hiervoor verwijzen zij naar de huidige arbeidsmarkt. Er zijn meer mensen aan het werk. De arbeidsparticipatie is sterk gegroeid. De cao lonen zijn eindelijk boven het niveau van de inflatie uitgekomen.

In ons land gaat het economisch goed. Dit in tegenstelling tot onze belangrijkste handelspartner Duitsland. De economie aldaar is sedert het 2e kwartaal van dit jaar gekrompen. Duitsland ondervindt de gevolgen van het handelsconflict tussen China en de VS en de dreiging van een harde Brexit. De gevolgen hiervan voor ons land beperken zich tot de toeleveringsindustrie. Hier is wel degelijk sprake van krimp zoals in de rest van de wereld te zien is.

Een harde Brexit kan onze export flink raken. Groot-Brittannië is onze derde handelspartner.

Tegelijkertijd met het mooie Nederlandse groeicijfer zijn de financiële markten in de greep van de angst van een recessie. Dit is te merken op de obligatiemarkt. De rente op obligaties is door de ingrepen van de Europese Centrale Bank negatief en dit heeft zijn weerslag op de noodzaak van beleggen. Zoals de hoofdeconoom van het CBS aangeeft er zijn nog steeds donkere wolken aanwezig in de vorm van de handelsoorlog tussen China en de VS en de Brexit. De ontwikkelingen hiervan zullen belangrijk zijn voor onze economie.

Gpbeek

17/08/2019 14:20

Reacties (7) 

1
17/08/2019 14:37
En toch komt dit - deels - ook door het beleid van de Kabinetten van Mark Rutte. Iedereen vond en vind het niks .... maar dat beleid heeft hier wel degelijk een grote rol in gespeeld. Zij kwamen met besluiten om uit de zware crisis te geraken en hoe het land economisch te versterken. Helaas ging de afschaffing van de dividendbelasting niet door, want ... dat zou dus met name de volgende jaren een extra economische impuls gegeven hebben.

Maar je weet wel ... die overheid waar je altijd kritiek op hebt en die je nu niet noemt in dit positieve artikel. ;-)
17/08/2019 15:47
Ik wil het positief houden, maar ik vrees dat er toch op termijn een recessie komt. Ons land is ook erg afhankelijk van de export en dan komt de wereldhandel in beeld. Die vooruitzichten zijn niet gunstig.
2
17/08/2019 16:11
Die komt er altijd, dat is normaal na een wat langere periode van groei. Dat is nog nooit anders geweest.

Maar dan nog blijft staan dat het beleid van die drie kabinetten minder slecht is geweest als iedereen (zeker alle links georiënteerde) beweren. Vergeet niet dat er nog een aantal miljard over is als buffer voor slechtere tijden.
1
17/08/2019 21:54
Als je het geld dat de belastingbetalers opbrengen niet over de balk gooit werpt dat op den duur vruchten af. Wat dat betreft mogen wij hier maar wat blij zijn met een dominante liberale partij.
Als Links het hier voor het zeggen had dan hadden zij de multi's het land uitgejaagd en voor de rest drastisch genivelleerd. Dat werkt dubbel op: de staatsschuld neemt toe en belastingopbrengst wordt lager - door de progressie in de inkomstenbelasting. Dat is de snelste weg naar gedeelde armoede.
Wij hebben dat in de jaren '70 gezien, onder het bewind van Joop Den Uyl en zijn kornuiten. To...
1
17/08/2019 22:00
Oh helemaal met je eens, als links het voor het zeggen had gehad tijdens de crisis hadden we nu dus echt enorm in de problemen gezeten en hadden ze ons ook nog eens met nog veel meer asielzoekers opgescheept.

78% !!! Oeps dat heb ik gelukkig niet meegemaakt dat is van elke gulden 78 cent. Echt niet normaal.

Toen begon het ook allemaal en toen al werd gewaarschuwd dat ons sociale stelsel op den duur onbetaalbaar zou worden, maar links regeerde en ook op rechts waren te weinig sterke politici die toen drastisch in durfden te grijpen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert