Een goed advies van mijn vrouw

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

Een geheel ander artikel dan gebruikelijk. Door mijn overleden vrouw ben ik aanraking gekomen met de ouderenbonden. In de plaatselijke krant werd een oproep gedaan om ouderen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Zelf ben ik op dit gebied leergierig, ik deed de eigen aangifte en die voor kennissen al talloze jaren.

Mijn vrouw gaf mij de voorzet om in contact te treden met de ouderenbonden. Zij waren zeer blij, dat ik mij als invuller aanmeldde. Er werd wel de eis gesteld, volg de cursus van de belastingen. Ik heb ermee ingestemd en op die wijze verder bekwaamd in het invullen van belastingbiljetten voor ouderen. Alles vindt plaats op vrijwillige basis, de werkelijke onkosten mogen slechts in rekening gebracht worden.

Het aantal adressen, die mij werden toebedeeld was ongeveer 50, het aantal is in de loop der jaren fors vermeerderd. Met veel plezier heb ik mij erin gestort. Deze geestdrift is nooit weggeweest omdat de mensen waar je kwam zo spontaan en hartelijk waren. Ze waren zeer blij met je omdat velen echt niet wisten hoe verder te handelen. Zij stelden zich altijd positief en waren volledig open over hun inkomen.

Deze vertrouwensband is goud waard en ik ben blij, dat mij dit overkomt. Het gaat soms zo ver, dat ook familie van de betreffende persoon aangeraden wordt met mij contact te treden. Ook de zorg en de huurtoeslag wordt door de invuller verzorgd. Deze hartelijkheid is me altijd tot steun geweest ook in de periode, dat mijn vrouw ernstig ziek was. Haar ziekte was voor mij wel aanleiding om mijn diensten op een lager pitje te zetten. Ik ben haar nog steeds dankbaar voor haar advies dit mooie werk te doen, ook nu zij er niet meer is.

Het is voor senioren zeer belangrijk de belastingaangifte te doen. In tegenstelling tot jongeren hebben zij andere, maar zeker niet onbelangrijke aftrekposten. Bij dit laatste moet men denken aan de specifieke zorgkosten. Ouderen gaan vaker naar een dokter of een ziekenhuis. Er wordt ook meer gebruik gemaakt van fysiotherapie et cetera. Deze bezoeken leiden tot meer rekeningen die voor aftrek in aanmerking komen.

De posten, die afgetrokken kunnen worden zijn door de bezuinigingen in der loop der jaren sterk verminderd.  Er is sprake geweest dat alles zou verdwijnen maar dat is op laatste ogenblik toch teruggedraaid. Alleen de vraag is voor hoe lang. Nu de regeling nog bestaat heeft het nog steeds zin het belastingbiljet in te vullen en gebruik te maken van de mogelijkheden, die er zijn. Het streven is het belastingstelsel te vereenvoudigen. Persoonlijke aftrekposten zullen daar ook een  onderdeel van zijn.

Gpbeek

16/08/2019 16:03

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert