De buitenlandse arbeidskrachten

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Ondernemen en werk

Oost-Europeanen pikken de banen in. Een rapport van de SEO (Economisch onderzoek) bevestigt dit. De komst van Polen, Bulgaren en Roemenen leidt wel degelijk tot verdringing van de Nederlandse werknemers in de bouw, de voedselindustrie en het wegtransport. Vooral jongeren, lager opgeleiden en allochtonen zijn hiervan de dupe. Werkgevers willen goedkoop personeel en zijn zelfs bereid hiervoor de wettelijke voorschriften te ontduiken.

In Nederland is er een Wet op het minimumloon. In principe verdient een ieder in ons land ten minste het minimumloon en draagt men premies af. Door middel van handige constructies komen de bedrijven toch aan goedkoper personeel. Er wordt dan gebruik gemaakt van de Europese detacheringslijn. Een buitenlands bedrijf kan dan personeel in Nederland laten werken. Men hoeft in dat geval in ons land geen pensioen- en sociale premies af te dragen. Dit moet volgens de voorschriften dan plaatsvinden in het thuisland van de buitenlandse arbeider. Of het ook inderdaad gebeurt is niet te achterhalen.

De Nederlandse werknemers werken veelal ook conform cao voorwaarden. Deze zouden ook van toepassing moeten zijn op de buitenlandse werknemers, maar ook daarbij leidde de detacheringsconstructie tot misverstanden. Dit vond onder meer plaats bij werkzaamheden bij de bouw van de A2 tunnel in Maastricht en de Eems centrale in Groningen. Een Ierse dochtermaatschappij speelde daarbij een kwalijke rol.

Arbeidsmigratie is van alle tijden. In deze tijd betreft het vooral hardwerkende EU-arbeidsmigranten die bereid zijn om veel uren te draaien, voor het minimumloon. Daarmee komen zij tegemoet aan een vraag in meerdere sectoren, In de agrarische sector, transport, metaalindustrie, op bouwplaatsen, voedselverwerking en in distributiecentra. Wat in dit plaatje vaak onderbelicht blijft, is het feit dat lonen in deze sectoren kunstmatig laag gehouden kunnen worden door subsidiemaatregelen en fiscale routes die het goedkoper maken om mensen van ver te halen, dan om iemand lokaal aan te nemen. En dat is op zijn minst discutabel.

Fiscale routes en subsidies? Jazeker. Bekend is het premie shoppen bij sociale verzekeringen. Met de inzet van zogenaamde A1-verklaringen kunnen sociale lasten in het woonland worden afgedragen. Deze Europese regelgeving is bedoeld om de – ook Nederlandse – werknemers die tijdelijk in een ander land werken, te beschermen tegen een versnipperde sociale zekerheidsopbouw. Maar in de praktijk wordt die nu vaak jarenlang ingezet om kostenvoordelen voor ondernemers te behalen, niet zelden via postbusbedrijven in zendlanden. Ga maar na. Als een scheepsbouwer iemand van ver aanneemt, uit Roemenië of Bulgarije, zijn de premiekosten veel lager dan voor hun Nederlandse collega’s. Dit geeft maar aan, dat de buitenlandse arbeidskracht op zich niet het grote probleem is, maar het gehele traject van in dienstneming. Waar helaas ten koste van die zelfde buitenlander door derden veel aan verdiend wordt.

12/08/2019 00:46

Reacties (14) 

2
12/08/2019 04:43
"De komst van Polen, Bulgaren en Roemenen leidt wel degelijk tot verdringing van de Nederlandse werknemers in de bouw/ "

Sorry, hier waarschuw ik al heel lang voor, want Nederlanders willen niet meer in de bouw.
Lees deze nou eens een keer, dan snap je wat meer van het gigantische probleem waar Nederlandse bouwbedrijven mee worstelen!
https://tallsay.com/page/4294998359/gezocht-jonge-mensen-voor-de-bouw

Wat de bouw aangaat heeft dit niks met lagere lonen te maken. De bedrijven moeten wel, want Nederlandse jongeren vertikken het om de bouw in te gaan en in ...
1
12/08/2019 12:11
Dank je wel voor je heldere uiteenzetting wat betreft deze materie. Inderdaad is het juist, dat er meerdere oorzaken zijn waarom er veel buitenlanders hier werken. Alleen ik twijfel over de stelling, dat de Nederlandse jongeren lui zijn. Vaak wordt van huize uit er door de ouders bij de kinderen erop aangedrongen verder te studeren, een hogere opleiding geeft vaak ook betere kansen in de maatschappij. Van school komen en direct gaan werken is er veelal niet bij.
1
12/08/2019 16:55
Nee, zou ik doen, want als je als jongere gaat werken krijg je een jeugdsalaris en dat is beduidend minder dan het minimum. jongeren worden gewoon uitgebuit en kunnen beter blijven studeren. In Duitsland bestaat dat niet ; het jeugdsalaris, is ook veel eerlijker.
1
12/08/2019 19:40
Vanaf 23 jaar krijg je in de bouw een prima salaris en als jongere ook. In de bouw wordt je niet uitgebuit.
13/08/2019 11:40
Ja, dan eindigt ook het jeugdsalaris en wordt je voor vol aangezien, fijn dat ze in de bouw goed verdienen.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert