Wat was er voor de Oerknal:

Door Candice Simionescu gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Wat was er voor de Oerknal?

In principe kun je antwoorden … niks, maar daar neem ik echt geen genoegen mee en ik ben ook al eens in een artikel ingegaan op een soort van Universum waar het bolletje wat het Heelal werd in rond dobberde of zweefde tot het explodeerde. Het werd een drieluik over het Heelal.

https://tallsay.com/page/4294994290/het-heelal-ontstaan-uit-een-minuscuul-klein-korreltje-1

https://tallsay.com/page/4294994308/het-heelal-een-onbegrensde-reis-2

https://tallsay.com/page/4294994326/de-oerknal-van-de-knal-tot-de-eerste-sterren-3

Het was dus een minuscuul bolletje met een gigantische massa en het zweefde ergens in. En de vraag is dus … waarin? Als we dat weten, weten we wat er was voor de Oerknal.

Wat was er voor de Oerknal?

Zoals bekend wordt de Oerknal beschouwd als het begin van het Heelal …. maar ontstond tijd ook destijds of bestond er al tijd? Overigens weet ook niemand precies wat tijd eigenlijk is, dus het kan nog wel even duren voordat deze vraag wordt beantwoord. Tijd is namelijk meer dan wat u ziet als u naar een klok kijkt en het is ook veel meer dan onze geologische tijdschaal ….. tijd was er altijd en tijd zal ook altijd blijven bestaan. En het valt dus niet te definiëren wanneer tijd begon en daarmee ook niet wat tijd precies is. Nou mag u denken dat u dat wel weet en in dat geval maak ik een diepe buiging voor u, want het zijn dus de grootste wetenschappers die aangegeven hebben dat het begrip tijd iets is wat nooit exact valt te definiëren. Dus weet u het precieze antwoord op die vraag, dan bent u nog slimmer dan Einstein en een Planck en een Hawkings en noem ze maar op zijn geweest.

Over het algemeen wordt nog altijd aangenomen dat de Oerknal het begin van ruimte en van tijd is, plus het ontstaan van materie en energie vertegenwoordigde, maar stilaan ontstaan meer theorieën over een compleet Heelal wat voor die van ons ontstond en wat dus ook mijn veronderstelling bevestigd dat ons Heelal, wat een minuscuul klein bolletje was, in een soort van Mamma Universum rondzweefde. Alleen heb ik dus niet de mogelijkheden om het aan te tonen, behalve dan de logica dat iets niet in niets kan leven. Als er iets in een ruimte is, dan is er geen sprake meer van een niets.

Maar of er nu wel of niet een ruimte voor de Oerknal was zullen we waarschijnlijk nooit met enige zekerheid, waarnemingen of metingen echt kunnen vaststellen. Ons zichtbare Heelal beslaat een ruimte van 94 miljard lichtjaar en er is aangetoond dat het totale Heelal zo’n 40 biljard lichtjaar beslaat. Wilt u weten over hoeveel km we het dan hebben? Ik ga het gewoon laten zien.

380.000.000.000.000.000.000.000.000 km.

Aangezien wij met waarnemingen nog niet verder gekomen zijn dan iets van 13,7 miljard lichtjaar en wat bijzonder knap is, komen we nog 379.869.850.000.000.000.000.000.000 km tekort om die grens van 40 biljard lichtjaar te kunnen observeren. Dat zal gewoon nooit gaan gebeuren.

Deze 88 jarige man heet Roger Penrose en hij is een Brits wis- en natuurkundige. En geen domme. Hij is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Oxford en hoogleraar meetkunde aan het Gresham College in Londen.

Waarom kom ik nu met hem op de proppen? Nou, Roger Penrose kwam met een theorie die ze nog niet hebben weten te weerleggen. Roger beweerd dus dat er voor de Oerknal al een Heelal bestond en dat daarvoor ook al een Heelal bestond (en wie weet daarvoor, daarvoor, daarvoor eveneens).

De fysicus vindt bewijs voor zijn theorie in de kosmische achtergrondstraling. In theorie zouden de temperatuurvariaties in de kosmische achtergrondstraling willekeurig moeten zijn, maar Penrose beweerd dat er duidelijke concentrische cirkels zichtbaar zijn. Hij denkt dat dit gebieden zijn met hogere temperaturen. Deze cirkels zijn volgens Penrose bewijzen van de zwaartekrachteffecten van botsingen van zwarte gaten in het vorige universum, oftewel het universum vóór de oerknal.

Roger staat hier ook niet alleen in, want andere wetenschappers hebben zich al achter hem geschaard. Penrose is er ook van overtuigd dat de uitdijing van ons Heelal ooit zal stoppen, want doordat het maar met bijna lichtsnelheid (of mogelijk zelfs sneller) uitdijt ontstaan er meer en meer gigantische zwarte leegtes en daardoor kunnen de Zwarte Gaten op den duur geen sterren meer eten en verdampen en daardoor zal het Heelal beginnen te krimpen en op deze manier, in een tijdsbestek van enkele miljarden jaren, weer een klein bolletje met een gigantische massa worden wat dan weer een nieuwe Oerknal kan gaan brengen … en nee dat gaan wij helaas niet meemaken.

Deze twee artikelen van mij … vind ik zelf zonder meer, meer dan de moeite waard.

https://tallsay.com/page/4294999704/het-universum-gaat-kapot-aan-haar-eigen-kracht

https://tallsay.com/page/4294999102/snelheid-universum-sneller-dan-lichtsnelheid

Was er dus een Heelal voor de Oerknal?

Zelfs als we het nooit met daadwerkelijke waarnemingen zullen kunnen aantonen, mogen we er wel van uitgaan dat er dus wel iets moet zijn geweest. Simpel omdat dat bolletje wat ons Heelal bevatte hoe dan ook ergens in rondzweefde. Hier is echt geen hogere wis-, schei- of natuurkunde voor nodig om het te kunnen snappen. Hoe ze het wetenschappelijk ook willen betitelen, er moet hoe dan ook een ruimte zijn - of geweest zijn - waarin dat Heelalbolletje zweefde.

Of dat Universum meerdere van zulke Heelal-bolletjes bevat of bevatte dat zullen we dus ook nooit te weten komen en we zullen ook echt nooit te weten komen hoe immens dat Mamma-Universum moet zijn. En dan gaan we het maar helemaal niet hebben over het Universum daarvoor, want dat is dan een Universum wat misschien al wel 50 miljard jaar oud is en wat een omvang kan hebben wat zo groot is dat ons huidige Heelal in haar complete omvang in dat Oma-Universum net zo onmogelijk onvindbaar is als een heel lichtjes verkleurde van het Scheveningse strand afkomstige zandkorrel in de Sahara.

Maar wat was er dan al wel?

“Darm matter may be older than the big bang, study suggests”

– Johns Hopkins University

Onderzoekers zijn er bijna voor 100% van overtuigd dat donkere materie voor alle Universa heeft bestaan. Dus voor ons Universum en voor Mamma-Universum als voor alle Universa daarvoor. Bewijzen kunnen ze het niet …. maar als donkere materie een overblijfsel van de Oerknal moet zijn dan hadden ze onderhand na al die jaren wel iets van een signaal moeten vinden dat dat het geval is. En dat hebben ze nog steeds niet en wat voor experimenten ze ook proberen .… niets wijst er op dat het een overblijfsel van de Oerknal moet zijn. En toch bestaat het en tast de wetenschap ook nu nog steeds in het duister om te omschrijven wat de samenstelling is, hoe sterk het is en ... waar het vandaan komt. Donkere materie is niet zichtbaar met optische middelen en het valt niet te detecteren via de elektromagnetische straling die de Aarde bereikt. Daarom wordt ze dus donkere materie genoemd, om haar te onderscheiden van de zichtbare materie.

Volgens berekeningen bestaat de totale massa/energie ons Heelal uit:

68% donkere energie

27% donkere materie

5% normale materie en dat noemen we baryonen.

Een baryon is een subatomair deeltje dat bestaat uit een oneven aantal quarks (minstens drie quarks). Bekende voorbeelden zijn het proton en het neutron.

Een quark is een elementair deeltje dat de bouwsteen vormt voor een hadroon.

Een hadroon is een subatomair deeltje dat uit quarks bestaat en ze worden bijeen gehouden door gluonen.

En een gluoon is een elementair deeltje dat verantwoordelijk is voor het overbrengen van de sterke kernkracht. Zonder de sterke kernkracht zouden de positief geladen protonen in de atoomkern door hun onderlinge elektrische afstoting uit elkaar vliegen.

Donkere materie en sterrenstelsels:

Veel is er dus niet bekend over donkere materie, maar er is al wel aangetoond dat donkere materie een cruciale rol speelde en speelt bij de vorming van sterrenstelsels. En het oefent zwaartekracht uit op de wijze waarop de zichtbare materie beweegt en in het Heelal wordt verdeeld.

Even kort naar de supersnelle uitdijing van het Heelal:

Donkere materie bestond dus al voor de Oerknal en het heeft nog altijd effect op zichtbare materie en op de vorming van sterrenstelsels en speelde dus ook al een rol toen het Heelal na de Oerknal zich mega-snel (mega-snel komt nog niet eens in de buurt van de toenmalige snelheid) begon uit te dijen. Destijds werden er op erg grote schaal allerlei soorten deeltjes geproduceerd en deze deeltjes worden scalaire deeltjes genoemd. En tot nu toe hebben we daar pas één deeltje van ontdekt en dat deeltje deed de wetenschappelijke wereld al op zijn kop staan. Namelijk het Higgs-Boson deeltje. En mede doordat donkere materie op diverse wijzes in verband kan worden gebracht met die deeltjes kan het volgens wetenschappers niet anders zijn dan dat donkere materie ouder is dan de Oerknal.

Scalair klinkt heel mooi, maar als je het ontleed in de meest ruime zin dan staat het gewoon voor een getal.

Maar wat was er nou voor de Oerknal?

Ach ja, een Universum in een Universum en wat echt oneindig ver terug kan gaan, want het proces wat ons Heelal nu doormaakt en nog miljarden jaren blijft doormaken … kan al wel tig keren voorheen hebben plaatsgevonden met toenmalige Universa en die kunnen gewoon nog allemaal bestaan of al niet meer bestaan. Dat zullen we gewoon nooit weten.

Kan er ook leven hebben bestaan voor de Oerknal? Natuurlijk, waarom niet? Alles wat we nu hebben en kunnen en ontwikkelen en/of beleven kan net zo goed een continu herhaling van processen zijn die dus al miljarden en miljarden jaren plaatsvinden. Geloofd u het niet? Dat mag en kan en ik kan dan niet zeggen dat u naïef bent en gewoon niet open wenst te staan voor laten we het kosmische geschiedenis noemen … want ook ik kan het niet weten. Geen van alle mensen op Aarde kunnen dat weten. En dat maakt het nou zo heerlijk boeiend om over na te denken en om erover te schrijven.


*Candice*

10/08/2019 12:30

Reacties (8) 

1
10/08/2019 20:00
"Nou mag u denken dat u dat wel weet en in dat geval maak ik een diepe buiging voor u, want het zijn dus de grootste wetenschappers die aangegeven hebben dat het begrip tijd iets is wat nooit exact valt te definiëren. Dus weet u het precieze antwoord op die vraag, dan bent u nog slimmer dan Einstein en een Planck en een Hawkings en noem ze maar op zijn geweest."
Maak dan maar een diepe buiging: ik weet het namelijk.
Ruimte bestaat wél, dat weten wij allemaal, maar 'tijd' is een menselijk verzinsel. De menselijke geest wil alles in een lineair tijdschema zetten: volgens mij is dat...
1
10/08/2019 21:05
Ik maak geen buiging, al vind ik het een geweldige uitleg van je. Dat ga jij echt niet meemaken. ;-)

Maar ik vermoed dat ze veel meer denken in de richting van wanneer tijd moet zijn begonnen. Dat vermoed ik, dat dat niet te definiëren valt.
Maar het begrip tijd - als woord met een uitleg wat wij het noemen - is inderdaad een door de mens bepaald iets. Alles moet nu eenmaal een naampje schijnen te hebben.

Het kan heel goed een kring of spiraal zijn en die kant (van een kring) ga je ook op als het inderdaad zo zou zijn dat het Heelal en patroon een constante her...
1
10/08/2019 22:30
"Maar ik vermoed dat ze veel meer denken in de richting van wanneer tijd moet zijn begonnen. Dat vermoed ik, dat dat niet te definiëren valt."
Nee, dat is ook alleen maar logisch.
Als 'tijd' (buiten de mens om, die de tijd als lineaire rekeneenheid gebruikt) niet bestaat, dan is er ook geen begin en geen einde. Je kunt niet het begin of het einde van 'niks' bepalen.
1
10/08/2019 22:31
Dat ben ik met je eens.
1
10/08/2019 13:51
Duizelingwekkend al die theoriën en mogelijke ontwikkelingen, maar zeker heel plausibel.
1
10/08/2019 15:46
En dat blijft het boeiend maken. We zullen het nooit precies weten.
1
10/08/2019 13:49
Mooi artikel! Gigantisch wat er allemaal al geweest kan zijn aan soortelijke ontwikkelingen, als waarin hetgeen we ons universum noemen nu doormaakt. Als een soort kosmische eb en vloed, van inkrimpen tot een superklein geladen bal tot een big bang en een razendsnel uitdijend heelal (wat zich uiteindelijk allemaal steeds weer herhaalt en herhaalt en herhaalt). Mega-interessant.
1
10/08/2019 15:45
Merci.

Precies, alles kan wel een herhaling nummer zoveel zijn.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert