Stikstof is nu het probleem:

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Stikstof is nu het probleem!

Om te weten of stikstof wel een echt probleem is, is het handig om te weten wat stikstof precies is. Stikstof is een natuurkundig element, bekend met het symbool N, staand voor Nitrogenium. Het is kleur- en reukloos en we vinden het overal in terug, want onze lucht bestaat voor 78% uit stikstof en voor maar ‘slechts’ 21% uit zuurstof en 1% CO2.

Nou is het zo dat ons lichaam dus geen stikstof gebruikt, maar het is erg belangrijk voor de plantengroei en voor meststoffen en stikstof is een gas wat graag en veel gebruikt wordt, omdat het in tegenstelling tot zuurstof niet reageert als men het blootstelt aan andere soorten gassen. Vanwege de chemische samenstelling van de stikstof, vergen stikstofatomen heel veel energie om te breken en te reageren met andere stoffen. Zuurstofmoleculen zijn daarentegen gewoon echt veel makkelijker te breken, waardoor dit gas dus veel reactiever is.

Stikstofgas is het tegenovergestelde, waardoor het kan worden gebruikt om – waar nodig – niet-reactieve omgevingen te creëren. Stikstof wordt heel veel gebruikt als koelmiddel om levensmiddelen te bevriezen, maar dus ook voor het bevriezen van medisch onderzoeken. En waar stikstof ook bij gebruikt wordt is de reproductieve technologie. Dat woord komt u denk ik niet heel vaak tegen als woord, maar in het dagelijks leven is het echter niet zo onbekend. Het bevat namelijk alle huidige plus toekomstig verwachte toepassingen van technologie in de voortplanting van mens en dier en daar valt bijvoorbeeld ook anticonceptie en voortplanting met medische assistentie.

Stikstof is nu het probleem!

Maar waarom is het dan nu een probleem? Sowieso dus doordat er mensen zijn die hun hele leven in het werk stellen van het zoeken naar alles wat ze kunnen lanceren als zijnde een enorm probleem, maar mede doordat het de gezondheid van mensen plus natuur aantast. En zodra er een gezondheidsrisico ontstaalt, gaan altijd alle alarmbellen rinkelen, komen er Kamervragen, commissies die elkaars meningen betwisten en uiteindelijk maatregelen die doorgaans sneller genomen worden dan de tijd die ze voor het denken hebben gebruikt. Zulke besluiten moeten dan schijnbaar snel van kracht worden, daar de politieke fracties die er achter staan er namelijk goede sier mee kunnen maken (lees zeteltjes scoren), en wat het klimaatakkoord heeft bewezen. Maar het valt niet te ontkennen dat stukstof een probleem is!

Veestapel Nederland:

Aantal varkens = 12,4 miljoen

Aantal kippen = 42 miljoen vleeskuikens en 45 miljoen leghennen

Aantal geiten = 590 duizend

Aantal schapen = 870 duizend

Aantal paarden = 425 duizend

Aantal runderen = melk- en kalfkoeien 1,62 miljoen en jongvee 1,03 miljoen

Dit is (kan een koe, kip, geit, paard, schaap of varken schelen) wat er in Nederland aan vee (kippen zijn volgens mij geen vee, maar dat weet ik echt niet) rondloopt. En die veestapel is dus veel te groot! Onze groeiende veestapel is de oorzaak van de toename van uitstoot van milieuvervuilende stikstof, ammoniak en fosfaat. Onze agrarische sector levert 42% van de totale stikstofneerslag in de natuur. Hierdoor overwoekeren vele brandnetels en grassen de natuur en verdwijnen beschermde plantensoorten en zeldzame paddenstoelen. En ook vissen gaan hierdoor dood ….. maar goed dat is maar vis en vis is vies!

Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015:

In 2015 kwam de Overheid met een (ongetwijfeld ook veel te snel opgezet) plan van aanpak om dus het stikstofprobleem aan te pakken. Het PAS.

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/

Mocht u willen dan kunt u het gewoon helemaal doorlezen, maar het draait feitelijk om twee maatregelen. Bron- en herstelmaatregelen.

Bronmaatregelen moeten gaan zorgen voor het terugdringen van de uitgestoten hoeveelheid stikstof bij de bronnen: Dus de landbouw, het verkeer en de industrie. Zo plaatsen de boeren luchtwassers in hun stallen die ervoor zorgen dat een groot deel van de stikstof uit stallucht wordt gezuiverd voordat de lucht de stal verlaat.

Herstelmaatregelen gaan over .... precies hover et herstellen van de schade die stikstof in de natuur veroorzaakt. Natuurbeheerders zoals Natuurmonumenten krijgen nu extra subsidie om herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Maar dit PAS lag al vanaf het begin onder vuur, want het voldeed bij lange na niet aan wat er moest gebeuren. Het kwam er - zeg maar - op neer dat het meer tijdelijke dan langdurige maatregelen waren en dus zou het probleem gewoon terug blijven keren en er moesten dus veel meer maatregelen komen om het bij de bron aan te pakken. En de bronnen zijn dus de landbouw, de industrie en het verkeer.

Toestemming vooraf mag niet, dat is in strijd met Europese natuurwetgeving:

Dat is zeg maar het probleem met de oorspronkelijke PAS regelgeving. Het PAS bevat een optie die bijvoorbeeld de Overheid de mogelijkheid geeft om toestemming te verlenen aan activiteiten die de hoeveelheid stikstof uitstoot doet toenemen (aanleg nieuwbouwwijken, uitbreiding landbouwgrond en meer snelwegen) en daarnaast komt het met maatregelen om de stikstofuitstoot aan te pakken.

In mei 2017 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak vragen aan het Europese Hof van Justitie over het PAS, omdat zij twijfelde of het programma voldoet aan de voorwaarden van de Europese Habitatrichtlijn. Het Europese Hof oordeelde in november 2018 dat ook bij het PAS de positieve gevolgen van de maatregelen die in dat programma zijn opgenomen, vooraf vast moeten staan. Pas dan kan de overheid een nieuwe activiteit toestaan. Omdat het PAS niet aan die voorwaarde voldoet, mag het niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt. Bovendien wordt in het PAS ook toestemming voor activiteiten gegeven op basis van maatregelen in natuurgebieden die nodig zijn voor het voorkomen van achteruitgang van die gebieden. Ook dat mag niet. De conclusie is dat de onderbouwing van het PAS niet deugt.

En doordat de Raad van State het oordeel van het Europese Hof heeft overgenomen is er nu dus een groot probleem en lopen tal van plannen voor nieuwbouwwijken en infrastructuur vertraging op. Plannen dienen nu eerst aan alle eisen te voldoen en goedgekeurd worden alvorens ze mogen doorgaan.

Op zich is dat wel logisch, want ook voor dit allemaal speelde dienden plannen al aan allerlei vereisten te voldoen en daar zijn nu een aantal eisen aan toegevoegd.

Maar 31% van alle stikstofneerslag in ons land is afkomstig uit het buitenland en dan heb ik zoiets dat het dan wel heel raar is dat je je als Nederlandse ondernemer overal maar aan te houden hebt en je dus teruggefloten kan worden, terwijl bijna 1/3e van de stikstofneerslag afkomstig is uit omringende landen!

*Candice*

03/08/2019 12:11

Reacties (2) 

1
03/08/2019 12:36
Ook dit is een mooi en nuttig artikel.
Lang leve de vrijheid. Wat onze gezondheidsfreaks niet uitvinden om ons dwars te zitten doen de milieufreaks wel. En Nederland is natuurlijk weer het braafste jongetje van de klas.

P.S. Jij kunt kennelijk wél plaatjes uploaden. Misschien vindt de moderator dat ik teveel beestjes opstuur?
03/08/2019 13:33
Merci.

Ja we zijn gebruikelijk het braafste van de klas.

Zou zomaar kunnen. Maar geen idee hoe het komt. Weet ook niet of het mij een volgende keer weer lukt.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert