Olie, aardgas en het klimaatakkoord

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Energie

De schrik van elke automobilist. Wat kost benzine of LPG vandaag? Men merkt het regelmatig, maar autorijden kan beperkt worden. Dit geldt niet voor de levering van energie. Het betreft hier echter een eerste levensbehoefte. Het aardgas is echter gekoppeld aan de olieprijs. Dure olie houdt automatisch een prijsverhoging in van het aardgas en de energieleverantie. De Nederlandse Staat verkrijgt door accijnzen en btw een flink bedrag. De belastingdruk voor de burger wordt dus steeds groter.

In het verleden deed de toenmalige president van de Nederlandse Bank de heer Wellink de uitspraak, waarbij hij hoopte , dat de olieprijzen hoog zouden blijven. Anno 2019 is deze uitspraak nog steeds een waarheid die staat. De heer Wellink stoelde zijn mening op het feit, dat dure olie en benzine goed zouden zijn voor de zoektocht naar alternatieve bronnen. Bij een hoge olieprijs is o.a. olie uit Canadees teerzand zeer rendabel en kan men ook denken aan kernenergie. Deze laatste energie is nog steeds aan discussie onderhevig, maar volgens de heer Wellink toch milieu vriendelijker dan kolen olie en gas. Hij geloofde echter niet in de voor de hand liggende milieu vriendelijke energie, zoals wind en zonnepanelen.

De wereldeconomie is weliswaar nog te veel afhankelijk van de winning van olie en op zich moet men ook gaan zoeken naar alternatieven. Alleen uitspraken hierover zijn beter besteed aan deskundigen dan aan de president van een nationale bank. Zijn uitspraak over hoge olieprijzen, hield in dat de energiebehoeften van de Nederlandse huishoudens hem weinig deden. In Nederland is het aardgas nog steeds gekoppeld aan de olie, zodat de wereldprijs voor ruwe olie maatgevend is voor de gasprijs.

Het klimaatakkoord geeft een geheel ander beeld, daarin wordt voluit gestreefd naar wind- en zon energie. De huizen moeten vol gebouwd worden met zonnepanelen en aan de kust en in de Noordzee moeten er een grote hoeveelheid windmolens komen. Wat de zonnepanelen hebben huiseigenaren wel het laatste woord, maar men zal door klimaatregelaars wel geprest worden om mee te doen.

De klimaatgoeroes hebben als wapen in handen het afsluiten van de gasvoorziening of deze dusdanig hoog te maken dat men van armoede alleen al op elektriciteit overstapt. De te nemen maatregelen om gasloos te worden, komen uiteindelijk voor rekening van de burger. Ook de kosten wat betreft vermindering van C02 door bedrijven, zullen indirect op de burger verhaald worden. Alleen de uitvoerders van al deze “mooie”plannen zullen er fors beter van worden. Je hebt nou eenmaal winnaars en verliezers. Alleen in dit geval zijn er "te veel verliezers”.

Gpbeek

26/07/2019 19:30

Reacties (11) 

Reageren is niet meer mogelijk: Na een hoop mooie jaren is het helaas tijd om te stoppen met Tallsay.com. Download a.u.b. al je eigen artikelen die je wilt bewaren. De exacte datum is nog niet bekend wanneer de website op zwart gaat. Maar ik verwacht half maart. Bedankt voor alle mooie herinneringen!
27/07/2019 06:58
Maar kom nou eens met een alternatief. Dat akkoord ligt er en dat is er niet voor niks en we kunnen daar van vinden wat we willen en de bedrijven gaan ook fors betalen, maar dat meld je maar even niet. En die klimaatgoeroes hebben niet de wapens in handen, die zijn en blijven in handen van de burgers .... die mogen stemmen weet je wel, maar als die gaan stemmen op partijen die deze maatregelen afschaffen of verminderen met alle gevolgen voor het klimaat van dien .... dan kan jij weet tig artikelen schrijven over het Kabinet wat dan de macht heeft daar dat dan een echt snoeihard rechts Kabine...
1
27/07/2019 13:34
De burger en bedrijven betalen voor deze klimaatregels. Je hebt dus veel verliezers.Mocht deze kwestie tot nieuwe verkiezingen leiden, is een kabinet dat er tegen zou zijn voor mij prima. Ook al is dat uiterst rechts.
27/07/2019 13:59
Deze kwestie gaat niet voor nieuwe verkiezingen komen, maar je krijgt hierna wel een rechts Kabinet. Links gaat het echt niet worden en door het midden valt niet te doen en alleen over rechts is een optie.
Je kan ook zeggen dat iedereen winnaar is ... is net hoe je in dit probleem staat. Mij maakt het weinig tot niks uit, maar er zijn zat mensen die het wel belangrijk vinden en bereid zijn ervoor te betalen.

Ja dat is mooi dat je zo'n Kabinet zou accepteren, maar die nemen dan wel allemaal maatregelen op alle gebieden waar jij altijd zo kritisch over bent,
27/07/2019 17:03
Wanneer er na eventuele verkiezingen een rechts kabinet komt. Het is dan de wil van het volk .Ik hoop wel dat de huidige klimaatplannen fors worden bijgesteld. Daarnaast over andere zaken zal ik altijd kritisch blijven.
1
27/07/2019 17:36
Ja maar dan kritisch op een coalitie waar je dan mogelijk zelf voor gekozen hebt. En je kritiek is gewoon te vaak vooral te kritisch op het Kabinet en te weinig kritisch op de mensen die het voor zichzelf moeilijk maken. 85% van mensen die in de schulden komen laten het gewoon gebeuren zonder ook maar iets te ondernemen om het tegen te gaan. Keiharde cijfers uit weliswaar 2016 maar toch.

Die plannen zullen marginaal worden bijgesteld en meer niet, als ze al bijgesteld zullen worden en wat wel zo prettig voor heel veel gezinnen zal zijn.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert