x

Misbruik melden

Bedankt dat je Tallsay wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Weinig animo bij ouderen om te verhuizen

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Huis en tuin

Veel ouderen zijn tevreden met hun woning en hebben weinig animo om te verhuizen. De regering is ook van mening, dat deze groep zo lang mogelijk in staat moet zijn om zelfstandig te blijven wonen. Dit moet ook kunnen door tijdig hulp in te schakelen, waarbij gedacht wordt aan huishoudelijk hulp en eventuele thuiszorg. Vooral ouderen met een lichte zorgbehoefte zijn daarmee vaak al geholpen.

Er werd te veel vanuit gegaan dat de oudere eengezinswoningen niet geschikt waren voor senioren met zorgbehoefte. Dit blijkt pertinent niet het geval te zijn. Door middel van eenvoudige aanpassingen is het beslist mogelijk dat de bewuste groep langer in hun huidige woning verblijft. Dit is ook conform de veelal uitgesproken gedachte ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Het is in ieder geval een betere optie dan de oudere onder te brengen in een rust- of verpleeghuis.

Daarnaast zullen er in de toekomst veel meer seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Deze groep breidt zich door vergrijzing steeds meer uit. Door een forse verhoging van de bouwproductie moet het mogelijk zijn de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Wanneer dit gedaan wordt is de kans zeer groot dat ook de doorstroming van onder andere eengezinswoningen beter gaat verlopen. Er zijn nu nog te veel huizen die slechts een bewoner tellen die graag elders zou wonen maar noodgedwongen blijft zitten.

Zoals de kop van dit artikel aangeeft hebben ouderen weinig animo om te verhuizen. Alleen er is wel degelijk een grote groep dit het graag wil. Zij willen wel verhuizen maar dan moet dit wel een passende woning zijn. Je vervalt dan gelijk in een seniorenwoning en helaas die worden te weinig gebouwd. Meer aandacht voor dit probleem is zeer gewenst omdat veel jongeren met smart op een woning wachten. De zo gewenste doorstroming is er niet.

Gpbeek

26/07/2019 19:23

Reacties (7) 

26/07/2019 20:35
Prima, maar ze willen niet. Maar een deel wel. Hoeveel % wel en hoeveel % niet, want daar ben ik benieuwd naar. Laten we eerst eens proberen om de vergrijzing een halt toe te gaan roepen ... weet het, dat ligt heel gevoelig daar bijna iedereen oud wil worden, maar het is wel een groeiend probleem. Mede daardoor wordt de zorg duurder en kost de AOW meer en meer geld. Maar dat is wat anders.

Simpel, kom eens met cijfers over de percentages liggen.
Die forse verhoging ... dat kun je wel vergeten, want er zullen eerst duizenden mensen bij moeten in de bouw en dan wordt er tege...
2
26/07/2019 20:58
Dat is het stikstofarrest van de Raad van State. Daardoor zijn tal van bouwprojecten etc. op losse schroeven komen te staan.

Je kunt een land ook niet onbeperkt vol bouwen. Al helemaal niet als het klimaat steeds meer opwarmt. Bomen planten, dat is belangrijker.
Het wordt zo langzamerhand eentonig: er zijn gewoon veel te veel mensen in dit kleine landje, die ook nog eens allemaal op een kluitje in de steden willen gaan zitten.
Eigenlijk ben ik daar blij om (met dat laatste, bedoel ik). Dan zitten ze mij hier tenminste niet op mijn huid.
1
26/07/2019 21:00
Ja dat was het ja.

Daar heb je helemaal gelijk in. Ze werken elkaar gewoon tegen, Aan de ene kant moet er gebouwd worden en aan de andere kant moet er aan het klimaat gedacht worden en dat gaat gewoon niet samen.
1
27/07/2019 13:45
Terecht voer je aan, dat de vergrijzing een probleem is. Je vraagt mij of ik bekend bent met aantal mensen, dat graag zou willen verhuizen. Het antwoord moet ik schuldig blijven.
De moeilijkheden bij de bouw heb je me al uitgelegd bij een vorig artikel.
27/07/2019 14:01
Dat je die cijfers niet hebt geeft ook niet, maar die cijfers zouden wel als leidraad kunnen gaan gelden. Mits er dan wel een enorm verschil in percentages is tussen blijven of verhuizen (ongeacht wat de voorkeur wint).
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert