Nu.jij verwijdert negatieve berichten over 5G. Censuur anno 2019.

Door Lucifall gepubliceerd in Nieuws en politiek

Nu.jij is terug en beter dan ooit! Als kritisch lezer gaan we dat even fact-checken. Wat blijkt?
Tegenspraak wordt verwijderd! Gewoon een hedendaags 21e eeuws staaltje van censuur.

6df4cbe3131b2f9d4b917d72db5bac5a_medium.

Terug en beter dan ooit

Laten we beginnen bij de Promo(een Pink Panther achtergrondmuziekje erbij helpt)

Met het nieuwe NU.jij kan jij discussiëren en meepraten over het nieuws, in contact komen met de redactie en draag je bij aan artikelen.
Als je de lust voelt mee te praten wordt je uitgenodigd je vooral snel aan te melden.

Nu.jij ken ik nog van vroeger. Ik pleurde er zeg maar al mijn complottheorietjes op om vervolgens heerlijk afgezeken te worden door de schrijvende lezers. Geloof me dat geeft energie! Los van de eigen kick geeft het andere mensen ook andere inzichten. Mensen die prima in staat zijn zelf te oordelen of iets bij hen past of niet.

Zo’n 2 ½ jaar geleden stopte NU.jij. Zij wilden zich bezinnen op hun focus en meer relevante bijdragen met tips, foto's en video's leveren aan het leesvolk.

Daarnaast constateerden zij dat er steeds meer discussie plaatsvond op social media. (AU!)
Op dit besluit zijn ze teruggekomen. Ze hebben namelijk een manier gevonden waarbij de reacties meer passen bij Nu.nl en daarmee iets toevoegen aan de lezers. Enne O ja, Bij het nieuwe NUjij gelden duidelijke regels en zullen onze redacteuren erop toezien dat gesprekken iets bijdragen.

Heerlijk idealtistisch? Mooi toch? Maar hoe doen ze dat dan?


6360a09c56b9e8765af3854f3fc0fa42_medium.

 

Bewering: "Mobiele 5G-netwerken zijn slecht voor de gezondheid."

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Mobiele 5G-netwerken zijn slecht voor de gezondheid."
Oordeel: onbewezen

De check: het vaststellen van de kwade genius:

5g Appeal is de organisatie die in Europa haar zorgen uit over 5G. Volgens hun website zou een groep van 200 wetenschappers en artsen in 2017 een beroep doen op de EU om met de uitrol van 5G te stoppen tot duidelijk is dat 5G niet schadelijk is voor mens en milieu.
Om 5G te kunnen lanceren zijn aanzienlijk meer antennes nodig wat ervoor zou zorgen dat er een toegenomen blootstelling aan elektromagnetische velden is. Volgens de 200 ondertekenaars kunnen elektromagnetische velden onder andere het risico op kanker verhogen, de vruchtbaarheid aantasten en leer- en geheugenvaardigheden verminderen. Hiernaast zou 5G over het algemeen een negatieve invloed op het welzijn van mensen hebben.

Iets specifieker: (Bron AD)
Monique Beerlage, kennisplatform Elektro Magnetische Velden
Een groep Australische stralingswetenschappers legde een databank aan met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de elektromagnetische straling van mobiele telefoons in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’.

6360a09c56b9e8765af3854f3fc0fa42_medium.

De kenner: Eric van Rongen... (associatie: Röntgen? ;-) )

Van Rongen is voorzitter van de internationale commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP).In Nederland worden de blootstellingslimieten voor RF-velden van deze club gehanteerd.
Van Rongen legt helder uit wat 5G is en waarom er meer antennes nodig zijn.
Wordt hier bewezen dat de uitrol van 5G niet- schadelijk is? Meer is goed?

6360a09c56b9e8765af3854f3fc0fa42_medium.
 

Kan 5G een effect hebben op je lichaam?

Van Dongen:5G opereert op hogere frequenties en kan minder diep in het lichaam doordringen.
Aha! Het dringt dus door tot het lichaam!
Geen probleem hoor : want:
Deze frequenties kunnen eigenlijk alleen in de huid doordringen en niet dieper, zoals bij 3G en 4G wel kan."
Sjeesus en wat als je nu ook nog zonnebrandcrème gebruikt?

De kenner: Remco Westerink, neurotoxicoloog

Westerink is neurotoxicoloog bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht bevestigt dat de RF-velden van 5G nauwelijks de huid kunnen passeren.

"De kans dat de RF-velden van 5G de hersenen bereiken is dus ook heel klein en alleen bij heel sterke velden aanwezig. Zolang de 5G-netwerken onder de blootstellingslimieten blijven, is de kans dat ze tot in de hersenen doordringen dus weinig reëel."
De kans is klein, maar niet uitgesloten.. Lees kritisch: de huid is het grootste orgaan van uw lichaam

Als RF velden de blootstellingslimieten overschrijden kunnen deze ongezond zijn

"Er is bewezen dat sterke RF-velden voor overmatige opwarming van het lichaam kunnen zorgen, wat vooral voor de organen ongezond kan zijn. Om deze reden zijn er dus limieten voor RF-velden. Als de sterkte van de velden hieronder blijft, kunnen organen niet zodanig opwarmen door RF-velden dat er schade ontstaat. Voor nadelige effecten, die geen warmte-effecten zijn, is onvoldoende bewijs."
Aha er zijn limieten! Gelukkig maar; ik ben gerust!?

De kenner: Hans Kromhout

Kromhout is hoogleraar epidemiologie aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek naar elektromagnetische velden. Ook hij vertelt dat sterke RF-velden inderdaad organen kunnen opwarmen en daardoor schadelijk kunnen zijn.
Er zijn limieten... No worries..

Vergroot 5G de kans op ziekte?
'Er zijn aanwijzingen dat RF-velden de kans op ziekten vergroten, maar deze aanwijzingen zijn zeker niet sterk.'
Uh? Er zijn aanwijzingen..

"Radiofrequente velden zijn door het internationale agentschap voor kankeronderzoek (IARC) ingedeeld in de categorie 'mogelijk kankerverwekkend'." Dit gaat om alle RF-velden, niet alleen de frequentie die voor 5G wordt gebruikt.
Uh 5G is werkt toch op RF velden? Maar Pietje deed het ook al?

Treur niet mensen. 'Mogelijk kankerverwekkend' heeft namelijk een diepere betekenis. Het houdt volgens het IARC namelijk in dat er beperkt bewijs is dat het middel kankerverwekkend kan zijn bij mense. Het is dan ook zeker nog niet bewezen dat het middel ook echt kanker veroorzaakt. In het geval van RF-velden zou er enig bewijs zijn voor een verhoogde kans op twee soorten hersentumoren.
Enig bewijs van; het tegendeel wordt niet bewezen.
 

'Kans dat 5G tot hersentumoren leidt nihil'

Westerink legt uit dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat RF-velden de kans op hersenkanker vergroten. "Maar deze aanwijzingen zijn zwak en er zijn minstens evenveel studies die dit weerspreken."
Interessant : welke studies? Wie was de opdrachtgever van deze studies? Verwijzing naar deze studies zou in een factcheck toch mimimaal op zijn plaats zijn.

Westerink:
het aantal patiënten met een hersentumor is de afgelopen 25 jaar niet toegenomen, ook niet na de intrede van 4G. "Het is dan ook onwaarschijnlijk dat RF-velden tot hersentumoren leiden. Daarnaast is er biologisch gezien geen goede verklaringen voor hoe RF-velden hersentumoren zouden kunnen veroorzaken. Zolang de internationale blootstellinglimieten niet worden overschreden is de kans dat RF-velden tot hersentumoren of andere hersenziekten leiden nihil.”
Pardon? Wat een fact check nu.nl...Dit is een aangetoonde misvatting van Westerink en dat in zijn functie! Op de site stophersentumoren.nl zijn hele andere statistieken te zien.. alsmede de conclusie :'Er is in de loop van de afgelopen jaren een toename van de diagnose van gliomen, de meest kwaadaardige hersentumor (Ho, 2014).'

02c13e286390ef9580a6d518ba48d28c_medium.

Kromhout: Het is dus niet bewezen dat 5G slecht is voor de gezondheid, maar het is volgens Kromhout wel noodzakelijk dat er meer onderzoek naar de exacte risico's van 5G wordt gedaan.
Aha: de kenner gebiedt meer onderzoek. Enne ik mis de uitspraak dat 5G Niet-schadelijk voor de gezondheid zou zijn

Van Rongen: we weten niet 100 procent zeker wat het effect, maar dat er geen reden is om aan te nemen dat het gebruik van deze mix van frequenties ongezond zal zijn. "Ook nu gebruiken we al een mix van frequenties, doordat we bijvoorbeeld 3G en 4G naast elkaar gebruiken."
Niet 100 procent zeker

Conclusie van NU.NL

Er zijn enkele aanwijzingen gevonden dat de netwerken die voor onder meer mobiel internet worden gebruikt kankerverwekkend kunnen zijn. Of dit inderdaad het geval is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Experts geven aan dat de kans erg klein is dat mobiele netwerken ziekten, zoals kanker, kunnen veroorzaken als de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Daarnaast brengt 5G mogelijk minder risico met zich mee dan de huidige netwerken, omdat de frequentie die ervoor gebruikt gaat worden minder ver in het lichaam door kan dringen.

Oordeel NUNL:
We beoordelen de stelling "mobiele 5G-netwerken zijn slecht voor de gezondheid" als onbewezen.
Het tegendeel is juist overduidelijk niet bewezen!

Zo blijkt maar... Iedereen kan factchecken. Nu.nl heeft echter overduidelijk een probleem met het interpreteren ervan.

Maar ze staan open hoor! Want:
Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.

6360a09c56b9e8765af3854f3fc0fa42_medium.

Google, Fcaebook, reguliere media. Berichten worden gefilterd. Berichten worden verwijderd. Tegenspraak wordt niet meer geduld anno 2019. En dat onder het mom de burger te beschermen?
Wie bepaalt wat waarheid is? Uit bovenstaande blijkt een fact-check aan alle kanten te rammelen. Het volk zou te dom zijn om zelf te kunnen bepalen wat goed of slecht voor hen is.
Boekverbranding 2.0. dat is het en niet anders.
Verlichting 2.0 zal zeker plaatsvinden.
Abonneer je tijdig op nieuwsbrieven voordat alle info die jij zou moeten horen te weten van het wereldwijde web verdwenen is.

Onze wereld gaat aan technische vlijt ten onder. Luus 21-07-19

Bronnen

AD Tech Is 5G schadelijk voor de gezondheid?
https://www.nu.nl/nujij/5228033/nujij-terug.html
https://www.nu.nl/wetenschap/5764227/nucheckt-niet-bewezen-dat-5g-slecht-is-voor-de-gezondheid.html
Kennisplatform Elektro Magnetische Velden

21/07/2019 11:26

Reacties (10) 

1
23/07/2019 15:50
Een apart artikel, had er nog niet over gehoord.
1
22/07/2019 12:41
touché ..5G zal ik maar zeggen.. weer onze Luce terug .. ben ik blij om..
22/07/2019 18:59
Kus San
1
21/07/2019 23:20
Hahaha. Loes ten voeten uit. Wat kun je je ook heerlijk druk maken!

Wat ik van G5 weet is dat het heel wat straling in de atmosfeer brengt. Dat mensen er schade van oplopen zal mij een zorg zijn trouwens. Daarvan zijn er meer dan genoeg tenslotte, eerder veel te veel. En hersentumoren? Dan moet je eerst hersenen hebben, natuurlijk. ;-)
Ik maak mij alleen maar druk over de mogelijkheid dat ze met die straling de vogeltrek in de war brengen.
1
22/07/2019 18:59
Hier kan ik me idd vet druk om maken.


De vogels (de bushokklever ;-) ), bomen , planten, bijen , de mens..

1
21/07/2019 13:01
Ik vind het altijd heel zwak om kritiek met betrekking tot een nieuw product als niet relevant af te doen. Je zou dan inderdaad van censuur kunnen spreken. Sterker nog: Wat heeft men dan te verbergen als er geen kritiek mag worden geuit of vragen worden gesteld?
22/07/2019 18:57
Bewiijs dan eerst het tegendeel toch??
Dat gebeurt niet... en dan andere inzichten verwijderen?

Big brother is er niks bij..
1
21/07/2019 11:50
"Ik pleurde er zeg maar al mijn complottheorietjes op om vervolgens heerlijk afgezeken te worden door de schrijvende lezers. Geloof me dat geeft energie! "

Wat een heerlijke waarheid. ;-)

Sowieso heel blij wat van je te lezen en hoop dat het goed met je voet gaat.

Moet het nog een keertje lezen om het helemaal tot me door te laten dringen, maar dat staat los van die ene zin .... die rood omcirkelde. Jij hebt het over 5g (heb daar totaal geen verstand van), maar als het bij dat opgaat dan kunnen ze dat overal op toepassen en ja dan is het dus zo dat enkel ...
1
22/07/2019 18:56
Voet gaat niet goed nog..

Te bizar toch..
Tegenspraak wordt verwijderd...
22/07/2019 19:06
Pfff dat duurt echt lang.

Met je eens, dat is te bizar voor woorden.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert