Is wachtgeld nog van deze tijd?

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Geld en Economie

0914650f0125522fe07c5fef1e7ef60e_medium.966af1a6b6279ac98928bb70314823a2_medium.

De leden van de tweede Kamer,inclusief de voorzitter, hebben recht op wachtgeldvergoeding die gelijk is aan de periode waarin de persoon in kwestie Kamerlid is geweest, met een minimale duur van twee jaren en een maximale duur van drie jaren en twee maanden. Tijdens het eerste jaar bedraagt de uitkering 80% van het loon, de jaren daarna is het 70 procent. De uitkering vervalt op de dag dat het voormalig Kamerlid de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, hij of zij terugkeert in de Kamer of het Europees Parlement,of wanneer het ex Kamerlid een nieuwe functie begint.

Deze regeling is tot stand gekomen nadat er veel weerstand bestond tegen de eerder geldende maximum duur van 6 jaar. Politici waren het over eens, dat een dergelijke uitkeringsperiode wel geheel in strijd was met de uitkeringsperiode die voor de oude WW gold. Alleen de uitkering uit hoofde van de wet werkloosvoorziening is inmiddels ook drastisch versoberd, zodat de ongelijkheid nog steeds bestaat.

Voor ministers en staatssecretarissen is er ook een wachtgeldregeling van toepassing. Wanneer een van hen aftreedt, hetzij gedwongen of vrijwillig, 80 procent van de laatst genoten bezoldiging in het eerste jaar en 70% vanaf tweede jaar. De uitkering duurt even lang als de periode, waarin hij of zij als minister of staatssecretaris was. Minimaal 2 en maximaal 3 jaren en twee maanden. De functie moet wel minimaal 3 maanden vervuld zijn. Mocht dit laatste niet geval zijn dan geldt de uitkering slechts voor 6 maanden. Deze laatste regeling is een uitvloeisel naar aanleiding van de affaire Berkhout.

De wachtgeldregeling voor deze groep vervalt zodra ex-minister/of staatssecretaris in een andere functie meer verdient. Eventuele neveninkomsten worden in mindering gebracht op het wachtgeld. Voor deze groep geldt een sollicitatieplicht tot 65 jaar.

5ff8e623f83f3e7ea30abd2e1c468c80_medium.b3ae3cd7d4e0d9dc606427205eff7ea7_medium.

Behalve de wachtgeldregelingen als eerder genoemd zijn er ook een zelfde soort regelingen voor Burgemeesters en wethouders, commissarissen der Koning, Gedeputeerden van de provincies enz. Er wordt derhalve aan gewezen bestuurders grote bedragen aan wachtgeld uitbetaald. Deze bestuurders en kamerleden hadden vaak hun mondvol over de werkloosheidcijfers en de uitkeringen hieraan verbonden.

Alleen de werkloosheidsuitkering is voor 3 Maanden of langer. De lengte van de uitkering hangt af van het arbeidsverleden waarop men werkloos werd. Sinds 1 april 2019 is de maximale WW uitkering 2 jaar. Deze uitkering kan privaat aangevuld worden. Dit houdt in, dat sociale partners,werkgevers en werknemers de duur van de www-uitkering tot maximaal 38 maanden aan mogen vullen. Dit moet dan wel in een collectieve arbeidsovereenkomst afgesproken zijn. De werknemer komt voor een werkloosuitkering in aanmerking wanneer er sprake is van geen verwijtbaar ontslag. Daarnaast heeft hij/of zij een sollicitatieplicht. Dit zijn heel andere eisen dan die voor Kamerleden en andere bestuurders van toepassing zijn.

De SP had al in een vorig stadium al gevraagd de wachtgeldregeling te beperken en de sollicitatieplicht in te voeren. Vanuit de kamer werd aangevoerd, dat de huidige regeling adequaat was. Inperking van wachtgeldregeling zou betekenen, dat talentvolle mensen niet bereid zouden zijn tot het verrichten van kamer werkzaamheden. Deze redenering is slechts een hopeloos verweer om het eigen hachje te redden. Terecht kan men zich afvragen of de wachtgeldregeling in de huidige vorm nog van deze tijd is.

Gpbeek

 

19/07/2019 20:38

Reacties (9) 

1
23/07/2019 16:01
het is toch zo; gelijke rechten , gelijke plichten. Als gewone burgers wat uitgetreden kamerleden ook gewoon weer zijn, mogen ze van mij in de ww gaan zoals alle andere Nederlanders, ze hebben echt geen ei meer en wachtgeld is onterecht. Gewone burgers krijgen ook moeilijk werk na hun ontslag.
24/07/2019 16:57
De dames en heren die de politiek in gaan zijn de mening toegedaan, dat ze vaak voor het landsbelang een mooie baan opgeven en de wachtgeldregeling zeker gewenst is. Die mening deel ik niet omdat zij vaak terug kunnen vallen op een zeer uitgebreide kennissenkring en dus snel passend werk kunnen vinden.
24/07/2019 18:24
Noem mij eens 5 politici die dat ooit gezegd hebben? Het is wel zo, maar dat wil jij gewoon niet zien. Neem een man als Pieter Omtzigt. Die man is onwijs slim en kan/kon zo'n beetje elke baan krijgen die hij maar wil/wilde .... maar kies/koos voor de politiek. Dan kies je voor het landsbelang en niet voor jezelf. En dat gaat voor veel meer van die mensen op.
En dat snel werk kunnen vinden gaat doorgaans enkel op voor politici die erg zichtbaar waren door debatten op hun vakgebieden en voor Kabinetsleden en nogmaals .... PVV leden kunnen het wel vergeten en we mogen tegen ze zijn, maar z...
1
21/07/2019 00:17
Moeilijke kwestie. Ik denk dat die huidige wachtgeld regeling nog niet zo slecht is.
20/07/2019 14:05
Ja dat is terecht, want neem alleen eens de PVV Kamerleden. Die komen nagenoeg nergens meer aan de bak en veel meer Kamerleden die de Kamer verlaten hebben moeite met het vinden van werk. Vergeet niet hoe zwaar hun werk is en het valt lang niet altijd mee om dan een nieuwe - goede - baan te vinden. Maar omdat een paar er misbruik van maken worden ze allemaal over één kam geschoren.

De SP heeft nog nooit een goed voorstel voor wat dan ook gedaan. En dat verweer van de Kamer dat klopt, want waarom zou je voor de politiek kiezen als je (vaak) op basis van je opleiding een betere...
20/07/2019 16:00
Ik kan je standpunt beslist niet delen. Bij een wachtgeldregeling is o.a. een sollicitatieplicht beslist niet overbodig en daarnaast bij vrijwillig opstappen kan men beter een beperkte regeling toepassen. In het bedrijfsleven kan je ook niet vrijwillig ontslag nemen en van een werkeloosheidsuitkering genieten.
1
20/07/2019 16:54
Hoeft niet, maar is wel zo.
En ik heb het niet over vrijwillig opstappen gehad.
Jij onderschat de moeite die het vooral PVV leden kost. Die komen gewoon niet meer aan de bak of pas na lange tijd. En je doet op deze manier Kamerleden te kort. Je onderschat gewoon hoe zwaar het werk is en wat ze laten lopen om het land te dienen. Kijk als het om SP leden gaat dan is het logisch dat ze moeten gaan solliciteren, want de SP bestaat uit klaplopers en niksnutten.
1
20/07/2019 23:19
Naar aanleiding van je reactie ,vraag ik mij af wat de reden is dat PVV leden zo slecht aan de bak komen. Heeft dit met de partij te maken?
1
21/07/2019 06:13
Ja dat heeft alles te maken met die beweging en daar mag iedereen van vinden wat ze willen, heb er niks mee, maar ze zijn democratisch gekozen en als links Nederland jankt over het feit dat er zoiets als discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat maar dit minder erg vind dan is dat fout, Maar als je dus dat wachtgeld gaat afschaffen dan maak je het voor die politici nog lastiger.
Maar het gaat niet enkel om de PVV, maar om het feit dat je gewoon onderschat hoe hard ze werken en dat het niveau van Kamerleden echt daalt als je het afschaft. Neem aan dat je niet graag pure idioten die niks be...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert