Het raadgevend referendum

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Politiek en Maatschappij

De Nederlander wenst meer inspraak. Men verwijt de politiek, dat er te veel achterkamertjes overleg plaatsvindt. De burger kan daarop geen invloed uitoefenen. Men heeft getracht hierin verandering te brengen door referenda uit te schrijven. Voor het eerst gebeurde dit over de Europese grondwet. De burger stemde massaal tegen deze wet en politieke heren in Den Haag en Europa waren danig van slag. Met als conclusie dit niet meer.

Het nieuwe verdrag werd dus niet ter toetsing aan het volk voorgelegd. De premier verdedigde deze beslissing. Volgens hem was het nieuwe verdrag geheel anders en had het niet de kenmerken van een grondwet. Deze bewering werd ontkracht door een commissie in Engeland, die het tegendeel beweerde. Ons kabinet kon zich tegenover Europa geen tweede ”nee” permitteren. Dat verklaarde het kabinetsstandpunt: Het referendum is een volksraadpleging. In Zwitserland worden regelmatig referenda gehouden en dit ten volle tevredenheid van de burgers van genoemd land.

Bij ons was men hiervoor huiverig en bij wijze van zoethouder mocht de burger bij wijze van proef alleen maar opdraven om de Burgemeesters van Utrecht en Eindhoven te kiezen. In beide gevallen is het op een echec uitgedraaid De vereiste 30% om het referendum geldig te verklaren, werd bij lange na niet gehaald. In beide gevallen waren het ook nog 2 kandidaten van dezelfde partij. Te kiezen had de burger niet vandaar dat deze massaal thuis bleven. Het is beter op die wijze geen referenda te houden. Zoals eerder gesteld een referendum is een volksraadpleging. Zoals het toen plaatsvond, was het alleen maar schokkend tegenover de burger.

Wanneer men het toepast moet het net als in Zwitserland altijd mogelijk zijn. Anders is het beslist niet zinvol en kost het alleen maar zeer veel geld. Het raadgevend referendum was destijds een kroonparel van DD’66. Alleen deze parel is met even groot gemak ingeleverd om op het bekende pluche te zitten. De partij wilde maar altijd te graag meeregeren en kan nu zich nu helemaal op het klimaatakkoord uitleven. Het referendum kan alleen slagen in de toekomst als het bindend wordt. Hiervoor zullen er wel eerst andere partijen aan de macht moeten komen.

Gpbeek

19/07/2019 20:17

Reacties (2) 

1
20/07/2019 00:18
Het is raadgevend en dan hoef je een uitslag niet over te nemen en de keuze om het af te schaffen is duidelijk uitgelegd en kan me daar helemaal in vinden.
Neem dat associatieverdrag met de Oekraïne. De opkomst was maar 32% en 30% was de vereiste ... de nee stemmers alleen hadden die 30% niet gehaald, Was maar 20% en de 12% waardoor het 32% werd waren domme ja stemmers die niet snapten dat als ze niet zouden stemmen de vereiste opkomst niet was gehaald. 2,7 miljoen zeiden nee, 1,7 miljoen ja. Die 2,7 miljoen is ongeveer slechts 1/5 van alle stemgerechtigde Nederlanders, maar durven we...
1
20/07/2019 11:46
Mijn dank voor je uitgebreide reactie. Ik ben het volkomen met je eens.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert