Spaanse griep (1) hoe de grootste pandemie ooit begon

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

3320b3f9a839822b40d6b8a558496c4a_medium.Nu 100 jaar geleden was de Spaanse griep van 1918-1919 tot op heden de gevaarlijkste en meest grootschalige ziekte, die (voor zover wij weten) ooit uitbrak. De virusinfectie greep wereldwijd razendsnel om zich heen en werd zo van een plaatselijke epidemie een wereldomvattende pandemie, die zowel in absolute als in relatieve cijfers meer slachtoffers maakte dan de uitbraken van de pest (de zwarte dood) en de pokken in middeleeuws Europa.

Wat was het voor een virusinfectie, die zou uitgroeien tot de Spaanse griep?

Wat zich zou ontwikkelen tot de latere dodelijke griep begon zeer waarschijnlijk als een eenvoudig (vogel-) griepvirus, dat in watervogels leeft. Op enig moment kan zo’n griepvirus van wilde vogels overgaan op boerderijdieren, zoals kippen, ganzen, eenden of zelfs varkens. Door nauw contact tussen besmette boerderijdieren en mensen kan het virus uiteindelijk zelfs de cruciale sprong naar de mens maken.

Waar begon de virusinfectie?

Wetenschappers van de World Health Organisation (WHO) en van diverse universiteiten wereldwijd hebben jarenlang alle beschikbare gegevens rondom het uitbreken van de Spaanse griep bestudeerd. Hoewel deze vooral Europa tot een eerste explosieve uitbraak kwam, is men er van overtuigd, dat de ziekte niet in Europa is ontstaan, maar zo’n 6500 kilometer naar het westen.

c06954f6573fdf1b6804b17281c4be46_medium.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar alle waarschijnlijkheid was het de Amerikaanse boerenknecht Albert Gitchell, die begin maart 1918 op een afgelegen boerderij in Haskell County, Kansas, door contact met besmette boerderijvogels de eerste besmetting opliep.

Eerste manifestatie virusinfectie in Camp Funston

Hoe men dat weet? Gitchell was opgeroepen voor het Amerikaanse leger en werd op 4 maart 1918 gelegerd in Camp Funston, destijds het op één na grootste trainingskamp in de Verenigde Staten. Daar waren 56.000 manschappen bijeengebracht in onhygiënische, overbevolkte barakken en tenten. 46829d1efb57439ac48a798bba6bb5ec_medium.De bij aankomst grieperige Gitchell werd in de keuken tewerkgesteld en het virus kon zich op deze manier eenvoudig verspreiden. Gitchell overleefde het griepvirus nog zonder verdere problemen, maar in ieder volgend besmet slachtoffer muteerde het virus tot een gevaarlijker en nog besmettelijker versie: een in de lucht gedragen virus. De gemuteerde virusinfectie woedde hevig in het trainingskamp. Binnen drie weken waren 1.100 soldaten ernstig ziek, 38 stierven binnen enkele dagen.

Virusinfectie steekt Atlantische oceaan over

7d332254a2a30e21e2a7fc6e79ca71d6_medium.Eén van de officieren vond deze hoge aantallen voor een (zoals men dacht) gewone griep verdacht. Hij schreef naar de overheid in Washington en stelde, dat dit nieuwe virus niet met de manschappen uit Kansas diende te worden verplaatst. Maar de in gang zijnde Eerste Wereldoorlog in Europa werd belangrijker geacht: de nieuwe soldaten uit Kansas werden naar New York gebracht en van daaruit in 25 transportschepen naar Brest in Frankrijk gevaren. Daar werden ze met treinen naar het front gereden.

Eind april 1918 brak in de overbevolkte loopgraven aan het front op grote schaal de griep uit. 54a51428ef4129d3950b874b65d6cb91_medium.Besmettingskansen waren hoog, hetzij door inademing van besmette lucht of door aanraking van besmette voorwerpen. Zowel de soldaten als de medische staf werden er volledig door verrast. Men ontdekte al snel, dat het niet om een gewone griep ging. De patiënten vertoonden allereerst de klassieke symptomen van hoofdpijn, koorst en verstopte luchtwegen, maar binnen enkele uren werden lippen, oren, vingers, tenen en het gezicht blauw. De dood volgde vaak binnen 2-3 dagen, omdat de virusinfectie van binnenuit de longen deed ontsteken. De medische benaming voor de ziekte werd daarom: influenza pneumonia (griep met longontsteking).

103c976ccfc675f9ce96acf3be8d7271_medium.Echter, ook de burgerbevolking rondom de havens, de treinstations en in de buurt van de loopgraven viel rap ten prooi aan het virus. Overal waar besmette soldaten waren geweest, wist het virus zich uit te breiden. Vooral kwetsbare groepen, zoals kinderen, zieken en oudere mensen, leken in eerste instantie getroffen. Zo’n 40 dagen na de allereerste besmetting in Kansas waren naar schatting al 20 miljoen mensen in Europa besmet, 20.000 stierven. Omdat men zieke Britse soldaten naar eigen land terugstuurde en/of besmette soldaten met verlof naar huis liet gaan, raasde de virusinfectie vanuit de havens in Zuid-Engeland en Londen ook al snel over de Britse eilanden.

Virusinfectie verspreid in Europa

3039de8378ad4e84b7ced8c58fa92ad7_medium.Nog vòòr de zomer had het virus zich razendsnel door Frankrijk, België, Nederland en Duitsland verspreid. Door reis- en handelsverkeer kreeg de ziekte daarna ook snel vat op andere landen in Europa. In juni 1918 waren naar schatting al 130 miljoen mensen in de Verenigde Staten en Europa besmet, 200.000 stierven. Hoewel legerofficieren en sommige stadsbesturen opriepen tot reisrestricties en/of het vermijden van mensenmassa’s (door bijvoorbeeld scholen, bioscopen, theaters e.d. tijdelijk te sluiten) om verdere besmetting in te dammen, wezen de overheden dat veelal van de hand. Informatie en/of waarschuwingen bleven dan ook beperkt tot dorp of stad.

Landelijk werd geen informatie verstrekt, werden geen maatregelen getroffen: het was ‘business as usual’. Er mocht zelfs op geen enkele manier verdere ruchtbaarheid aan de nieuwe dodelijke griep worden gegeven en er heerste dan ook een strikte censuur. Overheden waren vooral bang, dat enig nieuws over de griepepidemie paniek onder de bevolking en de soldaten zou doen uitbreken, hetgeen de oorlogsinspanning zou hebben kunnen ondermijnen.

Van onbekende virusinfectie naar Spaanse griep

206ef3c04804bc71ae8ebf17d08726f8_medium.Ook Spanje was niet gevrijwaard van de griepgolf en één van de eerste ernstig zieken was koning Alphonso XIII. Spanje was tijdens de Eerste Wereldoorlog echter neutraal en kende dan ook geen restricties op nieuwsgaring en berichtgeving over de dodelijke griep. Spaanse kranten berichtten daardoor uitgebreid over de ziekte, het verloop en het herstel van de koning. Het Spaanse nieuws over de nieuwe griep werd in de rest van de wereld opgepikt, terwijl datzelfde nieuws vanuit de Verenigde Staten en West-Europa door die landen was gecensureerd. Bij gebrek aan ander nieuws ontstond aldus het beeld, dat Spanje het meest getroffen land van het gevaarlijke nieuwe griepvirus zou zijn: vandaar kwam de naam ‘Spaanse griep’ - terwijl dit in feite ‘Amerikaanse griep’ had moeten zijn.

Spaanse griep na zes maanden uitgewoed?

b8f60eaa841abdeab62b76c061af3257_medium.Hoewel het griepvirus in korte tijd zeer veel mensen besmette, leken er aan het eind van de zomer 1918 minder mensen aan te overlijden. In augustus 1918 liep zelfs het aantal besmettingen terug en men dacht dat de gevreesde griepinfectie was uitgewoed. Hoewel er van maart tot september 1918 naar schatting 150 miljoen mensen in de Verenigde Staten en Europa met de Spaanse griep waren besmet, waren er ‘slechts’ 250.000 doden te betreuren. Men dacht, dat het gevaar was geweken en de overheden van de in de Eerste Wereldoorlog betrokken landen voelden zich gerechtvaardigd in hun strikte handhaving van de censuur op enige berichtgeving over de infectieziekte.

53d22469879075d1bf14bcd3a3edaa78_medium.Maar het was nog niet gedaan; het nieuwe griepvirus had zijn troefkaart nog niet gespeeld. In september 1918 muteerde het virus tot een nog gevaarlijker en dodelijker vorm; het had zich in de voorgaande maanden tot een op mensen gericht virus weten te ontwikkelen. Niet alleen was het nog efficiënter geworden in het zich verspreiden, maar door de gemuteerde opmaak ervan was het nog beter in staat menselijke cellen te infecteren en en zich te vermenigvuldigen.

9fc4408823c0aab3541e0cf13f1a3514_medium.Opnieuw diende een Amerikaans legerkamp als de vruchtbare bodem ervoor. Net buiten Boston lag destijds het enorme trainingskamp Camp Devens. De griep begon er in september 1918 opnieuw in de vuile, overvolle kampementen, waar de manschappen opeengepakt zaten, en het duurde niet lang of de ziekenbarakken van het kamp waren overvol. Het griepvirus bleek zich in de zes maanden van zijn bestaan opnieuw te hebben gemuteerd en nu tot een nog besmettelijker en dodelijker vorm dan voorheen. (Zie verder in het volgende artikel, deel 2.)

 

ASMAY.

© 2019 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

6ec7964864ccd1626da3afa4bb9f76fe_medium.Zie ook:

Leven-met-een-prehistorisch-lichaam-in-de-moderne-tijd

Hoe-houden-we-ons-lichaam-jong?

Hoe-houden-we-onze-hersens-jong?

De-zoektocht-naar-het-eeuwige-leven

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

 

12/07/2019 14:12

Reacties (12) 

15/07/2019 20:19
Dat is een héél interessant artikel hoor.
Ik wist hier helemaal niets van.
15/07/2019 17:51
Ik heb nooit geweten dat het zo is gegaan. Interessant!
1
12/07/2019 20:47
Prachtig en leerzaam artikel.

Je moet er niet aan denken als een kwaadwillend regime of een terreurorganisatie in staat is om zo'n virus te ontwikkelen en te gaan verspreiden in bijvoorbeeld West-Europa.
Meen over zoiets zelfs een keer in een boek te hebben gelezen en dat ging over geloof de pest of een andere dodelijke ziekte.
1
Asmay tegen Candice
13/07/2019 08:44
Rampzalig! De wereldbevolking zou gedecimeerd worden. Maar uiteindelijk kun je zo'n zich zelf steeds ontwikkelend virus niet in de hand houden en dan zou het ook jezelf en je eigen land of groepering treffen.
1
12/07/2019 19:00
Nooit geweten, dat deze vreselijke griep in Amerika zijn oorsprong had en dat ie door soldaten naar Europa is overgebracht. Mooi artikel, graag gelezen.
1
12/07/2019 16:36
allemachtig ..nooit geweten.
13/07/2019 08:45
Ik wist het ook niet, boeiend stukje geschiedenis.
1
12/07/2019 16:04
heel mooi artikel, met veel plezier gelezen
1
12/07/2019 15:39
Goed artikel! Heel boeiend hoe men door alle bestaande rapporten en documenten het spoor van deze heftige griep heeft kunnen herleiden tot patiënt nummer 1.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert