Co 2 uitstoot, klimaat verandering en een mogelijke oplossing.

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

                                        images?q=tbn:ANd9GcQE1SMC57E2-jQfoEisHLy

"Ik word moe van alle negatieve milieu voorspellingen, het lijkt wel of men zich verkneukelt over alle 'ellende' die ons zou staan te wachten. Een hoop doemsday scenarios zijn niet gefundeerd maar zijn meningen die rondzingen op milieu conferenties en eenmaal naar buiten gekomen worden herhaald tot in het oneindige alhoewel de realiteit verschilt van die meningen. Dat is begrijpelijk er is een milieubewustzijn ontstaan die zijn weerga niet kent  en ieder 'goede' burger wil zijn steentje bijdragen aan een betere leefomgeving  voor nu, maar ook voor het nageslacht. Dat is een nobel streven maar laten we genuanceerd blijven en niet eindloze bakken geld en subsidies pompen in conferenties die niet getoetste meningen rond zingen.

Vandaar dat ik enige opwekkende artikelen betreffende het milieu op schrift zal stellen, artikelen die weergaven zijn van studies die vandaag de dag plaatsvinden."

                                         images?q=tbn:ANd9GcQE1SMC57E2-jQfoEisHLy

                                             Domesday book 1086

"Om welke reden dan ook neigen vele mensen naar zwartgalligheid en dat is zeker niet van de laatste jaren. Willem de veroveraar liet al een onderzoek verrichten in 1085 om de stand van zaken in Engeland en Wales te belichten..wij weten uit de Anglo-Saxon Chronicle dat de Liber de Wintonia zoals het ook wel in het Latijn bekend staat, gereed was in 1086. De middeleeuwse spelling voor doomsday was in die tijd Domesday.

Het was niet een opwekkend schrijven en  Richard FitzNeal schreef in Dialogus de Scaccario (circa 1179) Dat het boek beter het laatste gerecht kon worden genoemd.. 'want de conclusies,' aldus Fizneal zijn als het laatste oordeel onveranderbaar."

                                             images?q=tbn:ANd9GcQE1SMC57E2-jQfoEisHLy

Wat kan ik hier aan toevoegen? Hoogstens dat Engeland en Wales nog bestaan.

Ik was benieuwd naar mijn  CO2 voetafdruk en leerde dat de mijne erg groot is. Het één en ander is gelegen dat in Spanje er geen functionerend openbaar vervoer is waar ik woon, dus je gebruikt je eigen auto dagelijks. Dat alleen al maakt al een groot verschil met een populatie die verwend is met de metro, treinen of stads bussen in andere delen van de wereld.

Daarnaast vlieg ik regelmatig, dat maakt je tot een grote CO2 zondaar, zeker als je intercontentaal vliegt. Maar in ernst wie wil 6 weken op een zeilschip de Atlantische oceaan oversteken en dan nog afhankelijk van de 'goede winden'.  Inderdaad niemand!

Om mijn CO2 uitstoot te bepalen was één van de vragen of ik regelmatig nieuwe kleding kocht en of ik wel of niet vlees nuttigde.  Enfin ik schijn een CO2 monster te zijn.

                                            images?q=tbn:ANd9GcQmI5Icn_0uS_6GVCXWh4d

Al eerder schreef ik over mijn veelvuldig verblijf in Noord Amerika en mijn vreugde toen ik daar in een museum (Drumheller in Alberta)  een fossiel van een versteende palmboom zag. Het was gedateerd op een leeftijd van 65 miljoen jaar.  Dus waar het nu in de winter vaker wel dan niet min 40 graden is, was het vroeger tropisch. Dat deed mij goed, sinds 65 miljoen jaar geleden is er een klimaats verandering geweest in Noord Amarika dat niets maar dan ook niets met de mens te maken heeft. Dat staat dus los van mijn grote CO2 voet afdruk! Sterker nog het staat totaal los van industriële revoluties of fabrieken die een milieu vernietigende uitstoot hebben. 65 miljoen jaar geleden is een héél ver verleden, een verleden waar wij ter nauwernood overleefden en besjes zoekend en achillespees doorhakkend van Mammoets ons in leven hielden in grotten.

Kennelijk zijn er schommelingen in de baan van de aarde en is de aarde niet perfect rond maar meer ovaalvormig wat tot afwijkingen, op een grote schaal in de tijd gezien, zou leiden in haar baan, dus klimaat veranderingen te weeg brengende. Met andere woorden de polen waren niet altijd polen, zoals wij die kennen en de evenaar evenmin de evenaar waar die nu gesitueerd is.

Dat ontslaat ons de moderne mens van een enorm groot aangepraat schuldgevoel.

                              images?q=tbn:ANd9GcT48m62vWzI4L0x5PEztnH

Is er dan geen probleem? Ja zeker wel! De moderne industrie en wij zelf dragen bij aan een versnelde klimaats verandering. Wij veroorzaken de verandering niet maar dragen wel bij. Wij zijn in handen gevallen van milieu maffia groeperingen die zijn gaan geloven in hun eigen onheils boodschappen en daardoor angst zaaien op een ongekende schaal.

Logisch, het is een circuit waar veel geld in rond gepompt wordt. Lezingen, congressen en maatregelen en subsidies. Wat is het rendement van een windmolen als er standbij een centrale moet zijn in geval van 'geen of onvoldoende', wind een centrale die altijd schaduw draait op fossiele brandstoffen.. erg laag..  maar kennelijk is er een lobby die wel vaart bij de constructie van die laag rendement windmolens.

Wat is het nut van een electrisch voertuig? De uitstoot vindt niet meer in de stad plaats maar wordt de lucht ingestoten waar die gegenereerd wordt. Je verplaatst de verontreiniging, meer niet, maar tegen gigantische investeringen.

We kunnen het er overeens zijn dat we de klimaats verandering niet veroorzaken en hoogstens bespoedigen door onze CO2 voetafdruk(ken).

                                       images?q=tbn:ANd9GcQE8MtJBMMmzrdijG9wapG

                                        Stanford University

Wat zou dan een oplossing zijn' De wetenschappers van Stanford University, één van de meest vooraanstaande universiteiten van de wereld hebben daar een mogelijk antwoord op. (Leland Stanford Junior University is a private research university in Stanford, California. Stanford is known for its academic strength, wealth, selectivity, proximity to Silicon Valley, and ranking as one of the world's top universities.)

Wie biologie vroeger in zijn of haar pakket gehad heeft herinnert zich nog wel het proces van fotosynthese, doormiddel van chlorofyl korrels in de bladeren van planten. "Chlorofyl heeft de eigenschap de energie van licht, meestal zonlicht, bruikbaar te kunnen maken voor de fotosynthese. Dit is een proces waarbij uit CO2 en water koolhydraten en zuurstof ontstaan.

Simpel gezegd  CO2 (stikstof) wordt omgezet naar zuurstof door planten. Kleine planten, kleine omzettingen, grote bomen, grote omzettingen! Juist, dus veel planten betekent veel absorbatie van CO2 en loslating of omzetting van of tot zuurstof.

Is het dan zo eenvoudig? Ja! Het kan het ei van Columbus wezen.

                           images?q=tbn:ANd9GcR9ZaEOh6oj6Da9du2MJUl

Toen Columbus veel tegenstand onderging met zijn ontdekkingsreis over de oceaan, nam hij tijdens het ontbijt een gekookt ei ter hand en vroeg aan zijn Admiraals wie dat kon neerzetten zonder dat het ei om zou vallen. Het lukte niemand.  Daarna nam hij het ei en sloeg het op de tafel, hetgeen de onderkant verbrijzelde en het ei viel niet meer om  omdat de basis nu vlak was.

'Ja hoor,' riep da Silva een admiraal, 'dat had ik ook gekund.'  Waarop Columbus antwoordde, 'klopt, maar ik deed het!'

Zo is het precies, ook wat betreft de studie en het rekenmodel van Stanford universiteit.

De meest effectieve manier om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is door veel bomen te planten, stelt het onderzoek. Een triljoen bomen, misschien meer. Hoeveel is een triljoen? Een triljoen is een duizend biljoen (1,000,000,000,000), is dat veel, ja en nee het is zeker haalbaar als men gewillig is.

                                    15646596-7214433-image-m-2_1562273419479

En er is genoeg ruimte, zeggen de wetenschappers. Zelfs met bestaande steden en landbouwgronden is er voldoende ruimte voor nieuwe bomen om 3,5 miljoen vierkante mijl (9 miljoen vierkante kilometer) te beslaan, meldden ze in het tijdschrift Science van donderdag. Dat gebied is ongeveer zo groot als de Verenigde Staten.

De studie berekende dat die nieuwe bomen in de loop van de decennia bijna 830 miljard ton (750 miljard metrische ton) aan warmte-invallende koolstofdioxide uit de atmosfeer zouden kunnen opzuigen. Dat is ongeveer net zoveel koolstofvervuiling als de mens in de afgelopen 25 jaar heeft gespuwd. Veel van dat voordeel komt snel omdat bomen meer koolstof uit de lucht verwijderen als ze jonger zijn, aldus de auteurs van de studie. Het potentieel voor het verwijderen van de meeste koolstof zit in de tropen.

"Dit is veruit duizenden keren de goedkoopste oplossing voor klimaatverandering" en de meest effectieve, zei mede-onderzoeker Thomas Crowther, een ecoloog voor klimaatverandering bij het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie in Zürich.

Zes landen met de meeste ruimte voor nieuwe bomen zijn Rusland, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Brazilië en China.

Vóór zijn onderzoek dacht Crowther dat er andere, effectievere manieren waren om de klimaatverandering te bestrijden naast het verminderen van emissies, zoals mensen die overstappen van vlees eten naar vegetarisme. Maar, zei hij, het planten van bomen is veel effectiever omdat bomen zoveel kooldioxide uit de lucht halen.

'Het is noch makkelijk of realistisch om te denken dat de wereld plotseling op een boomaanplantende traject zal gaan, hoewel er veel groepen zijn begonnen, zei Crowther. "Het is zeker een gigantische uitdaging, en dat is precies de omvang van het probleem van de klimaatverandering," zei hij. En terwijl de aarde opwarmt en vooral als de tropen drogen, verdwijnt de boombedekking.

De onderzoekers gebruikten Google Earth om te zien welke gebieden meer bomen konden ondersteunen, terwijl er ruimte blijft voor mensen en gewassen. Hoofdauteur Jean-François Bastin schatte dat er ruimte is voor minstens 1 triljoen meer bomen, maar het zouden ook  1,5 triljoen kunnen zijn.

                                15646596-7214433-image-m-2_1562273419479

Dat is bovenop de 3 biljoen bomen die nu op aarde zijn, volgens eerder Crowther-onderzoek.

'De berekeningen van de studie zijn logisch', zei Stanford University-wetenschapper Dr Chris Field, die geen deel uitmaakte van het onderzoek. "Maar de vraag of het daadwerkelijk haalbaar is om zoveel bos te herstellen is veel moeilijker." Dat is logisch je verandert een traject van emissie uitstoot naar omzetting van kwalijke gassen naar zuurstof. Men is jaren geleid met schuldgevoelens en moet nu 'omdenken'.

Economisch gezien is het een goedkope oplossing aldus het rapport, met 6.5 miljard mensen op de aarde zou 1 dollar per persoon belasting en het verlagen van subsidie op emissie uitstoot uit openbare gelden het kapitaal bijeen brengen om het geheel te financieren.

San Daniel 2019

milieu deel gemist.. druk op de link

 

bronnen:

  1. May P. "Chlorophyll". University of Bristol.
  2. "chlorophyll". Online Etymology Dictionary.
  3. Muneer S, Kim EJ, Park JS, Lee JH (March 2014). "Influence of green, red and blue light emitting diodes on multiprotein complex proteins and photosynthetic activity under different light intensities in lettuce leaves (Lactuca sativa L.)". International Journal of Molecular Sciences. 15 (3): 4657–70. doi:10.3390/ijms15034657. PMC 3975419. PMID 24642884.
  4. Hulme, Mike (2016). "Concept of Climate Change, in: The International Encyclopedia of Geography". The International Encyclopedia of Geography. Wiley-Blackwell/Association of American Geographers (AAG). Retrieved 16 May 2016.
  5. Petit, J.R.; Jouzel, J.; Raynaud, D.; Barkov, N.I.; Barnola, J.-M.; Basile, I.; Bender, M.; Chappellaz, J.; Davis, M.; Delaygue, G.; Delmotte, M.; Kotlyakov, V.M.; Legrand, M.; Lipenkov, V.Y.; Lorius, C.; Ritz, C.; Saltzman, E. (3 June 1999). "Climate and atmospheric history of the past 420,000 years from the Vostok ice core, Antarctica". Nature. 399 (1): 429–46. Bibcode:1999Natur.399..429P. doi:10.1038/20859.
  6. Solomon, S.; Qin, D.; Manning, M.; Chen, Z.; Marquis, M.; Averyt, K.B.; Tignor, M.; Miller, H.L., eds. (2007). "Understanding and Attributing Climate Change". Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

 

11/07/2019 14:40

Reacties (9) 

1
14/07/2019 16:22
Men zegt regeren is vooruitzien, echter wat het klimaatgebeuren betreft is men zo´n beetje de weg kwijt, we zien wel, we vinden wel een oplossing. Ondertussen worden er sloten vol geld uitgegeven om die (voorlopig overbodige) zonne- en windenergie rendabel te maken. Meer vanzelfsprekend zou het moeten zijn dat men met zo weinig mogelijk geld een zo groot mogelijk effect zou moeten proberen ( te ) bereiken en het geld vooral besteden aan maatregelen die het meest opleveren. Niet dus in Nederland. Je kunt je haast niet aan de indruk onttrekken dat de maatregelen in Nederland erop gericht zi...
2
11/07/2019 22:18
Had het gelezen; het kappen van bossen fors terugschroeven en planten maar zou ik zeggen.
1
11/07/2019 23:52
magnefieke oplossing
12/07/2019 14:16
En dan maar te beginnen in Spanje. Want in de loop der eeuwen is het Iberisch schiereiland, met name aan de Spaanse kant, gruwelijk ontbost. Door veel bossen aan te leggen, b.v. te beginnen in het zuiden van het land, met zogenaamde ''GOMBOMEN'' en Acasia bomen, soorten die grote droogte kunnen weerstaan, is het wellicht mogelijk ook het klimaat iets te sturen. Zodat er na een aantal jaren weer wat meer neerslag kan gaan vallen...
12/07/2019 16:16
Dat zou ik toejuichen.. in Noord Holland zijn ten bate van de VOC hele bossen weggekapt in de 17de eeuw.. wouden die helaas ter zee gingen en die enkel zich nog reflecteren in plaastnamen: Nibbix woud, Zuid Scharwoude, Noord Scharwoude, Berkhout, het woud, MidWoud, Oostwoud, Schellinkhout, Spaarn woude, West woud, Woudmeer, Zuiderwoud, de woude. Het moet fraai geeest zijn in de bosrijke gebieden.
2
11/07/2019 19:52
Deze oplossing van het CO2 probleem is inmiddels door andere onderzoekers bevestigd.
Gewoon doen, en geen bomen of bossen meer kappen. Dat zeg ik al jaren. Dat beetje CO2 dat dan nog resteert doen wij gewoon in de frisdranken.
De hele hype is volgens mij ingegeven door stromingen die de westerse civilisatie willen vernietigen. Laat ze eerst maar eens de vervuiling door plastic en landbouwgif aanpakken: dat is veel dringender. En vooral de wereldwijde bevolkingstoename afremmen.
Goed artikel!
1
11/07/2019 23:53
Bomen (zie de Amazone) zijn de longen van de aarde..
1
12/07/2019 06:43
Dat zou moeten zijn '' BLADBOMEN zijn de longen van de Aarde. Want alleen bladbomen zijn in staat een werkelijk serieuze bijdrage aan het CO2 minderen te leveren. Bij naaldbomen ligt dat veel genuanceerder.
12/07/2019 14:00
gracias amigo .. ik pas het aan..
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert