Ouderdom vaak te rooskleurig voorgesteld

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Toekomst

Over ouderdom bestaat een veel te rooskleurig beeld. Men belicht te vaak de senioren die fit en erg welvarend zijn. Zij gaan meerdere keren op vakantie en leven bij wijze van spreken als God in Frankrijk. De andere kant blijft evenwel onderbelicht. Er zijn veel arme ouderen, die alleen van hun AOW en of een klein pensioen moeten rondkomen. Dat is financieel al een zeer moeilijke opgave. Vaak worden zij ook getroffen door een handicap en of chronische ziekte. De kosten daaraan verbonden zijn vaak niet te overzien. Hierdoor worden zij maar al te vaak afhankelijk van hulpinstellingen zoals voedselbanken, kerken enzovoorts.

De politiek verweert zich door te stellen, dat de burgers te weinig gebruik maken van de mogelijkheden: zoals vrijstelling van gemeentelijke belastingen en een beroep doen op de bijzondere bijstand. Allereerst de vrijstelling. Het is voor een burger zeer moeilijk hiervan gebruik te maken. Degene die de stap waagt moet er niet voor schromen om alles omtrent zijn inkomsten en uitgaven op tafel te leggen. Dit raakt veel ouderen diep in hun ziel. Ook zij hebben hun trots. Wanneer men hier toch over heen stapt, komt de papierwinkel aan de orde. Na invulling een ambtelijke molen, die traag en afstandelijk werkt en zijn weerga niet kent. Hetzelfde is ook van toepassing voor de bijzondere bijstand.

Het komt daarop neer, dat de drempel voor velen te hoog is en men geen gebruik maakt van de mogelijkheden. Dit alles kan veel eenvoudiger door gegevens van de belasting op te aanvragen en deze ter kennisname te verstrekken aan de gemeenten. Deze procedure kan ook gevolgd worden voor de ontheffing van waterschapsbelasting.  Op die wijze kan men dan direct zien of de aanvrager in aanmerking kan komen voor ontheffing en of bijstand. Waarom wordt het altijd zo moeilijk gemaakt als het makkelijker kan.

Gpbeek

22/06/2019 02:22

Reacties (3) 

22/06/2019 13:51
Volgens mij is de traagheid en ingewikkeldheid van die ambtelijke molens er vooral en alleen maar om mensen te ontmoedigen ergens gebruik van te maken.
1
22/06/2019 10:05
Och, de belastingdienst heeft ook alle gegevens van die mensen, dus men hoeft niet te schromen om iets aan te vragen. We hebben nu eenmaal een starre en trage bureaucratie in dit land. Als je bijv. van het WMO gebruik maakt, dan vraagt het CAK ongevraagd alle gegevens op van beide partners aan de belastingdienst en dat krijgen ze meteen.
22/06/2019 04:44
Wat jij de eenvoudige oplossing noemt .... van wie moeten ze dande gegevens opvragen? Hoe weet een instantie (de overheid) voor wie het wel en voor wie het niet nodig is? Dan zal er toch nog steeds een eerste stap gezet moeten worden door degene die er gebruik van wil gaan maken? En ik noem het geen trots hoor om zoiets aan te vragen. Mensen moeten eens stoppen met zich zo snel gekrenkt in hun trots te voelen als het ze iets kan opleveren.
Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet in een lokaal baggerkrantje gezet.
Heb je hulp nodig en zijn er opties, vraag het aan en dat...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert