Dure bouwgrond heeft invloed op huizenbouw

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Huis en tuin

De gemeenten zijn hun grip op aankoop van bouwgrond kwijt. Vastgoedmagnaten en projectontwikkelaars kopen ongestoord grond en bepalen de verkoopprijs. Een recht, dat vroeger ten deel viel aan de gemeenten. De gemeentekas rinkelt daarom minder. Gemeenten geven nu te kennen, dat vastgoedmagnaten en projectontwikkelaars ongestoord grond kunnen aankopen. Hiermee wordt dan gespeculeerd en de consumenten draaien op voor de zwaar opgedreven grondprijzen, waardoor sociale woningbouw zeer moeilijk wordt. Ook de gewone nieuwbouw ondervindt hier door moeilijkheden.

Deze gang van zaken bevordert de woningproductie niet en bepaalde doelstellingen worden niet gehaald. In plaatst van meer worden er minder woningen gebouwd en dit heeft invloed op de gehele woningmarkt. Er bestaat geen doorstroming en de starter op de woningmarkt komt er in feite totaal niet aan te pas. De huizen, die in verkoop komen worden steeds duurder. De hypotheken zijn door het rentebeleid van de ECB goedkoop, maar de eisen tot verkrijging hiervan zijn in de loop der jaren verscherpt. Dit laatste kan een belemmering zijn bij de aankoop van een huis. Vooral starters ondervinden het.

Zoals eerder gesteld verwijten de gemeenten de houding van vastgoedmagnaten en projectontwikkelaars. Dit doet men omdat men nu veel geld misloopt. Voorheen werd er door tussenpersonen grond gekocht, wat direct weer doorverkocht werd aan de gemeenten. In een later stadium werd de grond bouwrijp gemaakt en door de gemeenten met veel winst verkocht. De vastgoedmagnaten en de projectontwikkelaars zijn waarschijnlijk door de jaren wijs geworden en strijken nu zelf die winst op. Het is schandalig zoals met de weinige grond in Nederland omgesprongen wordt. Door veel te dure bouwgrond zijn huizen onbetaalbaar geworden. Wellicht kan de politiek hieraan iets veranderen en bewerkstelligen, dat er eerlijke grondprijzen komen.

Gpbeek

14/06/2019 19:41

Reacties (2) 

1
16/06/2019 22:24
Het zijn tenslotte de gemeenten die bouwvergunningen afgeven. Laat ze daar maar wat minder royaal mee omgaan. Ze gaan ook over bestemmingsplannen: een prima instrument om speculanten buiten de deur te houden. Maar het geld geeft vaak de doorslag - of is het soms onnozelheid?.
1
14/06/2019 20:14
Gemeenten zijn ook enorm stom bezig geweest. Toen het kon voor lage prijzen lieten ze het maar gewoon brak liggen en keken toe hoe vastgoedhandelaren het kochten en nu janken ze omdat die vastgoedhandelaren - en waar tuig tussen zit en die mij de aankoop van de Scheveningse Pier door de neus boorden - er torenhoge prijzen voor vragen. En ze kunnen het vragen, want er is zo'n tekort aan woningen en zoveel bouwgrond beschikbaar dat de gemeenten toch over de brug gaan komen met wat voor constructie dan ook.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert