Klein en duidelijk aanwezig

Door Leonardo gepubliceerd in Dieren en natuur

 

             602a009cdb534ee1b20f23b30963facb_medium.

                                          Mannelijk Icarus blauwtje.

 

Wie dagelijks in weer en wind tijdens een flinke wandeling de natuur betreedt komt vast en zeker dieren en diertjes tegen die men niet zomaar in tuin of gemeenteplantsoen te zien krijgt. En het bovenstaande geldt eigenlijk voor waar men zich in Europa bevindt. Natuurlijk leent het ene gebied zich meer voor bijzondere natuurwaarnemingen dan het andere. Maar toch is er overal wel iets leuks te zien wat de aandacht van de wandelaar vangt.

Juni is de periode dat heel wat kleine diertjes, zoals torren, kevers, vliegen, en vlinders zich laten zien. Vooral op plaatsen waar het gras hoog staat en er een behoorlijke mate van bloemen en/of bloeiende planten aanwezig is. Want planten, kevers, torren en insecten zijn sterk op elkaar aangewezen in hun natuurlijk voortbestaan. Juni is ook de maand waarin verschillende, vooral kleine vlinders, hun eerste leven zien. Zoals bijvoorbeld het prachtig kleurende  ''Groot dikkopje.''  Een relatief klein dagvlindertje dat overal in Europa in de juni maand valt waar te nemen. Of het schitterend kleurende Icarus blauwtje. Eveneens een klein vlindertje dat zich met name in de juni maand vaak laat zien.  Onderstaand een fotoreportage van kleine vlinders, libellen, kevers en torren, welke ik de afgelopen dagen tijden mijn dagelijkse wandelingetjes spotte.  Foto's zijn gemaakt in Nederland en in Frankrijk.

 

                0ecf43a214eb7b9e70c8341ec6c01850_medium.

We beginnen deze fotoreportage met het overal in Europa voorkomende ''Bonte Zandoogje.''  Een kleine dagvlinder met een spanwijdte van 45 mm, die soms in tuinen, maar vooral in open bossen met struwelen voorkomt.   Het is een leuke kleine vlinder die erg territorium beducht is. Hij jaagt elke bezoeker van zijn territorium weg, ongeacht de grootte...

 

               e981c091f81f1751c92e19f5030d6a92_medium.

De vlinder op bovenstaande foto is het ''groentje.'' Een relatief kleine dagvlinder met een spanwijdte van maar 25 mm. Het diertje behoort tot de groep van de zogenaamde ''kleine pages.'' Dit is geen vlinder die je zomaar ergens tijdens het uitlaten van de hond tegen kan komen. Het diertje leeft in een speciale biotoop, welke meestal bestaat uit bosranden met dennebomen, dichte struwelen en soms zelfs in ruige weidegebieden op droge grond,  met veel opslag van struwelen.   

 

               6094daedfc20f0d8413cd41ee9e6a297_medium.

Gelukkig passen steeds meer Europese gemeenten hun maaibeleid aan, ten gunste van wat leeft en groeit. Met name de bloemen die ik in deze reportage toon, zijn insectenbloemen bij uitstek. Het is mede daarom van belang dat in alle gemeenten, het maaibeleid wordt aangepast ten gunste wan onze insecten.

 

              523db3d4e78ae2a7785f2f4fa823d35b_medium.

Het zijn niet altijd grote vlinders of insecten die je op een wandeling door de natuur kunt tegenkomen. Maar wie goed oplet zal vast en zeker ook deze ''smalvleugelrietboorder'' wel eens op zijn pad tegenkomen. 

 

               c81899b4fe94ba92abd16f4d54584fcd_medium.

Deze kamille achtige bloemen zie je nu in de wat drogere omgeving vaak op zand bloeien. Juist deze, op zich weinig opvallend ogende bloemen, zijn enorm belangrijk als voedingsplant voor talrijke insecten, zoals bijvoorbeeld het ''kleine vuurvlindertje'' op de foto.  

 

               5dd4e631f9456bd6b5f3c5c999e7b6ee_medium.

Al wat vliegt heeft mijn belangstelling tijdens mijn natuurwandelingen. Zo ook dit aardige waterjuffertje. Het is een zogenaamd ''lantaarntje.'' Een juffertje dat veel in de Europese natuur, met name tussen hoog gras,  is waar te nemen.

 

 

               7626d2da46b7cdfc3c4f2652b92b0cb8_medium.

Dat zelfde geldt voor deze fraaie vrouwelijke ''oeverlibel.''  Een libellensoort die vooral in een vochtige omgeving is te spotten. Op de foto ziet u een vrouwtje. De mannetjes kleuren blauw.

 

                6a24f7d3aac026e2792b9b7aa9b34cec_medium.

Heel anders ligt dat voor het vlindertje op deze foto. Dit is het vrouwelijke ''heideblauwtje.'' Een vrij zeldzaam vlindertje dat enkel op specifieke gebieden in Spanje en Zuid-Frankrijk, Italië en sommige delen van Midden-Europa valt waar te nemen.  Het vlindertje meet een spanwijdte van slechts 25 mm. 

                    

                 8fa72c793659b5a6155811513f76231d_medium.

Op mijn loopjes door de natuur kom ik tegenwoordig soms de bloemen tegen die op bovenstaande foto staan. Ik ken ze niet, maar konstateer dat er vaak kevers en torren op zitten.

 

                e522223813b891994094881581d71926_medium.

Zoals het op deze foto staande ''grashaantje.'' Een bijzonder leuk diertje dat ik de laatste dagen regelmatig in het bermgras langs de weg zie zitten.

 

               e4f2158631a88e31471080fc2d6692b0_medium.

Net als deze kennelijke soortgenoot.  Ik moet nog eens uitzoeken wat dit is. Een kever of een tor...

 

 

                38ce8bd0031a40270bd60772cb5863f1_medium.

Soms kun je wel eens het geluk hebben een heel bijzondere en redelijk zeldzame vlinder te spotten. Dat geluk had ik met het maken van de foto van deze vlinder, op zondag 1 juni, van de afgelopen week. Gewoon tijdens een ochtendwandeling door de Maashorst te Heesch. Daar kwam ik tot mijn verbazing, in het gras naast het fietspad, deze prachtige ''Mi-vlinder'' tegen.  Een flinke spinneruil met een vleugel spanwijdte van zo'n 25 mm. Een vlinder die je niet dagelijks tegen komt.

 

                96f9b69866019871942c90811e4bfd30_medium.

Op de Munseheide spotte ik afgelopen dagen meerdere malen de grote sierlijke ''keizerlibel.'' een geduchte, zeer alerte jager, die zich pas na enkele minuten leek te hebben aangepast aan de vreemde verschijning die plotseling in zijn jachtterrein was verschenen.  Het koste mij in elk geval vele minuten om het diertje op de foto vast te leggen.

 

 

                e0d5600b66f046985ff707b57b4ce051_medium.

Mijn geluk kon die ochtend niet op, zeker niet nadat ik een kleine honderd meter verder een zevental prachtige ''Icarusblauwtjes'' aan grasstengels zag hangen. Onbeschadigd en kennelijk nog maar kort op deze wereld. Deze schitterende blauwtjes zijn thans overal in Europa waar te nemen.  Het vlindertje op de foto is een vrouwtje.

 

                7ba55a97f0d0e28166a685158eddf6a9_medium.

Vooral de diverse soorten schermbloemen trekken insecten aan. Dit soort bloemen geuren dan ook vaak, waardoor ze als een magneet werken om vliegen, bijen, wespen, aardhommels en vlinders te lokken.

 

                4d174b56c3b23567b8a35a39b5b85d1d_medium.

Alleen de ''Sint Jacobsvlinder'' komt niet op die schermbloemen. Deze vlinder wordt, net als zijn rupsen, met name aangetrokken door het geel bloeiende Sint Jacobskruiskruid. Een giftige plant waarop de rups van deze nachtvlinder zich prima thuis voelt. Vogels weten derhalve ook, dat deze rood met zwarte vlinders giftig zijn en laten de vlinders met rust. 

 

                33a304da5233b2a88b4d3e2f033a8e6a_medium.

Dit prachtige rode kevertje is het ''gladiolenhaantje.'' Zo mooi als hij is, zo vernielzuchtig kan hij zijn als hij in je tuin komt. Want van je gladiolen blijft niets over als dit diertje zijn tanden er in heeft gezet.

 

 

               6dd9f8ff83715f3b5e2fe1dc4680a1b9_medium.

Ze zien zo fragiel en zijn zo mooi. Dit is de ''variabele waterjuffer.'' Een veel voorkomende soort juffers die ook in de Benelux op menig vochtige plek is waar te nemen. En dan met name rond bosranden met hoog gras en bij sloten en kanalen. 

 

             f021b9f644a5add175766de83799ecb4_medium.

Als deze grote libellen jagen, dan is het oppassen geblazen voor veel kleinere insecten zoals vlinders. Het zijn enorm snelle rovers die in de vlucht hun prooi verschalken. De libel op bovenstaande foto is de zogenaamde ''keizerslibel.''  De grootste Europese libellensoort. Je kunt ze vooral waarnemen op plaatsen met water in de buurt.  

 

 

                        33709c4fc36132fe7d96ff6e920331fe_medium.

De blauwe smeerwortel wordt vaak als insectenplant onderschat. Maar toch maken, vooral in het voorjaar, veel vlinders, aardhommels  en bijen gebruik van de nectar uit deze plant.

 

              646450a5ffb5e50632e7f0f6d2d0d66d_medium.

Soms kun je op droge plekken in de natuur deze grote fladderaar tegenkomen. Het is een ''gaasvlieg.'' Een prachtig dier dat met reuze bewegingen van zijn relatief grote vleugels, zich rap door de lucht kan bewegen.  Een prachtig diertje, dat met name langs bosranden met dennenbomen en op heidevlakten kan worden waargenomen.  

 

 

              98cc33dad8a2d0e97d73494a08525ad5_medium.

Deze fraaie vinder is in de maand juni ook in de Benelux waar te nemen. Althans op de droge zandgronden en natuurlijk in de juiste biotoop die vooral uit kruidenrijke wegbermen, bloemrijke heuvels, en bosranden met veel paardenhoefklaver bestaat.  Het is het zogenaamde ''bruin blauwtje.''  Een heel fraai klein dagvlindertje met een spanwijdte van maar 25 mm. 

 

             a262b1b6bfac6b1d609bf2025e5d9beb_medium.

Op plaatsen waar veel koekoeksbloemen bloeien, tref je doorgaans ook nachtvlinders aan. Zoals onderstaande ''geoogde bandspanner.''

 

               a5a9f511e6011ed52af3267fcb3b1c28_medium.

 

                 026ade5721277e1d3c8a75b2ecdd9bff_medium.

Ons eigen land in Frankrijk heeft de nodige dagen met regen gehad in de afgelopen maand april. Dat laat zich nu in de natuur uitbetalen in de vorm van een weelderige hoeveelheid digitalis. ( Vingerhoedkruid )

 

                   2446614671830e34426f6a100bf290aa_medium.

De vlinder die men in de maand juni het meest kan waarnemen is zondermeer het kleine oranje kleurende vlindertje met de naam, ''Groot dikkopje''. Op bovenstaande foto ziet men ze zitten genieten van de nectar van een klaverbloem. Op onderstaande foto nogmaals een opname van dit leuke vlindertje dat tegenwoordig ook in de Benelux, gelukkig weer talrijk aanwezig is. 

 

                 891cd0f7cf99762258a4ef50d3756f74_medium.

 

Tenslotte nog een kort verhaaltje over de ''distelvlinder.'' Deze prachtige trekvlinder doet elk jaar in meer of mindere mate de Beneluxlanden aan. Het is een aurelia soort met een spanwijdte van 60 mm. Een krachtige trekvlinder die helemaal vanuit het Midden-Oosten naar onze Europese landen trekt. Soms worden ze op hun trek met duizenden tegelijk aangetroffen. Ze hebben meestal een vaste route die hen via Turkije, Roemenië, Oostenrijk, en Duitsland naar de Benelux en Engeland brengt. Die enorme tocht leggen die diertjes soms in slechts een goede week af. In de Benelux zorgen ze voor nageslacht dat vervolgens in de maand oktober weer naar warme zuidelijke regionen verdwijnt. Een opmerkelijke trektocht nietwaar. Zeker als men bedenkt dat het maar fragiele en kleine diertjes zijn. 

 

                 2874fd698ab88ac32f2c0cdc186ba25d_medium.

Bovenstaande foto van een ''distelvlinder'' heb ik afgelopen zondagmorgen, 1 juni gemaakt.  De dag dat we 's avonds weer met het vliegtuig naar Frankrijk zouden terugkeren. Foto gemaakt in de wegberm langs het waterleidingbos te Macharen.

Ik hoop dat de lezers even met mij zijn meegewandeld door de natuur, en dat u net als uw schrijver heeft genoten van hetgeen de natuur ons tijdens een wandeling aan kleine, vliegende schepsels, kan laten zien.

 

©  Leonardo

©  Eigen foto's. 

Op de in dit blog gebruikte foto's rust auteursrecht. Gebruik door derden van deze foto's, voor welk doeleind dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar/fotograaf niet toegestaan.  
 
07/06/2019 21:13

Reacties (15) 

1
09/06/2019 18:30
Wat een schitterend artikel weer!
Je weet er ook heel veel van. Hier zit ik te tobben met de vraatzuchtige buxusmot, maar ik durf er niets tegen te doen, vanwege de vogels. Géén gif in mijn tuin. Dan maar voorlopig geen buxus.
1
09/06/2019 23:38
Sommige fraaie insecten zijn soms de ultieme vijand van een siergewas. Zo is dat met de buxusmot rups en zo is dat ook met vele soorten kevertjes. Het is helaas niet anders...
1
09/06/2019 12:23
Mooi, heel mooi. Ik zit nu weer in "ons" Zuid-Franse vlinderparadijs. Vandaag regent het, maar gisteren vlogen de koningspages me rond de oren.
09/06/2019 12:51
Ja wij zitten ook weer in ons opstalletje in Zuid-Frankrijk. Slechts twee koningspages in onze omgeving gezien. Maar daarentegen wel heel veel dikkopjes, blauwtjes en parelmoervlinders. Wij hebben hier in onze streek weinig tot geen lavendelvelden, dat in tegenstelling tot het deel van Frankrijk waar jij je thans bevindt.
1
08/06/2019 23:14
Mooi! Sommige vlindertjes zie ik hier (in het hoge Noorden) nooit, dus dat is zeker meegenieten.
09/06/2019 12:54
Fijn..., daar maak ik dit soort blogs voor, Willemijntje!
1
08/06/2019 22:01
Na het twee keer lezen en bekijken van dit prachtig artikel kan ik alleen maar WHAW zeggen.
Waterjuffertjes, libellen, schermbloemen en zoveel meer ... topfoto's van fauna en flora.

Je verwent ons met pareltjes en de uitleg erbij is ook heel interessant. Ik leerde weer bij.
1
09/06/2019 12:55
Hele fijne reactie, Chris. Ben altijd heel benieuwd wat de lezers van mijn natuurblogs vinden.
1
09/06/2019 21:21
Ze zijn echt mooi zowel betreffende foto's als goede informatie
08/06/2019 09:39
Geweldig mooi artikel!
Ik heb er van genoten, dank je wel.
1
09/06/2019 12:56
Daarvoor doe ik het, voor dit soort reacties, Theun. Mijn hartelijke dank.
1
08/06/2019 04:44
Ja kom er heel wat tegen als ik door de bossen struin, maar ken ze niet. Zie ze in alle soorten, kleuren en kleine maten.
Ze horen bij het leven en hebben net zoveel (of nog meer recht) op het leven als dat wij mensen hebben ... en zeker in hun natuurlijke habitat.
1
09/06/2019 12:57
Helemaal met je eens!
1
08/06/2019 03:03
Prachtige diertjes die je mooi in beeld hebt gebracht. Was fijn om mee te wandelen en mee te mogen kijken naar wat je op camera hebt weten vast te leggen. Je ziet de mooie dingen van de natuur op een mooie manier door jouw manier van kijken. Dank voor het delen!
Leonardo tegen ----
09/06/2019 12:59
Graag gedaan, Yneke. En bedankt voor deze fijne reactie!
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert