Wat is een Jood?

Door Candice gepubliceerd in Geschiedenis

Wat is een Jood?

b188e9ceacc03469f4a8ee0c7a607781_medium.

Joods monument Utrecht

Mogelijk zal het antwoord wat dan het meest gegeven wordt zijn:

“Een inwoner van Israël.

En dat is dus iets te makkelijk, want Israël heeft ongeveer 8,5 miljoen inwoners waarvan veruit de meesten inderdaad Joods zijn – 6,5 miljoen – , maar er leven ook moslims – 1,5 miljoen – en dan nog ongeveer 180 duizend Christenen en 155 duizend Druzen. Je kan dus zeggen dat een kwart van de Israëlische bevolking geen Jood is. Israël is wel de enige Joodse staat in de hele Wereld.

Ter vergelijking: De Oemma (Wereldwijde islamitische gemeenschap, waartoe alle landen horen waar de islam de hoofdgodsdienst is), kent heel wat meer landen!

31ef3adb47f058aa94f5f163aee319f3_medium.

Een rijtje namen:

Alecia Beth Moore (P!nk), Linda McCartney, Larry King, Aaron en Tori Spelling, Joan Rivers, Jared Kushner, Madeleine Albright, Zsa Zsa Gabor, Ivanka Trump (bekeerd), Bernie Sanders, Yehudi Menuhin, Mark Zuckerberg, Roseanne Barr, Fran Drescher, The Beastie Boys,

Billy Joel, Sandra Bullock, Barry Manilow, The Marx Brothers, Peter Falk, Richard Dreyfuss, Bette Midler, Sydney Pollack, Mel Brooks, Sammy David Junior, Elvis Presley, Elisabeth Taylor (bekeerd), Lou Reed, Marilyn Monroe (bekeerd), Monica Lewinsky, Art Garfunkel, Janis Ian, Paul Simon, Max Weinberg (Drummer Bruce Springsteen), Neil Diamond, Woody Allen, Goldie Hawn, Kate Hudson, Paula Abdul, Jerry Seinfeld, Debra Winger, Harrison Ford,

Elliott Gould, Dustin Hoffman, Gene Wilder, Danny Kaye, Lisa Bonet, Steven Spielberg, Chaim Witz (Gene Simmons Kiss), Jerry Springer, Bobby Fischer, Mark Spitz, Bob Dylan, Barbra Streisand, Henry Kissinger, Patrick Bruel, Albert Einstein, Sigmund Freud,

Leonard Cohen, Amy Winehouse, George Michael, Connie Witteman (Vanessa), Frits Spits, Leon de Winter, Mark Tuitert, Harry Mulisch, Marga Minco, Isa Hoes, Dieuwertje Blok, Barry Hay en Job Cohen en uiteraard nog de hele familie Frank waaronder Anne.

Deze bekende en minder bekende mensen hebben één iets gemeen, ze zijn/waren allemaal Joods. En nog een overeenkomst, ze wonen/woonden niet in Israël. Maar ze zijn wel degelijk Joods. En ook volgens de Joodse wetgeving. En dat leg ik zo uit.

4693cae2e5b8097c4f4a7a4e567f6d28_medium.

De aspecten van de Joodse identiteit:

1. religie en traditie

2. de band met Israël en Zionisme

3. oorlog, vervolging en overleving

4. persoonlijke geschiedenis

Bepalend hierin is waar de persoon woont (woonde) en in welke tijd. En tijdens het leven kan het belang van de aspecten variëren.

1.

De religie en tradities zijn de oudste, en lange tijd de enige, kenmerken van de joodse identiteit. Ze vormen de basis van het jodendom. Tegenwoordig zijn er veel minder Joden (streng) religieus en gaan dan ook niet meer naar de synagoge. Zo’n Jood kan evengoed op basis van andere aspecten zich nauw verbonden voelen met het Jodendom.

2.

De verspreiding van de Joden over de hele Wereld begon na de complete verwoesting van de eerste tempel, die door de Joden was gebouwd op de Tempelberg (wat dus door UNESCO en Mogherini wordt ontkend) en mede door de verbanningen uit eigen land. Maar daardoor werd de band met het moederland, met Israël alleen maar versterkt en wordt door Joden op diverse wijzes getoond. Soms door een ‘alia’, emigratie naar Israël, soms door een kritische volger van het Israëlische nieuws te zijn, soms door andere uitingen en … uiteraard met deze mooie zin:

Volgend jaar in Jeruzalem.”

Next year in Jeruzalem”

Leshana haba'a Bi- jeroesjalajiem”

Quote:

De originele context is er een van verlangen naar een Jeruzalem dat geestelijk opgebouwd is en naar de komst van de Messias.

Het is echter ook een algemeen gebruikt gezegde van degenen buiten Israël, die hun verlangen uitdrukken om het komende jaar weer naar Jeruzalem te gaan.

b9c4981fd5800076d30a176eb95f2a07_medium.

3.

De zo massaal georganiseerde vervolging en gruwelijke vernietiging van zes miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft een gigantische wond achtergelaten. Ook voor joden die de oorlog niet zelf meemaakten, blijft dit aspect een bepalend gegeven in het leven. 

Dat gaan ze nooit loslaten en begrijpelijk. En dat valt mogelijk niet te snappen, maar dat komt simpel door het feit dat er nooit eerder op zo'n manier een volk werd vermoord en vernietigd.

4.

Geloof het of niet, maar Joden zijn ook mensen en net als andere mensen hebben Joden ook hun persoonlijke talenten en fouten en eigen geschiedenis. Ieder mens heeft zo een eigen geschiedenis. Ook de persoonlijke ontwikkeling is bij ieder mens aanwezig en is bepalend hoe je wordt en hoe je bent. Dat is dus niet een typisch Joods aspect, maar je kan het vanuit je achtergrond uiteraard wel mee laten werken in je ontwikkeling.

Wat is een Jood?

De Halacha is het totaal van de goddelijke en rabbijnse wetgeving die gefundeerd is in de Thora en opgetekend in de Rabbijnse literatuur vanaf de 4e eeuw voor Christus.

En het Hebreeuwse woord Halacha wil zeggen; De weg die Joden dienen te belopen of te begaan. Het heeft niets anders dan met de traditionele Joodse wetgeving te maken en deze wetgeving bepaald over het begrip wie Joods is het volgende:

Alleen die persoon waarvan de moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was of de persoon die zich vrijwillig tot het het Jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse wetten is Joods.’

De meningen over wanneer je je een Jood mag noemen zijn nog altijd (ook in de VS en ook hier in Nederland) onderwerp van discussie … en zelfs in Israël duurt die discussie na al die eeuwen dat de Joodse religie en cultuur bestaat, nog altijd voort. Je bent dus niet zomaar vanzelfsprekend een Jood.

Het kan zomaar per richting verschillen. Maar laten we eerst eens kijken hoe dat in het land van de Joden … in het land van mijn hart is bepaald.

Ik weet dus sinds een aantal jaar dat die vent die beweerde mijn vader te zijn, niet degene was die dat mens dat moeder schijnt te heten zwanger maakte. Dat blijkt te zijn gebeurd in Israël, door een goede vriend van die vent en met wie hij tijdens de 2e WO samen in een kindertehuis zat en die Joods is. Ik noemde hem altijd Ome Avi. Helaas heb ik hem niet meer vader kunnen noemen, want hij is al dood. Maar dat is dus wel het beste wat die moeder ooit heeft gedaan. Naar bed gaan in Israël met Avi (had met elke Israëliër mogen zijn, zolang het maar geen moslim was) en waardoor ik dus wel een Joodse vader heb, maar zelf dus geen Joodse kan zijn. En dat geeft helemaal niet, want mijn hart is Israëlisch en dat is het enige wat telt.

https://tallsay.com/page/4294990494/ik-ben-israelische-yeahhh

Israël:

In Israël kom je uiteraard alle vormen van het Jodendom tegen en dus ook de verschillende opvattingen over wanneer je je nou wel of niet Jood mag noemen.

De huidige situatie in Israël is tegenwoordig dat het orthodoxe Jodendom er vrijwel een monopolie heeft op de besluitvorming binnen Israël, maar dat beslissingen door de niet-orthodoxe richtingen buiten Israël geheel worden erkend.

Het Orthodoxe Jodendom:

– Iedere persoon die geboren is uit een Joodse moeder of door een orthodoxe rechtbank (bet dien) als uitgekomen is erkend, is Joods. En dat wil gewoon zeggen dat ook Joden die een andere religie aanhangen als Joden gelden, zij het dat er voor hen beperkingen gelden in de Joodse eredienst en men soms uit respect voor hun keuze hen ook niet-Joods zal noemen.

Het Masorti Jodendom:

In de 19e eeuw ontstond het Masorti Jodendom. En binnen deze richting staan ze wijzigingen in de uitvoering van de Joodse Wetgeving toe, mits ze zijn gemachtigd door een Rabbi. Overigens wordt deze richting in de VS en Canada omschreven als Conservatief Jodendom.

– Zij hanteren dezelfde regels, maar zij erkennen ook degenen die bij hen zijn uitgekomen (en hun geslacht) als Joods.

Het Liberale Jodendom:

– Iedereen die ten minste één Joodse ouder heeft kan toetreden tot het Jodendom, maar moet dit wel actief doen. Daarentegen zijn mensen die een andere religie aanhangen geen Joden meer. Bovendien kunnen kinderen van mensen die nooit in contact met het Jodendom zijn getreden het niet claimen. Bekeringen zijn wel eenvoudiger te voltooien dan bij het orthodoxe en masorti Jodendom.

En dan heb je nog de seculiere instellingen zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en waar ze met alle richtingen te maken hebben en/of krijgen. Hun standpunt is als volgt:

– Mensen met een Joodse moeder worden altijd erkend, Gaat het om een ‘vader’ Jood dan wordt die erkend wanneer zij door liberale Rabbijnen zijn erkend.

c0507c0f896ba0dd4c0fc4448af105ba_medium.

Evelien Gans

New York, 24 april 1951 – Amsterdam, 19 juli 2018

En toen kwam daar de Nederlandse historica Evelien Gans en zij vond dat ze Joods was, maar dat was ze volgens de Joodse wetgeving niet en dus besloot ze dat aan te vechten en er haar levenswerk van te maken.

Quote:

Ze wilde Joods zijn, ze had er haar ‘beroep’ van gemaakt, zei historica Evelien Gans. Volgens de Joodse wet was ze het niet: haar vader en drie grootouders waren Joods, haar moeder niet, of ‘half’. „Ik maak zelf uit wie ik ben”, zei ze tegen Vrij Nederland. „Het belangrijkste stuk van mijn Joodse identiteit bestaat uit mijn familiegeschiedenis en de Joodse geschiedenis en cultuur in het algemeen.”

En Evelien was van mening dat sinds er dus mogelijkheden zijn om met DNA technieken te werken, het een achterhaald idee is om alleen naar de lijn van de moeder te kijken. Volgens haar is iemand Jood als hij of zij een Joodse vader en/of een Joodse moeder heeft.

Verenigde Staten:

Het land met ongeveer net zo’n grote Joodse gemeenschap als Israël heeft.

In de VS volgt elke Joodse richting haar eigen bepalingen en ze gaan er vaak vrij soepel mee om. Maar ook weer niet altijd. Een vrij vergaand compromis geldt daar voornamelijk voor de studentenhuizen, die door rabbijnen en bestuursleden uit de verschillende richtingen worden geleid, o.a. om jonge mensen op huwbare leeftijd met een zo breed mogelijk Joods publiek in contact te laten komen.

Nederland:

In Nederland heeft het gerechtshof zich indirect met het vraagstuk bemoeid. Wij kennen een zeer kleine Masorti beweging alsmede een Orthodoxe beweging en zij houden de bepalingen geldend volgens hun interpretatie aan. Maar wij kennen hier echter ook een Liberale Joodse beweging en deze zijn meestal wat conservatiever dan die in de VS. Maar wij hebben hier de bekende plaats Amsterdam en Amsterdam zou dus echt Amsterdam niet zijn als ze (min of meer volgens de Amerikaanse leest) naast mannelijke niet ook met een vrouwelijke rabbijn zouden komen. En die vervolgens de vaderjoden en homoseksuele Joden actief aanmoedigt lid te worden.

Wat is een Jood?

51813f4c8c061d0d6ce4ab25fb9b9ae1_medium.

Een Jood is niets anders dan een mens, gewoon een mens van vlees en bloed met haar/zijn vreemde gewoontes en dus ook met onhebbelijkheden, met stress, met rust, met plezier, met verdriet, met positiviteit, met negativiteit, met humor, met sarcasme, met arrogantie, met tolerantie en met echt elke andere eigenschap die andere mensen ook bezitten.

Maar om de een of andere reden is deze maar kleine groep mensen met het oudste geloof ter Wereld en met de tolerantie om in hun stad (Jeruzalem) te accepteren dat hun eigen volk via een heel andere toegangsweg op hun Tempelberg kunnen komen dan via de officiële die ze beschikbaar stellen voor de moslims en met de tolerantie om totaal niet moeilijk te doen dat diezelfde Tempelberg bestuurd wordt door Jordaanse autoriteiten … de meest vervolgde en gehate groep mensen in de geschiedenis.

Schijnbaar moeten Joden in Nederland elke keer weer ‘supporters’ van Feyenoord, ADO en Fc Utrecht het woord kankerjood horen gebruiken zonder dat er dus ook maar één serieuze maatregel tegen die zieke uitlatingen wordt ondernomen. En moesten Joden in Nederland meemaken hoe politici van de SP met ander links en moslimtuig mee brulden; 

“Intifada, intifada Palestina vrij!” 

... en hoe ze daarna lachten en mee brulden om en met; 

“Hamas, hamas, Joden aan het gas!” 

Sadet Karabulut, Harry van Bommel en nog een paar van dat SP gedoe liepen vooraan!

Rechts-, links en religieus extremisme ageert altijd tegen elkaar ..… maar samen tegen de Joden!

Joden die te horen krijgen dat het beter is om hun keppeltje niet te dragen, moeten horen hoe Jesse Klaver en zijn GL gejammer oproepen dat BDS een geoorloofd middel is!

Op het congres van 16 februari 2019 is een motie aangenomen die GroenLinks-parlementariërs oproept zich te verzetten tegen de strafbaarstelling van BDS.

BDS is een internationale beweging voor boycotacties, desinvestering en sancties, in reactie op Israëlisch geweld.

Dat is de beschaafde uitleg van BDS, maar het is in feite niets meer dan openlijke steun voor de Palestijnen en middels boycotten Israël dusdanig te isoleren en economisch te slopen dat het daarna een makkelijke prooi wordt voor de omringende barbarenlanden!

Doen de Joden dan niks verkeerd?

Doet Israël dan niks verkeerd?

In beide gevallen is het antwoord ja, maar elke “fout” van Israël zorgt voor een VN resolutie en die massaal gesteund wordt, waar elke aanslag of raketaanval op Israël doorgaans niet genoemd wordt. De VN en de EU maken zich amper druk om het feit dat Joden in de meeste islamitische landen niet welkom zijn en dat zelfs niet-Joden, maar met een Israëlisch visum (ik bijvoorbeeld, die van mij is levenslang geldig) ook niet welkom zijn in diezelfde landen. Het volgende WK voetbal wordt gespeeld in een land – Qatar – waar Joden dus niet welkom zijn, maar de FIFA kon dat niks boeien en de landen die aan gesloten zijn bij de FIFA zeurden ook niet. Het zal niet gebeuren, want zo goed is het niveau van voetbal niet in Israël, maar stel dat ze zich wel weten te plaatsen voor dat WK, wat dan? Wat doen de andere landen als Qatar dan nee zegt tegen de komst van het Israëlisch elftal en/of tegen mensen uit Israël die daarheen willen als supporters? Wat als het Israëlisch volkslied niet mag worden gespeeld? Wat dan? Elk land dat dan toch afreist naar dat Qatar zou zich dan kapot moeten schamen en ik hoop niet veel … maar wel dat Israël zich voor dat WK weet te plaatsen. Gewoon om te zien of de Wereld dan de ogen opent of dat ze dat spelletje toch echt te belangrijk vinden en omdat het toch maar om Joden gaat, geen maatregelen nemen.

En dan nog even iets heel anders:

Er is een land, een stad waar Joden en moslims naast elkaar leven zonder problemen, waar ze niet moeilijk doen als het gaat om het gebruik van parkeerplaatsen bij de synagoge door moslims en het gebruik van parkeerplaatsen bij de moskee door Joden. De synagoge en de moskee vind je daar dan ook naast elkaar. Geen onderlinge ruzies, maar gewoon samen naast elkaar levend in harmonie.

c455d2be255aa3bc7293af8cd67e1e43_medium.

Dit is in Paramaribo … Suriname. De synagoge en de moskee. Daar in die failed State (en wat ik niet tegenspreek gezien wat er President is) slagen de Joden en moslims er wel in om naast elkaar en in harmonie samen te leven. En dat vond ik aan het einde toch even het vermelden waard.

*Candice*

b699b9782360a22914803e2e4088ebdd_medium.

04/06/2019 09:00

Reacties (5) 

1
15/07/2019 10:47
Schuin tegenover waar ik woonde was een school waar louter joodse kinderen opzaten.
1
14/07/2019 16:32
Heb ooit bij een Joods Orthodox gezin gewerkt in Buitenveldert.
14/07/2019 16:55
Oh wist ik niet, maar wist wel dat er in Buitenveldert nog Joden wonen.
04/06/2019 17:20
Kan je ook iets vertellen over de oorsprong van het jodendom? Volgens mij is dit te vinden in het Oude Testament van de Bijbel. Ik heb wel enige Bijbelkennis, maar te weinig om dit uitgebreid te behandelen.
2
05/06/2019 00:04
Daar heb ik jaren geleden al een artikel over gepubliceerd. En daarin heb ik het Bijbelse zoveel mogelijk weggelaten, want ik doe niet aan religies. Verwacht van mij nooit een artikel over wat voor religie dan ook.
Je kan de geschiedenis van Jeruzalem, geschiedenis van de David ster, alles over de Shoah, alles over mijn Israëlisch hart en nog tig andere artikelen van mij over Israël vinden , de dode zeerollen en noem maar op ... maar religieuze artikelen schrijf ik onder geen enkele voorwaarde, want religie bestaat niet in mijn leven.


https://tallsay.com/page/429499...
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert