60 jaar aardgas in Nederland

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Energie

Het is 60 jaar gelden dat er in Nederland aardgas gevonden werd. Wat een kroonjaar voor de winning van aardgas zou moeten zijn, is het kommer en kwel door de aardbevingen in Groningen. 60 jaar geleden werden er door de Nederlandse Aardolie Maatschappij boringen verricht in het plaatsje Kolham. De ingenieurs van de maatschappij vonden op de akker van de plaatselijke boer aardgas. Men was bepaald niet enthousiast over de vondst, want er was op olie gerekend. Alleen had men toen nog niet het idee het grootste gasveld van Europa gevonden te hebben.

De vondst had hele grote effecten. Uit online beelden is te zien, dat er op de televisie van overheidswege een campagne gevoerd werd waarin uitleg gegeven werd over het koken op aardgas. Midden jaren 70 bestond de energievoorziening voor de helft uit aardgas. In Groningen werd destijds al gezegd de wegen in Nederland zijn zoveel beter dan in België. De overheid heeft flink met de aardgasbaten geïnvesteerd. Mensen kookten op stadsgas, fabrieken waar steenkool in gas omgezet werd. Alles werd in 5 jaar tijd omgebouwd. De kosten hieraan verbonden vormden geen enkele discussie. Dit klemt te meer omdat de techniek en kennis uit Amerika moest komen.

Het aardgas heeft voor de provincie Groningen maar beperkte werkgelegenheid opgeleverd. In die tijd zijn veel Groningers wegens gebrek aan werk veelal geëmigreerd naar Canada en Australië. Een van de weinige industrieën die zich toentertijd vestigen was een aluminiumfabriek te Delfzijl. Deze fabriek bleek evenwel te specialistisch en hierdoor was de aanwas van nieuwe werknemers beperkt.

Wat de gaswinning zelf betreft had men aanvankelijk het idee het gas zo snel mogelijk op te maken. Dit omdat er gedacht werd aan kernenergie. Nederland werd daarom een exportland van aardgas. Met alle neveneffecten van dien. De waarde van de toenmalige gulden steeg dusdanig, dat de concurrentiepositie werd ondermijnd en de werkeloosheid sterk opliep. Vooral omdat de overige export sterk terugliep.

Een sterke stijging van de gasprijzen vond plaats na de oliecrisis van 1973. De gasprijzen waren inmiddels gekoppeld aan de olieprijs. In die periode besloot men met versnelde afbouw van de kolenwinning met als gevolg een grote werkeloosheid onder de mijnwerkers. De aardgasbaten verdwenen als sneeuw voor de zon omdat er veel geld gemoeid was in werkeloosheidsuitkeringen en het uitgebreid optuigen van het AOW stelsel. Daarnaast was er nog de spijkerharde gulden.

Door de recente aardbevingen in Groningen heeft men besloten de aardgaswinning terug te schroeven. Er is nu sprake van een halvering van het gas ten opzichte van 2014. Voorts zijn er plannen de winning nog sterker te reduceren. De slotsom is dat Nederland exporteur af is en nu importeur geworden is en dus voor zijn energiebehoefte afhankelijk is van andere landen. Vandaar de roep om alternatieve energie en de discussies hierover.

Gpbeek

02/06/2019 12:47

Reacties (6) 

05/06/2019 11:27
Mooi artikel.
1
05/06/2019 14:53
Wel bedankt
2
02/06/2019 22:24
Woon goddank zelf net buiten het aardbevingsgebied, maar wat een ellende heerst daar. De gaswinning volledig staken zal helpen, maar is geen garantie dat er dan geen aardbevingen meer voorkomen. Men doet zijn best en er komen steeds meer woningen die gasloos zijn, maar het duurt nog jaren voor iedereen van het gas af is. Er had feitelijk al veel eerder nagedacht moeten worden over alternatieve energie.
3
02/06/2019 21:06
Wel goed artikel, zonder meer, maar die roep om alternatieve energie komt vooral door het klimaatakkoord en niet zozeer vanwege het importeren van gas. Alles moet wijken voor dat klimaatakkoord.
02/06/2019 16:00
goed artikel
1
02/06/2019 16:05
Dank je wel
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert