Toeslagen steeds duurder voor overheid

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Geldzaken

a44b8845f86e206d9f67b003dde3ad6e_medium.

De huurtoeslag, zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag worden voor de overheid een kostbare geschiedenis. Het rijk keerde in 2013 in totaal 10,4 miljard euro uit. Het totaal aan uitbetaalde toeslagen stijgt nog steeds omdat o.a. de zorg en huurtoeslag jaarlijks aangepast worden.  De zorgtoeslag is tot stand gekomen omdat in dat jaar, het zorgstelsel volledig op zijn kop ging. Men ging uit van een beter stelsel, dat voor iedereen betaalbaar moest zijn en wat rustte op het solidariteitsbeginsel. Iedereen dezelfde goede zorg. Alleen men had er niet op gerekend, dat de zorgkosten zo explosief zouden stijgen. Voor de zwakkere groepen in de samenleving werd het bijna onbetaalbaar. Dit komt mede omdat er ook een eigen risico ingevoerd werd, waarvan de hoogte in een paar jaar tijd fors gestegen is. De regering dacht dit op te vangen door de zorgtoeslag regelmatig te verhogen. Deze oplossing kostte echter te veel en daarom werd er in het aantal zorgtoeslagen drastisch gesneden. Voor de zorgtoeslag was er oorspronkelijk een inkomensgrens van € 50.000,- van het belastbaar inkomen. Deze inkomensgrens is in zeer korte tijd teruggebracht tot € 25.000,- Het houdt in, dat iemand met een modaal inkomen geen recht heeft op zorgtoeslag. De zorgtoeslag zal in de toekomst slechts aan de laagste inkomens verstrekt worden.

De huurtoeslag gaat veelal naar de lagere inkomens. Deze toeslag is bedoeld om deze groep van betaalbare woningen te voorzien. De huurtoeslag wordt veelal aan verhuurder overgemaakt om te voorkomen, dat de toeslag voor andere doeleinden bestemd wordt. De huurtoeslag is niet uit lucht komen vallen, deze bestond altijd al in de vorm van de huursubsidie. Deze subsidie werd door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) geregeld. De bedragen die hiermede gemoeid waren dus minder zichtbaar, omdat de kosten van het ministerie van VROM alleen terug te vinden zijn in de Rijksbegroting.

Het kind gebonden budget wordt uitbetaald aan ouders met kinderen. Deze toeslag komt naast de kinderbijslag. De kinderbijslag wordt uitgevoerd door de SVB en bestaat al vanaf de oorlog. De kinderbijslag is door de Duitsers ingevoerd. In Duitsland bestond die regeling al. Het Duitse regime was van mening, dat het stimuleren van meer kinderen goed voor de natie was. In Nederland is de kinderbijslag ook na de oorlog gebleven. De uitkeringen hiervan zijn nu bevroren en worden dus niet verhoogd.

Ten slotte de Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag heeft het rijk gelanceerd om beide ouders van kinderen in staat te stellen aan het arbeidsproces mee te doen. Een kwart van de totale uitgaven voor de toeslagen is bestemd voor de Kinderopvang. Het zijn huishoudens met een besteedbaar inkomen van 52.000 euro die hiervan gebruik van maken. Alleen is het de vraag of deze toeslag op de duur zijn doel niet voorbij schiet. Veel ouders zoeken andere oplossingen voor de opvang van hun kinderen, omdat de kinderopvang steeds duurder wordt en de toeslag regelmatig omlaag gaat. Hierdoor sluiten veel instellingen voor de kinderopvang of gaan slechts in afgeslankte vorm verder. Vooral door inkrimping van de personeelsbezetting wordt de kwaliteit van de kinderopvang slechter. Ook dat is een reden van veel ouders alternatieven te zoeken. Vaak wordt besloten, dat een van de partners stopt met werken. Het tegenover gestelde van wat de regering voor ogen had.

Gpbeek

27/05/2019 20:11

Reacties (7) 

28/05/2019 17:22
Helder.
28/05/2019 09:55
Het kind gebonden budget krijgen de minima boven op het kindergeld en wel elke maand.
1
28/05/2019 18:35
Naar aanleiding van van jouw en Willemijntje's reactie is tekst aangepast. De kinderbijslag staat los van de toeslagen en wordt door de SVB betaald . De belastingen komen daaraan niet tepas.
3
27/05/2019 22:38
'Het kind gebonden budget wordt uitbetaald aan ouders met kinderen. Deze toeslag is van oorsprong de Kinderbijslag'.

Het kind gebonden budget krijgen ouders met kinderen die daar voor in aanmerking komen iedere maand, kinderbijslag krijgen ze elke drie maanden. Zoals je het schrijft lijkt het alsof het kind gebonden budget en vervanging is voor de kinderbijslag en dat is niet juist een gezin met kinderen op bijstandsniveau ontvangt beiden.
28/05/2019 18:20
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Inderdaad de kinderbijslag staat hier los van. Het wordt eens per kwartaal door SVB uitbetaald. Ik heb die zinsnede inmiddels veranderd
28/05/2019 18:31
Nog bedank voor je terechte reactie.
27/05/2019 20:58
Hier deze twee van mij zou je kunnen lezen.

https://tallsay.com/page/4294999164/de-toeslagen-bende-hervormen
https://tallsay.com/page/4294992659/bijstand-in-natura
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert