Geneesmiddelentekort is internationaal probleem

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Gezondheidszorg en Medicijnen

d9a0762952affe775f099515d0b15421_medium.

De Nederlandse farmacie staat wereldwijd hoog aangeschreven. Ons land behoort tot de top 5. Op de jaarlijkse apothekerscongressen genieten de Nederlandse apothekers een hoog aanzien. Het is dan ook jammer, dat zaken als geneesmiddelentekorten, te dure medicijnen, wisselende doosjes en daarmee samenhangende polisvoorwaarden het publieke debat overheersen. Dit is de mening van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

Veelal wordt in de apotheken gesproken met boze patiënten over de onvrede van niet leverbare medicijnen. Het uitleg moeten geven over een budgetpolis, die goedkoop is maar ook een minimale dekking verschaft. Daarnaast moet ook het gezeur aangehoord worden over de verandering van een doosje wat een iets andere kleur vertoont. Zo zijn er meerdere zaken, die eigenlijk bij het vak van apotheker niet thuis horen. Apothekers hebben dit prachtige vak gekozen om mensen te helpen bij het beter worden. Men wil niets liever dan dagelijks goede farmaceutische zorg verlenen aan de patiënten.

De geneesmiddelentekorten zijn een internationaal probleem. Alleen het komt in Nederland extra hard aan door zeer lage prijzen. Een behandeling met een generiek geneesmiddel kost gemiddeld 2 euro per maand, exclusief de kosten voor de apotheek. De lage prijzen ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland maken Nederland een minder interessant afzet gebied. Hierdoor is ons land bevattelijk voor tekorten. Een oplossing is extra voorradenbij fabrikant, groothandel en apotheek voor een kritische lijst van medicijnen. Daarnaast dient het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars gewijzigd te worden. Door meerdere middelen voor langere tijd als voorkeursmedicijn aan te wijzen. Het wordt dan voor fabrikanten aantrekkelijker voorraden aan te leggen.

Over de prijzen is deze organisatie van mening: goedkope geneesmiddelen zijn te goedkoop en de dure zijn te duur. Zij geeft de minister het advies kritisch te kijken naar de toelating van dure geneesmiddelen tot het basispakket. Apotheekbereidingen kunnen zo mogelijk als alternatief gelden indien de fabrikant een te hoge prijs vraagt. In dit licht bezien zijn initiatieven vanuit ziekenhuizen om zelf te bereiden ook begrijpelijk.

De maatschappij ter bevordering van de farmacie pleit ervoor om de farmaceutische patiëntenzorg, exclusief de medicatie, buiten het eigen risico te laten. Het is vaak een gezeur over relatief kleine bedragen. Men haalt als voorbeeld aan, indien een patiënt een specialist bezoekt is men meestal in een keer door het eigen risico heen. Te vaak gebeurt het dat een patiënt zijn medicijnen niet ophaalt omdat hij bang is te veel eigen risico te moeten betalen. Een dergelijke handeling is schadelijk voor de gezondheid.

Gpbeek

15/05/2019 18:09

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert