Werkgevers negeren te vaak oudere werknemers

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Ondernemen en werk

Er is door een arbeidseconoom verbonden aan de Universiteit te Maastricht een onderzoek gedaan namens het pensioeninstituut NETSPAR. Dit onderzoek hield in hoe werkgevers om gingen bij cursussen en training van hun werknemers. Hieruit blijkt, dat oudere werknemers vanaf 56 jaar veel minder vaak cursussen en trainingen doen dan de rest van het personeel. Het oude verhaal van weleer is nog steeds van kracht, in de oudere werknemer wordt veel minder geïnvesteerd dan in jongere.

Zoals bekend moeten oudere werknemers langer blijven doorwerken. Om dit vol te houden moeten ouderen in de gelegenheid gesteld worden cursussen en trainingen te volgen. In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van ouderen. Ook maken cao’s het mogelijk een dag minder te werken. De onderzoeker vindt dit laatste geen effectief beleid. Er wordt veel gepraat over het investeren in oudere werknemers, maar in de praktijk gebeurt het niet. De werkgevers uit het onderzoek blijken aan hun werknemers van alle leeftijden ongeveer even vaak trainingen aan te bieden. Met uitzondering van 56 tot 65 jarigen. Die krijgen ongeveer 18% minder aanbod om op cursus te gaan.

Werkgevers zijn beslist wel bereid tot het geven van trainingen, maar de leeftijd van de werknemer speelt wel degelijk een rol van betekenis. De discriminatie op de arbeidsmarkt begint al op 45 jarige leeftijd. Wanneer men deze leeftijd bereikt heeft zal men bij een sollicitatie minder snel aangenomen worden. Ook dit komt uit het gedane onderzoek naar voren. De bereidheid om een cursus te volgen neemt af naarmate de werknemer ouder is. Dit is vaak ook logisch omdat er in vele gevallen een verkeerde soort cursus aangeboden wordt. De trainingen zijn te vaak eenzijdig gericht op jongeren. Voor hen zijn deze wel van belang omdat bepaalde vaardigheden geleerd worden. Ouderen bezitten deze vaardigheden al. Voorts zijn het vaak formele trainingen in een zaaltje van een hotel.

Voor de oudere werknemer is een korte training op de werkvloer veel belangrijker. Dat sluit beter aan bij zijn werkervaring. Het is voorts toch onbegrijpelijk, dat de werkgever te weinig investeert in oudere werknemers. Vooral omdat de oudere werknemers minder snel van werkgever veranderen dan jongeren. Het is tenslotte van belang, dat mensen gemotiveerd worden en als zodanig te houden. Wanneer de werkgever bereid is in je te investeren dan helpt dit bij je motivatie.

Gpbeek

15/05/2019 18:05

Reacties (1) 

1
15/05/2019 19:26
https://tallsay.com/page/4294991731/maak-oudere-werknemers-leermeesters

Dat heb ik er over geschreven,
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert