Erbij horen, wat is dat?

Door Theuntje gepubliceerd in Column

Volgens een PVV-onderzoek vindt drieënzestig procent van de Nederlanders dat de Islam niet bij Nederland hoort. Ik hoor dus bij de zevenendertig procent die het niet helemaal eens is met deze stelling. Maar ook niet oneens. Noem het een patstelling mijnerzijds.

Eerst over de inhoud.
In de 19e eeuw, en vooral na de afscheiding van het katholieke België, probeerden een groep Nederlanders aan te tonen dat Nederland een protestant land was. Katholieken hoorden niet bij Nederland. Dit bleek een onhoudbare stelling, toen flink veel katholieken naar de stembus gingen, maar toch bleven lange tijd sommige nationalisten hopen dat deze stelling gemeengoed zou worden. Tot diep in de twintigste eeuw was Nederland te klein als iemand van het koningshuis met een katholiek trouwde. Prinses Irene werd bijna het koningshuis uitgemieterd toen bekend werd dat zij was overgegaan tot het katholieke geloof. Ik ben ondertussen blij dat tegenwoordig bijna niemand te vinden is die zegt dat katholicisme niet bij Nederland hoort.

In de Tweede Wereldoorlog was er een groep Nederlanders die vond dat Joden niet bij Nederland hoorden. Samen met de Duitse bezetters verplichtten ze deze minderheid om gele sterren op hun jas te dragen en verboden ze Joden om naar universiteiten, scholen en theaters te gaan. Na 1942 hielpen Nederlanders actief om de Joden te verzamelen en op transport te zetten naar kampen in het oosten. Ook die tijd is voorbij. Ik ben blij dat tegenwoordig nauwelijks mensen zijn te vinden die zeggen dat Joden niet bij Nederland horen.

Want wat is een Nederlander? Sommigen voel zich meer Fries dan Nederlander, maar niemand zegt dat Friezen niet bij Nederland horen. Sommigen voelen zich tekort gedaan door Holland, maar niemand zegt dat Hollanders niet bij Nederland horen. Onze huidige koningin is geboren in Argentinië, maar niemand zegt dat onze koningin niet bij Nederland hoort en de overleden echtgenoten van onze twee koninginnen en zelfs de vader des vaderlands is van Duitschen bloed, maar ik lees nergens dat er iemand is die vindt dat deze mensen niet bij Nederland horen (of hoorden).

Wat, volgens de soms katholieke, soms protestantse vader des vaderland Willem de Zwijger wel Nederlands was, was dat we voor vrijheid van geloof zijn. Dat was ook in zijn tijd niet logisch, maar wat uiteindelijk wel die vrijheid in Nederland heeft opgeleverd en o.a. Amsterdam een zeer rijke handelsstad werd.

Vrijheid van geloof betekent dat we ook geloven die we niet bij onszelf vinden horen toch toelaten.
Dat wil beslist niet zeggen dat elk geloof vrij moet zijn om maar te doen en te laten wat ze willen. Joden afvoeren naar kampen in Duitsland en Polen is strafbaar. Mensen doodschieten in een tram is strafbaar. Dat soort daden moeten we altijd veroordelen en beter nog: voorkomen.
Je moet wel heel naïef zijn als je denkt ‘dat zeggen dat iemands geloof niet bij Nederland past’, helpt om terroristische daden te voorkomen.

P.s. Ik ben het niet oneens met de stelling, omdat voor mij Nederlanderschap niet verbonden is aan een geloof. Nederlanderschap is niet een Joods-Christelijke traditie, want dat ontkent dat we herhaaldelijk Joden hebben lopen vermoorden omdat ze er niet bij hoorden en ook veel aandacht hebben besteed aan moordpartijen tussen katholieken en protestanten. En jawel, zelfs protestanten onderling. Er zijn geen sporen van een Joods-Christelijke-Nederlandse eenheid te vinden in de Nederlandse geschiedenis.
Dus ja, erbij horen, wat is dat?

Theuntje, 2019.

15/05/2019 11:10

Reacties (7) 

1
15/05/2019 14:25
Zolang er een soort balans kan worden gevonden, waarbij geen enkele partij of geloofsgroep zijn wil aan anderen oplegt of zich per se als aparte minderheid (als een staat binnen een staat) wil manifesteren, kan het me niet schelen. Maar zodra één van deze (of allebei) plaatsvindt, dan ben ik fel tegen en zal op dat moment bij die 63% van de PVV horen. Ook al is dat beslist niet mijn partij.
1
15/05/2019 16:08
Helder, dank je.
2
15/05/2019 14:01
Het zit hem niet zo zeer in het geloof zelf, Theun. Het zit hem in de @#$%^&! overtuiging dat mensen die iets anders (of helemaal niets) geloven, goedschiks of kwaadschiks bekeerd moeten worden, of anders uitgeroeid.
In Nederland is in de loop der jaren de missiegeest bij christenen vrijwel uitgestorven, maar niet bij de overtuigde moslims. Die vinden namelijk dat niet-moslims minderwaardige creaturen zijn die zich aan hen aan moeten passen. Daar zit de fout, en ook het gevaar.
De moslims die zich aangepast hebben en niemand lastig vallen zijn het probleem niet, maar wél degenen ...
15/05/2019 16:09
Kan ik mij wel in vinden!
1
15/05/2019 11:56
Nederland is Nederland en iedereen die zich normaal gedraagt volgens onze fatsoenlijke normen en waarden, zich aan onze wetten houdt en zich niet af probeert te scheiden van ons hoort er in principe bij.
Wat Wilders zegt ... dat weet je, maar je weet ook dat hij het zelden weet te onderbouwen met steekhoudende argumenten. Maar hij heeft wel gelijk met het feit dat we ons veel te soepel opstellen richting met name de islam en daardoor stikt het van de moskeeën en durven Joden nog amper de straat op te gaan met een keppeltje, kreeg ik een aantal maanden terug flink veel klappen wegens mij...
1
15/05/2019 12:19
Dank je voor deze uitgebreide reactie.
1
15/05/2019 12:31
Graag gedaan en het is nooit verkeerd om dit weer eens onder de aandacht te brengen, want Wilders brult maar door, zonder erbij stil te staan hoe dom het is wat hij brult.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert