Biodiversiteit in groot gevaar:

Door Candice gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

Biodiversiteit in groot gevaar:

Ik koos voor de categorie wetenschap en onderwijs, omdat ik het meer iets vind om over na te denken dan dat het een natuur en dieren artikel is om vooral van te genieten. 

dbbbe32b042c1687ac71b6c526a49b59_medium.

Dit is onze Aarde, hier moeten we het mee doen. Hier leven ca. 7,7 miljard mensen samen met ongeveer 8,5 miljoen soorten dieren.

De Aarde heeft een oppervlakte van 510.000.000 km2 en 71% (365,5 miljoen km2) daarvan is water en 29% (144,5 miljoen km2) is land. Stelt u zich nu eens voor dat 12,5% van dat land zou verdwijnen in zee. 1/8ste deel. Dat de Aarde er dan dus zo zou uitzien.

f6cd88e891be6fa4e40d6ae9df12050e_medium.

Rusland (17.098.246 km2) en Letland (64.562 km2) zouden dus verzwolgen zijn door de zee. Best wel tragisch voor Letland, maar moet dus even om aan de 12,5% landoppervlakte te komen. Zo zou de Aarde er dan dus uitzien zonder Letland en zonder Rusland (in feite zou dat laatste land best mogen verdwijnen, want dat zou een hoop ellende wegnemen ...  maar dat is mijn mening).

Van waar dit rare gedoe? Nou is om u een indicatie te geven van wat 12.5 % land is wat onder water zou komen te staan. En ik nam nu land, maar zoals dus gezegd, er zijn circa 8,5 miljoen soorten dieren op Aarde en 12,5% daarvan … 1/8ste deel … 1.062.500 soorten, dreigen binnen niet al te lange tijd uit te sterven. 1.062.500 soorten dieren!

Wat is biodiversiteit?

4d8089f48bff57c7693673e227075002_medium.

Biodiversiteit geeft de verscheidenheid aan levensvormen (dieren, planten, bacteriën) weer binnen een bepaald ecosysteem of van een gehele planeet. Het wordt heel vaak gebruikt als indicator voor de gezondheid van een ecosysteem, maar dus ook van een hele planeet. En ze doen dat door de daar op dat moment aanwezige biodiversiteit te vergelijken met historische gegevens of gegevens uit vergelijkbare gebieden.

Of je nu mens, plant, dier, bacterie of schimmel bent, om als organisme te overleven heb je andere soorten nodig. Organismen maken deel uit van een levensgemeenschap, die soms klein en simpel kan zijn, zoals in een doucheputje waar dus alleen bacteriën en schimmels leven (de mijne is over het algemeen schoon). Maar vaak is een levensgemeenschap juist uitgebreid en complex zoals in een tropisch regenwoud. En een ecosysteem is het geheel van alle planten, dieren, bacteriën en schimmels in een bepaalde omgeving. Wanneer we het over ecosystemen hebben dan hebben we het doorgaans niet over de mensheid. Wij, de mensen, zijn er het laatste bijgekomen en maken veel meer stuk dan dat we bijdragen. Zou de mens uitsterven en de rest dus niet, dan zal de biodiversiteit globaal gezien daar zeer sterk door verbeteren. Misschien dat sommige bacteriesoorten – die zich gespecialiseerd hebben in de mens – zouden verdwijnen, maar die hebben verder geen invloed op het ecosysteem en de biodiversiteit. Helaas is de mens dat niet van plan ….. al lijkt het er vaak wel op en dus blijft de natuur te maken hebben met het probleem mens en aangezien de mens in aantallen nog steeds blijft toenemen, zal de invloed van de mens op het totale ecosysteem van deze Aarde alleen maar groter en vernietigender gaan worden. Dat is gewoon een feit. Hoeveel we ook proberen te doen aan klimaatbeheersing en aan duurzaamheid, zolang het aantal mensen blijft toenemen zullen alle nu genomen maatregelen na verloop van tijd (jaren of decennia) achterhaald zijn en weer te kort schieten. Je kan gewoon niet de hele Wereld definitief, of langdurig, redden van een biodiversiteit ondergang zolang de mensheid blijft toenemen.

29e815433dabf393fd18cc2097c8539e_medium.

Naar schatting worden er dus ruim 1 miljoen van de 8 miljoen dieren en plantensoorten met uitsterven bedreigd. Waarvan 40% van alle amfibieën en 25% van alle zoogdieren! En dan tellen hierbij de diersoorten die al met uitsterven bedreigd worden nog niet eens mee. 

De Afrikaanse olifant, de Javaanse neushoorn, de Filipijnse krokodil, de dwergwasbeer en de bruine slingeraap.

Is dit gewoon gezever of op feiten gebaseerd?

https://www.ipbes.net/

Kent u Ipbes? Dat is dus een aan de VN gelieerde organisatie. De wetenschappers van Ipbes bestudeerden voor dit onderzoek ruim 15.000 studies en daaruit blijkt dus onder meer dat soorten nu tientallen tot honderden keren sneller uitsterven dan wat gemiddeld was voor de afgelopen 10 miljoen jaar.

Aan dit enorme onderzoek werkten 145 onderzoekers uit 50 landen mee, waaronder ook vier Nederlanders. Het doel van Ipbes is om de overheden beter te informeren over maatregelen die de komende tien jaar genomen kunnen worden. En dit onderzoek zal zeer waarschijnlijk gaan dienen als zijnde input voor een nieuw akkoord, daar komend jaar het vorige akkoord (uit 2011) afloopt.

Overigens kwam Ipbes in 2016 ook al met een alarmerend rapport, maar heel veel aandacht kreeg dat destijds niet, maar nu gaat het om een rapport waar voor het eerst een mondiaal beeld van de stand van de biodiversiteit wordt weergegeven.

"Biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen vormen het belangrijkste vangnet voor het menselijk leven. Dat vangnet staat op knappen." Daarmee staan ook vrede en veiligheid op het spel!”

89989a316099472be3301c8226dcf43c_medium.

Sandra Díaz medevoorzitter van Ipbes.

De schuld van de mens hierbij:

Het is onze schuld. Het verlies van biodiversiteit is echt een direct gevolg van het menselijk handelen.

Klopt dat? Ja, want de belangrijkste oorzaken zijn de veranderingen in het gebruik van land en zee, de uitbuiting van organismes, de vervuiling, de grote groei van de wereldbevolking en tevens de voortdurend toenemende mate van consumeren.

  • 75 procent van het aardoppervlakte is ernstig gewijzigd door de mensheid, 40 procent van de oceanen

  • Op aarde zijn naar schatting zo'n 8 miljoen dier- en plantsoorten, waaronder 5,5 miljoen verschillende soorten insecten

  • Sinds 1970 is de landbouw voor voedsel met 300 procent toegenomen op aarde

  • 55 procent van de oceanen wordt gebruikt voor de visserij

  • Sinds de industriële revolutie is 32 procent van de bossen verdwenen

  • Vervuiling door plastic is sinds 1980 met een factor tien toegenomen

Dit alles is nu ook voor de mensheid een levensbedreigend probleem geworden, want door ontbossing ontstaan veel van de overstromingen, door het maar blijven vissen (terwijl vis dus vies is) sterven steeds meer visgronden uit en door het massale uitsterven van insecten wordt het toekomstige voedsel niet of nauwelijks meer bestoven. Ik hoop nu dat iemand mij kan uitleggen wat dat laatste er mee te maken heeft, want dat is biologie en snap ik totaal niet.

"Zoals we het nu doen, gaan we het niet redden."

96857f33dd5cdf23c92bd219b3586dce_medium.

Ecoloog Koos Biesmeijer

Hoe kunnen we de biodiversiteit en de mensheid redden?

– Beter landgebruik

– Minder consumeren

– Natuurgebieden aanwijzen

Beter landgebruik:

De wereldwijde landbouwtoename voor voedsel met 300% is dus desastreus voor heel veel dieren en voor de planten en bomen in (veelal) regenwouden waar bomen massaal worden gekapt voor dus de landbouw. Als het nou bij enkele hectare zou blijven dan zou de natuur het zelf nog kunnen herstellen. Maar het probleem is dat er op de gekapte stukken enorme plantages zijn aangelegd voor het maken van palmolie, biobrandstof en papierfabricage.

Je hebt nog wouden waar de schade nog meevalt (voor zover je dat kunt zeggen) en daar zou met grote haast aan herbebossing moeten worden begonnen. Ook het besproeien van landbouwgrond met bestrijdingsmiddelen die alle planten op één gewas na uitroeien zou anders moeten. En vooral zou de hoeveelheid land die nu wereldwijd wordt gebruikt voor landbouw niet meer mogen groeien. En om dat te kunnen realiseren moeten we anders en minder gaan consumeren.

Minder consumeren:

Als je een klein beetje kennis van economie hebt dan begrijp je dat het hele economische systeem gebouwd is op twee peilers. Vrije handel en ongebreidelde consumptie. En dat zullen we toch echt moeten gaan veranderen, omdat het echt niet langer houdbaar is … ten minste als we de biodiversiteit niet nog meer willen laten verslechteren. Kwestie van minder consumeren en vooral eens stoppen met het consumeren van producten die funest zijn voor de natuur.

Nou zal het niet meevallen om de huidige vorm van economie te hervormen – en dat kan ook alleen maar slagen als het wereldwijd gebeurd – naar een veel meer duurzamere vorm. Nu zijn duurzame producten en die dus veel beter zijn voor de natuur veel duurder dan de niet-duurzame producten en de consument kijkt in haar/zijn portemonnee naar wat er kan worden uitgegeven en dan kiest de consument logischerwijze toch echt voor de goedkopere niet-duurzame producten. Hier kan de Overheid best een handje bij helpen door het voor bedrijven gunstiger en makkelijker te maken om de overstap naar duurzaamheid te maken.

Mensen kunnen zelf ook uiteraard (maar ja dat moeten ze financieel dan wel kunnen) meer duurzamer boodschappen gaan doen door meer op keurmerken te gaan letten. Oeps … dat zegt iemand die zelf nergens op let bij wat ze aanschaft, maar ik kan daar wel meer op gaan letten, net zoals ik veel meer kan letten op mijn overvloedige waterverbruik.

https://tallsay.com/page/4294998900/waterverbruik-hoe-zit-dat-met-mij

Hoe dan ook ligt hier ook een taak voor de Overheid door het duurzamer consumeren aan te moedigen en te gaan zoeken naar wat ze kunnen doen om het dus betaalbaarder te maken. Dit veranderen van consumptieverbruik kan een land zelfstandig doen, daar is geen enkel EU of akkoord voor nodig. Maar wil je het hele economische model serieus gaan aanpassen dan zal dat wereldwijd dienen te moeten, want je gooit daarmee je hele systeem om naar een ander verdienmodel en wat zolang het nergens ondersteund wordt zeer slecht zal zijn voor de economie. Je staat dan alleen met een model wat duurder is om uit te werken en wat je concurrentiepositie ondermijnt. En sorry hoor, maar hoe belangrijk een gezonde biodiversiteit ook is, als je economie op haar/zijn gat ligt dan sloop je die biodiversiteit ook doordat je dan chaos krijgt en complete anarchie en enorme armoede.

Natuurgebieden aanwijzen:

Veel meer gebieden gaan aanwijzen als beschermde natuurgebieden. Op dit moment wordt wereldwijd zo’n 15% van de ruimte op de wereld gebruikt als beschermd natuurgebied en de onderzoekers kwamen na dit onderzoek tot de conclusie dat dat naar - minstens - 30% zal moeten gaan. En tevens zou dan 20% van de grond duurzaam gebruikt dienen te worden. Zou dit effect hebben? Ja, daarmee kunnen we 75% van de soorten die nu met uitsterven worden bedreigd behouden ... en ook de mensheid behoeden van uit te sterven.

Is het wel realistisch om echt te denken dat we bereid zijn genoeg maatregelen te willen nemen om voldoende biodiversiteit te behouden? Ik denk van niet. Maar het gepubliceerde rapport laat zien dat de situatie zo dreigend en dramatisch is – en zeer zeker ook voor de mensheid – dat we gewoon niet anders kunnen dan alles op de schop te nemen en te gaan veranderen. Het gaat niet alleen meer om het voortbestaan van flora en fauna, maar ook om het voortbestaan van de mensheid. Nogmaals de planten en diersoorten nemen in zo’n hoog tempo af dat ook het menselijk leven daardoor wordt bedreigd!

Dieren en planten (dat wist ik zelfs) zijn niet alleen leuk, mooi en boeiend en hebben dus net als de mens recht om te mogen bestaan, ze zijn echter ook van levensbelang voor de mens. De mens is voor een groot deel afhankelijk van de planten en dierenwereld. Veel groente en fruit is dus afhankelijk van bestuiving door insecten (nogmaals, klinkt mogelijk stom maar ik hoop dus echt dat iemand mij dat kan uitleggen, want ik heb daar totaal geen verstand van). De visserij is, logisch, afhankelijk van gezonde vispopulaties en natuurgebieden hebben ook functies, ze reguleren het klimaat, produceren voedsel en ze voorkomen overstromingen.

7499c23d221ce105c444e5e9c5467287_medium.

Ik ben iemand die er heel erg eerlijk voor uitkomt dat ze totaal niks doet aan het milieu en duurzaamheid en dat is uiteraard fout en mijn redenatie van dat ik toch geen nazaten heb die recht hebben om in een gezonde en liefst ook veilige omgeving te kunnen leven … daar sta ik nog altijd achter, zoals ik dus ook vind dat ik het soms onbegrijpelijk vind dat mensen die wel nazaten hebben er niets aan willen doen of alleen maar op marginale schaal in hun eigen omgeving. Marginaal - niet verkeerd bedoeld -, omdat het proberen in eigen omgeving te werken aan duurzaamheid en een gezond leefklimaat marginaal is in vergelijking met wat er wereldwijd aan gedaan zou moeten worden. En chapeau voor iedereen die haar/zijn best doet om haar/zijn steentje bij te dragen, maar alleen als het dus serieus wereldwijd wordt aangepakt bestaan er kansen om de wereld te redden van haar door mensen veroorzaakte ondergang. En daar heb je wereldwijde akkoorden voor nodig en die kunnen er alleen komen als regeringsleiders vergaderen en dat kost veel geld ... maar is echt noodzakelijk. En echt hoor, als wij er niet meer zijn door eigen oorzaak en veel dieren en planten zijn er ook niet meer dan zal de planeet evengoed haar eigen herstel vinden, al duurt dat duizenden jaren, maar dan dus wel zonder mensen die het opnieuw kunnen verpesten!

d5e083986b0011c78a4d8044ece56e8e_medium.

*Candice*

09/05/2019 11:07

Reacties (8) 

Reageren is niet meer mogelijk: Na een hoop mooie jaren is het helaas tijd om te stoppen met Tallsay.com. Download a.u.b. al je eigen artikelen die je wilt bewaren. De exacte datum is nog niet bekend wanneer de website op zwart gaat. Maar ik verwacht half maart. Bedankt voor alle mooie herinneringen!
1
11/05/2019 00:40
Over dit onderwerp raak ik niet uitgesproken, Candice. Ik sluit me verder aan bij de woorden van Zevenblad...
11/05/2019 05:45
Er valt ook zoveel over te zeggen en vanuit zoveel invalshoeken.
1
10/05/2019 10:52
Alle problemen, van klimaat tot biodiversiteit, zijn het gevolg van de explosieve toename van het aantal mensen. Dáár moet je iets aan doen, en wel zo snel mogelijk, anders rest tot slot alleen maar kannibalisme.
Maar niemand, van welke organisatie dan ook, durft dat te zeggen. De voortplanting van de mensheid is het grootste taboe van deze tijd, en toch ligt de enige oplossing hier. Anders gaat het onherroepelijk fout, op alle fronten.
Wereldwijde één kind politiek, ook en vooral voor ontwikkelingslanden. Desnoods verplicht aan de pil of gedwongen sterilisaties en abortussen....
1
10/05/2019 11:18
Helemaal waar en tot die tijd is elk akkoord enkel een doekje voor het bloeden.

We denken bijna hetzelfde, alleen vind ik dat er ook serieus gekeken moet worden hoe de vergrijzing aan te pakken ... want die neemt toe en hoe minder kinderen, hoe meer de leeftijdspiramide zal kantelen. Maar ... ik zeg dat al heel lang, maar zou ook geen manier weten hoe dat op een - beetje - beschaafde manier zou kunnen. Dus dan maar eerst het aanpakken aan de onderkant. Geboortebeperking.

Het probleem is dat veel van die ontwikkelingslanden islamitisch zijn en die stimuleren juist bev...
1
10/05/2019 12:33
De leeftijdspiramide: daar moeten wij juist vanaf. Die was alleen maar van belang in de eerste paar duizend jaar van de homo sapiens.

Die piramide had al honderden jaren moeten kantelen en inmiddels zelfs op de kop moeten gaan staan. Hoe eerder dat gebeurt hoe beter voor de mensheid en voor de natuur, en dus voor de wereld zoals wij die kennen.
Dat wordt dan wel niks meer (al dan niet economische) groei, met pensioenen en voorzieningen, maar daardoor neemt dan ook meteen de overbevolking op hogere leeftijd af. Wat heeft het voor nut om al die zieltogende zorgbehoevende oude...
10/05/2019 13:19
Nou moeten kantelen. Je krijgt een omgekeerde piramide als we niks aan de vergrijzing doen.
Maar kan me wel helemaal vinden in je antwoord.

En zeker ook met dat laatste.
1
09/05/2019 20:55
Maatregelen m.b.t. milieu, klimaat, duurzaamheid...we lopen al jaren achter. Dat kwartje had al veel eerder moeten moeten vallen, nu kunnen we alleen nog maar proberen te redden wat er te redden valt en alle kleine beetjes helpen, maar inderdaad alleen een wereldwijde aanpak (inclusief het terugdringen van de bevolking) kan ons nog redden van de uiteindelijke ondergang.
1
09/05/2019 21:02
Helemaal mee eens. Het is nu redden wat er te redden valt en doen we het niet ... dan gaat het dus zelfs ook ten koste van de mensheid.
En het moet wereldwijd, anders schiet je er niks mee op.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert