Huren betaalbaar houden

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Huis en tuin

73197471b1a772b86bbdf3c9e022b1f9_medium.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is er sprake van een woningtekort. Er is vooral een tekort aan betaalbare sociale huurwoningen. De lagere inkomens zijn hiervan de dupe. Men moet jaren bij een woningcorporatie ingeschreven staan om misschien in aanmerking te komen voor een woning. Geen enkele regeringscombinatie heeft hierop een passend antwoord gegeven.

Het huidige woningbeleid heeft er nog steeds niet toegeleid dat er een samenvoeging komt van arme en rijke mensen. De liberalisering van de woningmarkt heeft het tegenovergestelde bereikt. Arme mensen wonen bij armen en rijke mensen wonen bij rijken. De sociale afscheiding van de bevolkingsgroepen is de laatste jaren alleen maar groter geworden. De grote aanwas van de allochtonen medeburgers heeft hieraan zeker mee gewerkt.

De ruimtelijke afscheiding van de bevolkingsgroepen belemmert de aansluiting op de maatschappij. Dit is des te klemmender, omdat de goedkopere huurwoningen steeds meer vervangen worden door duurdere. Om deze woningen betaalbaar te houden, moet er steeds meer een beroep op huurtoeslag gedaan worden. Dit kan nooit de bedoeling van de oorspronkelijke huursubsidie, nu bekend onder huurtoeslag, geweest zijn.

Ons land loopt met de huurtoeslag en de hypotheekaftrek Europees gezien behoorlijk uit de pas. Men zal dus met woningbeleid op den lange duur een andere koers moeten inslaan. Het is nog altijd zeer vreemd, dat er nog steeds woningnood is. Er is in ieder geval geen betaalbare woonruimte voor iedereen. Geen enkele regeringscombinatie is er tot op heden in geslaagd om het woningtekort, wat sedert 1945 heerst, in te dammen. Op die punten moet er nog veel veranderen. Met verdere liberalisering van de woningmarkt bereikt men dit beslist niet. De huurbescherming is nog steeds nodig omdat er geen overschot, maar een tekort aan betaalde huurwoningen is. Alleen wanneer hiervan geen sprake meer is, dan kan men kijken of de huurbescherming niet opgeheven kan worden.

Gpbeek

25/04/2019 20:23

Reacties (9) 

2
26/04/2019 00:45
Over woningnood. En daar horen ook het tekort aan studentenkamers bij .... studenten die in Utrecht lopen te janken dat ze geen kamer kunnen vinden, terwijl even buiten het centrum in Lunetten een heel flatgebouw gebouwd voor studenten, dus allemaal studentenkamers leeg staat, want daar willen ze niet wonen omdat ze dan te ver van het centrum afzitten.

Verder sluit ik me aan bij Zevenblad en Leonardo. Je geeft enkel kritiek, maar je kijkt nooit naar de schuld die veel mensen zelf hebben in alle gevallen en dan dus niet alleen schuld in de vorm van schulden, maar gewoon in hun hele...
2
25/04/2019 23:47
Het valt mij, na een aantal van jouw artikelen gelezen te hebben, steeds weer op dat je er kennelijk van uitgaat dat de overheid (of de maatschappij, als je zo wilt) voor alles en iedereen moet zorgen. Iedereen meent recht te hebben op een passende woning, op zorg naar behoefte, op onderwijs, op werk, op een inkomen waarmee hij kan deelnemen aan het zogenaamd maatschappelijk leven - zonder daar zelf de handen voor uit de mouwen te moeten steken.
Het zijn natuurlijk de zogenaamde 'sociale grondrechten' (ook wel genoemd de welvaartsstaat of de 'sociale hangmat') die de mensen wijsgemaakt h...
1
26/04/2019 09:49
Het probleem woningnood is niet alleen van deze tijd, maar zoals in het artikel aangegeven vanaf 1945. Niet iedereen kan een huis kopen. Men is te vaak aangewezen op een sociale huurwoning en in deze is een grote rol voor overheid. Ik ben het eens , dat het hier misgaat door de aanwas van zogenaamde vluchtingen.
1
26/04/2019 18:07
Niet mee eens. 75 jaar na de oorlog is er meer dan genoeg financiële ruimte geweest om zelf voor een woning te zorgen.
Maar als je je inkomen liever aan vakanties besteedt of aan auto's, smartphones, drank en rock 'n roll blijf je natuurlijk wél in je sociale huurwoning zitten (ooit gehoord van 'scheefwoners'?) en betaal je liever aan de verhuurder dan dat je zelf vermogen opbouwt - zelfs met een, vergeleken met onze buurlanden, ongekend royale hypotheekrenteaftrek.
Waarom gesubsidieerd vermogen opbouwen als de staat er toch voor zorgt dat je droog en warm zit??
Nog iets a...
1
26/04/2019 20:07
Het probleem ligt vooral in het verkrijgen van een sociale huurwoning. Iemand die een te laag salaris heeft, komt niet in aanmerking van een koophuis . Men is dus aangewezen op een huurhuis in sociale sector. Door de vele belangstellenden bij de woningcorporaties kan men jaren wachten om aan de beurt te komen. Dit is zeer frustrerend, temeer omdat er te weinig sociale huurwoningen gebouwd worden.
1
27/04/2019 00:01
Niet het tekort aan sociale huurwoningen is het probleem, maar het aantal mensen dat gesubsidieerd wil wonen.
Iemand die een te laag salaris heeft had dan gewoon maar door moeten leren en/of harder moeten werken, in plaats van vroeg te trouwen of samen te gaan wonen en vervolgens voor de helft van de kinderbijslag te leven.
B.T.W.: dat met het dubbeltje dat nooit een kwartje wordt is een oud sprookje uit de tijd van voor de oorlog. Dat was de tijd dat kinderen niet naar school konden omdat ze al heel jong op het land of in de fabriek moesten werken, om het gezin en de jongere kinde...
3
25/04/2019 21:47
Het lost zich alleen maar op bij een directe stop op immigratie en het direct afdammen van de instroom van ongeletterde handophouders die dagelijks een beroep doen op onze overheidsmiddelen...
Wat het bouwen betreft: waar mogelijk vooral omhoog gaan bouwen. Prijzen van grond zijn in NL inmiddels onbetaalbaar geworden. Maar laten we de koe wel bij de horens nemen. De extreme toename van vraag naar goedkope huurwoningen komt vooral voort uit de nog altijd maar doorgaande toestroom van vooral - zogenaamde - vluchtelingen uit met name Afrikaanse landen. Hoe dat in elkaar steekt weten we a...
25/04/2019 22:26
Inderdaad speelt de toename van zogenaamde vluchtelingen een grote rol, maar het probleem speelt veel langer en wordt in feite door oorzaken van buitenaf steeds erger
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert