Langer doorwerken en de betaalbaarheid van de AOW

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Ondernemen en werk

d8853ffed02d627e85138352d28b10e1_medium.

De vergrijzing en dus de betaalbaarheid van de AOW is altijd een punt van discussie. De pensioengerechtigde leeftijd is inmiddels 67 jaar en is volgens insiders al geen haalbare kaart meer. De gedachtegang is zelfs 70 jaar. Alleen dit laatste moet men maar gauw vergeten en wel om de navolgende reden.

Velen van de huidige pensioengerechtigden hebben vanaf de wettelijke invoering van de AOW hun bijdrage hiervoor geleverd. Alleen de vraag kan ook gesteld worden of de betaalbaarheid in de toekomst gegarandeerd kan worden. Het langer doorwerken biedt geen soelaas omdat werkgevers zich zorgen maken over de inzetbaarheid van het oudere personeel.

Werknemers vrezen hun pensioenleeftijd niet te halen en werkgevers zouden de mensen liever niet langer laten werken. Zij maken er wel werk van om ze te helpen. Vooral in de bouw maakt men zich zorgen over de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsklachten. Men vraagt zich in goede gemoed af of de werknemers in de bouw gezond de AOW leeftijd halen.

Het volgende bieden werkgevers in vergelijking met tien jaar geleden steeds meer aan het oudere personeel aan:

Het gaat bijvoorbeeld om trainingen, flexibele werktijden of extra vrije dagen. Er is meer aandacht als men zwaar werk verricht hoe hier mee om te gaan, om te voorkomen dat je later uit het arbeidsproces valt. Al deze pogingen ten spijt, heeft een fors deel van de werknemers tussen 60 en 65 zorgen over het feit dat zij het lichamelijk niet kunnen volhouden. Vroeger konden die mensen met vervroegd pensioen, maar die mogelijkheid bestaat niet meer. Een wettelijke regeling, waarin een uitzondering gemaakt wordt voor zware beroepen is beslist wenselijk.

Wat de betaalbaarheid van de AOW betreft tenslotte nog het volgende. In de jaren 90 is er een AOW fonds gesticht. Hierin werd via de belastinggelden jaarlijks 3 miljard gestopt. Dit bedrag moet dus fors opgelopen zijn. Het had ten doel de stijging van de AOW uitkeringen op te vangen. Alleen het fonds is gebruikt voor de verlaging van de staatsschuld. Dit is dus een oneigenlijk gebruik en dient derhalve veranderd te worden. Het moet gebruikt worden waar voor het het bestemd is, zodat de AOW ook in de toekomst betaalbaar blijft. Ook op die grond hier is het niet nodig de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken. Wanneer senioren hiertoe in staat zijn en langer willen werken moet dat mogelijk zijn, alleen op vrijwillige basis.

Gpbeek

24/04/2019 16:40

Reacties (19) 

30/04/2019 16:50
In het geval van senioren spreek over 2 toeslagen. De zorgtoeslag en de huurtoeslag. Deze toeslagen vangen een deel van de kosten. Wanneer men dan leeft van alleen een AOW uitkering is het wel zeer schraal en moeten er niet te veel tegenslagen zijn, om de problemen te raken.
30/04/2019 15:45
Het is geen vetpot maar theoretisch zou je er met alle toeslagen van rond moeten komen, ik baseer me op ouderen uit mijn omgeving.
2
26/04/2019 14:08
Ik heb zelf ook A.O.W. Maar daarbij heb ik een tweetal lijfrenteverzekeringen die me onafhankelijk van de AOW hebben gemaakt. Daar heb ik overigens wel mijn hele werkende leven voor krom gelegen, maar het betaald zich nu heerlijk uit. Ik kan mij dan ook mateloos ergeren aan die figuren die ik hoor klagen over hun lage pensioentje, wat veelal bestaat uit een klein bedrijfspensioentje + AOW. Dan denk ik wel eens: Jullie zijn allemaal volwassen geworden. Hebben allemaal meegekregen om wat te sparen of te beleggen voor later. Voor als je met pensioen gaat. Was het dan zo moeilijk om - toen j...
1
26/04/2019 15:05
Je zegt precies zoals het is. Klagen is zo makkelijk, maar als ze ooit de moeite hadden genomen om te proberen iets van hun leven te maken en dat lukt niet iedereen, maar proberen kan iedereen het, hoefden ze nu niet zo te klagen.
26/04/2019 17:19
Het is jammer maar velen zijn beslist niet in staat om voor hun oudedagsvoorziening extra te sparen. Zij hebben de middelen er niet voor. Indien je in de bevoorrechte positie bent om dit wel te regelen, is dat mooi meegenomen. Als buitenstaander kan je echter niet in een andermans portemonnee kijken.
26/04/2019 18:07
Mee eens, maar wat me bij jou opvalt is dat jij nooit eens zal zeggen dat velen het gewoon ook aan zichzelf te danken hebben. Velen hebben nooit eens ooit echt de moeite genomen om te proberen wat van hun leven te maken, Ik kan je vertellen - ga het nu echt niet uitleggen, staat in diverse artikelen hier en op Plazilla uitgelegd - dat het mij wel gelukt is en dat was bijna onmogelijk, maar lukte me wel. Met helemaal niks, en met nog veel meer problemen. Wil ermee zeggen dat heel veel mensen veel meer zelf hadden kunnen ondernemen en dat is ook met mensen die schulden krijgen/hebben en er geen...
1
26/04/2019 19:47
Er zijn beslist mensen, die zich problematisch in de schulden steken. Daar heb je volkomen gelijk in. Alleen er zijn zeer velen die moeten leven van alleen AOW, die helaas ook vroeger geen liggende gelden hadden om aanvullend pensioen op te bouwen. De wieg, waarin men geboren is bepaald al te vaak het latere leven.Er zijn mensen, die voor een dubbeltje geboren worden, maar nooit een kwartje worden.
3
25/04/2019 12:07
Je zou de AOW betaalbaar kunnen houden door die alleen maar aan mensen te geven die ook premie betaald hebben.
De AOW was eind jaren '50 alleen maar tijdelijk bedoeld, om de mensen te helpen die gedurende de oorlogsjaren geen pensioen konden opbouwen. 'Vadertje Drees' heeft toen gezegd dat het alleen maar voor die generatie zou gelden en vervolgens afgeschaft zou worden.
Maar toen eind jaren '60 puntje bij paaltje kwam was de afschaffing van de AOW niet meer mogelijk: dan was het tot een volksopstand gekomen. Mensen wennen aan niets zo snel als aan gratis geld van de overheid - dat...
1
25/04/2019 00:09
Gewoon een vraag. Hoe wil je het betaalbaar houden voor later? Dat fonds is daar niet genoeg voor. Je gaat helemaal voorbij aan het feit dat mensen steeds maar langer willen blijven leven en dus alleen maar langer AOW nodig gaan krijgen en dat ga je niet redden als het terug naar 65 moet.
1
25/04/2019 01:32
Daar zie ik zeker een probleem. Mensen die vanaf hun 17e in de bouw, als stratenmaker of in de zorg hebben gewerkt zijn na 50 jaar werken meer dan af en daar zal toch ook een oplossing voor moeten komen.
25/04/2019 06:54
Mee eens, het moet anders ,... maar het hele sociale stelsel zal anders moeten om het betaalbaar te houden voor volgende generaties en dan zullen ze niet alles op het klimaat moeten zetten en (dat is zo) dan zal er een rem op de instroom en opvang van migranten moeten komen. Opkrikken waar kan naar 70 ... maar laten ze dan die mensen de laatste werkjaren inzetten als coaches, begeleiders van jonge mensen in dat beroep, Fysiek minder zwaar en dan zou je kunnen gaan afbouwen zodat ze niet bam ineens in een zwart gat vallen, maar rustig aan gaan wennen aan niet meer werken.
Heb er een keer...
25/04/2019 17:47
Maar die bouwen toch ook pensioen op?
Iedereen die zijn volwassen leven lang gewerkt heeft heeft immers ook recht op een bedrijfspensioen.
De 'arme' bejaarden zijn die die alleen maar AOW krijgen, ook al hebben ze daar niet aan bijgedragen. In wezen krijgt iedereen AOW, ook als hij tot zijn 67ste in de bak gezeten en alleen maar geld gekost heeft.
1
25/04/2019 23:50
Uiteraard, maar ze hebben daarnaast ook jarenlang het nodige gestort in de algemene AOW-pot, Een ruif waar iedereen - zelf al hebben ze nooit een vinger uitgestoken - uit mee-eet.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert