De vrijlating van de onroerende zaakbelasting tarieven

Door Kijk Op Het Nieuws gepubliceerd in Belastingzaken

Vanaf 1 januari 2008 hebben de gemeenten het recht de onroerende zaakbelasting onbeperkt te verhogen. Een explosieve stijging is het gevolg geweest. Van regeringszijde werd er een inschattingsfout begaan. Men was ervan overtuigd, dat de gemeenten aan zelfregulering zouden doen. Deze gedachte was wel erg lichtzinnig. Den Haag verstrekte de gemeenten te weinig geld om het uitgebreide takenpakket van de wet maatschappelijke ondersteuning goed uit te oefenen.

Door de hand op de knip te houden werden de gemeenten verplicht om de gemeentelijke belastingen drastisch te verhogen. Deze situatie is nooit teruggedraaid. Nog steeds krijgen de Gemeenten te weinig geld om de taken ingevolge de wet maatschappelijke ondersteuning naar behoren uit te voeren. De onroerende zaakbelasting is hierdoor nog steeds een sluitpost op de begroting van de gemeenten.

Het huurdersdeel van de onroerende zaakbelasting is 2008 afgeschaft, maar het deel van de eigenaren niet. De wooneigenaar is dan ook zwaar de klos omdat de onroerende zaakbelasting jaarlijks terugkomt als gemeentebelasting, maar ook van invloed is bij het waterschap en voor het eigenwoningforfait indien men zijn belastingaangifte moet doen.

Het kabinet is er schuldig aan, dat de gemeenten dit instrument onbeperkt gebruiken en daarnaast ook de andere belastingen fors verhogen. De gemeentelijke belastingen zouden gereorganiseerd worden. De commissie Eenhoorn deed destijds hierover aanbevelingen, maar de toenmalige minister van binnenlandse zaken Mevrouw ter Horst ging hieraan voorbij. Zij  gaf zeer eigenzinnig de onroerende zaakbelasting voor huiseigenaren volledig vrij. Het komt erop neer, dat de burgers met een eigen huis opdraaien voor de tekorten van de gemeenten. Zij zijn echt het kind van de rekening.

G.P. Beek

18/04/2019 10:42

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert