Schoon drinkwater is een godendrank uit de natuur

Door Leonardo gepubliceerd in Persoonlijke ervaringen

5b14441000e7bc3152bbb6657eccc431_medium.

 

We staan er meestal niet dagelijks bij stil, maar water is werkelijk een natuurlijke godendrank. Want stel je nu eens een leven, zonder ons dagelijkse drinkwater voor. Dan zou deze planeet waarop wij met z’n allen leven, compleet droog en verdord zijn. Dan zouden dieren, mensen, bomen, planten en alle mogelijke, thans voorkomende gewassen ontbreken.

Het is eigenlijk niet voor te stellen dat zo een situatie ook in de toekomst op de Aarde zou kunnen plaatsvinden. Veel mensen vinden dat doemdenken en gewamin de ruimte. Maar toch loert het gevaar van een tekort aan schoon drinkwater, dat deze planeet bedreigt, wel degelijk om de hoek. Want zelfs in het doorgaans nogal vochtige Nederland zijn er reeds sporen van een klimaatverandering zichtbaar. Een klimaatverandering die in elk geval ons kenmerkende zeeklimaat, voor een ieder zichtbaar en voelbaar beïnvloed.  Mensen, dieren en planten zijn volledig van goed en helder zoetwater afhankelijk. Wat dat betreft hebben we in Nederland nooit te klagen gehad, maar tijden veranderen. Ook wat betreft het drinkwaterbeheer.

Het afgelopen jaar heeft een onverwacht lange droogte periode zijn sporen in delen van Nederland na gelaten. Volgens de laatste cijfers van de Brabantse en Limburgse meteo is het grondwater onder de zandgronden van noord en midden Limburg en Zuidoost-Brabant nog altijd niet op het normale peil terug gekomen. In de regio Eindhoven is opnieuw een verbod tot het ontrekken van water aan de grond afgekondigd. Dat heeft met name te maken met de geringe hoeveelheden neerslag die er, ondanks de zachte en vochtige wintermaanden, juist in die streken is gevallen. Over het gehele land gezien is er  volgens berichten inde media, zo'n vijfenzestig milimeter neerslag te weinig gevallen in de afgelopen maanden.  De natuur heeft vorig jaar een klap gehad waar ze zich maar moeizaam van lijkt te herstellen. Ondanks de opvallende warme week in februari, waarin plotseling op veel plaatsen in het land al de eerste dagvlinders en zelfs hommels opdoken, is ook het percentage vlinders in eind maart van dit jaar, zichtbaar minder dan in de afgelopen jaren. Natuurlijk heb ik hier als schrijver geen cijfers van, maar het is opvallend te constateren dat op plaatsen waar het afgelopen jaar in de zelfde tijd, relatief gezien, aanzienlijke aantallen vlinders rondfladderden, is er nu slechts heel af en toe een te zien…

  Vlinders hebben net als de overige insecten bloemen en kruiden nodig om te overleven. En wie net als ik veel in de natuur verkeert, zal het zijn opgevallen dat het daar jaarlijks steeds meer aan mankeert. De echte graskruiden die dertig jaar geleden nog vaak massaal in grasvelden en akkers voorkwamen zijn nagenoeg verdwenen. Net als de meeste van die van  graskruiden levende vlinders en insecten. Oorzaak: het massaal met gif bespuiten van de graslanden door de boeren om met name deze hinderlijke kruidenplanten kwijt te raken, omdat, zo vernam ik onlangs van een boer, de koeien die kruidenplanten niet lekker schijnen te vinden… 

   Komt bij dat ik op een ritje door het Brabantse land weer overal platgespoten, bruine grasakkers tegenkwam. Gras reeds volledig geelbruin en dood. Platgespoten met het gruwelijk gevaarlijke, kankerverwekkende ''Roundup.'' U weet wel, het topproduct van de Amerikaanse kankerfabriek Monsanto, thans onderdeel van het Bayer concern.  Het is met name aan dit soort gif-producten en de toegenomen afbraak van onze natuurlijke delen van Nederland door huizenbouw en overbemesting door agrariërs te danken, dat ons insectenbestand, al jarenlang, steeds verder achteruitgaat. En o…, ja. Natuurlijk wordt er al maandenlang, oeverloos gepraat in Brussel en in Den-Haag over het wel of niet verbieden van dit gruwelijk giftige rotmiddel, dat die op geld beluste boeren thans massaal gebruiken om hun akkers grasvrij te maken. Dat de verwoesting van onze natuur ook in deze gesprekken wordt mee gewogen, durf ik zowat af te doen als een farce. Uiteraard gaat het in die gesprekken alleen maar om geld. En om die zielige boeren te ontzien. Want die hebben het uiteindelijk al reeds allemaal al zo zwaar, zeggen ze zelf.

  Dat er met het gebruik van dat gif een enorme aanslag op onze natuur wordt gepleegd, dat het gif met het regenwater ook ons grondwater, of te wel, ons drinkwater zal bedreigen, lijkt nog niet duidelijk tot de politiek te zijn doorgedrongen.  Want beste lezers vergis u niet. Het gebruik van – roundup - is op termijn net zo gevaarlijk en schadelijk voor ons milieu en ons drinkwater in het bijzonder, als de enorme hoeveelheden varkensmest die jaarlijks door onze mega boeren met hun - giga - hoeveelheden varkens, over het zo kwetsbare zanderige Brabantse, Limburgse en Twentse land wordt uitgestrooid. Tel daar het tekort aan regenwater bij op, en de uitslag van die berekening zal voor een ieder duidelijk zijn. Daarom kun je naar mijn mening gevoeglijk stellen dat gewoon schoon en helder drinkwater, onder de huidige omstandigheden van ons Nederlandse natuur, en het gevoerde provinciale landschapsbeleid, eigenlijk gewoon een godendrank van de natuur is.

Om dit artikel niet in een té dramatische sfeer te hullen, onderstaand een overzicht van enkele, door mij waargenomen leuke momenten uit de natuur van Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.   

 

776d32281f3c0b28c33ebe153ec86f31_medium.

Net als veel boeren, hebben met name veel siertuinliefhebbers een hekel aan de woekerende paardenbloem. Maar juist deze plant met zijnopvallende gele bloemen is in het voorjaar een belangrijke voedselbron voor insecten. Dat zelfde geldt ook voor het zo bekende witte madeliefje wat in veel gemeentelijke wegbermen met onkruidbestreidingsmiddelen,jaarlijks wordt dood gespoten.  

 

85b3f446be6071c93b8cc03aa4c07b94_medium.

 

 

5250861a8725fb3e727092c73cd30136_medium.

Ook de bloiende Amerikaanse vogelkers is een belangrijke voedselbron voor vlinders en insecten in de voorjaarsmaanden. De kleine rodebesjes vormen later in het jaar en voedselbron voor verschillende soorten vogels.Maar deze boom hoort niet in het Nederlandse landschap volgens veel van die zogenaamde betweterige natuurbeschermers. Dus worden ze door gemeenten en overige boseigenaren massaal gekapt. 'Wat zegt u? Voedselbron voor insecten en vogels? Ach laat ons niet lachen...!' 

abcc5793c51a40f07a23bbcd65559fcb_medium.

Sommige gemeenten hebben reeds de maaimachines van stal gehaald mhun wegbermen, waar het gras misschien reeds vijf tot tien centimeter hoog staat, onmiddelijk te millimeteren. Dat daarbij ook gelijk de juist opkomende Pinksterbloemen worden vernietigd, de bloemen die de noodzakelijk voedselbron van ons prachtige orranjetipje zijn, schijnt  bij veel gemeentelijke beleidsmedewerkers nog altijd niet door te dringen. Of men is zo gruwelijk onverschillig dat men het niet wil begrijpen...

 

© Leonardo

01/04/2019 13:22

Reacties (4) 

12/05/2019 19:34
Onverschilligheid maar ook incompetentie of onbewustheid. Boeren niet - die weten heel goed dat roundup alles doodt. Jammer genoeg lijken boeren en de natuur elkaars vijand geworden.
06/04/2019 18:08
ik gok op grote onverschilligheid en budgetering
1
01/04/2019 16:05
Vind het prachtige foto's en over je laatste zin ,.... ja en te dom om het te snappen.


Schoon drinkwater ... is wel zo enorm lekker. En het is waar .... de mens is gewoon bezig af te koersen op een probleem wat wel zo groot zal worden en wat puur om water gaat.
1
01/04/2019 14:30
Bij ons fladderen al dagen twee gele vlinders rond. Graskruiden, daar hebben wij meer dan genoeg van evenals de paardenbloem de margerietjes en de Amerikaanse vogelkers , ook mierennesten waar ik niet zo kapot van ben.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert