Voorzitter, ik dien de volgende motie in …

Door Candice gepubliceerd in Samenleving

Voorzitter, ik dien de volgende motie in …

3a1c149c0d05a2eb0b6956b35f48d223_medium.

De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat mensen die hier gewerkt hebben en naar hun thuisland vertrekken recht hebben op een maximale duur van drie maanden ww aangepast aan de hoogte geldend in die landen, van oordeel dat pulsvissen een duurzame, innovatieve, de uitstoot van CO2 verminderende, economisch gunstige manier van vissen is, van oordeel dat criminelen die weigeren aan een psychiatrisch onderzoek mee te werken, maximaal verhoogde straffen opgelegd worden, van oordeel dat terroristen, verkrachters, ontvoerders, overvallers, antisemieten, pedofielen, moordenaars handelend in opdracht dan wel moordenaars handelend met voorbedachte rade minimaal levenslang dienen te krijgen, van oordeel dat linkse indoctrinatie in het onderwijs moet worden aangepakt, van oordeel dat Burgemeesters aangenomen wetsvoorstellen te hebben na te leven, van oordeel dat de islam nooit een overheersende cultuur mag worden in zowel het land als in steden en zelfs in wijken, verbale en non-verbale mishandeling van mensen die Joods zijn of een ketting met Joodse symbolen dragen zwaar dient te worden bestraft, van oordeel dat het niet langer zo mag zijn dat de EU bepaald of we en hoeveel migranten Nederland op moet nemen, van oordeel dat in zowel de Eerste als Tweede Kamer we praten over Jeruzalem en dus niet de walgelijke naam gebruiken die moslims aan de Gouden Stad geven, van oordeel dat onze ambassade net als de Amerikaanse ambassade verplaatst dient te worden naar Jeruzalem, van oordeel dat Nederland in de VN pleit voor een einde aan de anti-Israël vergaderingen, van oordeel dat zolang Erdogan geen openbare excuses aan wenst te bieden voor het ons fascistisch en een overblijfsel van het nazisme te noemen Nederland alle betrekkingen op alle gebieden met Turkije dient stop te zetten, van oordeel dat het klimaatakkoord zoals het er nu ligt en wat tekort schiet in de berekeningen over wat het aan kosten voor burgers gaat betekenen dient te worden opgeschort tot alles goed is doorberekend en er goede afspraken zijn hoe de kosten op te brengen, van oordeel dat onze Zwarte Piet en Zwarte Pieternel deel uitmaken van de Hollandse cultuur, van oordeel dat linkse demonstraties tegen die Hollandse cultuur voortaan niet meer op plekken van de intocht van de Sint mogen plaatsvinden, van oordeel dat ons land een volkslied dient te hebben dat een volkslied van het volk is en geen familiedeuntje, aldus pleitend voor de herinvoering van ‘Wien Neêrlands bloedals volkslied, van oordeel dat gezien het zwaar islamitische gezicht van Amsterdam plus het doorlopend weigeren na te leven van overheidswetgeving en het te lakse optreden tegen krakers en illegale migranten, Amsterdam niet langer als zijnde onze hoofdstad mag worden beschouwd en plaats dient te maken voor … Doorn als onze nieuwe hoofdstad (er wonen nagenoeg geen allochtonen), van oordeel dat Nederland een premier dient te hebben die een vrouw naast zich heeft staan om hem bij te sturen en om haar eigen belangen te kunnen bevorderen, van oordeel dat daar maar één vrouw voor in aanmerking komt en dat is de minnares van onze Minister-president, van oordeel dat Candice die rol subliem kan gaan invullen en in staat is om de mannelijke regeringsleiders naar haar pijpen en dus de Nederlandse pijpen te laten dansen, van oordeel dat thorium een meer dan zinvolle oplossing is en er direct begonnen dient te worden met het onderzoek naar thorium als de brandstof van de toekomst, van oordeel dat er dus heel veel dient te veranderen alvorens echt alle in Nederland wonende mensen serieus tevreden zullen zijn ... verzoekt deze regering deze moties niet alleen aan te nemen, maar ook zo spoedig mogelijk uit te voeren en gaat over tot de orde van de dag.”

383429040ac6e5717577a905e5a88c59_medium.

*Candice*

 

30/03/2019 10:28

Reacties (2) 

1
01/04/2019 09:52
Weer veel goede punten en een paar met een knipoog ;-)
01/04/2019 16:05
Zonder meer. ;-)
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert