WNL: Weldenkend Nederland

Door Guivanho gepubliceerd in Nieuws en politiek

Het is nog altijd zo, dat een zeer ruime meerderheid niet op FvD of PVV heeft gestemd. Een meerderheid, die ik voor de gelegenheid weldenkend Nederland noem. Ik heb vlak na de verkiezingen de opkomst van Fvd onder de titel 'De wereld wil bedrogen worden'van commentaar proberen te voorzien. Wat daarna volgde was de uithaal van lekendominee Freek de Jonge tijdens het Boekenbal en doodsbedreigingen richting Baudet. Dat draagt allemaal niet bij aan een fatsoenlijk debat. Dat deden overigens reacties op mijn artikel ook niet.

Daarin beweerde ik, dat de VVD niets heeft gedaan aan de stijgende inkomensongelijkheid. Dat bracht iemand ertoe mij meteen te bombarderen tot voorstander van de socialistische heilsstaat. Wat ik overigens niet ben en als wijzen op toenemende inkomensongelijkheid al tot die conclusie zou moeten leiden, dan lopen er in Nederland heel veel socialisten rond. De verkiezingsuitslag wijst echter op het tegendeel.

Ik beweerde ook dat het proefschrift van Baudet 'De Aanval op de natiestaat' van bedenkelijk wetenschappelijk allooi is. Dat leidde tot een reactie met het advies om ook maar eens een universitaire studie te gaan volgen. Voor mij hoeft dat niet, want ik heb er al een afgerond. In mijn mening over dit proefschrift sta ik overigens niet alleen. Mensen die bij zijn promotie aanwezig waren, waren ook die mening toegedaan. Baudet is de mening toegedaan, dat supranationale ontwikkelingen de natiestaat ondermijnen en hij gaat in zijn proefschrift op zoek naar feiten die die mening ondersteunen. Feiten die die mening niet ondersteunen laat hij links liggen evenals argumenten die tegen zijn mening kunnen worden ingebracht. Hoogleraar Paul Cliteur, bij wie Baudet promoveerde, is door Baudet gepromoveerd tot hoofd van het wetenschappelijk bureau van FvD. Zo houden we elkaar de hand boven het hoofd.

De verkiezingsuitslag laat zien, dat zich twee manieren van politiek bedrijven aftekenen. De ene begint bij het constateren van feiten, waarna die feiten worden geïnterpreteerd. Die interpretatie leidt dan tot een politiek oordeel. De andere manier begint bij een politieke overtuiging, waarna men op basis van de overtuiging op zoek gaat naar feiten, die die overtuiging kunnen staven. Of dat men, als dat niet lukt, feiten gewoon ontkent. Zoals het klimaatprobleem. Baudet staat hierin overigens niet alleen. Trump is hem voorgegaan.

Als FvD uittreden uit de EU bepleit, dan zou ik graag willen horen, hoe men dan de politieke en economische puinhoop die uittreden in het VK heeft veroorzaakt, in Nederland wil vermijden. Quod non.

 

25/03/2019 12:59

Reacties (1) 

27/03/2019 08:39
Was het niet zo dat juist door de euro en het toetreden tot de EU er juist een politieke en vooral economische puinhoop is ontstaan.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert