Tandglazuurproblemen bij de jeugd: MIH of kaasmolaren

Door Asmay gepubliceerd in Gezondheid en fitness

65679091c1e5036044a4d0df543b923f_medium.Tandglazuurproblemen lijken steeds vaker voor te komen en dan vooral bij de jeugd, waar het vaste gebit net is doorgekomen.

In een tijdbestek van 10 tot 20 jaar is het aantal kinderen, dat over een gebit met gebrekkig tandglazuur blijkt te beschikken, explosief gestegen. En met alle gevolgen van dien: toenemend tandbederf, kiespijn en zelfs tandverlies.

Wat is er aan de hand?

Normaal gesproken omhult het tandglazuur, dat de hardste materie van ons lichaam is, elke tand en kies om deze enerzijds hard genoeg te maken om goed te kunnen kauwen 4257e5a7341dcb884610e011206d1bc8_medium.en anderzijds om de tand en kies in kwestie te beschermen tegen cariës (gaatjes) en andere beschadigingen. Echter, bij een toenemend aantal 9- tot 12-jarigen zijn niet alle tanden en kiezen meer geheel met het beschermende tandglazuur bedekt. Tanden en/of kiezen komen na het wisselen door met zacht tandglazuur, terwijl sommige ervan zelfs  al aan tandbederf blijken te lijden. Het gevolg laat zich raden: deze tanden zonder beschermend tandglazuur zijn uiterst kwetsbaar en gevoelig. Soms moeten de aangedane tanden op korte termijn of zelfs direct worden getrokken.

Waar kunnen ouders op letten?

Wanneer bijvoorbeeld een 8- of 9-jarige pijn heeft bij warm of koud eten of drinken, is het duidelijk dat er iets niet in orde is en een bezoek aan de tandarts is dan zeker aan de orde. Bij de tandarts blijkt helaas maar al te vaak, dat enkele van de tanden en/of kiezen extreem gevoelig zijn door zacht of week tandglazuur. De oorzaak hiervan ligt in een ernstige stoornis in de aanmaak van het tandglazuur en wordt pas merkbaar bij het doorkomen van het permanente gebit.

MIH of kaasmolaren

82b90d5f2856ec6975eeae67a03f2a08_medium.Officieel heet deze tandglazuuraandoening: molar incisor hypomineralization (MIH), oftewel in het Nederlands: gehypomineraliseerde eerste molaar. Het zijn namelijk vooral de eerste vier vaste kiezen, die er door worden getroffen, maar ook elke andere nieuwe vaste tand of kies die doorkomt kan er aan lijden.

Inmiddels is het vervelende fenomeen ook elders in de wereld maar al te goed bekend. In Zuid-Amerika lijdt naar schatting maar liefst 18-20% van de kinderen aan MIH. In Groot-Brittannië en Duitsland lijken 10-15% van de kindergebitten er door te zijn getroffen. In Nederland en België ligt dat percentage (voorlopig) nog op 5-10%.

In de volksmond heeft men het in het Engels vaak over ‘the rot’ (naar het vaak al snel aanwezige tandbederf) en in het Duits heet het ‘Kreidezähne’ (krijttanden, naar het poreuze karakter ervan). In het Nederlands spreekt men echter over ‘kaasmolaren’ of ‘kaaskiezen’; de aangedane kiezen zijn namelijk zacht en lijken eenvoudig af te schilferen, alsof ze uit oude kaas bestaan: vandaar kwam aldus de meer populaire benaming voor MIH.

Wat kan er aan MIH of kaasmolaren worden gedaan?

e13a1d2d5c153acba1c0834edecd2128_medium.Helaas is er niets aan deze aandoening te doen; afwezig tandglazuur kan niet worden aangevuld, er zijn geen medicijnen die kunnen helpen. De tandarts kan slechts proberen de schade zoveel mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld fluorbehandelingen en/of door de getroffen tanden en kiezen zoveel mogelijk met kunststof af te dekken. Bij volwassenheid kunnen dan eventueel kronen worden geplaatst. Dit zorgt ervoor, dat de tanden en kiezen enerzijds niet meer zo gevoelig zijn en anderzijds beter beschermd zijn tegen cariës. Het plaatsen van kunstof caps of kronen is echter een kostbare procedure en zal niet voor iedereen zijn weggelegd. Verder is het voor het getroffen kind zaak het gebit goed te onderhouden: veel poetsen, flossen, ragen en spoelen (met mondwater) is noodzaak om verdere schade te voorkomen.

Waarom gaat het mis met het tandglazuur?

74827ffc165e17e93d207c2e22c135b6_medium.Wat men tot op heden heeft kunnen ontdekken, is dat de fase van het uitharden van het tandglazuur bij kinderen plaatsvindt tussen de geboorte en het 3e levensjaar. Dan worden calciumzouten en fosfaat in (blijvende) tanden en kiezen opgeslagen en begint het tandglazuur uit te harden. Voor dit proces zijn bepaalde cellen (ameloblasten of adamantoblasten) in het gebit verantwoordelijk; nadat het tandglazuur voldoende is uitgehard, sterven deze cellen af.

Echter, bij MIH verloopt dit proces verkeerd. De cellen ontwikkelen niet goed, waardoor het tandglazuur zacht blijft. Na de ontwikkeling van het (gebrekkige) tandglazuur sterven de cellen echter af, hetgeen betekent, dat er dus geen lichaamseigen, biologische manier meer is om een en ander te repareren. Over het hoe en wat van deze stoornis tast men nog grotendeels in het duister.

Wat kan de oorzaak van MIH zijn?

Inmiddels heeft men in de tandheelkunde al wel diverse theorieën over het ontstaan van MIH onder de loep genomen. Zeker weet men echter nog niet of er één duidelijke ‘dader’ aan te wijzen is, of dat wellicht een combinatie van verschillende ‘verdachten’ tezamen het tandglazuurproces negatief beïnvloedt.

Enkele theorieën:

  • Zitf7cde5af448ec4193b3c2322cbe44868_medium. het in de genen? In sommige gezinnen lijkt MIH meer voor te komen dan in andere en dan vooral wanneer òf de vader òf de moeder ook al aan een mate van MIH lijdt.

  • Gebeurt er iets afwijkends tijdens de zwangerschap of de geboorte, of krijgt het kind ongewenste stoffen binnen (bijvoorbeeld gifstoffen zoals dioxines via de moeder), waardoor later MIH ontstaat?

  • Heeft het moeten doormaken van verschillende ziekten in het eerste levensjaar een negatieve invloed op het ontwikkelen van het tandglazuur?

  • Of heeft het te maken met het veelvuldig voorschrijven en innemen van antibiotica door baby’s en peuters bij ziekte? Langer bekend was al, dat regelmatige inname van antibiotica door (kleine) kinderen het helen van bijvoorbeeld botbreuken behoorlijk kan vertragen. Of en hoe antibiotica eventueel ook negatief zouden kunnen werken op tandglazuur, heeft men echter nog niet kunnen ontdekken.

  • Zit het in het gebruik van plastic en kunststoffen producten en dan met name in de chemische weekmakers erin, zoals bijvoorbeeld in plastic (baby-) flessen, bekers, fopspenen en speelgoed?
    38ee79b0bda308ebc584ff841d539c21_medium.

  • Zit het in het gebruik van de magnetron, waardoor de werking en mogelijk ook de opname in het lichaam van vitaminen en mineralen achteruit gaat?

Weekmakers in plastic en kunststoffen in het vizier!

ac3891a1d530de4109181780a0762cd4_medium.Vooral deze theorie wordt door vele tandartsen en wetenschappers in de tandheelkunde als de meest plausibele gezien. Met name de alom voorkomende weekmaker Bisphenol A is hierbij als hoofdverdachte in beeld gekomen. Uit vele onderzoeken (waaronder helaas ook dierproeven) is gebleken, dat Bisphenol A een sterk negatieve invloed kan hebben op de vorming van het gebit; uit dierproeven met de weekmaker bleek dat de gebitten van de proefdieren eenzelfde soort schade aan het tandglazuur vertoonden als door MIH wordt veroorzaakt.

Echter, sinds 2011 is het gebruik van diverse, als schadelijk geziene weekmakers in de EU in bijvoorbeeld plastic flesjes verboden. Hoe kan dat dan toch van invloed zijn?

Combinatie van plastic en magnetron

6f5d5038d45cf9d2b3e59fd9b3bf62bc_medium.Naar het zich laat aanzien, is het de combinatie van plastic of kunststoffen voorwerpen, waarin weekmakers (zoals bijvoorbeeld Bisphenol A) zijn verwerkt, en het gebruik ervan in de magnetron, die wel eens aan de basis van het probleem zou kunnen liggen. Door de manier van verhitten in een magnetron kunnen weekmakers namelijk uit plastic of kunststof treden en in het voedsel terechtkomen. Bij baby’s en peuters, die bijvoorbeeld jarenlang hun plastic flesje melk of ander voedsel verwarmd in de magnetron krijgen, zou dit dus wel eens EEN zo niet DE oorzaak van het latere ontstaan van MIH kunnen zijn. Helemaal zeker is men echter niet en verder bewijs dient nog te worden verzameld, door onder meer allerlei gegevens van aan MIH lijdende kinderen bijeen te garen en te bestuderen. En dat kan nog wel eens een geruime tijd in beslag nemen.

 

ASMAY.

© 2019 Foto's: Asmay, Office.microsoft.com, Pixabay.com.

 

052f89e7dd07461faaa4bd2e1a6da598_medium.Zie ook:

Hou-je-mond---vooral-gezond!

Extra-vitamines-en-mineralen-of-toch-niet?

Water-het-belang-van-water-voor-onze-gezondheid

Isoglucose-als-zoetmiddel-veel-ongezonder-en-gevaarlijker-dan-men-denkt

Zoetstoffen-welke-zijn-er-en-wat-doen-ze?

Of lees verder via:

https://tallsay.com/asmay of

https://asmay.wordpress.com/ of

https://tallsay.com/asmaysrecepten of

https://asmaysrecepten.wordpress.com/

23/03/2019 13:13

Reacties (6) 

1
23/03/2019 21:48
Poeh, dat is niet niks. Vind het percentage van de gevallen in Zuid-Amerika heel hoog, maar ook in eigen contreien is het verontrustend. Probeer dat maar eens uit te zoeken en er daarna - eventueel - een passende remedie voor te ontwikkelen. Dat gaat jaren duren.
24/03/2019 07:20
Dat vrees ik ook.
1
23/03/2019 14:17
Wat erg als kinderen dat hebben! Weg mooi gebit, welkom tandarts en vele pijnlijke behandelingen en dito rekeningen ...
1
23/03/2019 14:12
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Nog niet eerder van gehoord, maar zeker een ernstige kwestie. De weekstof/magnetron-theorie zou best eens wat kunnen zijn, maar wellicht is het een combinatie van meer dan twee, bijvoorbeeld inclusief milieuverontreiniging (dioxines via moedermelk) en antibiotica. Een flinke puzzel om op te lossen, deze gebitsdegeneratieziekte.
1
Asmay tegen Oxalis
23/03/2019 14:18
Dat zou zeker kunnen, een meervoudige combinatie van factoren.
1
23/03/2019 14:09
Gelukkig geen last van gehad. Lijkt me vreselijk.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert