'Un instrumento di Satana' - of gewoon een grote apenrots?

Door Zevenblad gepubliceerd in Dieren en natuur

Het is toch maar goed dat ik met mijn commentaar gewacht heb, tot na de laatste dag van het Vaticaanse concilie over het kindermisbruik in de katholieke kerk. De slotconclusie van de paus gisteren heeft wat mij betreft toch nog het één en ander geopenbaard.

Je bent inderdaad gezegend als je al die individuele misdrijven van je 'bodempersoneel' op duistere machten af kunt schuiven: Un instrumento di Satana - óf ik het niet dacht dat hij de schuld op iemand af zou schuiven die onbereikbaar voor de wereldlijke justitie is. Het is dus de duivel, die de zielen van de misbruikende clerus ingepikt en al dit leed veroorzaakt heeft.

Ergens doet het mij denken aan de richting binnen het Europese strafrecht die eveneens de individuele verantwoordelijkheid van daders voor hun misdrijven ontkende: in de visie van bijvoorbeeld de (in de nasleep van de antiautoritaire hervormingsdrang van 1968) opgerichte Coornhertliga was een boef niets anders dan het willoze product van zijn omgeving (namelijk de verderfelijke onrechtvaardige burgermaatschappij). Die arme drommel kon het allemaal niet helpen en verdiende erder hulp en aandacht dan een straf: een volledige ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid dus. Gelukkig heeft dat clubje zichzelf in 2002 opgedoekt omdat niemand ze meer serieus nam.

Maar de 'reine Vernunft' is kennelijk nog niet tot het Vaticaan doorgedrongen – daar is de ratio nog steeds ondergeschikt aan het geloof. De duivel dus: die is verantwoordelijk voor alle ellende. Bravo, Franciscus!

Nu moet ik hem natuurlijk ook deels gelijk geven, met één restrictie:

Het is namelijk niet Satan, die zijn priesters en bisschoppen al eeuwen op het verkeerde pad stuurt: het is het #$%^& breipatroon van de mens in het algemeen, vastgeschreven in zijn genen, waarop ook kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders geen uitzondering zijn. Het is niet de erfzonde, maar de erfenis van de aap. Kijk maar eens kritisch naar een troep bavianen of chimpansee's...

 

Overal in de natuur is het doorgeven van de beste genen een haast onweerstaanbare drang: die zorgt voor het voortbestaan en de verbetering van de soort. Vooral bij zoogdieren is het meestal het sterkste mannetje dat het recht opeist om zich voort te planten. De macht die je hebt over je kudde, troep of volk geeft de doorslag, niets anders. Anders gezegd: status, lichamelijk en/of geestelijk overwicht, gepaard aan een sterke libido, leidt tot wat wij tegenwoordig 'misbruik' noemen.

Vroeger was dat wel anders. Het 'ius primae noctis' (het recht van de eerste nacht) dat de landheer toestond om de bruid van een horige boer in de huwelijksnacht te ontmaagden, het feit dat in katholieke streken (bijvoorbeeld in het Duitse Westfalen) de achternaam 'Bischopink' heel gewoon is (allemaal buitenechtelijke kinderen van de bisschop) en serieverkrachtingen na een overwinning in oorlogstijd waren tot pakweg 250 jaar geleden eerder normaliteit dan uitzondering. Verkrachtingen van vrouwen en kinderen zijn zo oud als de wereld, al van vóór de tijd dat de aap op twee benen ging lopen.

Open je praehistorische massagraven dan is het schering en inslag dat je daarin bijna uitsluitend de beenderen van mannen, oude vrouwen en zuigelingen vindt: de jongere vrouwen en de kinderen werden door de overwinnaars als oorlogsbuit meegenomen: een fenomeen dat men tegenwoordig ook in de door IS achtergelaten massagraven aantreft – zie hier (met dank aan Bruinooge):

https://quillette.com/2016/01/07/original-sin-the-sexual-motivation-of-religious-extremists/?fbclid=IwAR1wBYedWWYkhaU-Q0OfNTtFSVZuP_cfL8-VFXHGa_luTCIiNK6jBBlIbLw

 

Men zegt wel eens dat de duivel zo oud is als de wereld: dat klopt als een bus. De duivel is namelijk niets anders dan de programmering die in onze genen besloten ligt, en die wij, met toenemende beschaving, als kwalijk zijn gaan beschouwen. Het wordt tijd dat de paus eens kennis neemt van de antropologische, sociologische, criminologische en psychiatrische wetenschappelijke literatuur van de laatste 100 jaar, maar het zou eveneens helpen als hij zich wat grondiger in de geschriften van de oude Grieken en Romeinen zou verdiepen: ook daar vind je een hele cultus van päderasten en pedofielen, die hun lusten op adolescenten, en dan vooral op jonge slaven botvierden.

 

Het seksuele misbruik van kinderen (en zwakkeren of ondergeschikten in het algemeen) beperkt zich namelijk niet tot de katholieke kerk, en heeft – wat teleurgestelde gelovigen ook mogen roepen – maar zijdelings iets met het celibaat te maken.

Misbruik vind je overal daar, waar macht en libido bij elkaar komen. Ook in geloofsgemeenschappen waar priesters en andere functionarissen (inclusief goeroes en sekteleiders) mogen trouwen is het schering en inslag: in protestantse en anglikaanse gemeenschappen net zo goed als bij joodse rabbijnen en islamitische imams. Bij de laatstgenoemde categorie is het misbruik van kinderen zelfs door de profeet toegestaan: een gelovige muslim mag vier vrouwen hebben, inclusief dat wat wij 'kindhuwelijken' noemen en wat in wezen niets anders is dan een legitimatie van pedofilie.

 

Wat zich in ouderwets patriarchaal georganiseerde families afspeelt wil je niet weten: dat beperkt zich niet tot het Nabije Oosten. Ook in Europa, zelfs in ons geciviliseerde Nederland, kom je met regelmaat gevallen tegen (bij voorkeur in wat afgelegen oorden) die je met recht 'apenrotsen' kunt noemen. Het enige wat daarvoor nodig is is een dominante vader of grootvader, wat lage IQ's, een hoop drank en geen pottenkijkers. Daar worden kinderen vanaf hun vroegste jeugd misbruikt en zwijgen vaak hun hele leven lang, terwijl sommigen later de 'traditie' zelf voortzetten. Ik durf te beweren dat misbruik in gezinnen en families veel vaker voorkomt dan in kerkelijke instellingen, en dan heb ik het nog niet eens over sportverenigingen, tehuizen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten etc. - dus overal daar waar dominantie en libido op elkaar treffen. De combinatie van incest en pedofilie vind je overal. In Egypte schijnt een oud spreekwoord te bestaan dat neerkomt op: 'het eigen vlees en bloed is het zoetst'.

 

Wat dacht u waar al die pedo's op het internet vandaan komen en waarom er zulke enorme bedragen voor pornografie met kinderen betaald worden? Omdat er zoveel 'verknipte' figuren rondlopen die niet opgewonden raken van gelijkwaardige 'normale' seks, zoals wij dat tegenwoordig noemen, maar uitsluitend kicken op seks in combinatie met overmacht.

Het mag dan wel waar zijn dat een organisatie als de kerk een versterkte aantrekkingskracht op deze categorie uitoefent – dat wil ik best geloven. Voor die figuren is het celibaat geen probleem: in ruil daarvoor krijgen ze een 'kudde' toevertrouwd waarin ze, met hun maatschappelijke status en geestelijk overwicht, naar hartelust kunnen grasduinen. Voor zover er een link bestaat tussen de katholieke kerk en het massale misbruik is het dan ook hooguit deze.

Een eldorado voor pedofiele verkrachters, maar daarvan heb je er veel meer. In totalitaire regimes, in geïsoleerde gemeenschappen, in inrichtingen zonder strenge controles. Ik heb ook zo mijn verdenkingen met betrekking tot missionarissen in onderontwikkelde landen – een onderwerp wat haast nooit ter sprake komt – maar enkele recente skandalen bij internationale organisaties wijzen in dezelfde richting. Ook daar zou eens veel grondiger gerechercheerd moeten worden.

 

Nee, beste Franciscus: je hoeft geen duivels uit te drijven. Het is het beest in de mens dat onder de soutane tevoorschijn komt als het de kans krijgt. De koppeling tussen machtsposities en seksuele driften kan zelfs een paus niet opheffen: dan moet hij óf in de genen gaan knippen, óf elke priester nog vóór de wijding laten castreren. Dat is de bittere waarheid, ook voor de slachtoffers.

Ik heb het veel vaker gezegd: onze beschaving is maar een dun laagje, en de mens is wat hij is: een omhoog gevallen dier. Daarom zul je ook nooit alle criminaliteit kunnen uitroeien of oorlogen en geweld kunnen uitbannen. Het gen dat tot de 'survival of the fittest' heeft geleid is nog steeds actief en zorgt ervoor dat macht in zoveel gevallen tot geweld en misbruik leidt – niet Satan, en ook niet de 'erfzonde'. Tenzij dit 'gen' de 'erfzonde' is.

Er was eens een paus (Gregorius de Negende) die in de 13e eeuw het kwaad in de wereld, dus de duivel, wilde uitbannen. Het was een uitgesproken kattenhater, 81 jaar oud toen hij paus werd en waarschijnlijk al behoorlijk verkalkt tussen zijn oren. Die zag overal demonen en duivels die de mensheid van het goede pad af wilden brengen: vooral in de gedaante van katten. Katten werden in die tijd, waarschijnlijk vanwege hun luidruchtig en 'zedeloos' paringsgedrag, als het gebroed van Satan gezien: die moest je zover mogelijk uitroeien – vooral de zwarte, maar liefst allemaal. Het was dezelfde paus (vóór zijn benoeming een beruchte advocaat) die het startschot voor de Inquisitie gaf: voor de katten-, heksen- en kettervervolgingen dus.

Het resultaat was - onder andere - dat het gebrek aan katten een overschot aan ratten tot gevolg had, en daarmee de weg vrijmaakte voor de vele pestepidemiën in de 14e en 15e eeuw: een duivelse plaag die in het christelijke Europa naar schatting twee miljoen slachtoffers gemaakt heeft. Hij had de verkeerde duivel op het oog gehad.

https://historythings.com/one-time-pope-banned-cats-caused-black-plague/

 

 

Als kleine compensatie voor deze onchristelijke preek: de laatste vossen-, marter- en kattenfoto's uit mijn tuin:

Eerst de katten, dan Einstein, dan Fokje – tegen de ochtend de twee marters (die komen nu altijd samen: de kleinere eet en de grote past op) en tot slot weer de vogels. Veel plezier!

f26255bc524af1c809f4365b417dd000_medium.70f20ae2ed9d5cde10d13cee7d67a931_medium.9a4d46acf909ea766faa847c83e3c80d_medium.6258e17d60f020ed1665b96fbba96c80_medium.05239615fff98b5e95656c263b36d42b_medium.f396323f3e74416b4d1611d108e88dfa_medium.e82b5d7dc4b117a0633cf08a4a42168e_medium.3927362090370fbe68b855fcfcc083f2_medium.dc4b59b0edcbe87147303b31f33c7dad_medium.a763c3b89dac5911699887f06f320da6_medium.58fa2d03f5367e0d051cffb8e8fb1bb7_medium.74512f1fa09dc3be58c5e2338c1c6da5_medium.9322d8dec8008424ceb5e7c77bac62e7_medium.

Hoe het met mij gaat? Nog niet veel beter...het heeft kennelijk gewoon zijn tijd nodig. Maar nu eerst weer naar buiten....;-)

25/02/2019 22:02

Reacties (23) 

1
08/03/2019 16:25
'Het is namelijk niet Satan, die zijn priesters en bisschoppen al eeuwen op het verkeerde pad stuurt: het is het #$%^& breipatroon van de mens in het algemeen, vastgeschreven in zijn genen, waarop ook kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders geen uitzondering zijn. Het is niet de erfzonde, maar de erfenis van de aap. Kijk maar eens kritisch naar een troep bavianen of chimpansee's...' - helemaal niets aan toe te voegen.

Met extra veel plezier naar de mooie foto's gekeken van de dierenwereld daar.

1
06/03/2019 13:02
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Treurige geschiedenis, vind het sowieso vreemd dat er nou " ineens" vanuit het Vaticaan een officiële reactie naar buiten komt als je het mij vraagt een zoethoudertje.

Lees dat je niet in orde bent, zou zeggen beterschap en rustig aan.
1
27/02/2019 23:40
Goede analyse n.a.v. Frans had zich er beter vanaf gemaakt als hij het op de genen had gegooid i.p.v. de schuld bij de duivel neer te leggen. Leuke afsluiting!
1
28/02/2019 00:14
Het is moeilijk om aan zoiets heidens als de evolutie te geloven als je gelooft dat ieder mens (individueel) door god geschapen is...en zijn leven lang tegen de verleidingen van de duivel moet vechten.
Hier een site die dicht bij de SGP staat:
https://cip.nl/27566-de-duivel-is-woedend-als-mensen-met-jezus-leven
Wat verwacht je dan van een paus?
1
28/02/2019 01:31
Hij kan ook niets anders (want dan haalt hij het scheppingsverhaal onderuit) , maar vind het al heel wat dat een paus over dit onderwerp (wat altijd doodgezwegen werd) spreekt.
28/02/2019 13:46
De katholieke kerk heeft evolutie gewoon aanvaard. Ze zullen het denk ik wel zien als 'gerichte evolutie', waar Gods hand een rol in speelt.
Met de meeste refo's is dit wezenlijk anders. Dat heeft Andries Knevel heel wat haatmail opgeleverd toen hij ervoor uitkwam dat hij evolutie accepteerde.
1
28/02/2019 16:30
Ik heb net (op Arte TV) nog eens de film over het Apenproces gezien (Inherit The Wind) uit 1960. Daar passeren heel wat argumenten over en weer.
De katholieke kerk heeft de evolutie allesbehalve aanvaard - ook al rek je de dagen van de schepping tot in het haast oneindige. Zolang ze in een almachtige god en in een nog steeds actieve duivel geloven staan ze nog steeds met één been in de middeleeuwen. De refo's staan er nog helemaal in, de katholieke kerk meer dan half - helaas voor de doorslaggevende helft.
Door de duivel als de oorzaak van al deze misdaden aan te wijzen heeft de...
1
27/02/2019 21:54
Weer goed beschreven en genoten van je foto's. Vervelend dat het nog niet veel betert met je. Sterkte ermee!
1
27/02/2019 08:31
In de burgerlijke wereld word je bij dergelijke vormen van misbruik tijdens het werk diret ontslagen. Waarom staan al die pedofiele priesters nog op de Vaticaanse loonlijst? De paus zou dus dat Satansgebroed ook in één klap kunnen excommuniceren, net zoals hij dat al met de criminele maffia deed. Waarom wachten, die pedofiele priesters gaan immers toch naar de hel?
1
27/02/2019 11:12
Precies. Maar dan houden ze te weinig over...en 'zonden moet je kunnen vergeven' zullen ze wel denken, daar in het Vaticaan. In Australië hebben ze in elk geval één van de kopstukken voor drie jaar de bak ingestuurd.
Zo hoort het ook.
1
26/02/2019 16:35
Did someone mention my name? ;-)
Goed artikel op Quilette. Daar grossieren ze toch al in.

Dit heeft Il Papa echt zo gezegd? Dus niet dat de schuldigen (onbewust) het werk van de duivel deden, maar door Satan geïnspireerd waren? The Devil made them do it?

In de goede oude tijd van de Inquisitie wisten ze daar wel raad mee. Ook al was je geïnspireerd door de duivel en dus niet (volledig) verantwoordelijk, dan nog werd je overgedragen aan het wereldlijk gezag dat vervolgens (om Tarantino te citeren) "medieval on yo' ass" ging. Loutering door vuur en pijn, u kent ...
26/02/2019 17:18
Hier heb je de uitspraak, in de video:
https://nos.nl/artikel/2273264-paus-haalt-uit-naar-misbruikplegers-weinig-concrete-maatregelen.html
Even voor het hier gebruikte citaat heeft hij het ook nog over 'maladia' - zou hij 'ziekte' bedoelen? Dan zijn de rapen helemaal gaar, lijkt mij.

Wat de vrouwen in en na WO II en in Joegoslavië betreft heb je gelijk: ik bedoel ook alleen maar te zeggen dat dit soort dingen tegenwoordig breed veroordeeld worden, terwijl het vroeger kennelijk als 'het recht van de overwinnaar' gezien werd - behalve natuurlijk door de slachtoffers. En...
1
26/02/2019 14:02
Prima zienswijze die ikzelf volledig deel. Aan de andere kant had de paus natuurlijk ook maar weinig armslag om dit probleem aan te pakken. Want noem mij maar eens ''een'' priester waar geen met raadselen en misbruik gerelateerde sfeer omheen hangt...
26/02/2019 15:11
Ze zijn er natuurlijk wel, die nooit in de fout gegaan zijn en die ook geen enkele blaam treft. Die zijn nu ook het slachtoffer van hun 'duivelse' collega's, want ook die zullen met het nodige wantrouwen bekeken worden.
En net als bij 'Me Too' hoeft een gestoorde aandachtsjunk nu alleen maar de beschuldigende vinger op te steken, en iedereen gelooft hem direct.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert