TELESKOOP TELESKOOP MAGAZINE nr 1 le Kwartaal 2019

Door Comeijer gepubliceerd in Cultuur

 T E  L E S K O O P MAGAZIEN 1e KWARTAAL 2019 NUMMER 1491ab57feae8b34351b01cafe2f9d459_medium.

POLITIEK.-

D'66 WERKT AAN SOCIALE LIBERALE PARTIJ!04580014ecd048559d45c217eb267460_medium.

De nieuwe partijleider Jetten opvolger van Alexander Pechtold wil D'66 naar 'links' opschuiven! De neo liberale partij, die zich vroeger ook al wilde onderscheiden van de andere liberale partij VVD, wil zich radicaliseren. Wel natuurlijk binnen redelijke marges, zo kennen we D'66 al lang. In het TV programma Jinek, meldde Jetten deze koersverlegging naar de linker kant van het politieke spectrum. Wel erg hypocriet en opportunistisch wat een rake reactie betekende uit de radicale linkerhoek SP leider Liliane Marijnissen. 'Welkom liet ze Jetten weten, een oud plan van de SP, om een miljonairsbelasting voor de rijken in te voeren. Dat had D'66 eerder moeten bedenken! Want immers via hun 'hervormings' beleid en 'modernisering'van de economie en arbeidsmarkt, de te ver gaande bezuinigingen van het vorige kabinet 'Rutte' is de Nederlandse bevolking nog niet vergeten, en met name hen de 'kwetsbaren; die weer en voor de zoveelst keer flink hebben moeten inleveren. Schaamteloos ging D'66 o.l.v Pechtold hier met de VVD in mee! En nu ineens een politieke ruk naar links. Zou dat ingegeven zijn door de peilingen, zo vlak voor de Provinciale verkiezingen?! Je zou het graag willen geloven, deze beleidsverandering bij de Democraten'66! We wachten af, of het bij woorden blijft, of dat er daden komen! Co Meijer

SPIRITUALITEIT.-

5a2664c0ab17c7ad78ed3eb59340bd1c_medium.Foto Paus Franciscus

 

DE ROOMSKATHOLIEKE KERK VERGADERT ONDER LEIDING VAN PAUS FRANCISCUS, OVER SEXUEEL MISBRUIK IN ROME VATICAAN. Alle bisschoppen over de hele wereld worden verwacht in het Vaticaan. Al sinds de middeleeuwen, toen sprake was van jaren lange corruptie met zogeheten'aflaten, een ander woord voor doorgangsbewijzen naar de 'hemel' wherever? voor rijken en welgestelden, waar voor dat geld kathedralen werden gebouwd en het Vaticaan. Sinds de reformatie waaruit het Protestantisme is ontstaan mert de vele Protestantse kerken, heeft de Rooms Katholieke wereld er veel aangelegen geweest om het geschonden blazoer weer op te krikken met verzoenende preken op de kansel, en preken van de liefde van God voor mensen. Maar door het grootschalige misbruik in deze wereldkerk, staat het instituur Rooms Katholieke kerk welhaast op instorten. Corruptie bij steeds meer geestelijken, bisschoppen, priesters etc zijn aan de orde van de dag. Maar door een soort van gedoogbeleid, 'bescherming'van de eigen kerk cultuur, de zwijgcultuur en het niet zelf reinigend vermogen heeft het misbruik van geestelijken tijden lang kunnen plaatsvinden vaak ook nog met medeweten en goedkeuring van andere collegae geestelijken in dit verdorven instituut. Niet alleen bij een kleine geloofsgemeenschap zoals Jehovah's Getuigen komt deze misbruik voor, pedofilie en nog erger zware verkrachtingsgevallen van meest jonge meisjes. Het is te gruwelijk voor woorden.... maar het gebeurt! In Nederland is een onderzoek geweest naar misbruik onder leiding van een ex CDA politicus. Hoe kunnen ze zoiets bedenken, de slager die in eigen kringen het vlees keurt?!' Het is nu voor het eerst dat een aartsbisschop in de VS is geexcommuniceerd, verwijderd als ambtsdrager in het ernstig beschasigde Roomse bolwerk. Het zal een hele klus worden voor Paus Franciscus om in eigen kringwen voldoende draagvlak te vinden voor aanpak van deze misstanden en misdaden in eigen Roomse kringen. Het is dit alles het gevolg van het indertijd in deze wereldkerk ingevoerde systeem van 'celibaat' het onthouden van sexueel gedrag met de andere vrouwelijke sexe. En dan nu is n.a. een rapport naar voren gebracht dat vele geestelijken in de Rooms-Katholieke ker homo-seksueel zijn. En dat deze homo-seksuele geestelijken er relaties op nahouden met andere homo's geestelijken! En dat terwijl de officiële leer van de kerk, gebaseerd op een door de tijd achterhaald heilig boek De Bijbel, is, dat mensen van het eigen geslacht niet seksuele contacten mogen hebben met hun eigen geslacht. Dat geldt zowel voor hom's als voor lesbiennes (vrouwelijke homo's). Ook is er een verbod op transgenders. Het zal je maar gebeuren, straks als de geestelijken over de hele wwereld uit de RK kerk op het matje worden geroepen van een niet benijdenswaardige Paus, hoofd van deze corrupte en hypocriete wereldkerk, waar eigenlijk niemand meer lid van zou willen zijn, bij het horen van zoveel misstanden en onrecht! Ook de vorige Paus01ea5114c0c103acdd21c38dc4fd1034_medium.foto: Paus Benedictus heeft niets gedaan aan deze wantoestanden en 'zwijgcultuur; binnen de wereldkerk

Feitelijk moet de Rooms Katholieke wereldkerk in de ban, verboden moeten worden. Maar wie zou zo'n vergaande beslissing durven en willen nemen? Veel werk is er te doen ook in Nederland door Openbare Ministeries naar het gedrag van geestelijken in een verdorven wereldkerk, vertegenwoordigd in ook Nederland als ja, het is niet te geloven grootste Çhristelijke'kerk. Jezus van Nazareth zou zich in z'n graf omdraaien, als hij daar nog begraven ligt, dan wel diep in de hoeken van het universum verbergen als hij wetenschap zou hebben van het gedrag van deze 'volgelingen'met hun corrupte gedrag, leer en organisatie die ook que liturgie uiterlijk vertoon volstrekt ouderwets is en uit de tijd!

REÏNCARNATIE  EN CHRISTELIJK GELOOF29809a446aed431b53f0802be17de5bd_medium.

Reïncarnatie en Christelijk geloof is onverenigbaar. Dat stelt Reender Kranenborg, doctor in Godsdienstwetenschapper, voorheen Gereformeerd predikant en in dienst van het dienstencentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland, tegenwoordig onderdeel van de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) na de Rooms Katholieke kerk de grootste Christelijke kerkinstituut. Reïncanatie is net als andere 'geloven'een gellof zonder wetenschappelijk bewijs. Niemand heeft het bewijs geleverd van het bestaan van reïncarnatie in welke vorm en hoedanigheid ook!. Dat wil overigens niet zeggen dat reïïncarnatie niet zou (kunnen) bestaan. Immers niet alles heeft de wetenschap ontdekt. Er is nog veel te (her) ontdekken door de wetenschap. Er kan een andere dan onze 3 dimensionale werkelijkheid bestaan, uin andere, hogere dimensies dan tijd,ruimte en pklaats waarin wij mensen ons bestaan ervaren. Nietemin is er geen verificatie tot op heden van het bestaan van reïncarnatie, hoe logisch en sympathiek dit idee van voortbestaan van de mens ook lijkt! Dr Reender Kranenborgd96db85c3f828669c2330ee44f28802d_medium. onderzocht het begrip reïncarnatie vanuit zijn kennis van en over godsdienstwetenschappen. In het Hindoeïsme is reïncarnatie een wijd verbreidt begrip en leer. Maar ook in sommige christelijke vroegeeuwse kringen bijvoorbeeld bij de katharen werd in  reïncarnatie geloofd. En ook in de huidige tijd zijn er mensen die geloven in het bestaan van reïncarnatie. Het begrip steekt klaarblijkelijk in elke tijdsgewricht weer op. De concilie van Constantinopel de voorloper van de Rooms Katholieke wereld kerk verwierp de leer van reïncarnatie en bestreed deze aan alle kanten en vervolgden zij die erin bleven geloven. De officiële Christelijke geloofsleer leert dat de mens uniek is en dat dood-is-dood is, maar dat de 'ziel' van de mens naar de 'hemel'gaat om bij de wederkomst van Christus de wederopstanding van iedere gelovige mens zal plaatsvinden, omdat 'God'ieder mens in 'zijn'herinnering, zijn geheugen heeft, waardoor ópstanding uit de dood'analoog aan het verhaal in het Nieuwe testament Bijbel over de wederopstanding van Jezus van Nazareth voor ieder gelovige feitelijk zal plaats vinden op de tijd en plaats wat geen mens weet en ook Jezus niet, wat hij tegenover de menigte verklaarde!

Wij mensen zullen echter rekening moeten houden dat het leven van de mens op Aarde eenmalig is, en dat dood-is-dood onherroepelijk is! Dat echter is geen 'garantie'dat dood-is-dood ook werkelijk als eenmalig feit moet worden gezien want ook al heeft de wetenschap tot op heden niet het alleen recht op uitspraken over dood-is-dood, de wetenschap gaat uit van feiten, en deze zijn er niet althans niet bewijsbaar in onze ervaring van de werkelijkheid van ons huidige bestaan binnen tijd-ruimte en plaats. Maar wellicht gebeuren er voor ons mensen (nog) verborgen dingen, ontwikkelingen en gebeurtenissen, die wij al dan niet kunnen verwachten in het hiernamaals, als dit al bestaat. En bestaat het hiernamaals dan bestaat ook het hiervoormaals, en was er iets in ons buiten ons geïncarneerd tijdens onze geboorte en of al daarvoor! Wie het weet mag het zeggen en reageren in mijn tijdschrift Teleskoop Magazine!

j.meijer51@telfort.nl 

SPORT.-0431627c63e8c97ee43baed0a2b2057e_medium.foto:Bloemendaal- Amsterdam 't Kopje van Bloemendaal met extra onoverdekte tribune 

De redactie van 'Teleskoop Magazine, volgt de ontwikkelingen ook op gebied van de hockeysport. In de Gemeente Bloemendaal NH aan de voet van 'Het kopje van Bloemendaal'een hoge duin richting Zandvoort ligt het  mooiste hockeveld van Nederland. Daar speelt de HC Bloemendaal. Het mannenteam speelt al sinds jaar en dag tophockey, en is één van Nederlands sterkste hockeyclubs. Dit seizoen gooit zij hoge ogen om weer eens kampioen van Nederland in de Hioofdklasse te worden. Gek genoeg heeft de HC VBloemendaal  de slechtste accomodatie voor het publiek. Het moet zich behelpen met aan de ene lange zijde een kleine houten noodtribune en aan de andere lange zijde een tuluud van geringe hoogte. Ik heb een mail gestuurd aan de Voorzitster van Bloemendaal Mw van Mierlo met de suggestie om een nieuwe en overdekte zittribune te realiseren. Mw van Mierlo erkent dat de club onvoldoende service bied inzake accomodatie en heeft mij uitgenodigd om kennis te maken en te praten over dit onderwerp. Ik heb haar enkele voorbeelden/foto's gestuurd met daarop overdekte tribunes geschikt voor deze club. Echtet van Mierlo wijst op de groene omgeving, de lommerijke omgeving waar volgens haar de Gemeente als natuurgebied weinig mogelijkheden ziet in een permanente overdekte tribune!

AJAX weerstaat REAL MADRID in CJAMPIONS LEAGUE.f6133ac2604561bdf45d3879764e9b80_medium.Foto Johan Cruyff Arena'

Ajax heeft een prima prestatie geleverd, door minimaal met 2-1 te verliezen van de beste en frootste club ter wereld Real Madrid. Onverdiend verloor Ajax aan het slot van een enerverend en spannende partij, waar Ajax zelfs lange tijd de boven liggende partij was en de beste kansen voor een thuiszege had in de Johan Cruyff Arena. Zyech scoorde gelijkmaker op fraaie wijze na een sublieme aanval Incaller Jesper Dolberg mistt een grote kans voor de verdiende gelijkmaker.33db86270508b246281ec16942e390c9_medium.foto Ajax-Real Madrid 1-2 februari 2019

CHAMPIONS LEAGUE EUROPA STANDEN

1.Paris St Germain 28 25 2 1 77 2.FC Liverpool 31 23 7 1 76 3.Juventus 28 24 3 1 75 4.Manchester City 30 24 2 4 74 5. PSV 26 21 4 1 67 6.CF Barcelona 28 20 6 2 66 7.Benfica 26 20 3 3 63 8.FC Porto 26 20 3 3 63 9.Ajax 26 20 2 4 62 10.Arsenal 30 18 6 6 60 11. Bayern Munchen 26 19 3 4 60 12.Borussia D 26 18 6 2 60 13.Manchester United 30 17 7 6 58 14.Chelsea 30 17 6 7 57 15.Atletico Madrid 28 16 8 4 56 16.Real Madrid 28 17 3 8 54 17.Olympique Lyon 29 15 8 6 53 18.Internationale M 28 16 5 7 53 19.Anderlecht 30 15 6 9 51 20.AC Milan 28 14 9 5 51 21.Olympique Marseille 29 14 5 10 47 22. Schalke 04 26 9 5 15 23.

DIVISION 1  1.Racing Genk 2.Tottenham Hotspurs 3.CSKA Moskou 4.Fehnerbahce 5.Sporting Lissabon 6.Red Bull Leipzig 7.Feyenoord 8.Spartak Moskou 9.FC Sevilla 10.Club Brugge. 11. AS Roma 12 Lazio Roma 13.CF Valencia 14.Bayer Leverkusen 15.AS Monaco 16.FC Basel 17. Red Bull Salzburg 18.Club Brugge 19.FC Kopenhagen 20.Olympiakos Piraeus 21 AEK Athene 22.Galatasaray.

SPIRITUALITEIT.-

'ZIJN DE GODEN VAN GENESIS BUITENAARDSE WEZENS?!

Als we in deze moderne tijd een vernieuwde versie van Genesis zouden kunnen verwachten, zou het in de Bijbel Genesis verhaal over  Adam & Eva in het paradijs  zijn gereconstrueerd en uitgewerkt. Want wat was er aan de hand? Genesis de Bijbel is een ingekorte bewerkte versie van mogelijk eerdere babylonische geschriften. We mogen aannemen dat het Mozes was en of tijdgenoten die het paradijsverhaal over Adam & Eva hebben bedacht en laten opschrijven.

Zo'n 5.00o tot 6.000 jaar geleden leefden in het gebied van Mesopotamië,om precies te zijn Zuidelijk Mesopotamië, het latere Perzië en tegenwoordig gelegen in Noord Irak, het gebied tussen de 2 rivieren de Eufraat & Tigris, het oudste cultuurvolk ter wereld! Dit cultuurvolk, de Soemeriërs, uit Soemerië verdwenen zo snel als zij bij wijze van kwamen, en assimileerden in andere volkeren.

De Soemeriërs zouden ca 445.000 jaar geleden al onze planeet Aarde hebben bezocht, voor het eerst en hadden een missie tw het vinden van goud, in het Middellandse Zeegebied en later in Zuyidelijk Afrika. Die gouddeeltjes hadden zij nodig om zich op hun eigen buitenaardse planeet Niburu te beschermen tegen kosmische straling, radio actieve straling die hun planeet zou bedreigen, ecologische ramp zou het gevolg zijn!

Via hun geavanceerde ruimteschepen, drongen zij onze dampkring binnen en landden op Aarde. Daar troffen zij leven, plant, vissen, dieren op het land, maar nochthans geen mens met verstand en denkvermogen zoals zij al hadden, een vergevord bewustzijn!

Eenmaal in het gebied tussen de rivieren Eufraat & Tigris bouwden zij, de buitenaardse Chemici, hun laboratoria, met de bedoeling in reageerbuis dmv genetische manipulatie, uiteindelijk de eerste mens (Adam) te creeëren en als 2e mens een vrouw Eva. De eerder levende homoerectus, de aapmens werd opgewaardeerd door het mengen van genen, via reageerbuisbevruchting in hun laboratorium. Ten tijde van het opschrijven van dit paradijsverhaal interpretatie van het ontstaan van de eerste mens op Aarde, had men op Aarde in de tijd van Mozes nog geen weet, kennis van manipulatietechnieken die de buitenaardsen meenamen naar de Aarde! En dus moeten wij het doen met de bewerkte versie in Genesis 1 e.v.!

De buitenaardse, hoger ontwikkelde wezens dan wat wij zijn, waren mensgelijkende wezens welke ook beschreven zijn, verder op in Genesis als de 'Godenzonen' reuzen, welke zich schone vrouwen op Aarde toeeigenden, met hen trouwden enwaaruit een nieuw ras, volk ontstond, vermoedelijk het Joodse ras. Joden beschouwen zich op grond van hun Thora als door Jahweh God uitverkoren volk. Met alle vervelende politieke gevolgen tot opheden. Omliggende volken, de arabische wereld hebben sociale, politieke weerstand tegen de staat Israël en het Joods-Israëlische volk temidden van de Arabische wereld. En ook voor en tijdens wereldoorlog II kennen we de weerstand in onze eigen Westerse cultuur, culminerend in de afschuwelijk holocaust waar miljoenen Joden en ook anderen zijn omgebracht dan wel stierven op andere wijze in de door de Nazi's opgerichte concentratiekampen met hun verschrikkelijke gasovens. En nog steeds zijn er de zogeheten ontkenners van de holocaust! 

Overigens hadden Soemeriërs ook vergelijkbare verhalen over de oorzaak van de zondvloed, niet zoals de bijbel doet voorkomen, een straf van God tegen de boosheid en zondigheid van de wereld toen, maar een natuurramp, door een inslag vanuit de kosmos op Aarde, waardoor groote delen van de Aarde te maken had met overstromingen. We kennen ook het verhaal van Sodom en Gomorra, waar Abraham De Here God in levende lijve ontmoette op het heetst van de dag voor zijn woontent. De Here God vertelde over geruchten over de kwaad en zondigheid van de 2 steden Sodom en Gomorrah, en besloot daar eens poolshoogte te nemen. Abraham probeerde De Here God, buitenaards opperwezen van de planeet Niburu tot andere gedachten te brengen ook omdat zijn neef Job en zijn familie daar woonden. We weten de afloop. Abraham's interventie had geen succes en de beide steden gingen in vlammen op. Mogelijk door een natuurramp, aardbeving, vulkanisme, maar het zou ook kunnen de buitenaardse een nucleiaire aanval hebben verricht op deze 2 steden. We weten dat de vrouw  van Lot omkeek naar hun stad en werd ingehaald door wat in de bijbel werd genoemd vuurzee en werd een 'zoutpilaar' aldus Genesis. Dit alles een bijbelse intepretatie en die van mij niet te vergeten van feite, gebeurtenissen en omstandigheden van deze ramp!

De Buitenaardsen bleken de 2-dimensionele werkelijkheid van tijd, ruimte op Aarde te doorbreken, en konden zo zeer snel vanuit hun planeet Niburu op Aarde verschijnen om de 360.000 jaar. 85.000 jaar geleden bezochten de Hoog ontwikkelde wezens onze Aarde. Over 275.000 jaar kunnen we ze weer verwachten! De van Niburu afkomstige op mensen lijkende wezens werden door Soemeriërs Annanuki genoemd. De Hebreeuwse naam voor deze wezens zijn Nefilim. Ze worden genoemd in de Hebreeuwse Thora als zodanig!De Chemici in de laboratorim in ht 'Hof van Eden' verichtten deze inbraak in het evolutieproces. Zij gingen de 'goddelijke'genen van de Nefilim bevruchten met de eicel van de Aapvrouw (homo-erectus) en dmv genetische manipulatie was het resultaat van vele mislukte experimenten de eerste mens, een man Ádam'genoemd in Genesis de Bijbel!. Het sperma werd de verbinding met het 2e element, het 'zuiverend bad'in feite een mengproces, wat een 'hybride; veroorzaakte. In deze zogeheten zuiverings-en extrasieprocessen, werd 'klei'als grondstof gebruikt. In dit verband spreekt Genesis terecht over dat God de mens formeerde, schiep uit klei, Klei heeft de eigenschap, dat het energie kan opslaan, waardoor cellen zich kunnen ontwikkelen. Dat proces kennen we ook in de natuur, toen zich ui zeeklei de eerste cel zich vormde en zo vissen in zee konden ontstaan en op land gekomen, dieren tot en de mensaap (homo-erectus). ELOHIM de Joods/hebreeuwse benaming voor Goden mengden deze 'klei' met al de componenten, de eicel van de aapvrouw bevrucht in de zuiverende baden met het sperma en de genen van het jonge Hoog Ontwikkelde Wezen werd in een 'mal'gelegd, waar de verbinding tot stand kwam. Dit zo heette de verbindingsfase. Het bevruchte en 'gevormde'ei werd ingeplant in de baarmoeder vamn de Hoog Ontwikkelde Vrouw, de Annunaki vrouw zogezegd en zo werd het eindresultaat realiseerbaar. Een wonder niet waar?! En zo was de Adam geboren!

ook bedienden de HOW zich met wat wij niomen het klonen. De menselijke cel bevatte nu immers al de genetische gegevens, informatie die nodig waren voor reproductie van de mens. Een tweede genetische manipulatie was nodig om ook vrouwelijke mensen te scheppen. Adam verviel in diepe slaap, zo vermeld ons de Bijbel, een rib werd verwijderd en vlees werd er tegenaan gedrukt zo luidt de tekst Genesis 2:21 en zo was er de eerste mens vrouw! Aldus een interpretatie van het bijbel, Genesisverhaal, waarvan we niet zeker weten wie dit heeft bedacht en opgeschreven. Het moet zijn geweest in de tijd dat Mozes de Spirituele leider was van het Joodse volk die hij uitleidde naar het 'beloofde'land Palestina, waar het nu nog woont!

De les van het eten van de verboden vrucht'door Eva en Adam, is wellicht een interpretatie van wat wij als voedingsvoorschriften en gezonde leefgewoonte kunnen beschouwen. De Nefilim, de Eloha (De Goddelijke Opperwezen) leerden Adam en Eva  hoe zij deze voedingsvoorschriften en gezonde leefgewoonte in praktijk moesten brengen. Echter de mens faalde en doet dat tot op de dag van vandaag. Vandaar, degeneratie van de mens, van vroeger zeer oud wordende mensen die soms 1.000 jaar oud werden, en in onze tijd niet ouder worden dan ca 100 jaar. Wij zijn nog steeds onderhevig aan verouderingsprocessen, ongeneeslijke ziekten. Geen mens op Jezus van Nazareth na, kan het navertellen hoe de dood was en het hiernamaals en het wedergeboren worden. Alleen Jezus van Nazareth stond op uit de dood na 3 dagen en leefde onder de mensen nog 40 dagen op Aarde, om daarna de zwaartekracht te doorbreken,opsteeg naar de hemel, in zijn (half) etherische verschijning, en onder het oog van de menigte bijeen gekomen, en 2 Annanuki (Nefilim), in witte gewaden, die de mensen ter plekke geruststelden den zeiden, dat hun Jezus op dezelfde wijze zou terug keren op Aarde, met als doel om koning te worden, spirituele en politieke leider in een chaotische wereld, zoals Mozes analoog aan Jezus ook zich manifesteerde alls de spirituele/politie leider van het volk van Israël. Jezus verblijft tot op heden bij zijn 'hemelse'vader op de verre planeet Niburu, in afwachting van de opdracht van zijn vader in de hemel (Niburu) om terug te keren op Aarde! Niemand weet wanneer dit zal gebeuren. Zelfs Jezus weet niet de exacte dag en datum, zo zou hij zelf hebben gezegd aan zijn volgelingen, de11 apostelen.

Co Meijer

a48b0d0e78e39da6b8b1677784b9269f_medium.RADIO 108 FM VOOR DE SCHOORLSE DUINSTREEK NHN! DAGELIJKS NON-STOP ROCK MUSIC! LEES de COMMUNITY NIEUWBRIEF!

NEDERROCK TOP 40 'ALLER TIJDEN'4c85a4edc2143381c8b9a61f043971da_medium.af67f8f495d0adfc99fd97934a373cd6_medium.

1.April rain DELAIN 2.Frozen DELAIN 3.Any time THE RO-D-YS 4.Distant smile CUBY & BLIZZARDS 5.Sleep sleep sleep THE ROD-YS 6.I love you ILSE DE LANGE 7.The lute number FBI 8.Theme from local hero FBI 9.Speeltuin MARCO BORSATO 10.Boll weevil,SHOCKING BLUE 11.To you BRAIN BOX 12.Go down sunshine CUBY & BLIZZARDS 13.Saturday night HERMAN BROOD & WILDROMANCE 14.Endless road TIME BANDITS 15.Doe effe normaal NORMAAL 16.Power to the bone  MENNEN 17.It's gonne be all right SMYLE 18.When the lady smiles GOLDEN EARRING 19.Capital Punishment SANDY COAST 20.Out of sight out of mind SHOCKING BLUE 21.Keep on missing you EARTH & FIRE 22.Wang dang doodle LIVIN'BLUES 23.The great escape ILSE DE LANGE 24.Burning heart VANDENBERG  25.Without your love THE CATS 26.Goin'back to china DIESEL 27.So dissatisfied COBRA 28.Mary is my sweethaert again 29.When people talk ROB HOEKE'S R&B GROUP 30.Russian spy and I THE HUNTERS 31.Hocus pocus FOCUS 32.Crusader KAYAK 33.Russian spy and I THE HUNTERS 34.It's only a matter of time BREEZE 35.Nightingale GEORGE CASH 36.Thanks for the love GEORGE CASH 37.Arabia VENGEANCE 38.Love of life EARTH & FIRE 39.Face to face THE SHOES 40.Bojoura Frank Mills 

BINNENKORT (WEER) RADIO 1557 AM  OP DE MIDDENGOLF te ontvangen in Noord-Holland boven Noordzeekanaal!0d30264fd1790731191acdba9e692bb6_medium.ROCK, HARD ROCK & HEAVY METALMUSIC!

18/02/2019 12:59

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert