De invloed van kleuren op het menselijke organisme

Door Chayenna gepubliceerd in Kleuren, aroma en edelstenen therapie

Kleurentherapie is een verfijnde, uitwendige therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van de helende energie die in de zichtbare, gekleurde lichtstralen opgesloten zit.

Vaak zie je ook dat kleurentherapie samen gaat met andere behandelwijze zoals aromatherapie, edelsteentherapie, reiki en magnetiseren. De toevoeging van de kleuren geeft een extra impuls aan de behandeling. Je kunt kleuren gebruiken om je energie in evenwicht te brengen, creativiteit en het opnemen van lesstof te bevorderen, blokkades op te heffen, en om lichamelijke, emotionele en geestelijke spanningen te verminderen.  Werken met kleuren maakt je ook bewust van je behoeftes, en de reden waarom. Het leert je ook welke kleuren je het beste kan gebruiken voor genezing, gezondheid, ontspanning, inspiratie en bescherming.

Iedere kleur heeft zijn eigen trilling, hierdoor valt kleurentherapie onder het onderdeel wat men ook wel vibratietherapie noemt. Geluid, geur en gedachten zijn ook trillingen en daardoor zijn kleurentherapie, muziektherapie, aromatherapie, edelsteentherapie en technieken als meditatie en visualisatie allemaal nauw met elkaar verbonden. Het is ook een van de redenen waarom velen van mijn artikelen hier op xead dan ook over deze onderwerpen gaan.

Geluidsgolven zijn in werkelijkheid vertraagde kleurvibraties. Denk maar eens aan onweer. Eerst zien wij de bliksem en daarna , wanneer de trilling minder hevig wordt, horen wij pas de donder. In feiten zijn onze zintuigen zo sterk met elkaar verbonden dat sommige mensen, wanneer zij naar een kleur kijken, een bijbehorend geluid horen. Blinden kunnen zelfs met hun vingertoppen kleuren voelen. Elke kleur heeft zijn eigen structuur en voelt anders aan. Kleuren geven ook een geur af. Er bestaan machines die op een scherm de kleuren van geluiden laten zien. Deze vorm van geluids- en lichttherapie werd na de oorlog vooral gebruikt om soldaten met een shock te behandelen.

We weten allemaal, dat kleur invloed heeft op onze stemmingen. Sommige kleuren vinden we verheffend en inspirerend, terwijl andere kleuren ons juist depressief maken. We gebruiken regelmatig termen als ‘hij heeft een rode waas voor zijn ogen’ of ’hij ziet groen en geel van nijd’, zonder echter aan de betekenis achter deze woorden te denken. Onze gevoelens en emoties worden rechtstreeks beïnvloed door het 9gebrek aan0 evenwicht in de hormoonhuishouding van het lichaam. Gekleurd licht reist naar de hypofyse, de belangrijkste klier van het endocriene systeem, waardoor onze gehele stofwisseling wordt beïnvloed. De zichtbare stralen verhogen en stimuleren de productie van hormonen.

Gekleurd licht zorgt er ook voor, dat kalk en fosfor gemakkelijk worden opgenomen, en ongezonde bloedsuikers worden gereduceerd, zonder de gezonde bloedsuikers aan te tasten. Warmte wordt geproduceerd doororanjerode stralen, waardoor verstoppingen worden opgeheven. Stagnaties in het lymfesysteem worden opgeheven, waardoor bloedvaten uitzetten en de bloedcirculatie beter wordt. Anderzijds verlaagt de verkoelende lengte van blauwe golven de bloeddruk, doordat de werking van de bijnieren wordt genormaliseerd en de schildklier wordt gestimuleerd.

Kleur heeft ook invloed op onze geest. Bepaalde kleuren,zoals blauw,kunnen ons rust geven, terwijl andere,zoals bepaalde nuances van geel, onze geestelijke activiteit kunnen stimuleren. Maar de invloed van kleur houdt niet op als wij onze ogen sluiten. Kleuren worden ook door de huid opgenomen, waarbij elke cel van ons lichaam de invloed ervan ervaart. Doordat alle cellen lichtgevoelig zijn, hebben kleurvibraties invloed op de groei en het gedrag ervan.

Net zoals bij vele andere complementaire therapieën geloof ook ik niet dat de mens alleen maar een verzameling botten, spieren en weefsel is die door elektrische impulsen vanuit de hersenen wordt bijeengehouden.  Ik geloof in de ziel, de bron, het al, of welke naam je het ook wilt geven. Het woord zielis verwant met een woord wat (binnen) zee betekent. De oneindige beweging van het water zit ook in ieder van ons. Vele van ons geloven ook in de oneindigheid van de ziel.

Hoewel wij misschien wel een dezelfde ziekte hebben als iemand anders, zijn we toch allemaal uniek, zodat de oorzaak en behandeling van een ziekte bij iedereen anders is of hoort te zijn. In de reguliere geneeskunde behandelt met dan ook vaak alleen de symptomen van een ziekte, in de kleurentherapie wordt naar de gehele mens gekeken.  Zodoende wordt bij ziekte ook gekeken naar de geestelijke en emotionele toestand van de persoon, en naar zijn karakter.  Er wordt dan ook gezocht naar de oorsprong van het probleem,zodat het werkelijk kan worden opgelost. Vaak worden er medicijnen voorgeschreven en uitwendige behandelingen gegeven om te symptomen te verhullen of te verbergen. Dit heeft tot gevolg dat de ziekte wel tijdelijke onder controle lijkt, maar steeds weer terug komt opeen andere manier of op een andere plaats.

Dit komt ook omdat ons verwachtingspatroon hierin verkeerd is. Zogauw we ziek zijn gaan we naar een arts en verwachten van hem dat hij ons iets voorschrijft dat ons geneest. We leggen de verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid in de handen van iemand anders. Ziekte manifesteert zich, wanneer er de noodzaak is om een negatief gedachten- of gedragspatroon te wijzigen, en geen enkele pil of poeder zal helpen, tenzij we werkelijk willen veranderen. Vele aandoeningen worden veroorzaakt door onze levensstijl, door gebrek aan beweging, slechte voeding, negatieve gedachten en handelingen. Dat zijn de dingen die we voor onszelf moeten veranderen. Een therapeut kan er bij helpen om uit te vinden welke aspecten van je leven veranderd moeten worden. Kleur is in het bijzonder goed om problematische aspecten van ons leven te leren zien en om ons te helpen om de nodige wijzigingen aan te brengen.

Ziektes zijn vaak niets anders dan een gebrek aan evenwicht in onze energiehuishouding. Doordat kleurentherapie met energie werkt, kan zij geblokkeerde energie vrijmaken en in evenwicht brengen. Door kleurenadvies in te winnen, wordt je aangemoedigd om de helende kracht in jezelf te ontdekken. De meeste ziekten ontwikkelen zich in het lichamelijke, geestelijke of spirituele lichaam lang voordat er zich fysieke symptomen voordoen. Doordat kleur in directe verbinding met het onderbewuste staat, en als een brug tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld fungeert, kunnen wij haar gebruiken om de oorzaak van een aandoening te diagnosticeren,waarbij zij aan de wortelkan worden behandeld en genezen.

Ziektes en vooral pijn ontwikkelen zich om ons te laten weten, dat wij iets in ons leven moeten veranderen. Het helpt niet om de pijn te onderdrukken, omdat de onderliggende aandoening alleen dan kan worde genezen wanneer wij veranderingen in ons leven aanbrengen. Iemand die bv pijn heeft in de onderrug, heeft misschien te maken met het feit, dat zij van haar familie te weinig steun ondervindt, iemand met een pijnlijke schouder, neemt misschien teveel hooi opzijn vork, en neemt teveel lasten van anderen over. Als de emotionele en geestelijke toestand van de betrokkene niet verbetert, zal ook de aandoening blijven bestaan. Ziekte kan ook door een gebrek aan psychisch evenwicht worden veroorzaakt. Het is niet eenvoudig om de oorzaak van psychische oorzaken te vinden, en eigenlijk kan dat alleen door je eigen intuïtie op dat gebied te ontwikkelen. Ook aandoeningen als epilepsie en geestelijke stoornissen zijn vaak het gevolg van verschillende vormen van energie die vanuit de spirituele wereld ons organisme binnengedrongen zijn. 

Doordat we door onze vijf zintuigen worden beperkt, zien de meeste mensen alleen hun fysieke lichaam. Nauw hiermee verbonden is het etherische lichaam. Het etherische lichaam is in elk opzicht identiek aan het fysieke lichaam maar het vibreert met ene hogere snelheid. Het etherische lichaam is onze bescherming, en blokkades en energiestoringen kunnen door het etherische lichaam worden geregistreerd lang voordat het fysieke lichaam er iets van opmerkt. Veel fysieke en geestelijke aandoeningen kunnen dus op een etherisch niveau aanwezig zijn, zonder zich ooit op fysiek niveau te manifesteren. Het etherische lichaam is net zoiets als de ozonlaag om de aarde. Het verzamelt en filtreert de energie uit de andere ijle lichamen. Helaas kan het etherische lichaam geen onderscheid maken in goede en slechte vibraties, en laat ze dan ook allemaal door naar het fysieke lichaam.

Vibrerend met een nog hogere snelheid dan het etherische lichaam is het astrale lichaam en het is dit lichaam, waardoor wij in onze dromen kunnen bewegen. Het astrale lichaam weerspiegelt onze stemmingen en emoties. Ook hebben we een geestelijk lichaam, dat het totaal aan vermeende vibraties is, goede en kwade, die ons omringen. De overige onstoffelijke lichamen zijn het oorzakelijke lichaam, dat met onze karma’s en met het doel van ons bestaan op aarde te maken heeft, en twee hogere licht lichamen die ons met het goddelijke en buitenaardse verbinden. Kleurvibraties dringen in al deze lichamen door, waarbij zij de levensenergie corrigeren en in evenwicht brengen.

Kleur is in essentie de zuiverste geneeskracht in het universum, maar d ekrachten ervan worden pas in de laatste jaren steeds meer herontdekt en zodanig ontwikkeld, dat kleuren ons in deze moderne wereld kunnen helpen. Er zijn recentelijk veelwetenschappelijke onderzoeken verricht, die deinvloed van zichtbare gekleurde stralen op ons organisme bewezen hebben. In vele gevallen weten wij dat kleurentherapie werkt, maar wij kunnen niet verklaren waarom. Wat we wel weten is dat de ervaringen van twee mensen nooit aan elkaar gelijk zijn. Iedereen die met kleur werkt draagt bij aan een toenemend inzicht in deze wonderbaarlijke geneeskracht. 

Copyright Nederland2011@Gerda verstraeten

 

08/02/2019 13:25

Reacties (1) 

1
08/02/2019 14:17
Boeiend artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert