Herken jij je valkuilen?

Door Chayenna gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

8f2934384249bbc45f8da65d4b98a87b_medium.Hoe creëren we onze eigen valkuilen,en hoe houden we ze in stand. Wat kunnen we doen om ze te ontdekken en de bestaande programmering te wijzigingen. Het lijkt wel eens of we moedeloos worden van ons gestoei en denken dat we het nooit zullen leren. Dit heeft te maken met het feit dat we niet steeds zicht hebben op de manier waarop we onze werkelijkheid creëren. Wij hebben niet in de gaten dat ons creatieve vermogen zo groot is, dat de kracht in ons zo intens is, dat het lijkt of die kracht zich tegen ons keert.

Toch is die kracht helemaal van ons en staat zij ons ook ter beschikking. Het enige dat ons echt mankeert is het inzicht in hoe energieën binnen in ons werkzaam zijn en hoe wij die zelf sturen. We weten niet hoe we met onszelf om kunnen gaan doordat we ons zelf maar zo beperkt begrijpen. Steeds weer komt het er op neer dat wij ons meer bewust moeten zijn van wie we eigenlijk zijn, wat we eigenlijk willen en waar we voor kiezen. De communicatie binnen onze drie-eenheid is zo verstoord dat we het zicht op ons zelf zijn verloren. Dat zicht kunnen we terug vinden door ons open te stellen voor dat wat er diep binnen in ons leeft en zo tot inzicht te komen.

Inzicht dat niet alleen tot doel heeft te weten dat we in de val van onze eigen creatie zitten, maar inzicht dat bewust kiezen mogelijk maakt. Dat inzicht laat ons de vallen zien die wij voor onszelf zetten. Een ervan ontstaat vaak door twijfel en gebrek aan inzicht. We weten onze ervaring niet te gebruiken bij het maken van onze keuzes. Vaak spelen oude gewoontes en normen een rol en handelen we meer onbewust. Maak ik echt een keuze? Waar kies ik voor? Ben ik mij dat bewust? 

Dit is een heel complex gebeuren en moeilijk te verwoorden, omdat het heel abstract lijkt. Wellicht is het daarom zinvol dit toe te lichten met een voorbeeld, zodat duidelijk kan worden wat ik bedoel. Zo leren we zaken tevoren te overzien en zullen we meer in staat zijn onze eigen keuze te maken.b28a6f2961d56bf2471573f8fe3a7b6b_medium.

Iemand die in zijn leven niet echt geborgenheid heeft ervaren meent vaak alles te moeten doen wat anderen van hem verwachten. Om zo op deze manier aandacht en liefde te krijgen.  Bij het opgroeien, geeft dit al de nodige problemen. Op een gegeven moment krijg je een relatie, en je gaat trouwen. Ook in het huwelijk doe jij je uiterste best om aan alle verwachtingen te voldoen om zo aandacht en warmte te krijgen die je nodig hebt.  Vaak neem je ook de verantwoordelijkheden van je partner over omdat je dan meer aandacht kreeg.

In het extreme sloof je jezelf zo uit voor een ander en maakt je het als doel van je leven. Het lijkt verbazend veel op liefde. In werkelijkheid heeft het niks met liefde te maken. Je manoeuvreert sterk in een onderdanige positie. Door het overnemen van de verantwoordelijkheden van de ander,maak je jezelf verantwoordelijk voor de ander zijn welzijn. Hieraan ontleen je dan je bestaansrecht. Als er iets niet helemaal naar wens loopt, voel jij je schuldig. Vaak durf jij je eigen emoties niet te tonen. Erger is dan ook dat je vaak je boosheid verborgen houd uit angst de ander te kwetsen.

Totdat je tot de ontdekking komt dat je op een verkeerd spoor zit en de relatie verbreekt. Echter kom je dan tot de ontdekking dat de energetische koorden zo sterk zijn dat een werkelijke verbreking nog vele jaren nodig heeft. Inmiddels woekeren de verdrongen emoties in je lichaam en zoeken een uitweg. Zo creëerde je allerlei lichamelijke problemen.  Het programma dat jarenlang in je innerlijk draaide en je val veroorzaakte was het programma van zichzelf afkeuren en het bestaansrecht buiten zichzelf zoeken. Het is een van de vele programma’s die zich in ons onderbewuste afspelen. Vaak is het een aanvulling op een levenslang programma van afkeuring. Daar de programma’s een uitwerking hebben op ons fysieke lichaam, zijn het ook programma’s die ons fataal kunnen worden.

Natuurlijk zijn de vallen die we voor onszelf plaatsen lang niet altijd zo ingrijpend en niet zo duidelijk. Vaak creëerden we programma’s in ons energiesysteem, die ons later kunnen opbreken en ons enorm beperken. Dikwijls nemen we ook aangeleerde programma’s mee uit eerder situaties, die ons dan enorm belemmeren kunnen. Zo zitten inprentingen uit onze jeugd ons zo vaak in de weg en weten we niet hoe we daarmee om kunnen gaan. In relaties komt het nogal eens voor dat partners aan dezelfde handelingen of dezelfde woorden een heel andere gevoelswaarde toekennen. Zulke verschillen kunnen heel gemakkelijk leiden tot vervelende misverstanden en erger.

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn de persoon die al jong ging scheiden van zijn partner. Deze had een heel sterke subpersoonlijkheid die men "pleaser" noemt. Dat wil zeggen een subpersoonlijkheid die het een ander graag naar de zin maakt en daar alles voor over heeft. Degene wordt door iedereen aardig en charmant, voorkomend en behulpzaam gevonden. Echter doordat men de partner en zijn relatie boven alles stelde werden veel van de wensen en verlangens van de partner een programma waarnaar men zich richtte. Een voortreffelijk stel, was de kwalificatie die bij hen leek te passen. Zijn soepelheid was groot en daardoor creëerde hij vele nieuwe programma’s.

Na enkele jaren liep deze relatie vast en leerde de persoon iemand anders kennen. Deze nieuwe partner was voor hem echt in alles nieuw: zij had een heel andere manier van denken en in zijn beleving een heel andere manier van voelen en ervaren. Het was een vrouw met heel andere wensen en verlangens. Al snel creëerde hij nieuwe programma’s, die aangepast waren aan de nieuwe situatie. Helaas echter speelde de oude programma’s, die hij bij zijn vorige partner had gecreëerd, nog een rol. Hierdoor was hij niet altijd te begrijpen en traden verstoringen op in zijn nieuwe relatie. Voor hem werd de omschakeling een probleem. Hier van kon hij pas afstand nemen toen bij bewust werd van de drijfveer van zijn handelingen.

d12b3268e6844860d1623950857358ee_medium.Steeds opnieuw hebben we de neiging vallen voor onszelf op te zetten en daar dan steeds opnieuw mee geconfronteerd te worden. Als we ons daarvan bewust zijn dat we op zo’n moment de keus hebben om de val te onderkennen, erin te stappen, of als een niet meer ter zake doend programma op te ruimen, los te laten, dan kunnen die oude vallen ons helpen in onze ontwikkeling en ons bewustwordingsproces. Het kan gebeuren dat we ons bewust worden van de vallen die we voor onszelf hebben gezet en daardoor in verzet komen tegen iedereen die een beroep doet op een voor ons oud programma.

Dan creëren we weerstand en hebben we de kans dwars te willen worden en op die manier tot uitdrukking te brengen dat we slechts onszelf willen volgen. Helaas volgen we dan echter niet onszelf: het verzet is tegen onszelf gericht, tegen het programma dat we zelf gecreëerd hebben. Het lijkt een oud anker dat we niet kunnen opruimen en waar we steeds aan gehoorzamen, aan moet gehoorzamen, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Dat oude anker, dat ons aanvankelijk heeft geholpen, kan ons dan danig in de weg zitten.

Een eerste stap om ons hiervan te bevrijden, is ons ervan bewust worden dat wijzelf de creator zijn van dat anker en daarmee van het probleem. De volgende stap kan zijn dat we – bijvoorbeeld door visualisatie – ons onderbewuste duidelijk maken dat we dat programma, dat anker niet meer nodig hebben, dat we het los kunnen laten, zonder daar nadelige gevolgen van te ondervinden. Wellicht kunnen we ons onbewuste, door er een praatje mee te maken, geruststellen en het tevens bedanken voor de goede zorgen die het voor ons had in de tijd dat het opvolgen van dat programma, het uitvoeren van dat anker, belangrijk was voor ons welzijn.

Copyright Nederland2012@Gerda Verstraeten

30/01/2019 02:04

Reacties (0) 

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert