Als het regent verschijnen de vissen, Andalusië, Spaanse macho's die zwijnen met hun handen doden 21

Door San Daniel gepubliceerd in Verhalen en Poëzie

'Het Machoschap is een uitdaging die prikkelend van kracht zijn aanwezigheid manifesteert. Hier is het niet gespeeld, het is een soort onschuldig machoschap als Joey in "friends" ten toon stelde. Ongecompliceerd door het leven gaan en op jouw plek gaan staan tussen de vrienden, want dat is jouw plek en dat moet niemand betwisten. je uitstraling zorgt er ook voor dat niemand het betwist. In Andalucia is elke 10de man Macho tot zeer macho. (bron: "het wereld statistisch handboek der Macho´s "bij Dr San Daniel Ph.D, oud macho)'

                                          images?q=tbn:ANd9GcQewGu6vy3mILYI7vuwFag

Langzaam maar zeker verandert onze streek.

'Wij zaten bij de Shandybar en genoten van de vroege morgenzon. 'Je ziet ze steeds vaker,' vond Domingo, terwijl hij een teug van zijn barecha nam, en naar de overkant wees waar een paar mensen heel onspaans en verkeerd gekleed rondliepen. 'Die komen niet van hier,' meende Kiko terwijl hij een teug nam en meteen "archg" zei terwijl hij over zijn slokdarm wreef. Ik wist wat hem overkwam, de eerste barecha, een lokaal drankje, vindt zijn weg altijd brandend naar beneden. Bij de tweede zijn alle zintuigen verdoofd en treed een verwarmende gloed op waar je maag zat.Daarna kun je gezellig met je vrienden teuten, wat wij die zondagochtend dan ook deden.

Ons tafeltje was buiten geplaatst op het pleintje met uitzicht op een barretje dat overgenomen was door buitenlanders. 'Ze gooien ook melk in hun thee,' zei Domingo. 'Dat is niet normaal, dat is voor kinderen, een man drinkt thee of melk en de melk dan net uit de uier van de geit ,dat hij nog goed schuimt. Niets van dat gemeng van thee met melk.' Maak je niet druk, Domi, zei ik. Het zijn Engelsen, zij kunnen het niet helpen dat zijn ze zo gewend. 'Ze zullen nooit een van ons worden,' begon Kiko, 'zij hebben korte broeken aan en dragen sokken in hun sandalen.' 'Och,' begon ik, 'zij komen voor het weer en de kwaliteit van het leven hier. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, zij komen uit een vreselijk land waar het alleen maar regent. Hier leven zij als een koning en als "pensionista" kunnen zij in hun eigen land nauwelijks rond komen.'

                                 images?q=tbn:ANd9GcQewGu6vy3mILYI7vuwFag

Ik moest toegeven dat zij wel erg opvielen, rosig haar, verkeerd gekleed en voor ons rare gewoontes er op nahoudend.'

'Weet je wat daar bijvoorbeeld een glaasje wijn kost,' vroeg ik, 'en dan bedoel ik geen goede wijn maar "corriente", tafelwijn? In een klein glaasje, niet een glas zoals hier maar laten we zeggen een half glas van ons. Drie pond,' vervolgde ik,'pakem beet 4 euro,. een goed glas wijn is hier 80 cent en een driegangen menu, incl koffie en wijn en toetje krijg je hier overal voor 9 euro en dan is het vers. Dat is daar heel anders, echt aanzienlijk duurder als je met je señora uit eten gaat neem dan maar 100 euro mee anders sta je ten schande.'  "Zooooo", zeiden mijn beide barecha genoten

'Weet je,' zei ik, 'je moet blij zijn dat die mensen hier komen, zij geven hun hele pensioen hier uit, elke maand opnieuw, dat lijkt niet veel maar het is een geweldige injectie voor onze streek. Als een jubilado (gepensioneerde) hier per maand 600 euro uitgeeft aan benzine, eten, drinken en wat dies meer zij dan lijkt dat niet noemenswaard. Stel echter dat er 100 pensionista´s komen dan praat je in de regel over 50 stellen, die geven dan per maand, hier in de vallei 60.000 euro uit. Hoeven we niets voor te doen. Ze nemen geen arbeidsplaats in beslag, ze brengen alleen maar in, beter kun je het niet hebben. Dan zien ze er maar raar uit en leren onze taal niet. Ze gaan grote voorspoed brengen naar deze streek.'

                                   images?q=tbn:ANd9GcRB76xQ8hTak2Gj5-PSZJj

De zwijnen zorgen voor overlast. 

'Otra ronda,' riep Domingo en het meisje bracht de drie glaasjes godendrank, 'dat is 2.40,' zei zij. 'Kijk in mijn land zou dat al gauw 6 euro zijn geweest,' lachte ik. 'We moeten wel een beetje oppassen met de barecha´s' zei Domi, 'de hand moet straks nog snel zijn en zuiver toeslaan.' 'Welke hand moet zuiver zijn en waarom,' vroeg ik? 'Nou om te doden natuurlijk,' antwoordde Kiko, voor Domi die net aan een teug zat.' Heb jij geen last van zwijnen dan,' wilde hij weten. 'Ik kwam er toevallig 6 tegen,' deelde ik mee, 'op mijn land gisteren, in de vooravond. Ik bleef doodstil staan en zij liepen door. Maar een paar maanden geleden is een groep van zo´n 40 zwijnen de berg afgedenderd en mijn groente tuin was binnen 5 minuten omgewoeld.' 'En,' zei Domi, terwijl hij mij veelbetekenend aankeek, 'daar gaan wij wat aan doen.' 'Je gaat zwijnen schieten,' vroeg ik? 'Nee, we maken ze af met de hand,' zei Kiko.

Daar had ik wel eens over gehoord maar ik had het nog nooit meegemaakt. Nu was het mijn beurt om,"zooo" te roepen. 'We gaan met zijn vijven, dus we willen vijf zwijntjes omleggen. We hebben ze al aangelokt.' 'Diesel,' vroeg ik? 'Ja,' knikte Domi terwijl Kiko zei, 'we hebben in dit dorp geen geheimen meer voor jou.' Zwijnen hebben een enorm ontwikkeld geur vermogen, ze ruiken een begraven truffel van verre. Diesel heeft een zoete weeige lucht en zwijnen komen daar op af.

                                       images?q=tbn:ANd9GcQt95NA1Pe3pNF-QMCwjHD

'Heb je wat te doen vannacht' wilden de mannen weten? 'Niet echt,' antwoordde ik. 'Ga mee dan kun je ons dekking geven. Je rent tussen ons mee en als een van ons struikelt en die loopt gevaar, dan maak jij het zwijn af voordat de gevallen vriend doorboord wordt door de slagtanden. Man, ik heb het een keer gezien, ze maken gehakt van je.'

'Vale,' zei ik, Okay en in mijn hart der harten hoopte ik dat ik gewoon een beetje mee zou hoeven rennen en anders niet. 'Ik hoop dat jullie weten wat jullie doen,' begon ik, 'zwijnen zijn gevaarlijk, ze vertrappen je en wegen 100 kilo of meer.' 'Ja, daarom gaan wij met zijn vijven,' zei Domingo. 'Ga je hier thee met melk drinken of mee?' 'Mee, natuurlijk,' zei ik en ik voelde de Macho knop in mij omgaan.

Het was nacht, het was nacht, het was midden in de nacht daar kwamen..

Om 11 uur kwamen we weer  bijeen, de duisternis was al gevallen en een een heldere maan zoals je die alleen hier hebt, verlichtte de grond waar wij behoedzaam over liepen. Alfonso had twee honden mee. Die hadden twee dagen geen eten gehad. Om ze gretig te maken, had Alfonso mij toevertrouwd.

Vale, Okay zei Ezechiel die de meest ervaren van het groepje bleek en hij hief zijn hand op ten teken dat wij moesten stoppen. Wij maken een cirkel zei hij, Daniel blijft bij mij, we gaan in tegengestelde richting in twee groepen. Elke groep neemt 1 hond mee. Komen wij de zwijnen tegen dan laten wij ze passeren,tot de laatsten langs komen die pakken we. Pak je een middelste of de voorste eerst, dan draait de hele groep naar ons toe en worden wij vermorzeld. "Wie snapt dat niet?"

                                  images?q=tbn:ANd9GcRywm6ojaOV8VIy4wuwiik

'Komen wij elkaar weer tegen, dan doen wij het zelfde maar in een grotere cirkel. Zo komen ze op ons toe zonder dat zij het weten. Als de laatste zwijnen in zicht zijn dan gaan de honden los om de groep af te leiden en wij pakken elk een zwijn.' 'Steken wij ze,' wilde ik weten? 'Voor jij bij hem bent om hem te steken ben je al dood. Zijn hart zit aan de onderkant. Nee, je springt vanachter op hem en snijdt met een felle haal de halsslagader door. Dan isie binnen een paar minuten doodgebloed.' Ik hoopte van harte dat niemand zou struikelen en nam mij voor om nooit meer mee te gaan.

'Pssst, ik hoor ze' fluisterde Ezechiel Wij bleven doodstil wachten. De andere groep had nu een rond trekkende beweging gemaakt en je voelde ineens de onrust komen in de groep zwijnen. Ze hadden iets gehoord. Je rook ze nu duidelijk, wij  stonden tegenwind. 

Ze kwamen op gang , ze hadden achter zich de andere mannen geroken of gehoord. Ze begonnen  eerst te stappen en al snel  veranderde dat en kwam daar een daverende trein van beest de helling af stormen, naar ons toe. Wij stonden nu in de passerende  flankzijde. 'Ja,' riep Ezechiel en liet de hond los de andere groep was nu bijna bij de zwijnen die verbaasd bleven staan  en zich gereed maakte om de honden open te rijten. De honden dansten om de zwijnen en hapten naar hun oren.

Ezechiel, met mij in kielzog, rende met ontbloot mes, rondtrekkende naar het achterste zwijn en sprong op het zwijn en voor dat de bruut wist wat er gebeurd was, sneed een snelle flits staal zijn levensader door. Het bloed spoot alle kanten op. De laatste zwijnen bleven nu staan en draaiden zich om, de bloedgeur met afgaande wind had hen wilder dan wild gemaakt. De honden misten een kanjer die zich van hen niets aantrok  en die op Ezechiel afstormde, hij had hem niet gezien.

                          images?q=tbn:ANd9GcTk5ab6Wa5Gddb422tDIrh

San Daniel de zwijnenman

Ik had niets meer in mijn handen, ik was mijn mes kwijt, ergens laten vallen, maar ik wilde mijn vriend ook niet laten vertrappen. Ik struikelde, en het zwijn ging rakelings langs mij heen, hij vergat de hele Ezechiel hij draaide zich naar mij toe en terwijl ik overeind krabbelde gaf hij mij een stoot in het aanvallen tegen mij rechterbeen. Ik vloog weg, letterlijk en alhoewel ik geen pijn had in mijn rechterbeen kon ik het niet meer gebruiken. 

Zijn slagtand was afgeketst op mijn been. Ik werd oer, het was het zwijn of ik. ik pakte een steen en toen hij mij weer lanceerde sloeg ik hem met alle kracht op de zijkant van zijn kop, gezicht gebied zal ik maar zeggen. Nu was mijn jas en mouw opengehaald en ik voelde mijn arm nat en warm worden.  Toen hij weer op mij af kwam liet ik mij op hem vallen en greep met alle kracht die ik had zijn oren, nu sleurde hij mij mee en sloeg mij van rechts naar links tegen de grond .

Als ik zijn oren los zou laten dan was ik dood, dat wist ik zeker. Zo een beest is rond van vorm en je wordt naar alle kanten geslingerd. Wij waren alleen op de wereld en ik wilde het zwijn alleen maar doden maar ik wist niet hoe. Ineens waren daar de honden die naar de bruut zijn staart hapte en naar zijn poten, het zwijn hield stil. Daar was Alfonso, zijn mes flitste, passeerde mijn rechterhand en begroef zich in de halsslagader.

Dat was de laatste, lachte hij.  Zij moesten mijn vingers los maken van de oren van het inmiddels neergevallen beest. Mijn vingers waren "op slot" verkrampt. "Man dat was Macho" zei Alfonso, 'toen het zwijn Eze wilde pakken, probeerde San Daniel hem om te schoppen. Ik zal mijn zoon bellen voor de 4 x 4 dan laden wij ze in en dan morgen uitbenen,' besloot hij. Langzaam kwam ik weer tot mijn zinnen en grinnikte. Zo worden legendes geboren dacht ik en vreesde het bezoek dat onvermijdelijk zou volgen voor hechtingen bij onze dorpsbroeder die niet verdoven mag. 

Ik besefte dat angst een achterhaalde emotie is achteraf, net zoals de pijn die je na een half uur pas begint te voelen als een zwijn je te grazen wilde nemen. De volgende dag na 7 hechtingen en met een barecha in de hand, die niet zeer deed als ik niet ademde, zaten wij nog wat na te teuten. 'Goh man dat was lachen,' zei Domi. 'Ja,' antwoordde ik stoer maar dacht, 'het is maar wat je lachen noemt.'

deel gemist? druk op de link

lees ook deel 22

San Daniel 2019

landingspage-san-daniel

Best verkochte boeken in leestips

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

 

17/01/2019 07:09

Reacties (1) 

2
17/01/2019 10:17
Tjonge....het stenen tijdperk terug van nooit weggeweest.... ;-P
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert