Over mensen en meningen

Door Guivanho gepubliceerd in Nieuws en politiek

Mensen houden er meningen op na. Tenminste, als ze enige moeite doen om over zaken na te denken. Dat begint dan met het waarnemen van feiten, het interpreteren van die feiten en er een oordeel over vellen. Dat oordeel is dan waardegebonden, zegt iets over de persoon die dat oordeel heeft. Tot zover is er niks aan de hand, zou je zeggen.

Maar er zijn ook meningen die er mensen op nahouden. Dat zijn dan bijvoorbeeld meningen in de trant van ‘het is niks, het was niks en het wordt niks’ of ‘het is toch allemaal een pot nat’. Het zijn meningen, waar mensen zich zonder veel nadenken bij aansluiten. Het doet me denken aan een scène, die ik ooit op de Vlaamse tv zeg. Een schepen was tijdens een vergadering in slaap gevallen en werd wakker gemaakt met de vraag, of hij voor of tegen een voorstel was. ‘Ik sluit me aan bij de meerderheid’ zei hij. Geestelijke luiheid en inertie.

Erger nog is het feit, dat meningen worden gebaseerd op feiten, die geen feiten zijn. Of meningen, waarbij feiten domweg worden genegeerd. Voorbeeld: ik vind werkgelegenheid belangrijker dan de opwarming van de aarde en dus huldig ik de stelling, dat er van de opwarming van de aarde geen sprake is. 

Er zijn landen, waar het zich aansluiten bij de meerderheid, gemeengoed is. Bijvoorbeeld islamitische landen. Voor zover mensen weigeren zich bij de meerderheid aan te sluiten worden ze daarbij van overheidswege een handje geholpen. Goedschiks of kwaadschiks. In zo’n situatie is het vaak raadzaam om uit zelfbehoud geen mening te hebben of te doen alsof je het met alles eens bent.

Dit wil echter ook weer niet zeggen, dat het niet hebben van een mening afkeurenswaardig is. Je bent weliswaar op de hoogte van bepaalde feiten, maar niet voldoende om die feiten te kunnen interpreteren. Laat staan er een oordeel over te hebben. Neem de Brexit als voorbeeld. Ik ben geneigd te menen, dat de Britten er niet verstandig aan hebben gedaan om voor het uittreden uit de EU te kiezen, omdat die keuze voor een groot deel voortkomt uit nostalgie: ‘Brittania rules the waves’. Dat neemt niet weg, dat hun keuze achteraf bezien de juiste kan blijken te zijn.

Ware wijsheid is gestoeld op een steeds beter inzicht in wat je niet weet.

29/12/2018 12:32

Reacties (2) 

11/01/2019 23:14
Wat het laatste betreft: de Britten waren het gewoon zat zich door de huichelaars en moraalridders van de EU de wet te laten voorschrijven. Daar heb ik alle begrip voor.
Voor de rest: een goede analyse.
Dat is de zwakte van elke democratie: de dommen zijn altijd in de meerderheid. Ik hoop dat het ooit zover komt dat je alleen nog maar met een IQ boven de 110 mag stemmen.
Het is namelijk niet eens geestelijke luiheid. Het is het onvermogen om verder te denken dan je eigen neus lang is.
31/12/2018 19:17
Die laatste zin denk daar nog maar eens over. smiley

Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert