De samenzwering, kernrampen en vliegende machines uit de oudheid, de verloren geschiedenis I

Door San Daniel gepubliceerd in Geschiedenis

                                         9789048431908.jpg

In mijn boek: de Libische jaren beschrijf ik hoe delen van de woestijn in Libië verglaasd zijn.  Dat is bijzonder te noemen omdat je zoiets niet verwacht. Het verglaasde gebied ligt op het grensgebied van Libië en Egypte. Zand verglaast onder temperaturen tussen de 1700 en 2000 graden Celsius.

Het glas staat bekend als Tektiet, er is ineens zoveel energie en hitte vrijgekomen dat het woestijnzand werd omgesmolten tot glas.

Libisch glas is opvallend door zijn gele kleur maar kan door de verschillende zandlagen ook bruine tinten hebben. Het is de enige tektiet op aarde met deze opvallend gele kleur en wordt daarom ook 'goud tektiet'genoemd.

In de tijd van de Farao's was tektiet al bekend en werd het gezien als een waardevolle edelsteen.

                                             images?q=tbn:ANd9GcRaOlf2-cPVSLCK59SWKg9

Tutankhamun  ook wel geschreven als Tutenkh-, -amen,amon; (regeerde van. 1341 –  1323 voor Christus) was a Egyptian farao uit de 18de dynastie de periode die bekend staat als het nieuwe koninkrijk.

In zijn dodenmasker zijn tektiek edelstenen verwerkt, enerzijds omdat die kostbaar waren maar anderzijds omdat uit Egyptische geschriften blijkt dat men van mening was dat deze rechtstreeks van Ra de zonnegod afkomstig waren, en als je zelf als farao afkomstig bent van Ra of Amon dan had je het recht om diens geschenken te dragen. Het was een edelsteen voorbehouden aan de hoogste klasse.

Ra had zijn hoogtepunt van verering in de 5de dynastie, circa 2500 jaar voor Christus en was afkomstig van achter de zon,aldus de Egyptische mytholgie, van waar hij met de zonneboot reisde door zijn gebieden.

Elke farao had dan ook een copie van de zonneboot, en het is interessant te weten dat er zulke boten gevonden zijn.(zie de zonneboot van farao Choefoe)

763?appId=93a17a8fd81db0de025c8abd1cca12

'De oorsprong van woestijnglas is onzeker. Meteoritische oorsprong is lang als een mogelijkheid beschouwd, en recent onderzoek koppelt het glas aan impactkenmerken, zoals zirkoon-afbraak, verdampt kwarts en meteoritische metalen.  Sommige geologen associëren het glas met stralingssmelting van grote meteorische luchtopstoppingen, waardoor het analoog is aan trinitiet dat is ontstaan uit zand dat is blootgesteld aan de thermische straling van een kernexplosie. Libische woestijn glas is gedateerd als ongeveer 26 miljoen jaar geleden gevormd.'

(foto's van dit tot glas gesmolten zand vindt u op de volgende link: strewnfield Libyan desert) waaruit blijkt dat honderden tonnen van'glas' zich uitstrekken over honderden kilometers van woestijn.

Om precies te zijn beslaat het gebied 6500 km²  en is het gelegen tussen de  Koufra Oasis in Zuid-west Egypt en het  N'Giffel-Khabir-Plateau (Gilf Kebir) bij de Egyptische-Libische grens.

                                          images?q=tbn:ANd9GcQ3RtNyweI-nlueJzIWaM-

 Tutankhamun's broche met in het midden een 'scarabe' tektiek glas, die gedateerd is op een ouderdom van 28 miljoen jaar.

Wat daar ook plaats gevonden heeft is onder extreem hoge temperaturen gerealiseerd.  Een hittebron van tussen de 1700 graden op zijn minst tot 2000 graden Celsius of meer. Tussen die temperaturen verglaast zand.

                                       250px-Civilt%C3%A0ValleIndoMappa.png

Wat gebeurde in Mohenjo-daro:

Mohenjo-daro (Urdu: موئن جودڑو, Sindhi: موئن جو دڙو, Engels: heuvel van de doden) - een stad van de beschaving van de Indusvallei gebouwd rond 2600 voor Christus, gelegen in de provincie Sindh in Pakistan. Die oude 5000 jaar oude stad vormt de grootste van de Indus-vallei, algemeen erkend als een van de belangrijkste vroege steden van Zuid-Azië en de Indus Vallei-beschaving. Mohenjo Daro, een van 's werelds eerste steden en gelijktijdig met de oude Egyptische en Mesopotamische beschavingen, wordt ook wel ' Indus Vallei Metropolis 'genoemd.

                               300px-Dancing_girl_mohenjodaro.jpg

'Mohenjo-daro was een knooppunt van culturen, met zijn bevolking van 40 000 zielen was het een onwaarschijnlijk grote stad in de oudheid. Kunst stond op een hoog peil, zie de gevonden beeldjes, men beschikte over technieken die in West Europa pas na de middeleeuwen hun  opgang vonden. Men had water reservoirs en een rioolstelsel.

'Toen opgravingen van Harappa enMohenjo-daro het straatniveau bereikte , werden skeletten ontdekt die verspreid lagen over de steden, vele hand in hand en uitgestrekt in de straten alsof hun leven in één klap geëindigd was, met hun gezicht naar de grond gericht.

Waarom zijn de lichamen niet vergaan of opgegeten door wilde dieren? Er zijn geen sporen van fysiek gewelddadige dood gevonden en wat apart is dat de skeletten een zware radioactieve lading dragen. Wetenschappers vonden een skelet dat 50 keer hogere radioactieve lezing gaf dan normaal. 

                                          images?q=tbn:ANd9GcQI147ETo97ItGdtbNlWdi

Er zijn duizenden zwart gesmolten stenen gevonden in het Mohenjo-daro gebied. Deze blijken fragmenten van klei en zand die samengesmolten in extreme hitte. Andere steden zijn gevonden in het noorden van India, die aanwijzingen van explosies van grote omvang  tonen. Een van deze steden, gevonden tussen de Ganges en de bergen van Rajmahal, lijkt te zijn blootgesteld aan intense hitte.

De muren en funderingen van de oude stad zijn samengesmolten, letterlijk verglaasd. Dat brengt dan toch de glazen woestijn van Libië in gedachten, wat voor extreme temperaturen hebben hier plaatsgevonden?'

                                             images?q=tbn:ANd9GcSU3MZ9nfGIXTVK1Vgyf8P

Wat voor verklaringen kunnen er zijn? In recente geschiedenis hebben wij de Tunguska gebeurtenis in het huidige Rusland(1908). De Tunguska gebeurtenis  was een grote explosie die plaatsvond in de buurt van de Stony Tunguska-rivier in Yeniseysk Governorate (nu Krasnoyarsk Krai), Rusland, in de ochtend van 30 juni 1908. De ontploffing over de dunbevolkte Oost-Siberische Taiga 'vlakte' 2.000 vierkante kilometer (770 vierkante mijl) bos af, maar veroorzaakte geen bekende menselijke slachtoffers. De explosie wordt over het algemeen toegeschreven aan de luchtstoot van een meteoor. Het is geclassificeerd als een impactgebeurtenis, hoewel er geen impactkrater is gevonden.

Maar is dat wat er in Libïe is gebeurd of in Monhenjo-daro?

Albion W. Hart, één van de atoom wetenschappers die promoveerde aan de The Massachusets Institute of Technology, observeerde toen hij door de White Sands testgebieden in Alamogordo reed, exact dezelfde stukken glas, achtergebleven na de atoomexplosies, als die hij 50 jaar daarvoor had geobserveerd in de Afrikaanse woestijn. Na de proefkernexplosies werden de gebieden altijd onderzocht op resultaten van de explosies.

Alleen… om de stukken glas te maken zoals die in de Afrikaanse woestijn voorkomen, zou er een atoomexplosie nodig zijn die 10.000 keer krachtiger was dan die in Nieuw Mexico.

Dus wat is er gebeurd in die verre achter ons liggende tijden?

Oudere teksten of heilige zangen of boeken kunnen ons wellicht uitkomst bieden.

                                    images?q=tbn:ANd9GcSAtd5Kpu3sjNCKF53Yg1P

Bhagavad Gita is zo'n oude tekst, bestaande uit 700 verzen in het Sanskriet. Het is écht oud, wij spreken dan over de 5de eeuw voor Christus en dan zijn de gebeurtenissen al van een ver verleden gebeurtenis daarvoor. (denk aan onze bijbel). Bhagavad Gita betekent in Sanskriet, het lied van God, het is onduidelijk of de zang van God komt en dat die God mededelingen doet, of dat het óver de Godheid gaat. In ieder geval dragen deze Vedische dichten een verslag in zich, van voor de toen levenden, uitermate belangrijke gebeurtenissen. Gebeurtenissen die niet vergeten mochten worden. 

De 700 verzen vormen een onderdeel uit een groter geheel:de Mahabharata.

De Mahabharata heeft óver de 200 000 versregelsen beslaat 1,8 miljoen woorden. Die teken je niet op om de flauwekul. Qua beschavingswaarde is het vergelijkbaar met de werken van Shakespeare, de bijbel, de Quran, de werken van de Griekse Homer. Wat maakt het deel van Bhagavad Gita zó bijzonder?

                                      images?q=tbn:ANd9GcTJVEtWE1MHDy_CsKAafU3

Het zijn verzen die bijzonder belangrijke gebeurtenissen optekenen.  Er is een aantal verzen die specifiek refereren aan een lucht oorlog. Er wordt daarin gebruik gemaak door de Godheid van Vimama's en wat mogen dat dan zijn? Dat zijn zich zelf voortdrijvend voertuigen in de lucht die ingezet worden tijdens een oorlog en die een alles vernietigende lading met zich mee dragen.

De nucleaire oorlog van de Drona Parva:

Een van de vreemdste verhalen over de oude Hindoestaanse Veda's komt van een vertaling van de Drona Parva, het zevende boek in de Mahabharata. Het boek beschrijft Drona, een krijger die is aangesteld als leider van een leger in de oorlog in Kurukshetra en zijn daaropvolgende dood in die strijd. Het verhaal sluit aan bij thema's die elders in de Mahabharata zijn aangetroffen, en andere oude teksten die de moeilijkheden van oorlog beschrijven, maar dit specifieke boek geeft een aantal beschrijvingen die griezelig lijken op de effecten van een nucleaire oorlog.

Explosies die alles egaliseren, dieren die schreeuwen en in vlammen opgaan, zwangere vrouwen van wie de baby's dood gaan en metalen harnassen die smelten op de huid van krijgers die ze dragen, allemaal klinken als het resultaat van een nucleaire explosie. Er wordt melding gemaakt van vogels die uit de lucht vallen, vanwege een enkel projectiel dat is belast met alle kracht van het universum, zo helder als duizend zonnen.

"Wij aanschouwden in de lucht wat ons toescheen als een massa van scharlaken wolk die lijkt op de woeste vlammen van een laaiend vuur. Uit die massa flitsten vele vlammende schichten, en enorme brullen, zoals het geluid van duizend trommels tegelijk geslagen omringden de krijgers. En daaruit vielen vele wapens gevleugeld met goud en duizenden bliksemschichten, met luide explosies en vele honderden vurige wielen, "

                                                   images?q=tbn:ANd9GcSycG-cEMAIInwXhgoyXLQ

en een tweede verslag:

Uit de Mahabharata: ... een enkel projectiel geladen met alle kracht van het universum. Een gloeiende rook- en vlamkolom Zo fel als de duizend zonnen Roos in al zijn pracht ... een loodrechte ontploffing met zijn golvende rookwolken ... ... de rookwolk die opkwam na zijn eerste explosie vormde zich in zich uitbreidende cirkels zoals de opening van gigantische parasols ... ..het was een onbekend wapen, Een ijzeren bliksemschicht, Een gigantische boodschapper van de dood, Die tot as herleidde het hele ras van de Vrishni's en de Andhaka's. ... De lijken waren zo verbrand dat ze onherkenbaar waren. Het haar en de nagelsvan de anderen vielen eruit; Aardewerk brak zonder duidelijke oorzaak, en de vogels werden wit. Na een paar uur waren alle voedingsmiddelen besmet ...

Om de een of andere reden  sta ik altijd wat skeptisch tegen over geschiedkundige optekeningen die niet Westers zijn, dus...

Laten wij eens naar een ander oud document kijken; de bijbel.

                                     images?q=tbn:ANd9GcTajNFeHELLiYdDb2SAf5J

De Westerse rechtsorde heeft zich eeuwen laten leiden door de bijbel dus je mag stellen dat het een document betreft met veel invloed op onze maatschappij. Ik wil de zaak Sodom en Gomorrah tegen het licht houden.

Laten we meteen ver teruggaan in Bijbelse tijd, naar het eerste bijbelboek: Genesis. In het verhaal van Genesis onthult God aan Abraham dat Sodom en Gomorra moeten worden vernietigd vanwege hun ernstige zonden (18:20). Abraham pleit voor het leven van alle rechtvaardige mensen die daar wonen, vooral de levens van zijn neef, Lot, en zijn familie. God stemt ermee in de steden te sparen als 10 rechtschapen mensen gevonden kunnen worden (18: 23-32). Twee engelen worden in Sodom naar Lot gestuurd, maar worden tegen een goddeloze menigte opgewacht die vervolgens blind worden geslagen door de engelachtige gasten (19: 1-11).

Omdat ze alleen Lot en zijn familie als rechtvaardig onder de inwoners vinden, waarschuwen de engelen Lot om de stad snel te evacueren en niet achterom te kijken. Terwijl ze de vernietiging ontvluchten, kijkt de vrouw van Lot terug op de stad en verandert ze in een zoutpilaar (19: 12-29).

                                           sodom-and-gomorrah.jpg

-en de Heer toonde zijn ongenoegen, en 'regende vuur en zwavel ... Hij vernietigde iedereen die daar woonde en alles dat in de grond groeide'.

Ook hier gebeuren buitengewone zaken. Er is een opperwezen dat onstemd is. Hij besluit uitvoering te geven aan zijn ongenoegen. Ook in dit verhaal komt de ellende uit de lucht ..immers, 'het regent vuur..' niet alleen regent het vuur maar alles wordt vernietigd tot in de grond toe. Daarnaast beschikken de engelen over hi-tech 'zij slaan hun belagers met blindheid'.

Het is niet een natuurramp die zich voltrekt.. nee ..het is gepland. Engelen (buitenaardsen) begeven zich immers naar het huis van Lot om hem te waarschuwen. De vrouw van Lot treuzelt, zij wacht en kijkt om.. en verandert in een zoutpilaar.. Kristaliseert zij onder hoge temperatuur? Haalde wat de straf ook geweest was voor de inwoners, haar in? Mogen de vluchtenden niet omkijken opdat zij niet verblind zouden worden? Wie het weet mag het zeggen. Wel is hier weer een optekening van totale vernietiging die van uit de lucht gestuurd wordt.

Later onder epische verdichting en optekening wordt er een moraal aan verbonden. Namelijk dat Sodomie, homosexualiteit, de reden zou zijn geweest voor de vernietiging. Christenen zijn altijd goed geweest in schuldgevoelens.

Zoals zo vaak het geval is, levert het stellen van vragen, alleen maar meer vragen op. Wat niet wegneemt, dat steden vernietigd zijn vanuit de lucht, dat woestijnen verglaasd zijn geraakt onder extreem hoge temperaturen en dat je het zelfde vindt bij vernietigde Indiase steden uit de oudheid. Dat er melding wordt gemaakt in de oudst mogelijke geschriften over vliegende machines die dood en verdoemenis zaaien. Ik kan alleen maar tot de conclusie komen dat de wereld en haar geschiedenis cyclisch zijn en om de één of andere reden vinden wij dit niet in onze geschiedenisboekjes terug.

 

Ik wens u allen een fijne Kersttijd toe.

San Daniel 2018

landingspage-san-daniel

Best verkochte boeken in leestips

for more info concerning San Daniel press the following link/ voor meer info betreffende San Daniel druk op de link a.u.b.:landingspage-san-daniel

en 

Nederlandse auteurs page van San Daniel in Hebban

and the page of Dutch authors in Hebban

Author's pages:

Amazon author’s page San Daniel

Hebban.

Deel dit artikel aub! / share this information please! 

Vriendelijke groet en God Bless, kind regards and God Bless!

Bronnen.

  1. Paul Schemm (16 February 2010). "Frail boy-king Tut died from malaria, broken leg". Associated Press. 27 February 2010 at the Wayback Machine.
  2. "Tutankhamun or Tutankhamen". Collins English Dictionary. n.d. Retrieved 24 September 2014.
  3. Clayton, Peter A. (2006). Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. Thames & Hudson. p. 128. ISBN 978-0-500-28628-9.
  4. Quirke, S. (2001). The cult of Ra: Sun-worship in ancient Egypt. New York: Thames and Hudson, p.144.
  5. Kramers, J.D et al (2013): Unique chemistry of a diamond-bearing pebble from the Libyan Desert Glass strewnfield, SW Egypt: Evidence for a shocked comet fragment. Earth and Planetary Science Letters 382, 21-31 doi:10.1016/j.epsl.2013.09.003
  6. Wright 2010, p. 107: Quote: "Five major Indus cities are discussed in this chapter. During the Urban period the early town of Harappa expanded in size and population and became a major center in the Upper Indus. Other cities emerging during the Urban period include Mohenjo-daro in the Lower Indus, Dholavira to the south on the western edge of peninsular India, in Kutch, Ganweriwala in Cholistan, and a fifth city, Rakhigarhi."
  7. Van Buitenen; The Mahabharata – 1; The Book of the Beginning. Introduction (Authorship and Date)
  8. Davis, Richard H. (2014). The "Bhagavad Gita": A Biography. Princeton University Press. p. 38. ISBN 9781400851973. Retrieved 31 May 2017.
  9. bhārata means the progeny of Bharata, the legendary Jain king who is claimed to have founded the Bhāratavarsha kingdom
  10. Genesis, het eerste bijbelboek.
22/12/2018 07:36

Reacties (8) 

26/12/2018 10:33
Boeiend om hier over na te denken en onderzoek naar te doen.
1
22/12/2018 17:29
Ach ja. Onverklaarbare gebeurtenissen in het verre verleden bevleugelen de menselijke fantasie - dat was al zo in de oudheid: elke nieuwe versie gooit er nog een schep bovenop.
Het wordt helemaal boeiend als wij onze huidige wetenschappen er op los laten: archeologische vondsten en de kennis van natuurkundige wetten.
De vrouw van Lot: als die nu blind was geworden zou ik het nog willen geloven, maar dat zij in een zouten pilaar veranderde lijkt mij ontsproten aan de fantasie van de verteller. Het bestaat namelijk niet dat de rest van de familie dan ongeschonden verder kon trekken....
1
22/12/2018 20:29
persoonlijk deel ik de mening .. allemaal zoutpilaar of niemand.. zij zal toch niet zo érg getreuzeld hebben
1
22/12/2018 13:56
Heel interessant onderwerp, waarvan we het fijne waarschijnlijk nooit zullen weten. Net als Robin93 heb ik er op tv ook ooit iets over gezien in de Ancient Aliens-serie. Blijft raadselachtig wat zich in het verre verleden op onze planeet allemaal heeft afgespeeld; meer dan stille getuigen (zoals de verglazing in bepaalde woestijnen) is er niet meer over te vinden.
1
22/12/2018 13:52
Mega artikel! Ik heb wel eens een documentaire over de verglazing in de Indus-vallei gezien in de serie Ancient Aliens; die kwamen tot dezelfde (buitenaardse) nucleaire verklaring.
1
22/12/2018 20:32
Dank je ..ik ben het gaan uitzoeken omdat het mij nogal bezig hield
1
22/12/2018 13:50
Uitermate boeiend artikel. Een geschiedenis, die wij niet meer kennen, anders dan uit heilige geschriften. Van de Indusvallei is er dus nog iets bekend over de oorzaak van de verglazing. (In tegenstelling tot jou geloof ik echter de oude Indiase Vedische geschriften veel eerder dan de al ettelijke keren gecensureerde bijbel).
In de Lybische woestijn lijken de overwinning absoluut te zijn geweest; er bleven geen overlevenden over, die het verhaal hadden kunnen vertellen of opschrijven.
1
22/12/2018 20:31
ik veronderstel dat je dat goed inschat.. die overwinning is echt heel bizar geweest
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert