Deel II..Het Hydroxyl onderzoek (tot stilsstand brengen van klimaatverandering) en de herstellende Ozone laag dl 2

Door San Daniel gepubliceerd in Wetenschap en onderwijs

                                     images?q=tbn:ANd9GcQE1SMC57E2-jQfoEisHLy

Hier boven afgebeeld ziet u een pagina uit het zogenaamde 'Domesday book'(oude spelling voor Doomsday)

'Om welke reden dan ook neigen vele mensen naar zwartgalligheid en dat is zeker niet van de laatste jaren. Willem de veroveraar liet al een onderzoek verrichten in 1085 om de stand van zaken in Engeland en Wales te belichten..wij weten uit de Anglo-Saxon Chronicle dat de Liber de Wintonia zoals het ook wel in het Latijn bekend staat, gereed was in 1086. De middeleeuwse spelling voor doomsday was in die tijd Domesday.

Het was niet een opwekkend schrijven en  Richard FitzNeal schreef in Dialogus de Scaccario (circa 1179) Dat het boek beter het laatste gerecht kon worden genoemd.. 'want de conclusies,' aldus Fizneal zijn als het laatste oordeel onveranderbaar.'

Doem denken en het einde van de wereld is al sinds mensenheugenis een dankbaar onderwerp.

De volgende link leidt u tot einde van de wereld voorspellingen van de 2de eeuw na Christus tot heden ten dage. Einde der tijden doem scenario. Dan beschouwen wij alleen nog maar opgetekende en bewaarde verklaringen.

                                       images?q=tbn:ANd9GcS8MFLaZ2LhcRbM8eBQeCw

Een vrij recent voorbeeld is de 'Maya kalender gekte', die heerste rond de datum 12-12-2012. Het is een bekend gegeven dat juist rond of nabij eeuwwisselingen een  malaise optreedt, een moeheid van bestaande structuren. Het bijzondere is dat niet alleen 'crackpots' zich bezondigen aan dergelijke malaise invloeden, maar ook imminente geleerden zoals Isaac Newton of om het dichter bij huis te zoeken: Prof. F.W. Rutten die van 1973 tot 1990 secretaris generaal was van Economische zaken. Die voorspelde dat 2002 de eind datum zou zijn.

Het meeste eindtijd gedachtengoed bevindt zich in de religieuze sfeer, waar teksten uit 'heilige' boeken of getallen mythologie aanwijzingen zouden geven voor het einde der einden.

                                            images?q=tbn:ANd9GcRtMxm8EYIRofprXnzi4Bn

Ik vrees dat er een ommeslag gekomen is weg van de religieuze dogma's naar de meer wereldse zaken met een duidelijke overeenkomst. Religie houdt ons voor zondig en schuldig aan, noem het maar op en biedt redding als wij ons bekeren en wij slechts het juiste pad volgen etc, waar de milieubewegingen, sommigen daargelaten, ook een sterk appél op schuldgevoelens doen 'het is nog niet te laat wij kunnen het tij nog keren..' en 'wij hebben de wijsheid in pacht, volg ons..'

'Ik word moe van alle negatieve milieu voorspellingen, het lijkt wel of men zich verkneukelt over alle 'ellende' die ons zou staan te wachten. Een hoop doemsday scenarios zijn niet gefundeerd maar zijn meningen die rondzingen op milieu conferenties en eenmaal naar buiten gekomen worden herhaald tot in het oneindige alhoewel de realiteit verschilt van die meningen. Dat is begrijpelijk er is een milieubewustzijn ontstaan die zijn weerga niet kent  en ieder 'goede' burger wil zijn steentje bijdragen aan een betere leefomgeving  voor nu, maar ook voor het nageslacht. Dat is een nobel streven maar laten we genuanceerd blijven en niet eindloze bakken geld en subsidies pompen in conferenties die niet getoetste meningen rond zingen.

Vandaar dat ik enige opwekkende artikelen betreffende het milieu op schrift zal stellen, artikelen die weergaven zijn van studies die vandaag de dag plaatsvinden.'

                                              images?q=tbn:ANd9GcQE1SMC57E2-jQfoEisHLy

Hoe liep het af met het Domesday book van 1086? Laat mij volstaan te melden dat Engeland en Wales nog bestaan.

Vandaag deel 2 dat een studie naar de Ozon laag behandelt.

De herstellende Ozon laag:

De ozonlaag zal in 2060 volledig zijn hersteld: de gaten in de bovenste atmosfeer herstellen zich met een snelheid van maximaal drie procent per decennium, stelt een VN-studie.

De ozonlaag die het leven afschermt van kankerverwekkende zonnestralen, herstelt zich langzaam, heeft een VN-onderzoek onthuld. Een gat werd gevonden in de ozonlaag boven Antarctica in de jaren 1980 als gevolg van schadelijke chemicaliën die in de atmosfeer werden gepompt. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat grote hoeveelheden ultraviolet licht de aarde onverminderd bereikten en is gekoppeld aan een toename van diagnoses van huidkanker.

Door ernstige verboden bij de vervaardiging van deze producten is het gat in het ozon met een snelheid van één tot drie procent per decennium hersteld, hebben wetenschappers nu geconcludeerd.

Dit proces doet de schade te niet die is veroorzaakt door jarenlange gevaarlijke uitputting en zal naar verwachting in 2060  de ozon laag volledig hebben hersteld, krachtens het onderzoek.

                                     images?q=tbn:ANd9GcTHUg--kO5ROarFiK3-jur

De studie was een vierjaarlijkse bespreking van het Montreal Protocol, een verbod uit 1987 op door de mens gemaakte gassen die de kwetsbare ozonlaag op grote hoogte beschadigen.

Het vond op lange termijn afnamen van de hoeveelheid van deze gassen in de atmosfeer en concludeerde dat de stratosferische ozon laag herstellende is.

'Het gat in de ozonlaag in Antarctica is aan het herstellen en dat behelst een continue proces', aldus het rapport.
'Als gevolg van het Montreal Protocol is veel ernstiger ozonafbraak in de poolgebieden voorkomen.'

Het gat in de ozonlaag in Antarctica zal naar verwachting geleidelijk sluiten en in de jaren 2060 terugkeren naar het niveau van 1980, aldus het rapport.

'Bewijs van de auteurs toont aan dat de ozonlaag in delen van de stratosfeer sinds 2000 is hersteld met een snelheid van 1-3 procent per decennium', aldus UN Environment and the World Meteorological Organization.

                                      images?q=tbn:ANd9GcTrfJfiRtKasfjN2afjC0P

'Volgens prognoses zal het noordelijk halfrond blootstellingsgebied in de 2030s volledig zijn hersteld, gevolgd door het zuidelijk halfrond in 2050 en de polaire gebieden tegen 2060.'

Ozon is een molecuul dat bestaat uit drie zuurstofatomen die van nature in kleine hoeveelheden voorkomen.

In de stratosfeer, ongeveer zeven tot 25 mijlen boven het aardoppervlak, gedraagt de ozonlaag zich als zonnebrandmiddel, en beschermt de planeet tegen potentieel schadelijke ultraviolette straling die huidkanker en staar kan veroorzaken, immuunsystemen kan onderdrukken en ook planten kan beschadigen.

Het wordt geproduceerd in tropische breedtegraden en verspreid over de hele wereld.

Dichter bij de grond kan ozon ook worden gecreëerd door fotochemische reacties tussen de zon en vervuiling door uitlaatgassen van voertuigen en andere bronnen, waarbij schadelijke smog wordt gevormd. (smog = smoke en fog)

Hoewel warmer-dan-gemiddelde stratosferische weersomstandigheden de ozonafbraak in de afgelopen twee jaar hebben verminderd, is het huidige ozongatgebied nog steeds groot in vergelijking met de jaren tachtig, toen de uitputting van de ozonlaag boven Antarctica voor het eerst werd ontdekt.

                                             images?q=tbn:ANd9GcQ6a9Tlxk2CC_GTpEMzAe0

Dit komt omdat de hoeveelheden ozonafbrekende stoffen zoals chloor en broom hoog genoeg blijven om aanzienlijk ozonverlies te veroorzaken.

In de jaren zeventig werd erkend dat chemische stoffen die CFC's worden genoemd, die bijvoorbeeld in koeling en spuitbussen worden gebruikt, ozon in de stratosfeer vernietigden.

In 1987 werd overeenstemming bereikt over het Montreal-protocol, wat leidde tot de geleidelijke eliminatie van CFK's en sinds kort de eerste tekenen van herstel van de ozonlaag in Antarctica.

De bovenste stratosfeer op lagere breedtegraden vertoont ook duidelijke tekenen van herstel, wat bewijst dat het Montreal Protocol goed werkt.

5790126-6354323-image-a-52_1541426728855

Onderzoek heeft eerder aangetoond dat niveaus van ozonbeschadigend chloor (blauwe lijn) snel afnemen in de atmosfeer van de planeet, een directe indicator dat de beschermende laag van de aarde aan het herstellen is. De zwarte lijn toont de ozonverandering sinds 2005.

Tot dusver het rapport, nu maar hopen dat Aziatische landen zich conformeren aan het uitbannen van CFK drijfgassen in bijvoorbeeld spuitbussen. Uiteindelijk zal dat wel moeten, zeker als je de beelden voor ogen hebt van bewoners van grote Aziatische steden die nu al buitenlopen met een beschermkapje voor neus en mond.

In ieder geval geeft de VN verslaggeving de burger moed.

lees ook  deel 3 druk op de link : deel 3

San Daniel 2018

bronnen:

  1. J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 129
  2. Commentaar op Daniël - Te vinden in Ante-Nicene Fathers, ed Roberts and Donaldson) Vol V p 177; geciteerd door J.W. Embregts, Dag noch uur; Elia, Nieuwleusen 2005, blz. 129
  3. Boyett, Jason, Pocket Guide To The Apocalypse: The Official Field Manual For The End Of The World, Relevant Media Group, 2005, p. 32.
  4. The Cardinals of the Holy Roman Church - Biographical Dictionary - Consistory of May 28, 1244
  5. Eggmeier, Matthew (2014). A Sacramental-Prophetic Vision : Christian Spirituality in a Suffering World. Collegeville, MN: Michael Glazier. p. 39. ISBN 9780814680926.
  6. Carey, Greg (April 2017). "Daniel as an Americanized Apocalypse". Interpretation: A Journal of Bible and Theology. 71 (2): 190 – via Sage Journals.
11/12/2018 06:31

Reacties (3) 

1
11/12/2018 11:18
Toen kon het tij nog gekeerd worden door een simpel verbod op CFC's.
Nu moeten er meteen miljarden overgeheveld worden. Dat is het verschil, en meteen ook de motivatie achter deze massahysterie.
1
11/12/2018 18:00
het juiste woord.. massa hysterie
1
11/12/2018 08:35
Goed artikel.
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert